Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Энгельс о Фейербахе /Укр./

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Ф. ЕНГЕЛЬС "ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ І КІНЕЦЬ КЛАСИЧНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ" Цей твір повертає нас назад по часу на одне покоління (до періоду підготовки Німеччини до революції 1848р). Але філософська революція передувала політичному перевороту. На той час система Гегеля була вінцем всього філософського розвитку і піднімалась навіть до рівня королівсько-пруської державної філософії. Наприклад, особливою популярністю користувалось таке положення Гегеля: "Все дійсне є розумним; все розумне є дійсним", яке, по суті, було філософським виправданням деспотизму. Або такий вираз:" В своїй розгортці дійсність розкривається як необхідність", тобто це означало, що тодішня держава була настільки розумною, наскільки вона була необхідною, а якщо хтось вважає державу або уряд непридатними, це пояснюється непридатністю підданих. На думку Гегеля, в процесі розвитку все, що було дійсним, стає недійсним, втрачає свою необхідність, право на існування, свою розумність. Місце відмерлої дійсності мирно займає нова дійсність, якщо стара була досить розумною, щоб загинути без опору, і насильно, якщо опирається цій необхідності. Таким чином, це гегелівське положення перетворюється завдяки самій гегелівській діалектиці в свою протилежність: все дійсне стає з часом нерозумним, а значить, воно нерозумне вже по своїй природі; а все, що є розумним в людських головах має стати дійсним, хоч як би воно не суперечило існуючій дійсності. Отже, теза про розумність всього дійсного перетворюється в іншу тезу: гідне загибелі все те, що існує. Але основне значення гегелівської філософії якраз і полягає у тому, що вона розділилась з уявленнями про конечний характер результатів людського мислення і дії. Істина, яку повинна пізнавати філософія, вважав Гегель, існує у вигляді готових догматичних положень, а в самому процесі пізнання, в довгому історичному розвитку науки, яка, навіть відшукуючи деяку так звану істину, повинна йти далі. Історія, як і пізнання, не може отримати завершення в якомусь ідеальному стані людства, досконала держава може існувати лише у фантазії. Це діалектична філософія руйнує уявлення про абсолютну істину, для неї немає нічого раз і назавжди встановленого, безумовного, святого. На всьому і у всьому вона бачить відбиток неминучого падіння, і ніщо не може встояти перед нею, крім неперервного процесу виникнення і знищення, безкінечного сходження від нижчого до вищого. Вона сама є менш простим відображенням цього процесу в мислячому мозку. Гегелівська філософська система охопила незрівнянно більш широку область ніж попередні, і розвинула в цій області вражаюче багатство думок. Феноменологія духу, логіка, філософія природи, філософія духу, історії, права, релігії, історія філософії, естетика тощо - в кожній з цих областей Гегель намагається знайти і вказати на нить розвитку. У всіх філософів перехідною є "система", саме тому, що системи виникають із неперехідної потреби людського духу: потреби подолати всі суперечності. Але якщо б усі протиріччя були усунуті, ми прийшли б до так званої абсолютної істини, - всесвітня історія була б завершена, хоча вона повинна продовжуватись.

Отже, тут виникає нове протиріччя. Вимагати від філософії вирішення всіх протиріч означає вимагати, щоб один філософ зробив оправу, яку може зробити лише все людство у своєму поступальному розвитку. Значить, ми повинні залишити недосяжну "абсолютну істину" і шукати відносні істини за допомогою діалектичного мислення. Гегелем взагалі завершується філософія, тому що його система - завершення попереднього розвитку філософії і тому, що він сам вказує нам шлях до дійсного пізнання світу. Людина, яка була прибічником думок Гегеля, його системи, могла бути досить консервативною щодо релігії і політики. Той же, хто головним вважав діалектичний метод, міг належати до крайньої опозиції. Сам Гегель схилявся більше до консервативної сторони. В той час коли матеріалізм розглядає природу як єдине дійсне, в гегелівській системі природа є лише "відчудженнням "абсолютної ідеї, як би її деградацією; мислення і його продукт, ідея є первинними, а природа похідною, існуючою лише завдяки тому, що ідея зійшла до цього. В цей час з'являється твір Фейєрбаха "Сутність християнства ", який проголосив матеріалізм. Природа існує незалежно від філософії, вона є основа, на якій виросли люди, продукти природи. Поза природою і людиною немає нічого, вищі істоти, створені нашою релігійною фантазією, це - фантастичні відображення нашої особистої сутності. Після цього гегелівська школа розклалася, але його філософія не була здоланою. Фейєрбах розбив систему, але оголосити дану філософію помилковою ще не означає покінчити з нею. Крім того, це велике творіння не можна було знищити, критика повинна була знищити її форму і врятувати добутий нею новий зміст. Велике основне питання всієї, особливо новітньої філософії є питання про відношення мислення до буття. Філософи розділились на два великих табори відповідно до того, як вони відповідали на це питання. Ті, які твердили, що дух існував до природи, і які, виходить, в кінцевому рахунку, так чи інакше визнавали створення світу, утворили ідеалістичний табір. Ті же, хто основним початком вважали природу, примкнули до різних шкіл матеріалізму. Але питання про відношення мислення до буття має і іншу сторону: як відносяться наші думки про навколишній світ до цього світу? Чи може наше мислення пізнати дійсний світ, чи можемо ми в наших уявленнях і поняттях про дійсний світ скласти вірне відображення дійсності? Це питання у філософії називається питанням про тотожність мислення і буття. Більшість філософів згодні з цим твердженням, у тому числі і Гегель: в дійсному світі ми пізнаємо мислительний зміст, саме то, завдяки чому світ стає поступовим здійсненням абсолютної ідеї, яка існувала десь незалежно від світу і до нього. Зрозуміло, що мислення може пізнати той зміст, який вже є змістом думки. Але є й інші філософи, які не згодні з можливістю пізнання світу. Серед них - Юм і Кант. Спростуванням їх думок - у практиці, а саме в експерименті і в промисловості. Адже ми можемо довести правильність нашого розуміння даного явища природи тим, що самі його виробляємо, викликаємо його із його уму, примушуємо задовольняти наші потреби.

Бурхливий розвиток природознавства і промисловості призвів до наповнення ідеалістичних систем матеріалістичним змістом. В гегелівській системі дійшло до того, що вона і по методу і по змісту являє собою лише ідеалістично на голову поставлений матеріалізм. Хід розвитку Фейєрбаха - хід розвитку гегельянця до матеріалізму. На певній сходинці цього розвитку він відмовився від ідеалістичної системи свого попередника, він усвідомлює, що існування "абсолютної ідеї" до виникнення світу - це фантастичний залишок віри і творця, що речовий, чуттєве сприймаємий світ є єдино дійсним і що наша свідомість та мислення є продуктами мозку. Матерія є не продукт духу, а дух є вищий продукт матерії. Матеріалізм, як і ідеалізм, пройшов декілька рівнів розвитку. З кожним великим відкриттям матеріалізм неминуче змінює свою форму. Матеріалізм XVIII ст. був переважно механічним, людина вважалася своєрідною машиною. Застосування виключно масштабу механіки до процесів хімічного та органічного характеру -основний недолік - обмеженість класичного французького матеріалізму. Другий недолік - нездатність зрозуміти світ як процес, як матерію, що перебуває у неперервному історичному розвитку. Природа знаходиться у вічному русі; це знали й тоді. Але цей рух, як вважали, вічно обертався по одному колу і таким чином залишався на тому ж місці. Це так званий рух в просторі, але не в часі. Історичний погляд на речі був відсутній і в області історії. Фейєрбах був сучасником трьох важливих відкриттів - відкриття клітини, вчення про перетворення енергії і теорії розвитку Дарвіна, але вчений не міг слідкувати за розвитком науки, оскільки жив у віддаленому, глухому куточку - у селі. Фейєрбах був правий, що природонауковий матеріалізм "складає основу будівлі людського знання, але ще не саму будівлю". Ми живемо не тільки в природі, але і в суспільстві, яке теж має свою історію розвитку і свою науку. Отже, задача полягала у тому, щоб погодити науку про суспільство з матеріалістичною основою і перебудувати її згідно цієї основи. Але Фейєрбаху не судилося зробити це, як казав він сам: "Йдучи назад, я з матеріалістами; йдучи вперед, я не з ними ". Дійсний ідеалізм Фейєрбаха виступає назовні в той же час, коли ми підходили до його філософії релігії та етики. Фейєрбах зовсім не хоче залишати релігію; він хоче її удосконалити. Сама філософія повинна розчинитися у релігії. За вченням Фейєрбаха, релігія - основане на почуті, сердечне відношення між людьми, яке до сих пір шукало свою істину у фантастичному відображені дійсності, - через одного або багатьох богів, цих фантастичних відображень людських властивостей, - а тепер безпосередньо і прямо знаходить її у любові між "я" і "ти". Фейєрбах стверджує, що повне своє значення відносини між людьми отримають лише тоді, коли їх освятить словом релігія. Головне для нього у тому, щоб людські відносини розглядались як нова, істина релігія. Релігія - rеlіgаrе (зв'язок). Звідси, всякий взаємний зв'язок між людьми є релігія. Цілком неправильне є судження Фейєрбаха, що "періоди людства відрізняються один від одного лише змінами у релігії".

Однако в мемуарах "Взгляд на мою жизнь" (1875) вновь слышится голос молодого Г. - демократа и бунтаря. Соч.: Ruckbliecke auf mein Leben, В., 1875; Gesammelte Werke, Bd l-12, Jena, 1873-78; Dramatische Werke, Bd 1-4, Jena, 1880; в рус. пер. - Пьесы, М., 1960; Вернер, "Репертуар и Пантеон", СПБ, 1842, кн. 17; Пугачёв, П., 1918; Уриэль Акоста, М., 1955. Лит.: Энгельс Ф., Александр Юнг. "Лекции о совр. лит-ре немцев", в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 1, 2 изд., М., 1955, с. 473-86; M e t i s E., Gutzkow als Dramatiker, Stockh., 1915. Г. Гур. ГУШАЛЕВИЧ, Евгений Иванович (1867-1919)- украинский артист оперы (драматич. тенор). Окончил Венскую консерваторию. С 1891 пел в т-рах Карлс-бада, Брно, Праги, Варшавы; сезон 1901-02 - в Львовском оперном т-ре Т. Павликовского. Партии: Манру (о. п. Падеревского), Канио, Хозе, Лоэн-грин; Манрико ("Трубадур"), Эрик ("Летучий голландец" Вагнера) и др. Г. обладал высоким вок. мастерством, голосом большой силы. Пел и играл горячо, с темпераментом. Выступал также как камерный певец, пропагандируя вок. лирику Н. Лысенко и соч. др. укр. композиторов. Лит.: Pajdczkowski Р., Teatr Lwowski pod dyrekcja Tadeusza Pawlikowskiego. 1900-06, Krakow, 1961, c. 277, 429-33. А. Ив

1. Атомна енергетика України і РПС

2. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

4. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

5. Громадянство України

6. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
7. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
8. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

9. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

10. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

11. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

12. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

13. Философия Г. Гегеля и Л. Фейербаха

14. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

15. Материализм Л.Фейербаха

16. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

18. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

19. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

20. Історія України

21. Виникнення та формування українського етносу

22. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
23. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
24. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

25. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

26. Постмодернізм та українська історична наука

27. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

28. Створення залізниць в Україні

29. Центральна Рада і пролетаріат України

30. Декабристський рух та його поширення на Україні

31. Історія держави та права України

32. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

34. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

35. Історія розвитку криміналістики в Україні

36. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

37. Звичаї та обряди на Україні

38. Культура України в 30-х рока
39. Леся Українка
40. Розвиток рекламних агентств на Україні

41. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

42. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

43. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

44. Податкова політика України

45. Економічне районування України

46. Святкування Великодня на Україні

47. Українська держава П. Скоропадського

48. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Загальна характеристика конституції України

50. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

51. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве

52. Господарське право України

53. Конституційний суд України

54. Цивільне право України
55. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.
56. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

57. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

58. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

59. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

60. Суверенітет України

61. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

62. Права профспілок в Україні

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

65. Против религии и атеизма (в связи с философией Фейербаха)

66. Диалектико-материалистическая философия Карла Маркса и Фридриха Энгельса

67. Работы Ленина, Маркса, Энгельса

68. Философия Гегеля и Фейербаха

69. Антропологический материализм Л.Фейербаха

70. К.Маркс, Ф.Энгельс, Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений
71. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
72. Бюджетна ситема України

73. Державний бюджет України і бюджетне право

74. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

75. Управління фінансами України

76. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

77. Організаційна система управління природокористуванням України

78. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

79. Машинобудування України

80. Гроши /Укр./

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

81. Інтеграція України у світове господарство

82. Використання трудових ресурсів Західної України

83. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

84. Міжнародний ринок туристичних послуг України

85. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

86. Машинобудівний комплекс України
87. Ринок зерна в Україні
88. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

89. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

90. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

91. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

92. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

93. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

94. Органи внутрішніх справ України

95. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

96. Суржик - проблема української мови

Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Грошові розрахунки в господарському обороті України

98. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

99. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.