Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організація діяльності "ПриватБанку"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ 1.Організація діяльності банку 2.Організація обліково-операційної роботи банку 2.1.Загальна характеристика обліково-операційної роботи 2.2.Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський контроль 2.3.Аналітичний і синтетичний облік 3.Організація та облік розрахункових операцій 3.1.Поточні рахунки 3.2.Розрахунки платіжними дорученнями 3.3.Розрахунки платіжними вимогами 3.4.Розрахунки пластиковими картками 3.5.Розрахунки за допомогою системи &quo ;Клієнт-банк&quo ; 3.6.Міжбанківські розрахунки 3.7 Розрахунки акредитивами 4.Організація та облік депозитних операцій 4.1.Операції з депозитами юридичних осіб та їх облік 4.2. Операції з депозитами фізичних осіб та їх облік 5.Касові операції банку 6.Організація та облік позичкових операцій 7.Організація та облік операцій з іноземною валютою 8.Операції банку з цінними паперами 9.Облік не фінансових активів і пасивів банку 9.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів 9.2. Облік розрахунків з працівниками банку 10.Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та зовнішній аудит 1.Організація діяльності банкуКомерційний банк “Приватбанк” був заснований в 1992році. Він був одним із перших банків , який з’єднував усі держави СНД. Приватбанк став одним із перших українських банків ,створених на основі приватного капіталу. Основна мета – забезпечити найвищу якість послуг клієнтам як в Україні, так і поза її межами. Принципи роботи – відповідальність, чіткість, своєчасність та гнучкість в проведенні операцій. Організаційна структура має вигляд (Додаток 1). Кваліфіковані фахівці банку створюють для клієнтів ліквідну і надійну структуру активів, надаючи також консультативну підтримку і інших фінансових питаннях. Філіальна мережа банку продовжує рости за рахунок взятих в оренду приміщень банка “Україна ”, і досягла 1300 відділень і філіалів по всій території країни. Для своїх клієнтів Черкаська філія КБ &quo ;Приватбанк&quo ; здійснює наступні операції: -розрахунково-касове обслуговування юридичних і фізичних осіб у національній та іноземних валютах; - операції залучення гривневих та валютних ресурсів на депозити та вклади ; - кредитні операції і банківські гарантії ; - прийом платежів від фізичних осіб готівкою з перерахуванням на рахунки отримувачів коштів, комунальних платежів; - видача та обслуговування карток Міжнародної платіжної системи VISA I ER A IO AL; - обмін валют; - міжнародні документальні операції; - послуги Кіпрського філіалу; - грошові перекази &quo ;Вестерн Юніон&quo ; в національній та іноземній валюті; - розрахунково – інформаційне обслуговування клієнтів по системі “Клієнт Банку- Банк” - продаж дорожніх чеків; - інвестиційні операції . 2. Організація обліково-операційної роботи банку 2.1. Загальна характеристика обліково-операційної роботи. Операційний відділ є самостійним підрозділом ЧФ КБ “Приватбанк&quo ; і підпорядковується Головному бухгалтеру філії та його заступнику згідно з наказом про розподіл обов’язків. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється по рішенню Правління КБ &quo ;Приватбанк&quo ;.

Підпорядковується безпосередньо Директору філії. Основні завдання та обов’язки головного бухгалтера філії, як головного методолога та контролера за відображенням в обліку всіх операцій, полягає в тому що він має право вимагати від структурних підрозділів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого порядку прийняття, оприбуткування, зберігання і витрат грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, а також має право вимагати від будь-якого підрозділу банку подання пояснень, а за потреби і безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані дані вимагають сумнів. Організовує перевірки стану бухгалтерського обліку філії банку та його територіально-відокремлених робочих місць Операційний відділ очолює начальник, який здійснює загальне керівництво і організовує роботу відділу. Основна мета посади начальника операційного відділу це забезпечення роботи операційного відділу по якісному і своєчасному обслуговуванню клієнтів банку,забезпечення контролю за відображенням в обліку всіх операцій, які здійснюються операційним відділом. А також начальник операційного відділу повинен забезпечити складання і подання в установлені строки необхідної звітності. 2.2. Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський контроль Розрахункові документи складаються на бланках визначеної форми, українською мовою. При прийнятті розрахункового документа працівником операційного відділу перевіряється наявність всіх необхідних реквізитів. Розрахункові документи, в яких є помилки або зазначені не всі реквізити, повертаються клієнту. В разі правильності заповнення розрахункового документа економіст-виконавець перевіряє наявність коштів на рахунку, якщо коштів достатньо, реквізити документа вводяться в машину. Після виконання розрахункового документа ставиться підпис відповідального виконавця і контролера. Для підтвердження того, що операція пройшла, клієнту повертається один примірник розрахункового документа з підписами і штампом банку. Інший примірник документа підшивається в документи дня. В документи дня підшиваються також і інші документи які використовуються в роботі операційного відділу. Для здійснення внутрішньобанківського контролю директор КБ &quo ;Приватбанк&quo ; затверджує розроблений головним бухгалтером план послідуючих перевірок обліково-операційної роботи відділу бухгалтерського обліку та операційного відділу КБ &quo ;Приватбанк&quo ; на кожен квартал року. Здійснюється перевірка меморіальних документів по валютних операціях, перевірка нарахування відсотків по депозитах фізичних осіб, перевірка своєчасності перерахування сальдо документів та комунальних платежів, перевірка внутрішньобанківських документів, перевірка правильності ведення податкового обліку, перевірка касових документів та правильності відображення по символах касових оборотів, перевірка обліку грошових книжок в картках зразків підписів, перевірка правильності збереження і використання в роботі печаток і штампів та інше. Для виконання грошово-розрахункових операцій використовується певна документація а саме: - об’ява на внесення готівки; - прибутковий касовий ордер; - видатковий касовий ордер; - акредитив; - платіжне доручення; - меморіальний ордер; - грошовий чек.

2.3. Аналітичний і синтетичний облік Ведення синтетичного обліку здійснюється за допомогою балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. На рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках фіксується детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію. Аналітичні рахунки повинні містити обов’язкові параметри. На прикладі розглянемо формування номеру особового рахунку юридичної особи-клієнта ЧФ КБ &quo ;Приватбанк&quo ;: Особовий номер – 260043788601 2600 – балансовий рахунок 4 – ключ 3 – юридичні особи 786 – порядковий номер клієнта 01 – основний поточний рахунок В книзі реєстрації відкритих поточних рахунків вказується додатково, в якій валюті ведеться поточний рахунок, наприклад: /980 – гривні /840 – долар USD /978 – ЄВРО Для зручності на всі види операцій в машину вводяться умовні цифрові позначення, наприклад, якщо головному економісту потрібно провести операцію перерахування коштів з рахунку на інший рахунок, економіст набирає 11 для виклику форми платіжного доручення, 12 – меморіальний ордер, 13 – платіжна вимога, 16, 17 – позабалансові рахунки, 1 – об’ява на внесення готівки, 5 – чек. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним рахунками синтетичного обліку. ІІІ. Організація та облік розрахункових операцій Поточні рахунки. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, приватні підприємства та інші юридичні особи для спрощення розрахунків відкривають в банку поточні рахунки. За поточним рахунком здійснюються різні платежі: до бюджету, розрахунки з іншими суб’єктами господарювання та інші платежі та надходження на поточні рахунки. Для розрахунково-касового обслуговування банком поточного рахунку клієнта, між банком і клієнтом укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (Додаток № 2). В банку клієнт заповнює заяву на відкриття рахунку (Додаток № 3). Для того, щоб економіст, який здійснює платіж по розрахунковому документу мав змогу звірити підписи осіб, які мають право підписувати розрахунковий документ, клієнт подає до банку картку із зразками підписів та відбитком печатки (Додаток № 4). Після відкриття поточного рахунку і укладання з банком договору на розрахунково-касове обслуговування клієнт може надавати банку розрахункові документи і здійснювати операції по своєму поточному рахунку. Клієнт для зручності може отримати в банку грошову чекову книжку. Грошові чеки виготовляються на замовлення банку Банкнотно-монетним двором НБУ на спеціальному папері з дотриманням усіх обов’язкових вимог. Грошові чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку. Порядок видачі чекових книжок клієнтам: - клієнт заповнює заяву на видачу чекової книжки (Додаток № 5); - заява передається виконавцю по рахунку; - виконавець перевіряє правильність оформлення і передає в касу для видачі чекової книжки; - після оформлення чекової книжки, остання віддається клієнту, за яку клієнт сплачує плату в сумі згідно тарифу. Клієнт за допомогою грошового чека може отримати готівку на виплату заробітної плати, коштів на відрядження і на здійснення платежів готівкою.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

2. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

5. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

6. Інформаційне забезпечення діяльності організації
7. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
8. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

9. Організація діяльності підприємства

10. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

11. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

12. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

13. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

14. Планування і організація навчальної діяльності

15. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

16. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

18. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

19. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

20. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

21. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

22. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень
23. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
24. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

25. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

26. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

27. Імідж ділової людини та організації

28. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

29. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

30. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

31. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

32. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

33. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

34. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

35. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

36. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

37. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

38. Організація діловодства в музеї
39. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
40. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

41. Суспільна організація життя слов

42. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

43. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

44. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

45. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

46. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

47. Організація праці менеджера

48. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

49. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

50. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

51. Планування діяльності підприємства

52. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

53. Організаційна система управління природокористуванням України

54. Організаційна система управління природокористуванням України
55. Інтегральна ефективність діяльності
56. Організація оплати праці на підприємстві

57. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

58. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

59. Аналіз діяльності комерційного банку

60. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

61. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

62. Організація евакуаційних заходів

63. Валютний ризик в діяльності банківської системи

64. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

65. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

66. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

67. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

68. Організація банківської справи

69. Організація біржової торгівлі

70. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
71. Організація касових операцій у банківських установах
72. Організація ресурсної бази банків в Україні

73. Основи страхової діяльності

74. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

75. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

76. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

77. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

78. Історія діяльності товарних бірж в Україні

79. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

80. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

82. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

83. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

84. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

85. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

86. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі
87. Організація охорони праці на виробництві
88. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

89. Організація охорони праці на виробництві

90. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

91. Рівні організації організму людини

92. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

93. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

94. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

95. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

96. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

98. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

99. Вибір форми організації бухгалтерського обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.