Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат на тему: &quo ;Сучасні комп'ютерні технології в навчанні&quo ; ЗмістВступ 1. До історії виникнення проблеми комп'ютеризації учбового процесу 2. Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання 3. Методи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера 4. ПК як засіб навчання 5. Навчання на відстані - що це таке? 6. Дистанційне навчання. Підходи до рішення проблеми 7. Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання 8. Досвід використання комп'ютерний технологій для навчання інформатиці незрячих дітей 9. Переваги і недоліки комп'ютерних повчальних систем 10. Специфіка психологічного сприйняття студентами комп'ютерних технологій в навчанні Висновок Література ВступАктуальність вибраної теми пояснюється істотою і загальнолюдською значущістю матеріалу, що зачіпає. Річ у тому, що проблема інформатизації і безпосередньо пов'язаній з нею комп'ютеризації всіх сфер людської діяльності є одній з глобальних проблем сучасного миру. Причина тому - нечуване для попередніх епох підвищення ролі інформації, перетворення її в одну з найважливіших рушійних сил всього виробничого і суспільного життя. Зараз відбувається паралельно стрімкий стрибок в розвитку апаратних засобів, тобто власне комп'ютерів як технічних пристроїв за останніх 2-3 року зробив цю техніку достатньо доступною. Тому впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу в цілому. Підтвердженням цього може служити виникнення цілого ряду спеціальних наукових центрів, які безпосередньо займаються проблемами інформатизації і комп'ютеризації освіти (Міжнародна академія інформатизації освіти і створений на базі її іноземних відділень Усесвітній розподілений університет, і т.д.). Такий факт, як поява спеціалізованих періодичних видань, літератури загального педагогічного порядку по проблемах комп'ютеризації і більшості відповідних методичних розробок говорить про існування і гостру актуальність даної проблеми для сучасної школи на всіх її рівнях. Сучасна наука концентрує увагу на теоретичній розробці концепції і структурно-організаційних моделей комп'ютеризації освіти, оскільки на даний момент, зважаючи на відсутність стабільних позицій в цьому питанні, реальна комп'ютеризація учбового процесу на місцях фактично відсутня. Обґрунтування невідкладної необхідності впровадження комп'ютерної і мікропроцесорної техніки в шкільну практику містить два основних, тісно зв'язаних між собою доданків. По-перше, величезні техніко-операційні можливості комп'ютера несуть в собі незрівняний з раніше застосованими технічними засобами навчання, дидактичний матеріал, який може і повинен бути реалізований в учбово-виховному процесі. По-друге, справжня дієвість науково-технічного прогресу (а широке застосування комп'ютерів - один з яскравих його проявів) у вирішальної степені залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог. Тому вивчення і використання комп'ютерної техніки в учбовому процесі-це - найважливіший компонент підготовки що вчаться до подальшого трудового життя.

Не можна не враховувати того, що для більшості випускників середніх і вищих учбових закладів майбутня професія стане по перевазі комп'ютерної. 1. До історії виникнення проблеми комп'ютеризації учбового процесуДо кінця 20-го століття роль знання у всьому світі неймовірно зросла. Рівень володіння знанням, або, більш узагальнено, інформацією починає визначати політичний і господарський статус держав. А для успішної роботи в таких умовах державам потрібні люди - висококваліфіковані фахівці, що відповідають найвищим вимогам сучасності. Тому на рубежі тисячоліть освіта перетворюється на одне з джерел найцінніших стратегічних ресурсів - людського капіталу і знань, що, кінець кінцем, визначає загальний рівень розвитку суспільства. І головним прискорювачем його розвитку стає інформатизація. Інформатизація суспільства, у свою чергу, практично неможлива без комп'ютеризації системи освіти, через що ця проблема по своїй значущості виходить зараз на перше місце в педагогічній науці. Пріоритетність цієї проблеми посилюється ще і тим, що вона є принципово новою. Виникнувши разом з появою комп’ютера, тобто в останні два десятиліття, вона не може використовувати досвід минулих століть і тисячоліть, як це робиться в класичній педагогіці, і вимушена розвиватися тільки &quo ;зсередини&quo ;, формуючи свою наукову базу одночасно у всіх необхідних сферах - філософії, психології, педагогіці і методиці. Це обставина, у поєднанні з крайньою практичною необхідністю, додає проблемі комп'ютеризації освіти підвищену актуальність, виводить її на перше місце в групі першочергових завдань сучасної педагогіки. Комплексна інформатизація шкіл і вузів орієнтується тепер на формуванні і розвитку інтелектуального потенціалу науки, вдосконаленні форм і змісту учбового процесу, впровадженні комп'ютерних методів навчання, використанні в педагогічній роботі сучасних інформаційних технологій. 2. Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчанняВизначити полягання справ в тій або іншій сфері діяльності завжди досить важко. Проте в такому питанні, як комп'ютеризація, є один чинник, що легко враховується, який достатньо ясно може охарактеризувати картину в цілому. Це - показник технічної забезпеченості, іншими словами - наявність необхідного парку комп'ютерної техніки і рівень її технічної якості. Річ у тому, що комп'ютеризація робочих процесів прямо залежить від наявності і якісного рівня комп'ютерів на робочих місцях; без цього наявність навіть самої передової наукової думки так і залишиться фактом науки, але не чинником виробничого і суспільного життя. З розвитком технології для навчання з використанням технічних засобів стала достатньою наявність тільки комп'ютера. Функції, які раніше виконували: телевізор, відеомагнітофон, магнітофон, кінопроектор, діапроектор і ін., з успіхом узяв на себе комп'ютер. Причому якість передачі, зберігання, відображення інформації значно підвищилося. У цьому ключі необхідно розглядати завдання перекладу всієї інформації в цифрові стандарти як пріорітетну. Вже зараз комп'ютерна письменність є важливим показником культури, а в майбутньому виявиться необхідною кожній людині, на якій би ділянці він не працював.

Отже, комп'ютерна справа, навчання користуванню комп’ютером найближчим часом повинно стати загальним. 3. Методи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютераУ практиці навчання можуть застосовуватися чотири основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний репродуктивний проблемний дослідження Враховуючи, що перший метод не передбачає наявності зворотного зв'язку між учнем і системою навчання, його використання в системах з використанням ПК безглуздо. Репродуктивний метод навчання із застосуванням засобів обчислювальної техніки передбачає засвоєння знань, що повідомляються учневі викладачем і (або) ПК, і організацію діяльності учня по відтворенню вивченого матеріалу і його застосуванню в аналогічних ситуаціях. Використання цього методу з використанням ПК дозволяє істотно поліпшити якість організації процесу навчання, але не дозволяє радикально змінити учбовий процес в порівнянні з вживаною традиційною схемою (без ПК). У цьому плані більш виправданим є застосування проблемного і пошукового методів. Проблемний метод навчання використовує можливості ПК для організації учбового процесу як постановки і пошуків способів дозволу деякої проблеми. Головною метою є максимальне сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів. В процесі навчання передбачається рішення різних класів завдань на основі отримуваних знань, а також і аналізу ряду додаткових знань, необхідних для дозволу поставленої проблеми. При цьому важливе місце відводиться придбанню навичок по збору, впорядкуванню, аналізу, і передачі інформації. Дослідницький метод навчання із застосуванням ПК забезпечує самостійну творчу діяльність учнів в процесі проведення науково-технічних досліджень в рамках певної тематики. При використанні цього методу навчання є результатом активного дослідження, відкриття і гри, унаслідок чого, як правило, буває приємнішим і успішним, чим при використанні інших вищеперелічених методів. Пошуковий метод навчання припускає вивчення методів об'єктів і ситуацій в процесі дії на них. Для досягнення успіху необхідна наявність середовища, що реагує на дії. У цьому плані незамінним засобом є моделювання, тобто імітаційне представлення реального об'єкту, ситуації або середовища в динаміці. Комп'ютерні моделі мають ряд серйозних переваг перед моделями інших видів через свою гнучкість і універсальність. Застосування моделей на ПК дозволяє уповільнювати і прискорювати хід часу, стискати або розтягувати простір, імітувати виконання дій дорогих, небезпечних або просто неможливих в реальному світі. Загальні принципи організації навчання із застосуванням ПК. Ефективне навчання із застосуванням комп'ютерної техніки базується на наступних загальних принципах і висновках по них: Загальні принципи. Висновки. Активна участь що навчається в учбовому процесі. Максимально сприяти активізації що навчається. Постійне проведення особистого аналізу ситуації що навчаються в процесі навчання. Уникати використання стандартних схем аналізу, міняти завдання і ситуації на різних стадіях навчання. Наявність сигналів зворотного зв'язку в учбовому процесі.

СССР отключился от научно-технического прогресса, причем как раз то- гда, когда на Западе со скоростью лавинообразной цепной реакции раз- вивалась величайшая из всех революций - НТР (забытая в современной России, а большинству нынешней молодежи и вовсе незнакомая аббревиа- тура.) Наша страна в 60-е - 80-е годы "проспала" и переход к массовому автоматизированному производству во всех отраслях промышленности, от швейной до электронной, и бурный рост так называемых "малотоннажных" тонких химических технологий, и многое, многое другое. "Проспала" всю вторую фазу НТР - информационную революцию. Недолгое равенство с Западом в развитии кибернетики завершилось тем, что уже в начале 60-х с переходом в конструкциях ЭВМ от элект- ронных ламп к транзисторам, от чего компьютеры стали гораздо компакт- нее, надежнее, дешевле, мы не просто отстали, но буквально провали- лись назад. И дело не только в технических сложностях подобного пере- хода (хотя и они мучительно преодолевались неповоротливой плановой экономикой). На Западе подешевевшие и простые в эксплуатации компью- теры на транзисторах перестали быть принадлежностью одних только крупных (как правило, военно-промышленных) исследовательских органи- заций

1. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

2. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

3. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

4. Сучасні технології навчання у викладанні історії

5. Особливості українського комп`ютерного жаргону

6. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації
7. Адміністрування комп’ютерних мереж
8. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

9. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

10. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

11. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

12. Комп’ютерні мережі

13. Комп’ютерні тренажерні системи

14. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

15. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

16. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

17. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

18. Ціна сучасних інформаційних технологій

19. Комп’ютерна електроніка

20. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

21. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

22. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку
23. Інтерактивні технології навчання
24. Сучасні системи професійного навчання

25. Технології навчання як дослідження

26. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

27. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

28. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

29. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

30. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

31. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

32. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

33. Сучасні технології опитування

34. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

35. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

36. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

37. Новые технологии и искусство

38. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки
39. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы
40. Безопасность информационных технологий

41. Технология ADSL

42. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

43. Основы информационных технологий

44. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

45. Безопасность информационных технологий

46. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

47. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

48. Компьютерные сети Информационных технологий

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

49. Технология PLC (Power Line Communication)

50. Компьютерные технологии в судостроении

51. Информационные технологии

52. Использование лазеров в информационных технологиях

53. Определение эффективности применения информационной технологии

54. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)
55. Новые технологии хранения информации
56. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

57. Речевые технологии

58. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

59. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

60. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

61. Информационные технологии в экономике

62. Учебник по технологии программирования

63. Новые технологии. Microsoft Office XP

64. Новые информационные технологии обучения в математике

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

65. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина

66. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции

67. Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Природосберегающие технологии

68. Технология проблемного обучения

69. Современные педагогические технологии

70. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы
71. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
72. Современные технологии в образовании

73. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

74. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

75. Новые информационные технологии обучения в математике

76. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

77. Технология приготовления блюд

78. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

79. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста

80. Избирательные технологии в современной России

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

81. Цифровые технологии и политика

82. Информационные технологии в социально-экономическом и политическом анализе

83. Технология плавки и разливки магниевых сплавов

84. История технологии художественных отливок. Литье пушек

85. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4

86. Технология производства в фасонно-литейном цехе на Оскольском Заводе Металлургического Машиностроения
87. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"
88. Технология эпитаксиальных пленок InAs

89. Технология производства антибиотиков

90. Система технологий отраслей (Контрольная)

91. Гидромеханизированная технология обработки угольного пласта в условиях проектируемой шахты

92. История создания и технология производства кирпича

93. Основы технологии приготовления пищи

94. Технология транспортного производства (Контрольная)

95. Технология неконцентрированной азотной кислоты

96. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

97. Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)

98. Перспективные технологии в энергетике

99. Технология литейного производства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.