Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат з теми: Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності 1. Загальна характеристика кредитних операцій Кредитні кошти, які надаються резидентам України банками або нерезидентами дозволяють досягти намічену мету у господарській діяльності якщо відсутня необхідна кількість обігових коштів. Кредити в іноземній валюті суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть застосовувати для розрахунків як з резидентами, так і з нерезидентами на території України. Але на території України єдиним законним засобом платежу є гривня (ст. З Декрету КМУ від 19.02.93 р. “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” №15-93, зі змінами), тому іноземна валюта, яка надходить в якості кредитів для розрахунків між резидентами, підлягає продажу на Міжбанківській валютній біржі. Залежно від джерел кредитування, кредити в іноземній валюті умовно можна розділити на: внутрішні, які надаються банками-резидентами; зовнішні, які надаються іноземними кредиторами. Порядок отримання кредитів від нерезидентів Порядок отримання кредитів резидентами від нерезидентів регламентується Наказом Президента України від 27.06.99 р. №734/99 “Про регулювання порядку отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” і “Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”, яке затверджене постановою Правління НБУ від 17.06.04 р. №270. Відповідно до цих документів, кредити від нерезидентів можуть отримувати будь-які резиденти України для використання їх з визначеною метою, яка вказується в кредитній угоді. Кредити можуть використовуватися для розрахунків як з нерезидентами, так і між резидентами на території України. Отримання кредитів передбачено тільки в безготівковій формі шляхом надходження позикових коштів: На валютний рахунок позивача в обслуговуючий банк на території України. На валютний рахунок позивача, який відкрито за межами України. Методом оплати за межами України іноземним кредитором зобов'язань резидента перед другим нерезидентом. При отриманні кредитів всі кредитні договори підлягають обов'язковій реєстрації в Національному банку України до моменту фактичного отримання кредиту. В іншому випадку за порушення умов реєстрації до резидентів застосовуються фінансові санкції – штраф у сумі, яка еквівалентна 1% розміру отриманого кредиту, перерахованого в національну валюту України за офіційним курсом НБУ, на день отримання кредиту (п. 2 Наказу №734/99). Для реєстрації кредитного договору необхідні документи, які передбачені п. 2.1. розд. 2 част. 1 Положення №270: лист-звертання у вільній формі на ім'я начальника територіального управління НБУ; оригінал договору або його копія з перекладом на українську мову, нотаріально завіреним в Україні; повідомлення про договір, яке передбачає виконання резидентом-позивачем боргових зобов'язань перед нерезидентом по кредиту; письмове підтвердження згоди уповноваженого банку на обслуговування операцій по договору, яке укладається на ім'я начальника територіального управління НБУ; документ про оплату необхідних платежів за надання реєстрацій юго свідоцтва.

Якщо кредитним договором передбачено, що засоби будуть отримані позивачем на валютний рахунок, який відкритий за межами України, ті і резидент має пред'явити індивідуальну ліцензію НБУ на розміщення валютних засобів (цінностей) на рахунках за межами України. Якщо кредитним договором передбачено, що засоби будуть отримані шляхом оплати іноземним кредитором заборгованості резидента перед другим нерезидентом, то необхідно пред'явити оригінали і завірені копії зовнішньоекономічних контрактів, по яких резидентом були отримані товари (роботи, послуги). Якщо кредит надається для оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності без зарахування засобів на валютний рахунок резидента України вартістю більш ніж 50 000 ЕUR або еквівалента цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом НБУ, який діяв на день укладання угоди, то відповідно до п. 4 Постанови НБУ №597 резидент має пред'явити оригінал або нотаріально завірену копію акта цінової експертизи Державного аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків про відповідність договірної ціни кон'юнктурі ринку. На підставі наданих документів протягом 7 днів оформляється реєстраційне свідоцтво, яке дійсне за наявності реєстраційного номера, дати і печатки територіального управління НБУ. Реєстраційне свідоцтво надається під кожний окремий кредитний договір без права передачі його третім особам. Реєстраційне свідоцтво дійсне протягом усього строку дії кредитного договору, якщо протягом 180 днів після його оформлення була отримана хоча б частка кредиту. В іншому разі свідоцтво анулюється, якщо за цей період не надавався кредит і резидент не звертався за продовженням строку дії реєстраційного свідоцтва (п. 2.16. розд. 2 част. 1 Положення №270). Датою отримання кредиту: на валютний рахунок резидента на території України є дата його фактичного надходження; на валютний рахунок резидента за межами України – дата списання коштів з рахунку нерезидента-кредитора на користь позивача. Якщо погашення такого кредиту буде здійснюватися з валютного рахунку підприємства на території України, необхідні підтверджувальні документи: оригінали або копії платіжних документів про отримання кредиту, завірені іноземним банком, або телекс, отриманий обслуговуючим банком; методом погашення заборгованості перед другим нерезидентом – дата перерахування коштів від нерезидента-кредитора на користь нерезидента-експортера. Для погашення такого кредиту з рахунку на території України необхідні підтверджувальні документи: оригінали або копії платіжних документів, які підтверджують факт перерахування коштів експортеру і завірені іноземним банком, або телекс, отриманий обслуговуючим банком. Під час виплати відсотків за користування кредитом нерезиденту резидент, разом з такою виплатою, зобов'язаний утримати і перерахувати до державного бюджету податок на репатріацію. З доходів нерезидента утримується податок на репатріацію у сумі 15%, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод. Також законодавством України передбачена форма звітності “Про виплачені доходи, утримання і внесення до бюджету податку з доходів нерезидентів”.

Порядок отримання кредитів від банків на території України Для отримання згоди від банку на кредитування підприємство має надати лист-заяву на ім'я керівника банку з проханням про надання кредиту. В заяві вказується: вид кредиту (кредит або кредитна лінія); сума кредиту; валюта кредиту; ставка відсотків; строк кредитування; мета отримання і форма забезпечення кредиту. Разом з заявою надається пакет документів, які підтверджують статут підприємства, а також документи, які розкривають його фінансовий стан. Перелік документів визначає банк самостійно відповідно то вимог Положення №279, який включає: нотаріально завірені копії статутних документів; нотаріально завірені копії реєстраційних документів; копію протоколу про відкриття підприємства і призначення на посаду директора підприємства; довідку, надану ДПІ, про відсутність заборгованості до бюджету; копії паспортів, ідентифіковані коди і накази про вступ на посаду директора і головного бухгалтера; протокол зборів засновників про прийняття рішення про отримання кредиту і надання застави; свідоцтва щодо обороту коштів на поточних рахунках підприємства в банках за останні шість місяців, з відміткою про відсутність заборгованості по кредитах; копії договорів, на реалізацію яких будуть спрямовані кредитні кошти; квартальні звіти за попередні і поточний рік; розшифровку дебіторської і кредиторської заборгованості, основних коштів. Окремо надається перелік майна під заставу. Умови кредитування залежать від висновків, які надають економісти банку після вивчення фінансового стану позивача. Заставою може бути нерухомість, рухоме майно, транспортні засоби, товари, майно засновників тощо. На свій погляд банки можуть вимагати експертну оцінку майна під заставу, яку можуть здійснювати спеціалісти банку або незалежні експерти. Відповідно до п. 1.3 Положення №279 банки самостійно визначають вартість застави. Виходячи з практики, сума вартості майна, яке було закладено під заставу відповідно до вимог банку, має перевищувати суму кредиту в 3-5 разів – залежно від фінансового стану позивача. На підставі сформованих свідоцтв про позивача фахівці банку оформляють кредитну справу (п. 9.4 Положення №279), яка підлягає розгляду на засіданні кредитного комітету банку. Кредитний комітет приймає рішення: кредитувати підприємство або відказати в наданні кредиту. У разі згоди кредитного комітету оформляється кредитний договір і договір про заставу. Невід'ємною частиною кредитного договору є графік отримання кредиту, графік його погашення і графік нарахування відсотків за кредит (п. 9.4 Положення 279). Договір застави підлягає обов'язковому нотаріальному затвердженню, якщо заставою є нерухоме майно (ч. 1,2 ст. 577 ГК). Банк контролює з якою метою підприємство використовує кредитні кошти, а також контролює своєчасність погашення заборгованості по кредиту і нарахованих відсотках. За порушення умов кредитування банк нараховує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день несплати кредиту. Крім того банки вимагають щоквартально надавати поточні фінансові звіти підприємства по Ф1 “Баланс” і Ф2 “Звіт про фінансові результати” для оцінки фінансового стану підприємства.

Через пять месяцев после Полтавы Петр указал взыскивать недоимки только за два прошедшие года (1707 и 1708). В 1710 г. сосчитали приход и расход за 1705 - 1707 гг. и открыли, что ежегодными доходами казна покрывала только 4/5 своих расходов, 2/3 которых шло на армию и флот. При неуменье тогдашних финансистов изыскивать недостающие средства "мерами в порядке кредитных операций", как выражаются теперь, дефицит просто раскладывался на плательщиков в виде дополнительного налога. С каждым шагом становилось яснее, что вели игру не по карману. Это поворачивало мысль от боевой границы вовнутрь, от военных операций к изысканию новых источников казенного дохода. Их можно было найти только путем лучшего устроения народного труда, и государственного хозяйства, что доселе за военным и дипломатическим недосугом оставалось в пренебрежении. Этот поворот и отмечен в сборнике материалов по истории Северной войны, который редактирован самим Петром и известен под названием Гистории Свейской войны. Здесь сказано, что после полтавских торжеств Петр начал трудиться "во управлении гражданских дел"

1. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

2. Міжнародні економічні відносини

3. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

4. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

5. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

6. Міжнародна економічна система та її головні елементи
7. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
8. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

9. Міжнародна економіка

10. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

11. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

12. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

13. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

14. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

15. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

16. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

17. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

18. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

19. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

20. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

21. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

22. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
23. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
24. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

25. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

26. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

27. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

28. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

29. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

30. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

31. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

32. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

33. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

34. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

35. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

36. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

37. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

38. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
39. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
40. М.О. Скрипник - видатний діяч України

41. Міжнародне перестрахування

42. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

43. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

44. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

45. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

46. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

47. Облік зовнішньоекономічної діяльності

48. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

50. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

51. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

52. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

53. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

54. Національне та міжнародне право
55. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина
56. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

57. Правові засади фінансової діяльності держави

58. Предмет і методи міжнародного приватного права

59. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

60. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

61. Вирішення суперечок у міжнародному праві

62. Історія міжнародних відносин України

63. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

64. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

66. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

67. Міжнародний маркетинг

68. Стратегія виходу на міжнародний ринок

69. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

70. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів
71. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках
72. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

73. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

74. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

75. Інструменти міжнародних розрахунків

76. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

77. Міжнародна міграція робочої сили

78. Міжнародна технічна допомога

79. Міжнародне приватне право

80. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Міжнародний договір

82. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

83. Міжнародний кредит у світовій економіці

84. Міжнародний паблік рілейшнз

85. Міжнародний поділ факторів виробництва

86. Міжнародний рух капіталу
87. Міжнародні відносини та зовнішня політика
88. Міжнародні карні трибунали

89. Міжнародні конфлікти

90. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

91. Міжнародні фінансові організації та їх роль

92. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

93. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

94. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

95. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

96. Роль банків у міжнародних розрахунках

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

97. Середовище міжнародного маркетингу

98. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

99. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

100. Україна як суб’єкт міжнародних відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.