Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТКонтрольна робота з предмету &quo ;Культура управління&quo ; на прикладі підприємства &quo ;Житомирський облавтодор&quo ;Виконала: ст. гр. ТМм-6-1 Поспєлова К.А. Перевірила: Івасишина Н.В.Київ-2010 ПланВступ 1. Характеристика підприємства 2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників 3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника 4. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт 5. Розрахунок оцінки результатів праці 6. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників Висновки ВступВихідні дані: З метою підвищення ефективності праці, здійснення ціле направленої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищення кваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників. Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такі показники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність робіт і результатів праці. Постановка задачі: 1. Розрахувати оцінку професійних та особистих якостей працівників. 2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника. 3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт. 4. Розрахувати оцінку результатів праці. 5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства. 6. За результатами комплексної оцінки розробити пропозиції по: преміюванню кращих співробітників; зміні рівня посадового окладу; просування по службі; підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів). Оцінка ділових якостей працівників, основана на факторах, які характеризують: а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями; б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує; в) конкретні результати його діяльності. Оцінка проводиться на основі комплексного (інтегрального) показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга - показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С). Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі:Д = ПК РС (1)Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахунку комплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці. 1. Характеристика підприємстваДочірнє підприємство &quo ;Житомирський облавтодор&quo ; відкритого акціонерного товариства &quo ;Державна акціонерна компанія &quo ;Автомобільні дороги України&quo ;&quo ; Створене відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України від 09.04.2002 №156 на власності відкритого акціонерного товариства &quo ;Державна акціонерна компанія &quo ;Автомобільні дороги України&quo ;.

Місцезнаходження підприємства: 10003, м. Житомир, Богунський район, вул. Перемоги, 75. Підприємство засноване з метою забезпечення економічних інтересів держави, задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства дорожнього господарства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації. Для цього підприємство: здійснює будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання відповідних державних програм; проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів. На Підприємстві налічується 4 відділи: 1. Відділ менеджменту, в якому працюють4 особи. 2. Відділ бухгалтерії, де працює 4 особи 3. Юридичний відділ, в якому працює 2 особи. 4. Технічний відділ, в якому працює 3 особи. Таблиця 1. Відомості про працівників &quo ;Житомирського облавтодор&quo ; Відділ Посада у відділі Освіта керівника Стаж Менеджменту Голова правління по перевезеннях вища 10 Старший менеджер вища 6 Менеджер 1 вища 2 Менеджер 2 середня 0,5 Бухгалтерський Головний бухгалтер вища 15 Бухгалтер 1 вища 7 Бухгалтер 2 середня 1,5 Касир середня 6 Юридичний Начальник юридичного відділу вища 8 Юрист середня 1 Технічний Головний інженер вища 1,5 Замісник головного інженера середня 1 Інженер середня 0,5 2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівниківДля визначення величини показника П проводиться оцінка ступені впливу кожної із ознак, з врахуванням їхньої питомої значимості, яка визначається експертним шляхом для керівників та спеціалістів. Кожна ознака професіональних та особистих якостей (для керівників - 5, для спеціалістів - 6) має три рівня проявлення і оцінюється по принципу відхилення від середнього значення. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінка дорівнює - 1, вище середнього - 1,25, нижче середнього - 0,75. Оцінка по всій сукупності ознак, які визначають професіональні та особисті якості робітників (П), проводиться шляхом сумування оцінок ознак, що помножені на їх питому вагу, і розраховується по формулі:П = аijЧ хі (2)де і - порядковий номер ознаки (і = 1, 2,., ) (для керівників = 5, для спеціалістів = 6); j - рівень виявлення ознаки (j = 1, 2,3); аij - кількісна міра ознаки працівника; хі - питома вага ознаки в загальній оцінці (в долях одиниці). Таблиця 2. Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівників Ознаки професійних та особистих якостей Питома вага ознак в загальній оцінці ділових якостей Голова правління по перевезеннях Головний бухгалтер Начальник юридичного відділу Головний інженер Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору 0,27 0,27 0, 203 0,27 0,34 Вміння оперативно і самостійно приймати обґрунтовані рішення і відповідати за них, вміння швидко та правильно реагувати на ситуації, які виникають, аргументовано відстоювати свою точку зору, оперативно приймати міри, направлені на ліквідацію 0,23 0,23 0,173 0,23 0,29 Вміння практично організовувати роботу колективу і направляти діяльність робітників на здійснення поставлених задач (вміння планувати і розподіляти роботу між підлеглими, координувати роботу співробітників) 0,13 0,13 0,10 0,13 0,16 Вміння виховувати у робітників, почуття відповідальності за доручену справу, стимулювати творчу, ініціативу, направлену на підвищення ефективності праці, ріст кваліфікації, вміння створювати в колективі приємний морально - психологічний клімат вміння направляти діяльність підлеглих підтримувати дисципліну проявляти систематичну турботу про них 0,12 0,12 0,09 0,12 0,15 Вміння працювати в екстремальних умовах, виконувати роботи, які потребують аналітичної оцінки в процесі виробітки і прийняття нестандартних рішень 0,25 0,25 0,188 0,25 0,31 Σ 1 1 0,75 1 1,25 Таблиця 3.

Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів відділу менеджменту Ознаки професійних та особистих якостей Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості Старший менеджер (0,75) Менеджер1 (1,25) Менеджер 2 (1,0) Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами 0,34 0,255 0,425 0,34 Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються 0,17 0,128 0,213 0,17 Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному 0,12 0,09 0,15 0,12 Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі 0,10 0,08 0,125 0,10 Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб 0,10 0,08 0,125 0,10 Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах 0,17 0,128 0,213 0,17 Всього П 0,761 1,251 1 Таблиця 4. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів відділу бухгалтерії Ознаки професійних та особистих якостей Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості Бухгалтер1 (1,25) Бухгалтер2 (0,75) Касир (1,0) Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами 0,34 0,425 0,255 0,34 Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються 0,17 0,213 0,128 0,17 Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному 0,12 0,15 0,09 0,12 Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі 0,10 0,125 0,08 0,10 Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб 0,10 0,125 0,08 0,10 Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах 0,17 0,213 0,128 0,17 Всього П 1,251 0,761 1 Таблиця 5. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів юридичного відділу Ознаки професійних та особистих якостей Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості Юрист (1,0) Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами 0,34 0,34 Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються 0,17 0,17 Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному 0,12 0,12 Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі 0,10 0,10 Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб 0,10 0,10 Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах 0,17 0,17 Всього П 1 Таблиця 6.

Харківський комітет РСДРП поширив таку відозву уже в ніч з 27 на 28 лютого. Там же пропонувалося направляти своїх представників до ради робітничих і солдатських депутатів[43]. Того дня не працювали всі великі підприємства Харкова, а наступного зупинилися всі виробництва. Скрізь йшли нескінченні мітинги. З'явилися червоні прапори. Збори представників політичних партій, лікарняних кас, профспілок та інших робітничих організацій вирішило "викинути гасло про підтримку революції, про поглиблення змісту революції в розумінні її демократизації. Влаштовувати народне самоврядування, захопити владу в свої руки"[44]. 2 березня на мітингу робітників ВКЗ (Всеобщей кампании злектричества) з палкими промовами виступили більшовики С. Буздалін, О. Пастер, К. Кіркіж, на паровозобудівному — Г. Нехаєнко). До залізничників звернулися І. Котлов і О. Сербіченко, трамвайників — І. Сиротенко, В. Моргунов. Під тиском революційних мас 3 березня було заарештовано віце-губернатора, коменданта Харкова, начальника гарнізону, низку чиновників губернського жандармського управління

1. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

2. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

3. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

4. Організаційна структура управління підприємством

5. Стратегічне управління підприємством

6. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
7. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
8. Формування організаційних структур управління підприємством

9. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

10. Роль контролінгу в системі управління підприємством

11. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

12. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

13. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

14. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Управління запасами матеріалів на підприємстві

18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

19. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

20. Організаційна структура управління персоналу підприємства

21. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

22. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління
23. Проблема управління прибутком на підприємстві
24. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

25. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

26. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

27. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

28. Управління сільськогосподарськими підприємствами

29. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

30. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

31. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

32. Управління фінансовою санацією підприємства

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

34. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

35. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

36. Ділові взаємовідносини в апараті управління

37. Процес управління та його основні стадії

38. Системний підхід до управління персоналом фірми
39. Управління затратами
40. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

41. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

44. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

45. Акти державного управління

46. Мораль і соціальне управління

47. Методи управління банківськими ризиками

48. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Валютні ризики: економічна природа та управління

50. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

51. Управління ризиками

52. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

53. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

54. Державне управління в сфері охорони здоров’я
55. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
56. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

57. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

58. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

59. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

60. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

61. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

62. Структура державного управління

63. Сучасні принципи державного управління

64. Теорія і методологія дослідження управління

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

65. Управління юридичним консалтингом

66. Функції та принципи державного управління

67. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

68. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

69. Системи управління базами даних

70. Стандарти автоматизованих систем управління в банку
71. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
72. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

73. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

74. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

75. Управління процесом створення нового товару

76. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

77. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

78. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

79. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

80. Антикризове управління бізнесом

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

81. Дослідження аспектів управління якістю продукції

82. Ефективне управління виробництвом

83. Закономірності формування корпоративного управління

84. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

85. Контроль – функція управління

86. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
87. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
88. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

89. Методологія системи управління персоналом

90. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

91. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

92. Національні моделі корпоративного управління

93. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

94. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

95. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

96. Поняття та сутність ефективності управління

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

98. Психологія управління

99. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.