Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Курсова робота на тему: Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку Зміст Розділ 1. Маркетингові дослідження ринку 1.1 Маркетингові дослідження і їх основні принципи 1.2 Види методів збору інформації 1.3 Порядок ведення маркетингових досліджень Висновок по розділу Розділ 2. Технологія створення презентації за результатами маркетингових досліджень 2.1 Звіт по маркетинговому дослідження 2.2 Критерії складання і проведення презентації 2.3 Діаграми Висновок по розділу Висновок Список використаної літератур Вступ Дана курсова робота присвячена презентаціям за результатами маркетингових досліджень, які створюються по засобах збору первинної і вторинної інформації, і перетворення звіту по маркетинговому дослідженню в лаконічну і барвисту форму. Презентації допомагають виразніше донести інформацію до замовника маркетингового дослідження. Проблема презентацій досліджень на даний момент часу є достатньо актуальною, оскільки в період кризи дуже поважно в найкоротші терміни і в ясній формі донести отриману інформацію і виводи по дослідженнях що потребує їх фірмах. Об'єктом дослідження виступають презентації за результатами маркетингових досліджень. Предметом дослідження є методи збору первинної інформації і звіти за результатами маркетингових досліджень, на основі яких будується презентація. Мета роботи – досліджувати шлях, що минає початковою інформацією, отриманою вході маркетингових досліджень, замовлених клієнтом, від сирих даних до виведення з них рекомендацій і виводів, перетворених в стислу, але інформативну наочну презентацію. Основні завдання, поставлені в даній курсовій роботі: 1. Виявити і проаналізувати суть і основні принципи маркетингових досліджень. 2. Вивчити технологію створення презентації по маркетинговому дослідженню. Розділ 1. Маркетингові дослідження ринку 1.1 Маркетингові дослідження і їх основні принципи Для ефективності ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Кожна крупна зарубіжна компанія щорік проводить своїми силами або замовляє проведення сторонніми організаціями 3 - 4 маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження – складна і комплексна процедура. Вона включає лаву питань, на які потрібно знайти відповідь, і набір пропозицій, які потрібно прийняти згідно методиці, вибраній для досягнення результатів дослідження. Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору і аналізу внутрішньої і зовнішньої інформації, є його цільова спрямованість на вирішення певної проблеми або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір і аналіз інформації на маркетингове дослідження. Таким чином, під маркетинговим дослідженням слід розуміти цілеспрямований на вирішення проблеми (комплексу проблем), що стоїть перед фірмою, процес постановки завдань, отримання маркетингової інформації, планерування і організація її збору, аналіз і представлення звіту про результати. До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносяться об'єктивність, точність і ретельність.

Принцип об'єктивності означає необхідність обліку всіх чинників і неприпустимість ухвалення певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації. Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, а так само вибір інструментів дослідження, що забезпечують необхідну достовірність результатів дослідження. Принцип ретельності означає детальність планерування кожного етапу дослідження, висока якість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, а так само ефективної системи контролю над його роботою. Маркетингові дослідження, що проводяться фірмами, розрізняють як по масштабах, так і по видах. Найважливішими чинниками, що визначають масштаби і напрями маркетингових досліджень, є розмір (масштаб маркетингових досліджень) і спеціалізація фірми (напрям маркетингових досліджень). Так по відомостях зарубіжної літератури, середні фірми витрачають на маркетингові дослідження набагато меншу частку свого бюджету (1,5%), чим великі (3,5%). Фірми, що випускають товари споживчого призначення, так само витрачають на маркетингові дослідження велику частку обороту (0,08%), чим фірми, що випускають товари промислового призначення (0,04%). Дрібні ж фірми, незалежно від їх спеціалізації, як правило, не витрачають істотних засобів на маркетингові дослідження. Проведення маркетингових досліджень вітчизняними фірмами в даний час є рідкістю. Причини цього криються, по-перше, в нестійкості і непередбачуваності розвитку економічної і політичної ситуації в країні і, як наслідок цього, націленість більшості фірм на забезпечення поточного прибутку, а, по-друге, у відсутності позитивного досвіду проведення таких досліджень і недооцінки вітчизняними підприємцями їх корисності. Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень, виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому, види маркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними. Вибір методу збору інформації прямо впливає на отриману підсумкову інформацію. 1.2 Види методів збору інформації Значення процедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідження полягає в тому, що результати цього вибору визначають як достовірність і точність, такою, що підлягає збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору. 1. Спостереженням є метод збору інформації за допомогою фіксації функціонування досліджуваних об'єктів без встановлення дослідниками контактів з ними і за відсутності контролю над чинниками, що впливають на їх поведінку. Спостереження може проводитися, як відкрито, так і скритно. Оскільки обізнаність об'єкту дослідження про знаходження його під спостереженням може вплинути на його проведення і в цьому випадку може розцінюватися як встановлення з ним контакту, на практиці, як правило, проводяться приховані спостереження. При цьому як знаряддя дослідження використовуються приховані камери і спеціальні дзеркала. До достоїнств цього методу відносяться: його простота, і, отже, відносна дешевизна; виключення спотворень, об'єктів, що викликаються контактами, з дослідниками (що, наприклад, не можна повною мірою виключити при опиті).

Основний недолік цього методу полягає в тому, що він не дозволяє однозначно встановити мотиви поведінки об'єктів спостереження і процеси ухвалення ними рішень, і, отже, вони можуть неправильно тлумачити спостерігачами. Тому спостереження застосовується в основному при проведенні пошукових досліджень, тобто що носять попередній характер, направлених на конкретизацію проблем, що стоять перед дослідниками. 2. Експериментом є метод збору інформації про проведення досліджуваних об'єктів, що передбачає встановлення дослідниками контролю над всіма чинниками, що впливають на функціонування цих об'єктів. Метою дослідження, що проводиться за допомогою експерименту, є, як правило, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів. Для забезпечення достовірності результатів експерименту значення всіх чинників, окрім досліджуваного, повинні залишатися незмінними. При необхідності дослідження декількох чинників може потрібно серія експериментів. До достоїнств цього методу відносяться, перш за все, його об'єктивний характер і можливість встановлення причинно-наслідкових зв'язків між формами маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів. Недоліки такого методу полягають в трудності контролювати всі чинники маркетингу в природних умовах, з одного боку, і складнощі відтворення нормальної поведінки соціально-економічного об'єкту в лабораторних умовах, з іншого боку. Крім того, проведення експерименту зв'язане, як правило, з набагато більшими витратами, чим спостереження і особливо при необхідності дослідження декількох чинників маркетингу. Тому на практиці цей метод використовується відносно рідко і, перш за все, у випадках, коли потрібно з високою мірою достовірності встановити характер причинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваного об'єкту. 3. Імітація є методом збору даних, ЕОМ, що генеруються, за допомогою заздалегідь розробленої математичної моделі, адекватно відтворюючої поведінку об'єкту дослідження. Гідність цього методу полягає в можливості оперативного аналізу безлічі варіантів маркетингових дій і вибору на цій основі якнайкращого. До недоліків цього методу відноситься, перш за все, складність і трудомісткість створення самої моделі, що вимагає глибокого вивчення і формалізації причинно-наслідкових зв'язків між всіма чинниками маркетингу, його зовнішньої середи і чинниками, що визначають купівельну поведінку. На практиці створення такої моделі нерідко не представляється можливим. Навіть якщо можливості фірми дозволяють створити таку модель, то її розробка зажадає значних витрат, які можуть виправдати себе за наявності потреби в регулярному і частому, а так само багатократному її використанні. 4. Опитування – метод маркетингового дослідження, що полягає в цілеспрямованому зверненні до конкретної групи людей з метою з'ясування їх думки і поглядів. Під опитом розуміється метод збору інформації, шляхом встановлення контактів з об'єктами дослідження. Як знаряддя дослідження методом опиту використовується анкета, що є запитальником, що передбачає фіксацію відповідей.

Бродського  свдченням безпосереднього учасника та очевидця подй, самих обставин, вони мають першорядне значення для сторичного дослдження тепер  матимуть не меншу вагу у майбутньому. 17. Помаранчева зозуля У ход Помаранчево революц хтось назвав Ю. Тимошенко «помаранчевою принцесою», «королевою революц»,  ц слогани, вдало запущен, мабуть, бютвськими мджмейкерами, пдхопили ус ЗМ¶. Збоку все нби так  виглядало. Головним, звичайно, виступав тодшнй кандидат у Президенти Украни Вктор Ющенко, але при ньому народ постйно бачив Юлю. То чому ж  не назвати королевою? Та, якщо пильнше придивитися, то виходить дещо нша картина. Помаранчева революця, як вдомо, розпочалася з встановлення на майдан Незалежност у Кив знаменито сцени. Ця дея належала нашоукранцям, вони  встановили трибуну, але запросили до спльно справи боротьби з тодшнм владним режимом усх союзникв, у тому числ  бютвцв. Тобто в основ само де бютвських нцатив не було. Друге: вже у перш дн Украною прокотилася хвиля мтингв  демонстрацй, як органзувала «Наша Украна»

1. Організація патопсихологічного дослідження

2. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

3. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

4. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

5. Маркетингове дослідження

6. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"
7. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"
8. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

9. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

10. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

11. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

12. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

13. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

14. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

15. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

16. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

18. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

19. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

20. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

21. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

22. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
23. Технологія і організація утримання і ремонту доріг
24. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

25. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

26. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

27. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

28. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

29. Організація приймання товару в аптеці

30. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

31. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

32. Організація праці менеджера

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. Організація оплати праці на підприємстві

36. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

37. Організація обліку грошових коштів

38. Організація евакуаційних заходів
39. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
40. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

41. Рельєф та ландшафтна організація

42. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

43. Спектральні наземні дослідження

44. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

45. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

46. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

47. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

48. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

49. Організація касових операцій у банківських установах

50. Організація ресурсної бази банків в Україні

51. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

52. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

53. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

54. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
55. Організація охорони праці на виробництві
56. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

57. Організація охорони праці на виробництві

58. Рівні організації організму людини

59. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

60. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

61. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

62. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

63. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

64. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

66. Етапи організації бухгалтерського обліку

67. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

68. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

69. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

70. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
71. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

74. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

75. Організація документаційного забезпечення установи

76. Організація і методика аудиту

77. Організація і методика аудиту доходів підприємства

78. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

79. Організація облікового процесу на підприємстві

80. Організація обліку

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

82. Організація обліку власного капіталу підприємства України

83. Організація обліку запасів на підприємствах

84. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

85. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

86. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
87. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
88. Організація праці бухгалтера

89. Організація складського обліку запасів в установах

90. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

91. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

92. Організація управлінського обліку на підприємстві

93. Основи організації бухгалтерського обліку

94. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

95. Ревізійні комісії підприємств і організацій

96. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

97. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

98. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

99. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.