Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат з політології Сучасна теорія політичних партій та партійних систем 1. Політична наука про загальну теорію політичних партій та партійних систем Робота відомого французького соціолога М. Дюверже &quo ;Політичні партії, яка побачила світ 1951 p., завершує низку досліджень, що формують сучасну теорію політичних партій. &quo ;Головна мета даної книги, писав М. Дюверже, - полягає в тому, щоб. хоча б у загальних рисах, окреслити першу загальну теорію партій. внести об'єктивність у галузь, де звичайно панує суб'єктивізм і упередженість&quo ;. Юрист за фахом, професор права Сорбонського університету, політичний оглядач газети &quo ;Монд&quo ; М. Дюверже був автором багатьох політологічних та соціологічних розвідок, керівником Центру порівняльного аналізу, розробником законопроектів та консультантом багатьох післявоєнних урядів Франції. Багато з його праць, таких як &quo ;Демократія без народу&quo ; (19611 &quo ;Янус. Дві іпостасі Заходу&quo ; (1972), &quo ;Республіканська монархія&quo ; (1974), &quo ;Відкритий лист соціалістам&quo ; (1976), &quo ;Республіка громадян&quo ; (1982) були помітними віхами не лише в науковому, а и у громадському житті Франції. Однак М. Дюверже здобуває міжнародне визнання саме завдяки своїй праці &quo ;Політичні партії&quo ;, яка була перекладена 20 мовами і принесла її автору репутацію творця сучасної теорії політичних партій. На основі того наукового фундаменту, який був закладений у працях М. Острогорського, Р. Міхельса, М. Вебера, М. Дюверже продовжує формування політичної соціології як самостійної галузі знань. Однак на відміну від своїх попередників М. Дюверже по-новому підходить до трактування поняття сучасної політичної партії. Для нього сучасні політичні партії - це ті партії, які виникають у період становлення загального виборчого права, “діти демократії&quo ;, які порушили олігархічні принципи формування правлячої еліти. З огляду на це появу сучасних масових партій М. Дюверже порівнює з революцією. Сучасна масова партія для нього - це партія, яка здатна реалізувати загальне виборче право і завоювати парламентську більшість шляхом використання інститутів і механізмів демократичного суспільства. На відміну від своїх попередників, М. Дюверже розглядає сучасну Політичну партію не як ідейну чи соціально-класову єдність, а передусім як структурно-функціональну єдність. З огляду на це він формулює своє ключове положення про те, що суть сучасної політичної партії найповніше розкривається через її організацію. За М. Дюверже, партія є спільнотою людей, об'єднаних певною організаційною структурою, яка і в кінцевому підсумку визначає ідеологію та соціально-класовий склад партії, форми та методи її діяльності. Книга складається з двох частин. У першій М. Дюверже розглядає способи інтеграції базових одиниць в єдину цілісну партійну спільноту. Ці структури - комітет, секцію, міліцію (військове формування) - він розглядає не лише як історичні форми такої спільноти, а й як її різні якісні типи. Також М. Дюверже переконливо доводить, що набір методів peaлізації загального виборчого права є достатньо широким, а сама політична партія є їх комбінацією.

У сучасних політичних партіях завжди, можна виділити й елементи комітету і секції, і ознаки військової організації, однак, звичайно, при цьому виокремлюють певні домінанти, які і визначають саму суть партії. Друга частина книги присвячена партійним системам. На основі широкого фактичного матеріалу М. Дюверже пропонує кількісну типологію партійних систем, виділяючи окремо однопартійність, двопартійність і багатопартійність, а також фактори, які зумовлюють їхню специфіку (до останніх він відносить насамперед тип виборчої системи). Далі він розглядає партійне керівництво, міжпартійні союзи, взаємодію між політичними партіями та політичними режимами. І хоча М. Дюверже назвав свою книгу &quo ;Політичні партії&quo ;, зміст її набагато ширший. Лейтмотивом книги є проблема співвідношення демократії і політичних партій. На питання про те, чи режим політичних партій відповідає демократичному політичному режиму, М. Дюверже сміливо відповідає: &quo ;Режим без партій - це режим без демократії&quo ;, у своїй праці він переконливо обґрунтовує об'єктивну необхідність ПОЛІТИЧНИХ партій як атрибуту сучасної демократії. М. Дюверже писав:”Ми потрапили в замкнене коло: загальна теорія партій може бути створена лише після того, як будуть проведені глибокі попередні дослідження; але ці дослідження не можуть бути по справжньому глибокими, доки не сформована загальна теорія&quo ;. Л. Мейєр назвав один із розділів свого підручника з порівняльної1 політології &quo ;В пошуках теорії партій&quo ;. Визнаючи значну роль праці Дюверже, Дж. Сарторі, він зазначає, що &quo ;загальна теорія партій і далі відсутня&quo ;. У наступному виданні свого підручника, який побачив світ, майже через десятиліття після першого, Л. Мейєр знову змушений констатувати, що &quo ;вивчення всякої проблеми, пов'язаної з партіями, часто має обґрунтування важливості питань, яким присвячене дослідження”. В огляді американської літератури, присвяченому партіям, В. Кротті заперечує існування &quo ;будь-якого переважного погляду на партії&quo ; і розглядає створення теорії партій як &quo ;мету, яку необхідно реалізувати&quo ;. У своєму дослідженні політичних партій країн західної демократії К. фон Бойме, підкреслюючи важливість побудови теорії, яка дозволила б організувати відомості стосовно партій, відзначає, що &quo ;скарги на відсутність задовільних теорій так само старі, як саме вивчення партій, і, звичайно, автору даного дослідження також дорікатимуть тим, що йому не вдалося її створити&quo ;. На противагу загальноприйнятій думці про відсутність теорії партій, Дж. Шлезінджер стверджує, що &quo ;теорія міститься в більшості робіт, присвячених партіям. Але ми не можемо звести її воєдино&quo ;. Незважаючи на те, що дослідження політичних партій дуже близьке до дослідження партійних систем, концептуальні та теоретичні засоби, які застосовуються, є різними. В класичній праці М. Дюверже ці відмінності відображені в поділі книги на дві частини &quo ;Структура партій&quo ; і &quo ;Партійні системи&quo ;. Праця Дж. Сарторі &quo ;Партії та партійні системи&quo ; також поділена на дві частини.

У ній він обґрунтував тезу про те, що партійна система виникає за наявності більш ніж однієї партії. Можна співвідносити єдину партію з державою й обговорювати феномен &quo ;партійно-державної системи&quo ;, залучаючи до обговорення і властивості партії, проте, - на думку вченого, - суворо кажучи, однопартійних систем не існує. Однак ця гіпотеза сьогодні надзвичайно активно дискутується іншими дослідниками партійних систем. При аналізі партійної системи Дж. Сарторі запропонував враховувати не всі існуючі в державі партії, а лише істотні (т.зв. ефективна кількість партій). Він зазначав, що серед існуючих партій - частина є такими, які становлять лише тло партійної системи, не впливаючи суттєво на и конфігурацію. До числа істотних партій він відносить такі партії, які здатні визначати конфігурацію існуючої партійної системи. Він пропонує звертати увагу на ставлення політичних партій до існуючої в державі політичної системи, поділяючи політичні партії за цим критерієм на анти- та просистемні. Ці типи політичних партій відрізняються між собою насамперед рівнем ідеологічної дистанції. На підставі запропонованих критеріїв він розробив типологію партійних систем, яка сьогодні розглядається як базова: однопартійні системи, гегемоністські системи, системи з домінуючою партією, двопартійні системи, системи обмеженого плюралізму, екстремальне поляризовані системи, атомізовані системи. 2. Розвиток загальної теорії політичних партій та партійних систем сучасною партологічною наукою Y розробці сучасної теорії політичних партій провідну роль відіграє європейська політична наука. Звичайно, серед відомих теоретиків є й американці, однак більшість дослідників політичних партій є європейцями або за походженням, або місцем праці (Я. Бадж, Ж. Шарло, М. Дюверже, М. Лейвер, П. Маєр, А. Панеб'янко, С. Роккан, Дж. Сартор, К. Стром). 1 це не випадково. Пояснюючи цей феномен, треба мати на увазі безпосереднє сусідство партійних систем суміжних країн. Спільність кордонів породжує потребу в міжнаціональних дослідженнях, що спонукає вчених концентрувати свої уявлення про парти, а це в свою чергу сприяє теоретичному розвиткові. Переконливіше пояснення провідної ролі європейських учених у вивченні політичних партій полягає і в тому, що політичні партії Старого світу набагато численніші та різноманітніші, ніж партії Нового світу. Оскільки тандем республіканців та демократів вже більше століття відіграє провідну роль у політичному житті США, американські вчені концентрують свою основну увагу на вивченні цих сильних політичних партій. З появою на горизонті третьої партії у дослідників з'являється стимул підійти до проблеми з більш широких позицій і виробити типологію, яка дає змогу враховувати такі партії. В іншому американська політична система рідко спонукала вчених до розробки теорії політичних партій. Сама природа американських політичних партій стримує розвиток теорії ще й у тому розумінні, що на американському матеріалі важко визначити кордони партії як базової одиниці аналізу. Американські вчені намагалися вийти з цієї проблеми, проводячи різницю між партією як організацією й урядовою партією, з одного боку, та партією виборців - з другого.

Про збройне повстання. 6. Про державні відносини Радянської України з Радянською Росією. 7. Про ставлення до так званих „рад”. 8. Про ставлення до інших партій. 9. Про об’єднання з лівими українськими соціал-демократами. 10. Про партію. 11. Організаційне питання. 12. Вибори Центрального Комітету. З приводу практично кожного пункту порядку денного вибухали палкі дискусії. Особливе значення, природно, мала оцінка ситуації, прогнозування перспективи і, вже залежно від того, обрання лінії поведінки й принципів партійного будівництва. Основну доповідь з питання про політичне становище і завдання партії зробив Г. Пятаков, а співдоповідачами були Я. Яковлєв (Епштейн) та М. Скрипник. За оцінками доповідача, в капіталістичному світі, передусім в усіх країнах, що воювали, „спостерігався колосальний господарчий розвал”[487]. Особливо відчайдушне становище Німеччини і Австро-Угорщини штовхнуло їх уряди на Брестський „хлібний мир” з Центральною Радою, на воєнний похід на Схід, першим пунктом якого стала Україна з її велетенськими матеріальними ресурсами

1. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

2. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

3. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

4. Політичні партії в Україні та їх основні типи

5. Центристські партії в політичній системі сучасної України

6. Cучасні політичні партії в Україні
7. Роль політичних партій у розвитку демократії
8. Партійна система України. Політичний маркетинг

9. Політичні партії, організації и рухи

10. Політичні партії

11. Політичні партії в Україні

12. Політична економія - теорія та практика

13. Утворення Скіфії та її політична історія

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

16. Політично-правова теорія Жана Бодена

Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

18. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

19. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

20. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

21. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

22. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

27. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

28. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

29. Економічна та торгово-політична роль митного збору

30. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

31. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

32. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

33. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

34. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

35. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

36. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

37. Політична влада у світі та в Україні

38. Політична теорія Макса Вебера
39. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики
40. Політичні еліти та лідерство

41. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

42. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

43. Біографія та політичні погляди Арістотеля

44. Політичні права і свободи громадян України

45. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

46. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

47. Гравитация с точки зрения общей теории поля

48. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

50. Единая теория поля, пространства и времени

51. Единая теория поля

52. Політичний режим

53. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

54. Теория поля (К.Левин)
55. Політичний іслам
56. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

57. Суспільно-політична діяльність Костомарова

58. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

59. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

60. Політична географія як складова частина СЕГ

61. Держава і політична система суспільства

62. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

63. Політична система Великовританії

64. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

66. Сучасна мовна політика України

67. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

68. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

69. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

70. Історія України. Соціально-політичні аспекти
71. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
72. Політична діяльність Лазара Кагановича

73. Політична історія Галицько-Волинського князівства

74. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

75. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

76. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

77. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

78. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

79. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

80. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

82. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

83. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

84. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

85. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

86. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
87. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин
88. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

89. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

90. Ідейно-політичні течії в Україні

91. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

92. Міжнародна політика і світовий політичний процес

93. Основні етапи становлення світової політичної думки

94. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

95. Політичні погляди Липинського

96. Політичні технології

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

97. Політологія. Політичні системи в Україні

98. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

99. Становлення української політичної думки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.