Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат на тему «Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності» План Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження та труднощі у розвитку культури Розвиток освіти в Україні. Закон України «Про освіту», програма «Освіта» («Україна XXI століття») Художня творчість, утвердження багатоманітності в літературно-мистецькому процесі. Повернені імена Релігійне життя в Україні. Реалізація принципу свободи совісті 1. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження та труднощі у розвитку культури Проголошення партійним керівництвом СРСР перебудови і наростання національно-визвольного руху спричинили значний вплив на стан культури. На хвилі горбачовської «гласності» в культурній сфері розгорнулися процеси демократизації. Вони проявлялися перш за все у спробах відійти від єдиної компартійної ідеології, що передбачала однозначність оцінок суспільних явищ, у тому числі художньої спадщини, однаковість художньо-мистецького відтворення світу, єдиний підхід до організації народної освіти, культосвітньої роботи серед населення тощо. З перших днів незалежності стало очевидно, що в новій державі з її багатонаціональним складом населення, широким спектром регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, релігійною неоднорідністю духовна сфера може функціонувати тільки як плюралістична. Такий підхід гарантував кожній особі або певним соціально-політичним групам вибір ідеології, забезпечував гарантію прав людини, її свободу в духовному розвитку і задоволенні культурних потреб. Плюралізм, як багатогранне художнє відтворення світу неможливе без визнання новаторських форм, зокрема тих, що одержали назву авангард. Населення України починає сприймати те нетрадиційне, що запроваджувалося в художній творчості ще на початку XX ст. і від чого через догматичну ідеологію тоталітарної системи воно було відсторонено впродовж значного часу. Доробок художників-авангардистів широко представлений у наш час на численних вернісажах, що проходять у Києві, багатьох містах України. Разом з тим за умов економічної кризи і формування ринкової економіки зменшуються можливості державної підтримки розвитку культури. Держава виявилась неспроможною виділяти навіть той мінімум коштів, на який вона була здатна раніше. Таким чином, звільнившись від ідеологічного контролю комуністичної партії, культура потрапила в жорсткі лещата фінансової залежності. Частка україномовної книги знизилася до 31,6% за назвами і до 35,6% - за тиражами. Відсутність необхідних державних коштів стає причиною закриття або перепрофілювання більшості культурно-освітніх установ. Значно зменшилася чисельність учасників художньої самодіяльності, а також різноманітних гуртків тощо. Закрилися сотні бібліотек, понад тисячу клубів. У масових бібліотечних установах значно скоротився книжковий фонд. Це стало наслідком недостатнього фінансування даної ланки культури. В умовах економічної кризи значно скоротилися можливості держави, підприємств та профспілок надавати матеріальну підтримку культурно-освітнім установам.

В результаті культурні проблеми й запити широких верств населення і насамперед молоді задовольняються все гірше. Розвиток освіти в Україні. Закон України «Про освіту», програма «Освіта» («Україна XXI століття») Одним із найважливіших завдань загальноосвітньої школи є забезпечення виконання «Закону про мови в Українській РСР», прийнятого 1989 р. Відтоді в республіці відкрито чи поновлено сотні шкіл з українською мовою навчання, організовано тисячі україномовних класів у школах з російською мовою навчання. З'явилася велика кількість ліцеїв, коледжів, гімназій. Ці заклади значно урізноманітнили навчальний процес, сприяли поглибленому розвитку здібностей учнів і студентів. Зроблені помітні кроки в справі гуманізації освіти. Значно більше уваги приділяється вивченню української історії, релігії, народознавства. В останні роки зроблені такі важливі кроки у сфері освіти, як відновлення діяльності Києво-Могилянської Академії, відкриття в Києві Національної академії управління, нових університетів в регіонах України. 1991 p. BP України прийняла Закон «Про освіту», що визначив школу як основу духовного та соціально-економічного розвитку держави і передбачив кардинальні зміни в її роботі. Згідно з законом освіта має бути доступна, гуманна, деполітизована, забезпечувати рівні можливості для людей, бути пов'язаною з національними і культурними традиціями. Реалізація закону тісно пов'язана із зміцненням матеріально-технічної бази освіти, урізноманітненням форм шкільної освіти, впровадженням у навчання новітніх досягнень науки. В умовах незалежності створено нову концепцію розвитку народної освіти - прийнято Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), затверджену Кабінетом міністрів у листопаді 1993 року. Програма передбачає істотну реконструкцію всієї системи освіти, починаючи з дошкільного виховання дітей і завершуючи підвищенням кваліфікації дипломованих спеціалістів. Мова йде про формування високого інтелектуального і культурного потенціалу народу як найціннішого надбання держави. Принциповою позицією концепції є визнання необхідності демократизації всіх ланок середньої й вищої школи. Втілити цей принцип можливо лише на основі урізноманітнення форм шкільної освіти, відмови від пересічної одноманітності та за умов урахування інтересів, нахилів і здібностей дітей. З цією метою в Україні розширюється мережа шкіл з поглибленим вивченням певних дисциплін, усе більше відкривається ліцеїв, гімназій, інших типів навчальних закладів. У першій половині 90-х років була запроваджена система державного ліцензування (надання дозволу на освітню діяльність) та акредитації (визначення професійного рівня діяльності) вузів. Найвищі - III та IV - рівні акредитації одержав 161 вищий навчальний заклад України, включаючи 16 державних (класичних) університетів та ЗО академій. Художня творчість, утвердження багатоманітності в літературно-мистецькому процесі. Повернені імена Активізувалося культурне життя, утворилися культурно-національні товариства. У місцях компактного проживання національних меншин виникли театри-студії, аматорські колективи.

У 1989 р. в республіці працювали чотири єврейських, а також татарський, угорський і польський театри. У ряді областей місцеве радіомовлення, телебачення розпочали передачі національними мовами. В 1995 р. діяло близько 160 національних культурних товариств. Визнанням високого внеску в розвиток мистецтва і культури України є Державна премія ім. Т. Шевченка, що. присуджується Указом Президента напередодні дня народження Кобзаря. Творчі зрушення відбулись у літературній творчості: розширюється тематичний діапазон прозових, поетичних і драматичних творів, урізноманітнюються їхні стильові форми. В літературний процес вступила значна група молодих майстрів. «Паростками нового» назвав Олесь Гончар появу на літературному просторі України часопису «Тернопіль», журналів «Борисфен» на Дніпропетровщині, «Степ» на Кіровоградщині, «Холодний Яр» у Черкасах, «Хортиця» у Запоріжжі. З 1990 р. в Україні став проводитися і набув надзвичайно великої популярності Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». 1993 р. ЮНЕСКО оголосила роком Трипільської культури. В українську літературу повернуті імена В. Стуса, В. Симоненка, Б. Антоненка-Давидовича, I. Багряного, у мистецтво - творчість М. Бойчука та інших. Релігійне життя в Україні. Реалізація принципу свободи совісті На межі 80-90-х років в умовах лібералізації державно-церковних взаємин в Україні стрімко зросла релігійна активність населення. Віруючими визнали себе понад половина громадян нашої держави. Серед суспільних інституцій церква має найбільший авторитет і користується довірою наших співвітчизників. Впродовж 1988-1990 pp. число релігійних об'єднань щороку збільшувалося на третину і на початку 1991 р. становило 10,5 тис. На нові реалії духовного життя народу, державно-церковних і міжконфесійних взаємин Верховна Рада України відреагувала ухваленням 23 квітня 1991 р. Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Однак власну політику щодо релігії й церкви Україна змогла здійснювати лише після остаточного здобуття незалежності. Насамперед наша держава відмовилася від тоталітарних методів впливу на віруючих і церковні організації, стала на шлях розбудови цивілізованих і демократичних державно-церковних взаємин. Стаття 35 Конституції України, гарантує громадянам право на свободу світогляду і віросповідання. Церква і релігійні організації відокремлені від держави, а школа - від церкви. Для громадян, чиї релігійні переконання суперечать службі у Збройних силах, передбачена альтернативна трудова служба. Законодавчо врегульовано питання власності, землекористування, підприємницької і благодійницької діяльності релігійних об'єднань. Скасовано положення кримінального і цивільного кодексів радянських часів, що раніше застосовувалися для обмеження прав і навіть з метою переслідування віруючих і релігійних організацій. Дістали можливість легалізувати свою діяльність раніше заборонені владою Українська греко-католицька (інша назва - Українська католицька) і Українська автокефальна православна церкви, громади свідків Єгови, численні протестантські течії.

Так истощается дух ее цивилизационной идентичности. Нравится это Брюсселю, Парижу и Берлину или нет, но факт остается фактом: центром европейской традиции становится Россия. Она упорно продвигается на Восток, расширяясь и охватывая там европейской культурой все новые территории. Господа Жозе Мануэль Баррозу и Хавьер Солана, посетившие на российском Дальнем Востоке величественный европейский город Хабаровск, могли воочию убедиться в том, как драматично устарел лозунг Де Голля о «Европе от Атлантики до Урала». Русские раздвинули для Европы горы Урала и расширили европейское пространство до берегов Аляски и Курильских островов. Как бы ни скулили на Западе по поводу проблем развития современной России, они не идут ни в какое сравнение с угрозой существования европейской цивилизации в ее западном понимании. Даже приобретение Западом стран Восточной Европы не повлияло положительно на эту тенденцию Европа в ее истинном культурном и духовном смысле от этого больше не стала, наоборот, она сокращается как шагреневая кожа

1. Києво-Могилянська академія

2. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

3. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

4. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

5. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

6. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
7. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
8. Діяльність римських магімтратів

9. Інноваційна діяльність підприємства

10. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

11. Діяльність уряду України в галузі екології

12. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

13. Суспільно-політична діяльність Костомарова

14. Діяльність страхової компанії "Оранта"

15. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

16. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные

17. Життєдіяльність організму

18. Аудиторська діяльність

19. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

20. Підприємницька діяльність

21. Приватна детективна і охоронна діяльність

22. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
23. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.
24. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

25. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

26. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

27. Політична діяльність Лазара Кагановича

28. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

29. Діяльність першого професійного театру Полтави

30. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

31. Творча діяльність Панаса Мирного

32. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

33. Комерційна діяльність підприємств

34. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

35. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

36. Товарна політика і комерційна діяльність

37. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

38. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів
39. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
40. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

41. Економічна діяльність ООН

42. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

43. Зовнішня економічна діяльність

44. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

45. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

46. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

47. Діяльність органів управління освітою

48. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

50. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

51. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

52. Діяльність викладача в процесі навчання

53. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

54. Політичні погляди і діяльність Платона
55. Діяльність Пирятинського сирзаводу
56. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

57. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

58. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

59. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

60. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

61. Архітектурний комплекс Києво-Печерської Лаври

62. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

63. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

64. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

65. Інвестиційна діяльність

66. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

67. Фінанси і фінансова діяльність

68. Фінансова діяльність підприємства

69. Фінансова діяльність та політика держави

70. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
71. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
72. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

73. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

74. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

75. Консалтингова діяльність

76. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

77. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

78. Сбалансованість бюджета України

79. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

80. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Легка промисловість України i транспорт

82. Сільське господарство i харчова промисловість України

83. Ліквідність банківської системи України

84. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

85. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

86. Хімічна промисловість України
87. Лучна рослинність України
88. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

89. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

90. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

91. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

92. Киево-Могилянська Академія

93. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

94. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

95. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

96. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

97. Поняття "культура" та її сутність

98. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

99. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

100. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.