Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота ЗМІСТ ЗМІСТ .2 ВСТУП .3 РОЗДІЛ 1 ФОНЕТИЧНИЙ СКЛАД ТА ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТИПИ ЗНАЧЕНЬ 5 Значення слова. Загальні відомості .5 Типи значень .5 Граматичне значення .5 Лексичне значення .6 Денотативне і коннотативне значення .7 МОТИВАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ .8 ЗМІНА ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ПОЛІСЕМІЯ .10 РОЗДІЛ 2 Методична розробка з теми “Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці” . 12 Фрагмент уроку в 5-му класі 16 Фрагмент уроку в 7-му класі 19 Фрагмент уроку в 11-му класі .22 ВИСНОВКИ . .24 ЛІТЕРАТУРА . . .26 ДОДАТОК А . .27 ДОДАТОК В . .28 ВСТУП Тема даного дослідження – “Значення слова, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці” – обрана не випадково. Об'єкт цього дослідження – слово, предмет – його значення. Мета – дослідити проблему значення слова в англійській мові та розробити методику введення цієї теми у навчальний процес у школі. Введення поняття заначення слова у школі є дуже важливим, але, на жаль, цій проблемі приділяється не дуже багато уваги саме у цьому напрямку. Тому вона більш ніж актуальна. Вивчати цю тему в школі дуже важливо. Із значенням слова учні стикаються відразу ж з вивченням першого слова англійською мовою, тому що кожне слово має явне значення – лексичне значення. Граматичному значенню також потрібно приділяти належну увагу, тому що воно беззаперечно має особливий вплив на лексичне. Збільшення словникового запасу потребує особливої посидючості та терпіння: необхідно натикнутися на слово, подолати стадію пасивної цікавості (“А що воно означає? А, немає різниці ”), знайти слово у словнику, виписати його, вивчити слово, “загубити” папірець, де його записали, почати використовувати слово на письмі та в усному мовленні Вдома це вдається не кожному – діти шкільного (а особливо молодшого шкільного та середнього шкільного) віку відрізняються непосидючістю. Тому задача вчителя – скоординувати роботу дітей, зробити з ними якомога більше у процесі вивчення нової лексики. І тут виникає необхідність роз’яснення, що таке значення, що таке лексичне значення, граматичне, потрібно навчити дітей визначати різницю між типами значень; безумовно потрібно навчити їх вирізняти окремі відтінки значень, хоча при цьому зовсім необов’язково лякати дітей страшними словами “денотативне та коннотативне значення” – можна просто пояснити саму суть цього питання. Стосовно наявності значень у семантичній структурі слова поділяються на однозначні та багатозначні. Багатозначні слова численніші за однозначні. Тому знову ж таки виникає необхідність роз’яснення явища полісемії (багатозначності). Зміна та розвиток значень – це постійний мовний процес, активність якого складає історичний поступ лексики. Не можна вивчати лексику, не знаючи історичного розвитку слів – це головний фактор, який впливає на значення. Великих досліджень у цій області не проводилося. Існує думка, що цю тему потрібно вводити в шкільну програму окремо, виділяючи спеціальні декілька годин у школі.

Проводжуючи аналіз цієї проблеми, різноманітні анкетування, педагогічні спостереження, діагностичні та формуючі бесіди, синтез та систематизацію матеріалів, більшість учених дійшли висновку, що все ж таки доцільніше впроваджувати цю тему так званими “малими порціями”, тобто не виділяючи їх у окремі теми, а вводити при навчанні інших лексичних і граматичних тем. Теоретична значущість цієї теми у лексикології та стилістиці безперечна, але і практичну цінність неможливо заперечувати, і більш того, усіляко підтримувати будь-які розробки з цієї теми. У цій роботі буде зроблено спробу розкрити цю проблему, визначити основні принципи викладання цієї теми у школі, запропонувати один із способів вирішення її тощо. При розробці цього проекту будуть вирішуватиcя такі завдання: Опрацювати літературу за цією темою. Розглянути фонетичний склад слова та його значення, типи значення та його мотивацію, явище полісемії. Розробити методику введення теми у навчальний процес у школі. Розробити конспекти фрагментів уроків. РОЗДІЛ 1 ФОНЕТИЧНИЙ СКЛАД ТА ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТИПИ ЗНАЧЕНЬ 1.1. Фонетичний склад та значення слова Звукова форма має закріплене за нею (умовно, історично, етимологічно чи звуконаслідувально) значення. Більшість слів повсякденного вжитку можна прослідкувати до їхніх прамовних коренів, що вже і зробленно. Слова, які поєднані з конкретними речами, у безпосередній їх реалізації – мовленні чи письмі – викликають уяву і мовця, і слухача. Тому при вивченні фонетичної форми важливу роль відіграє співвіднесення – процес, що ним людина користується все своє життя, якими б фонетично різними ці форми не були. 1.2. Типи значень Лише як мовна категорія значення охоплює всі об’єкти людського знання, уяви і вислову. У мовознавстві під значенням розуміли назву предмета, уяву про предмет, поняття, різноманітні стосунки (головним чином, між знаком і предметом), функцію слова, інваріант інформації, відображення дійсності. Значення у його широкому розумінні розбиває на сім складових частин Д.Ліч1: логічне або концептуальне, яке пов’язане з семантичним досвідом, коннотативне, стилістичне, афективне, рефлектне, колокативне (ситуативне) і тематичне. Значна увага приділяється граматичному значенню. 1.2.1. Граматичне значення Слова, що належать до одного граматичного класу, мають, як правило, спільні риси. Ряд слів, скажімо, fac , book, face, umber, при набуванні ознак множини чи родового відмінка об’єднується спільністю граматичних ознак і значенням морфеми, що охоплює морфологічні перетворення в один ряд подібності. Звідси форми fac s, books, faces, umbers мають граматичне значення множини, форми fac ’s, book’s, face’s, umber’s – граматичне значення родового відмінка тощо. Граматичне значення мають часові форми дієслів, ступені порівняння прикметників тощо. Граматичне значення – це значення формальної віднесеності слова, яка виражена залежними морфологічними елементами, що окремо не вживаються, наприклад, -s у house-s, -i g у wri i g та под. Для кожного вислову обов’язкові граматичні значення часу, числа, відмінка, виду, порівняння тощо.

А.К. Жолковський до граматичних знчень відносить і абстрактні значення контакту, володіння, знання, відчуття, волі, бажання, реальності, потенціальності, уміння.2 Таким чином, граматичне значення визначається наявністю певних морфологічних ознак, спільних для форми цілого ряду слів. У процесі утворення мовного потоку граматичні значення поєднуються з лексичними. 1.2.2. Лексичне значення. Кожне слово, крім своїх граматичних зв’язків, має лексично-семантичне значення (зміст), історично або умовно закріплене. Воно може означати один чи кілька об’єктів, мати різні емоційні характери, зрештою, усе те, що належить до значення. У противагу граматичному значенню, воно тотожне у граматично різних формах. Усі форми слів house, houses, house’s, наприклад, пов’язані з поняттям житла. Лексичне значення – це відбуток предмета реальної дійсності, яке стає фактом мови внаслідок утворення постійного зв’язку змісту з формою, у якій воно реалізується, входить до струкури мовної одиниці як ознака, спільна для всіх мовних ситуацій. “Лексичне значення – це не засіб реалізації якоїсь величини, а її наявність”3. Прямі, номінативні значення безпосередньо пов’язані з поняттями. Їм властива і лексико-семантична узагальненність. Так, у слові la d визначаються три основні значення: ear h, grou d, soil; cou ry, fa herla d, a io ; provi ce, dis ric , regio , erri ory, rac , plo ; звідси ці значення виводимо, як “земля взагалі”, “земля людей” і “частина землі, теріторія”4. Решта значень для цього слова є сукупністю лексико-семантичних варіантів. Сукупність лексичних і граматичних значень складає лексикограматичну структуру слова. 1.2.3. Денотативне і коннотативне значення. Якщо значення співвідноситься з данним референтом і вказує на поняття, воно є денотативним. Денотативне значення може змінитися в історичних періодах, тобто діахронно, а у синхронному плані воно стійке і постійне. Воно досить спільне для усіх носіїв мови, хоча останні мають про нього неоднакову уяву. Денотативне значення пов’язане безпосередньо з денотатом – об’єктом визначення. Об’єкти, що їх визначає мовне значення, неоднорідні. Коннотативне значення – це відносна комунікативна цінність мовної одиниці, яка часто знаходиться поза концептуальним змістом. Наприклад, до коннотативного значення слова woma англійський мовознавець Д.Ліч відносить не лише фізичні, але і психічні і суспільні характеристики (суспільність, материнські інстинкти); їй можуть бути властиві риси, які швидше типові, ніж незмінні (багато розмовляє, має досвід куховарства, носить властивий їй одяг). Коннотативне значення охоплює удавані властивості: жінці приписуються такі ознаки як “слабка”, “плаксива”, “боязка”, “емоційна” поряд з такими рисами як “м’яка”, “лагідна”, “чуйна”, “працьовита”. Коннотації змінюються залежно від часу і оточення, від особи до особи у тій же мовній спілці.5 Як додатковий зміст мовної одиниці, коннотація існує у вигляді параллельних семантичних відтінків, які накладені на основне значення.

Грамматика, Морфология) — грамматической С., а традиционная семасиология становится частным случаем С. Напротив, становится существенным различие между денотатом и референтом. Если мыслительное соответствие денотату называется значением, то мыслительное соответствие референту, отражение в сознании целой ситуации нередко называется смыслом. Т. о., содержание термина «С.» расширяется: у С. появляется новая задача — изучение системы таких «смыслов», или «синтаксической семантики» (см. Синтаксис).   С. изучает также типичные изменения значений в истории языка, выявляет семантические законы. Понятийный фонд языка разделяется на общее достояние всех членов данного общества — обиходные, «наивные», или языковые, понятия («ближайшие» значения слов) — и достояние науки — научные понятия, термины («дальнейшие» значения слов), средний капитал — «большая сумма денег» и капитал — термин политэкономии. Одной из общих семантических закономерностей является то, что значения обиходных слов, имеющие общие признаки с научными понятиями, постоянно стремятся слиться с последними как со своим содержательным пределом

1. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

2. Практикум з стилістики англійської мови

3. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

4. Фразеологія англійської мови

5. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

6. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
7. Граматика англійської мови
8. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

9. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

10. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

11. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

12. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

13. Твори на англійській мові

14. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

15. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

16. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

18. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

19. Безособові речення в сучасній англійській мові

20. Переклад Біблії на англійську мову

21. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

22. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах
23. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками
24. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

25. Денежно-кредитная политика Банка Англии

26. Право Англии

27. Англия во время правления Георга V

28. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

29. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

30. Политическая система государства /на англ. языке/

31. Династия Плантагенетов в истории Англии

32. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

33. Рождество в Англии

34. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

35. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

36. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

37. Англия времен Реставрации

38. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625
39. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат
40. Династия Плантагенетов в истории Англии

41. Реформы образования в России и Англии

42. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

43. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

44. Банковская система Англии

45. Первоначальное накопление капитала в Англии, Франции и Германии

46. Денежные системы США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии,Канады

47. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIII в.

48. Англия и Нормандия накануне завоевания

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

49. Путешествие Джерома Горсея из Москвы в Англию с поручением от царя Ивана Грозного

50. История Англии

51. Экономическая ситуация после англо-бурской войны

52. Ход военных действий в Англо-Бурской войне

53. Англия в период реставрации

54. Англия при короле Генрихе VIII Тюдоре
55. Англия при Генрихе II
56. Англо-саксонская правовая система

57. Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии

58. Франция и Англия во второй половине средних веков

59. Англия, Германия, Япония в начале XX столетия

60. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

61. Конституционная монархия в Англии

62. Политическая система Англии

63. Социальная политика Англии в начале ХX в.

64. Революция в Англии. Конституционный этап

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

65. Англия. Правление Эдуарда II

66. Англия. Покорение Уэльса

67. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции

68. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.

69. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.

70. Возникновение и развитие городов Англии и Франции
71. Парламентская реформа 1832 года в Англии и ее последствия
72. Революция в Англии. Первая гражданская война

73. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

74. Ділові взаємовідносини в апараті управління

75. Образование в Англии

76. Англо-американская модель менеджмента

77. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного сознания в Англии XVII века

78. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних буржуазных революций

79. Коммерческие банки Англии

80. Банковские системы мира. Банковская система Англии

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

81. Первоначальное накопление капитала в Англии и Голландии в XV-XVII вв. Начало колониальной экспансии

82. Прецедентное право Англии

83. Мова нашого народу

84. Слово о полку Ігоревім. Мова твору

85. Суржик - проблема української мови

86. Банк Англии
87. Англия: островной инстинкт
88. Новая Англия

89. Население Англии и Уэльса

90. Все об Англии и Лондоне

91. Формирование судебно-правовой системы в Англии

92. Висловлювання про мову

93. Генеза української національної мови

94. Праздники и традиции в России и англо-язычных странах /english/

95. Розвиток української мови

96. Высшее образование в Англии /english/

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Розробка та виконання програм на мові pascal.

98. Канада в первой половине XIX века. Англо-американская война 1812—1815 годов

99. Исаак Ньютон на службе науке и Англии

100. Поземельные отношения в средневековой Англии и их правовое регулирование


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.