Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингова цінова політика

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ТЕМА 5. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ 4. ВИСНОВКИ Після вивчення теми Ви зможете: Охарактеризувати етапи процесу визначення ціни на товар; Виявити фактори, що впливають на цінову політику підприємства; Опанувати методи ціноутворення; Зрозуміти сутність різних цінових стратегій; Визначити напрямки корегування цін і реакцію ринку . ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ Виважена цінова політика здійснює значний вплив на на ринковий успіх підприємства. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих для залучення покупців-новаторів, що орієнтуються на престиж, до низьких, розрахованих на масовий ринок. Ціни тісно пов’язані з іншими складовими комплексу маркетингу підприємства, передусім із самим товаром, його якісними характеристиками, рівнем сервісу. Формування цінової політики передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень. Найскладніші рішення пов’язані з встановленням цін на нові товари. Після виходу товару на ринок відбувається пристосування ціни до змін кон’юнктури ринку на різних стадіях життєвого циклу товару. На рішення в області ціноутворення впливають як внутрішні , так і зовнішні фактори. Внутрішні фактори включають такі, як маркетингові цілі компанії, стратегію маркетингового комплексу, витрати виробництва і організацію діяльності. ► Маркетингові цілі. Найбільш поширеними з них є: Максимізація поточного прибутку. Оцінюють попит на товар і витрати стосовно різних рівнів цін і відповідних обсягів збуту та обирають ціну, яка забезпечує максимальний поточний прибуток. У такому разі фірма орієнтується на сьогодення і менше уваги приділяє перспективі. Збільшення частки ринку. Фірма знижує ціни і сподівається, що зростання обсягу збуту поліпшить її позиції на ринку і приведе до збільшення прибутків у майбутньому. Завоювання лідерства за якістю продукції. Фірма прагне запропонувати ринку найкращий товар за високою ціною, яка повинна покрити витрати на науково-дослідні розробки і виробництво високоякісної продукції. Незважаючи на високу ціну, товар знаходить своїх покупців. Забезпечення виживання фірми в складних ринкових умовах. Труднощі можуть виникнути внаслідок надлишкових потужностей, інтенсивної конкуренції чи змін в уподобаннях споживачів. Щоб забезпечити роботу підприємства і збут продукції, ціни знижують. У такій ситуації виживання важливіше за прибутковість. Доти, доки знижені ціни ще покривають витрати, фірма може деякий час ще існувати. Однак зрозуміло, що така ціль може бути лише тимчасовою. ► Стратегія маркетингового комплексу. Ціна – один із засобів маркетингу, що використовується для досягнення маркетингових цілей. Формування послідовної і ефективної маркетингової програми потребує узгодженої цінової політики, дизайну продукту, каналів розподілу, методів просування. Часто компанії приймають спочатку рішення відносно ціни продукту, а потім визначають параметри всіх інших елементів маркетингового комплексу. ► Витрати впливають на кінцеву ціну товару. З ростом витрат фірма підвищує ціни на свої товари, знижуючи витрати знижує і ціни.

Попит на товар окреслює верхній рівень ціни, що фірма може встановити, сума витрат визначає мінімальну її ціну. У ринковій економіці, де аксіомою є орієнтація на запроси покупців, рівень ціни дає чіткий орієнтир виготовлювачам, і чим вище ця ціна, чим більший прибуток вона містить, тим активніше товаровиробники нарощують обсяги випуску товарів , що користуються попитом. Але нарощування виробництва потребує додаткових інвестицій, а джерелом їхнього фінансування або погашення слугує насамперед прибуток. Прибуток - це різниця між ціною і собівартістю, виходить, що чим нижче собівартість, тим вище прибуток фірми з кожної одиниці товару і тем легше і швидше можливо нагромадити достатні кошти для інвестування, мінімізуючи їх залучення ззовні. Можливості маневру фірми при виборі комерційних стратегій прямо залежить від витрат на виготовлення товарів. Саме ці витрати визначають ту мінімальну ціну, яку фірма може використати, зіткнувшись з конкуренцією або затоваренням. Складові собівартості умовно можна розділити на дві групи: умовно-постійні й умовно-перемінні. Условно-постійні - це витрати, що практично не залежать від кількості випущеної продукції (орендна плата, адміністративні витрати, амортизація, накладні витрати і т.д.).  Условно-перемінні - це витрати, що змінюються прямо пропорційно обсягам випуску товарів. (витрати на матеріали, енергію, комплектуючі вироби, заробітну плату). ► Організаційні рішення . Керівники підприємства повинні вирішити, хто в їх організації приймає рішення відносно цін. Внутрішнє регулювання здійснюється по-різному. На невеликих підприємствах ціни встановлює керівництво. На великих ціни можуть встановлювати керівники асортиментних груп. Для промислових товарів рішення можуть приймати продавці в певних межах. В будь-якому випадку вища ланка керівництва встановлює цілі, формує цінову політику підприємства. Зовнішні фактори ціноутворення включають стан ринку і попиту, державне регулювання цін, канали розподілу, споживачів, конкуренцію і інші елементи оточення. ► Стан ринку і попиту. У ринкових умовах ціни змінюються на ринку під впливом попиту і пропозиції. Попит - це бажання споживача набути конкретного товару, підкріплене його фінансовими можливостями. Закон попиту показує зв'язок між цінами і кількістю товарів і послуг, що можуть бути придбані при кожній даній ціні. Він говорить про те, що при інших рівних умовах по низькій ціні вдасться продати більше товарів, чим по високій, тобто між ринковою ціною товару і тією його кількістю, що може бути куплене по даній ціні, установлюється певне співвідношення. Для цілого ряду товарів існує обернена залежність між ціною і кількістю куплених товарів. Пропозиція - це кількість товарів (послуг), що продавці готові запропонувати покупцю в певний час і в певному місці. Якщо крива попиту падає при рості цін, те крива пропозиції при рості цін зростає. Якщо рівень цін, що склалися на ринку, повертає витрати підприємства, і забезпечує одержання бажаного прибутку, це слугує вірною ознакою доцільності виробництва і відповідності попиту. На розмір пропозиції товарів впливає ряд чинників, головним із яких є витрати виробництва.

Якщо витрати знижуються, виробний може випустити більшу кількість товарів, ріст витрат веде до зниження пропозиції. У даного чинника є багато похідних, спроможних впливати на динаміку пропозиції. До них відносяться НТП, рівень монополізації ринку, динаміка цін на інші товари. Ринкова або рівноважна ціна виробництва встановлюється при відповідності попиту і пропозиції. На конкурентному ринку ціна рівноваги знаходиться в точці перетинання попиту і пропозиції. Щоб кількісно виміряти чутливість попиту і пропозиції до зміни цілого ряду чинників, використовують поняття еластичності. Цінова еластичність попиту визначає чутливість покупців до зміни цін із погляду кількості товарів, що покупці одержують. Ступінь цінової еластичності вимірюють коефіцієнтом еластичності, що обчислюється по формулі: Q 2 - Q 1 P 2 - P1 % D Q Ес = : , або Ес = , Q1 Q 2 P1 P 2 %D P Де Q1 – кількість товару, купленого по старій ціні; Q2 - кількість товар, купленого по новій ціні; P1 - стара ціна; P2 - нова ціна. Якщо невеликі коливання ціни призводять до значних змін кількості товарів, що купуються, то попит прийнято називати еластичним. У цьому випадку коефіцієнт еластичності попиту по ціні більше 1. ( Ес &g ;1 ) Якщо коливання ціни супроводжуються незначною зміною кількості продажів, то попит є нееластичним. Очевидно, що коефіцієнт еластичності завжди буде менше 1 ( Ес &l ;1 ). До товарів нееластичного попиту відносяться товари першої необхідності, товари, зовсім або майже зовсім не мають заміни , недорогі товари. Крім того, нееластичність попиту обумовлюється відсутністю вибору в споживачів, ростом цін через підвищення якості продукту. Одинична еластичність означає, що певний процент зміни ціни супроводжується таким же процентом зміни кількості куплених товарів, тобто виручка не змінюється. Е с = 1. ► Державне регулювання цін.  Держава вводить ряд обмежень, що захищають від недобросовісної конкуренції учасників ринку. Вплив може здійснюватись по кільком основним напрямкам: держава законодавчо обмежує спроби змови про ціни і забороняє горизонтальне фіксування цін; переслідується законом вертикальне фіксування цін; держава забороняє цінову дискримінацію (пропозиція товару схожим за родом діяльності торговим підприємствам на тих самих умовах); заборона на демпінг; заборона на несумлінну цінову рекламу (заманювання і переключення). Є три види цін – фіксовані, регульовані ( граничні рівні), вільні. ► Канали розподілу.  Учасники каналів розподілу - прагнення незалежних учасників до одержання прибутку й отже, до збільшення ціни товару. Контроль за каналами з боку виробника. ► Конкуренти - співвідношення конкурентних сил залежить від типу ринку. Розрізняють чотири типи ринку : ◊ вільної конкуренції (наявність множини продавців і покупців, однорідністю і взаємозамінністю продуктів, відсутність ринкової сили) - детермінує гра попиту і пропозиції - пшениця, ліс, цінні папери, руди кольорових металів; ◊ монополістичної конкуренції - велика кількість фірм, пропонуючих товари у великому діапазоні цін. ◊ олигополистической конкуренції – невелика кількість фірм, товари однорідні або неоднорідні; ◊ чистої монополії - один продавець (державна монополія, приватна регульована монополія, приватна нерегульована монополія).

У москвинв назовн пиха, а всередин рабство. Це я бачив у кожного москвина. Взагал, зовншнсть москвина  найоблуднша за будь-чию. Тому-то москвин уважа свом найгршим ворогом того, хто стягне з нього зовншню личину. В Московщин щирсть мають за божевлля. Слушно! Бо ж усе московське життя, у всх царинах це суцльна змова проти правди. Москвини вважають зрадником того, хто не  брехуном, заперечення брехн вважають державною зрадою ¶сторя  власнсть царя. Вн  змню як хоче  що хоче, проголошуючи нов сторичн «правди», перероблен до потреб поточно полтики. В СРСР по кожнй «чистц зрадникв» викидають з книгозбрень вс книжки, що в них згадуються хн мена. На групових фото чи картинах перемальовують х на нших осб. По смерт Стална наново переписали, переробили сторичн прац «Историю СССР», «Историю КПСС» та нш. Москвинам цлковито браку творчого духу, навть браку звичайно винахдливост. Вони не дали нчогснько до скарбниц людсько культури. Не дали навть  т з них, яких величають вони «великими», бо ж т «велик» лише мавпували вропейцв

1. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

2. Маркетингова товарна політика

3. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

4. Ціноутворення та цінова політика підприємства

5. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

6. Маркетингова політика комунікацій
7. Маркетингова політика ПМП "Арконі"
8. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

9. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

10. Національна політика СРСР в роки перебудови

11. Новый пол: мужчины в женских ролях

12. Податкова політика України

13. Основні напрямки зовнішньої політики України

14. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

15. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

16. Процентна політика комерційного банку

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Інформаційна політика України

18. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

19. Кредитна політика комерційного банку

20. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

21. Державна політика соціального страхування

22. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"
23. Облікова політика як елемент культури бізнесу
24. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

25. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

26. Економіко- і політико-географічне положення України

27. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

28. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

29. Принципи розробки та оцінки державної політики України

30. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

31. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

32. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

33. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

34. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

35. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

36. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

37. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

38. Політика А. Гітлера
39. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців
40. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

41. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

42. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

43. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

44. Асортиментна політика підприємства

45. Товарна політика і комерційна діяльність

46. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

47. Державна політика стимулювання зайнятості

48. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

50. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

51. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

52. Торговельна політика розвинутих країн

53. Валютна політика України

54. Кадрова політика
55. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
56. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

57. Економічні чинники регіональної політики в Україні

58. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

59. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

60. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

61. Природа політики

62. Політика великих держав на Близькому Сході

63. Політика та соціальний конфлікт

64. Політика, як суспільне явище

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Влада як найважливіший атрибут політики

66. Аналіз стану соціальної політики в Україні

67. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

68. Політика трудової зайнятості інвалідів

69. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

70. Соціальна політика
71. Соціальна політика та соціальне партнерство
72. Митна політика

73. Митна політика України на сучасному етапі

74. Особливості проведення в життя митної політики

75. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

76. Бюджетна політика держави

77. Грошово-кредитна політика

78. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

79. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

80. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Фінансова діяльність та політика держави

82. Фінансова політика та бюджетний процес

83. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

84. Амортизаційна політика на підприємстві

85. Антиінфляційна державна політика

86. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
87. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
88. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

89. Інноваційна політика

90. Механізм фіскальної політики держави

91. Особливості інноваційної політики розвинених країн

92. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

93. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

94. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

95. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

96. Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

97. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

98. Маркетинговые исследования рынка книжной продукции и перспектив открытия нового книжного магазина компанией "Клуб семейного досуга"

99. Політична географія і геополітика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.