Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Методи і технічні засоби ергономіки

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

РЕФЕРАТз інженерної психологіїтема: “МЕТОДИ І ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЕРГОНОМІКИ” МЕТОДИ І ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЕРГОНОМІКИ Ідуть у минуле дискусії про предмет, задачі і границі ергономіки. На перший план вийшли проблеми професійної діяльності ергономістів і насамперед питання методології і методів ергономічного дослідження і проектування, що залишаються найбільш складними в ергономіці. Протягом тривалого часу існувало лише кілька книг по методах ергономіки . У 1990 р. у Великобританії випущена фундаментальна праця &quo ;Оцінка людської роботи. Методологія практичної ергономіки&quo ; . Розвиток ергономіки й ускладнення її задач обумовлюють поява нових і усе більш витончених методичних прийомів, технічних засобів дослідження і проектування. Методична культура і професійна майстерність — найважливіші умови коректного й ефективного використання арсеналу методів і технічних засобів ергономіки. Загальна характеристика ергономічних досліджень Ергономічне вивчення й оптимізація діяльності людини з технікою мають свою специфіку. По-перше, спрямованість ергономіки на проектування діяльності і її засобів вимагає застосування не тільки експериментальних, але й апріорних проектувальних методів, а також прийомів, за допомогою яких удається формалізувати те, що раніше задавалося лише описово. По-друге, оперування узагальненими показниками активності, напруженості і комфортності діяльності обумовлює процедури одержання інтегральних критеріїв на основі комплексу приватних показників. По-третє, ергономічне дослідження, проектування або оцінка, як правило, припускають одночасне застосування різних методів, що відбивають взаємозв'язки між компонентами й основними властивостями системи &quo ;людина-машина&quo ;. Перераховані особливості визначають стратегію вибору методів для рішення конкретних ергономічних задач. Методи дослідження в ергономіці умовно можуть бути розділені на три групи: аналітичні, або описові, експериментальні і розрахункові. У більшості досліджень вони тісно переплетені між собою і застосовуються одночасно, доповнюючи і збагачуючи один одного. Практично кожна ергономічна проблема виникає в результаті переформулювання реальних задач, що аналізуються ергономістами з погляду виявлення специфіки діяльності людини або групи людей з технікою у виробничому або іншому середовищі. Ергономіст повинен уміти кваліфіковано аналізувати виробничу сферу діяльності — продуктивність праці, професійний досвід, умови праці, брак, плинність кадрів, помилкові дії, травматизм і т.п. Ергономічне дослідження починається з аналізу діяльності людини і функціонування системи &quo ;людина — машина&quo ;. Його ціль — визначення місця і ролі людини в системі; опис функціональної структури його діяльності, властивих їй психічних і психофізіологічних функцій; виявлення людських факторів у техніку, що впливають на ефективність і надійність системи в цілому і її частин. Цілі аналізу залежать від конкретної задачі. Якщо потрібно проводити експериментальні дослідження, то аналіз потрібний головним чином для вибору адекватної моделі діяльності або окремих дій, а також для визначення задач експерименту.

Якщо потрібна експертиза системи &quo ;людина — машина&quo ;, то метою аналізу буде виявлення тих компонентів системи, по яких повинна вироблятися ергономічна оцінка. При розробці критеріїв і методів професійного добору аналіз буде спрямований на визначення властивостей особистості, що істотно впливають на якість виконання діяльності. Удосконалення технічних засобів або системи з метою найбільш повного обліку можливостей і особливостей працюючої людини припускає, по-перше, точне знання причин незадоволеності існуючими видами техніки з погляду ергономіки, по-друге, ясне представлення про те, у якому напрямку потрібно їх модифікувати. Відповіді на ці питання можна одержати, якщо в ході попереднього аналізу діяльності розкриті недоліки в організації взаємодії людини і техніки і визначені вимоги, що даний вид діяльності пред'являє до психофізіологічних властивостей людини і технічних засобів, які її реалізують. В ідеальному випадку результатом аналітичного етапу повинне бути рішення ергономічних проблем удосконалення існуючого або проектування нового технічного засобу, системи. На аналітичному етапі ергономічного дослідження виявляються корисними багато сучасних методів проектного аналізу. Експериментальне дослідження дозволяє виявити такі особливості організації взаємодії людини з технічними засобами, що не виявляються безпосередньо в процесі аналізу. Важливим методичним прийомом є ускладнення діяльності (постановка додаткових задач, моделювання аварійної ситуації й ін.), що дозволяє виявити перевагу одного серед декількох проектних рішень у порівняльних дослідженнях. Виконання додаткової задачі одночасно з основною діяльністю, що підлягає оцінці, використовується для реєстрації резервного часу. Воно являє собою надлишковий час (понад мінімально необхідний), який може розподіляти працююча людина для запобігання відхилення регульованого параметра за припустимі межі. У свою чергу, величина резервного часу, що міняється в залежності від рівня мобілізації можливостей людини, служить одним з показників, на підставі якого передвіщається, при якому ступені ускладнення діяльності надійність роботи людини різко знизиться. При організації ергономічних досліджень необхідно враховувати, що на результати випробуваних впливають присутність експериментатора, його установки і чекання. Не менш істотно, що випробуваний здатен експериментувати над експериментатором. Проблема &quo ;екологічної валідності&quo ; лабораторних досліджень (можливість проектування лабораторних результатів на ситуації &quo ;реального життя&quo ;), спочатку поставлена в області соціально-психологічних досліджень, продовжує залишатися предметом пильної уваги й в ергономіці. Труднощі прямого перенесення даних, отриманих у лабораторних умовах, на реальні ситуації зв'язані з тим, що в першому випадку випробувані діють під впливом специфічних мотивів, що утрачають свою силу, як тільки випробуваний залишає лабораторію. Не можна випустити з уваги, що схожа по своїй операційній структурі діяльність в умовах лабораторій і в ситуаціях &quo ;реального життя&quo ; може визначатися різними мотивами.

Оскільки характер мотивації є визначальним у регуляції діяльності, перенос результатів лабораторних досліджень без обліку специфіки мотивації приводить до непередбачених результатів. Обмеження, що накладають лабораторні умови, змушують до проведення експериментів у виробничих умовах. Однак і ці експерименти не вільні від недоліків. Частина з них зв'язана з дією соціально-психологічних факторів. Оскільки логіка дослідження вимагає порівняння виконання завдання в умовах дії незалежної перемінної (гіпотетичної причини очікуваного ефекту) і при її відсутності, у дослідженнях беруть участь, як правило, експериментальна і контрольна групи випробуваних. Оскільки у виробничих умовах ізоляція однієї групи людей від іншої утруднена, контрольна група може вступати в змагання з експериментальною, що маскує вплив досліджуваного фактора. Діяльність контрольної групи може погіршитися й у зв'язку з тим, що її члени будуть почувати себе защемленими через відсутність тих нововведень (як правило, привабливих), що змінюють умови праці експериментальної групи. Знання про існування таких факторів допомагає уникнути поспішних висновків. Класифікація ергономічних методів Першу групу методів умовно називають організаційними. До них відносяться методологічні засоби ергономіки, що забезпечують системний і діяльнісний підходи до дослідження і проектування. Вони виступають як інструмент інтеграції методів різних наук і сфер практичної діяльності, на стику яких виникають і вирішуються якісно нові проблеми вивчення і проектування систем &quo ;людина— машина&quo ;. Характерною рисою таких досліджень і проектування є не синтез результатів, отриманих на основі незалежних досліджень, а організація такого дослідження і проектування, у ході яких використовуються у визначеному сполученні принципи і методи різних дисциплін. Системний підхід сам по собі як такий не дає рішення проблем ергономіки безпосередньо, він служить спорідненістю правильної їхньої постановки, відіграє конструктивну роль у побудові і розвитку предмета дослідження. Ефективним інструментом здійснення такої функції є системне моделювання, &quo ;де предмет моделювання розглядається як система і сам модельний пізнавальний процес розчленовується на систему моделей, кожна з яких відображає дисциплінарний зріз моделюючої системи, а усі разом дають її багатодисциплінарне представлення&quo ; . Пояснювальна схема, заснована на понятті діяльності, утворить як би змістовне ядро предмета ергономіки, дозволяє побачити реалії, що емпірично були відомі і раніш, але сьогодні виступили як об'єкт спеціального вивчення і проектування. Поняття діяльності задає такий погляд на систему &quo ;людин — машина&quo ;, при якому &quo ;виокремлюється те і тільки те, що поєднується у визначене ціле як світ діяльності, її продуктів, умов і форм організації&quo ; . Другу групу методів складають емпіричні способи одержання наукових даних. До цієї групи відносяться спостереження і самоспостереження; експериментальні процедури (лабораторний, виробничий, &quo ;формуючий&quo ; експерименти), діагностичні методики (різного роду тести, анкети, соціометрія, інтерв'ю і бесіди); аналіз процесів і продуктів діяльності; моделювання (предметне, математичне і т.

Своєю зброєю і кровю своїх стрільців вона писала нові сторіики до історії українського війська. Продовж трьох років боротьби не зламали її неситі германські наїзники, не впала вона теж на коліна перед енкаведівськими червоними ордами ! Гітлерівська Німеччина, один із ворогів України, вивінувана всіма модерними воєнно-технічними засобами, розторощена впала та зложила зброю. - Українська Повстанська Армія, заправлена в боях з гітлерівськими наїзниками, в свою чергу, вже більш року бореться успішно з большевицькою Москвою і явлється сьогодні єдиним оборонцем українськоі самостійницькоі ідеі, оборонцем громадян України перед кривавим большевицьким терором і насиллям, месником народніх кривд. Кровю найкращих синів спливає Українська Земля, та ніщо не захитало віри в остаточну перемогу і жодна большевицько-московська сила не сокрушить зброї українського повстанця! Бо крім зброі його серце горить ще полумям віри в невмірущість і непобідимість Ідеї боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу. І це є найміцніша зброя повстанця ! УКРАЇНСЬКІ ВОЯКИ НА ЧУЖИНІ ! Нам відоме Ваше трудне положення, нам відомо що Ви опустили зброю з рук, якої не довелось Вам вжити в рішальний момент у боротьбі за Українську Державу

1. Морфологічні засоби виразності мови

2. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

3. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

4. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

5. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

6. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)
7. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
8. Засоби вимірювальної техніки

9. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

10. Бесіди з техніки безпеки

11. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

12. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

13. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

14. Показники надійності сільськогосподарської техніки

15. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

16. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

18. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

19. Конструювання обчислювальної техніки

20. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

21. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

22. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування
23. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
24. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

25. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

26. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

27. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

28. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

29. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

30. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

31. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

32. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

33. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

34. Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин

35. Методи вивчення психіки тварин і людей

36. Предмет і метод логіки

37. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

38. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості
39. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
40. Організація експлуатації автомобільної техніки

41. Тенденції розвитку техніки гри у волейбол

42. Філософія техніки

43. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

44. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

45. Форми і методи регулювання економіки державою

46. Метод конечных элементов

47. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

48. Методы исследования в цитологии

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

50. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

51. Метод радиоавтографии в биологии

52. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

53. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

54. Гамма – каротаж. Физические основы метода
55. Метод Бокового каротажа
56. Методы выделения мономинеральных фракций

57. Основні методи боротьби з інфляцією

58. Предмет, метод, источники Административного права

59. Методы осуществления государственной власти

60. Предмет и метод гражданского права

61. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

62. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

63. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

64. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

66. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

67. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

68. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

69. Методы исследования литературы

70. Техно-музыка
71. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников
72. Київська Русь – князівська держава

73. Методы компьютерной обработки статистических данных

74. Решение транспортной задачи методом потенциалов

75. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

76. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

77. Обзор возможных методов защиты

78. Метод деформируемого многогранника

79. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

80. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

81. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

82. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

83. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

84. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

85. Интегрирование методом Симпсона

86. Защита цифровой информации методами стеганографии
87. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним
88. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

89. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

90. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

91. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

92. Численные методы

93. Метод Зойтендейка

94. Метод конечных разностей или метод сеток

95. "Комплект" заданий по численным методам

96. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

97. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

98. Сетевые методы в планировании

99. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.