Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ 1. Економічна сутність та форми інвестицій 2. Держава, як субўєкт інвестиційної діяльності 3. Класифікація інвестиційних проектів 4. Правова база інвестиційної діяльності 5. Мета та цілі інвестиційного управління 6. Формування і оцінка інвестиційного портфелю компанії 7. Інвестиції в виробничі фонди 7.1 Інвестиції в основний капітал 7.2 Інвестиції в оборотний капітал 8. Інноваційні інвестиції 9. Оцінка ефективності інвестицій Вступ Найболючішим наслідком економічної кризи в Україні стало зниження інвестиційної активності. Основними причинами гальмування інвестиційної активності є, насамперед, екстенсивний характер лібералізації та реформування економіки, відсутність економічної відповідальності за одержані інвестиційні ресурси та зниження фондовіддачі. Як зазначав у своїй щорічній доповіді про внутрішню та зовнішню політику України Президент Леонід Кучма, на рівень інвестиційної активності негативно впливає невизначеність перехідного періоду на етапі реформування економіки за формами власності, відсутність необхідного соціально - психологічного базису для формування інвестиційної перспективи. Крім того, інвестиційна діяльність позбавлена позитивних імпульсів, продовжують зростати темпи її згортання. Адже рівень інвестиційної активності перебуває у прямій залежності від стану економіки в державі, якості функціонування фінансово - кредитної системи, прибутковості підприємств та організацій, в першу чергу, виробничих, доходної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення. Для підтвердження власної інвестиційної активності як державних підприємств, так і незалежних інвесторів виникає потреба оновлення знеціненого інфляцією інвестиційного потенціалу підприємств. З цією метою необхідно насамперед підвищити роль власних джерел фінансування інвестиційних коштів підприємств: амортизації та прибутку. З досвіду ринкових країн відомо, що в період кризи вони повинні становити майже 70 . 75 % усіх коштів на фінансування інвестицій, а в сприятливі періоди - частка амортизації у валових інвестиціях досягала близько 50 . 60 %. В Україні в той час, коли вона вступила в активну фазу кризи, частка амортизація не перевищувала 10 . 12 %. Тому вона втратила значення індикатора зносу основних виробничих фондів та важеля їх оновлення, стала формою перерозподілу чистого доходу. Такий стан викликаний тим, що внаслідок низьких норм амортизаційних відрахувань зменшувались витрати виробництва та завищувався прибуток підприємств. Негативно впливає на інвестиційний процес відсутність чіткої визначеності та послідовності у проведенні державної інвестиційної політики. Одним з основних факторів скорочення обсягів капітальних вкладень, насамперед небюджетних, є високий рівень інфляції, який об'єктивно призводить до переливу капіталу в сфери з швидким обігом та не дає змоги накопичити необхідний інвестиційний потенціал для реалізації довгострокових проектів. Наслідком впливу інфляційних процесів є високий рівень процентів за банківські кредити, що робить їх неефективними та невигідними для інвесторів у довгостроковий період використання.

Без подолання інфляції забезпечити становлення і функціонування ринку довгострокових інвестиційних кредитів як основи капітального будівництва в ринкових умовах практично неможливо. Для активізації інвестиційного процесу важливе значення має не тільки стримування інфляції, зменшення ставок за кредити, послаблення податкового пресу , а й концентрація необхідного капіталу, призначеного для інвестицій. Така концентрація повинна, насамперед, ґрунтуватися на механізмах, які дозволяють залучати капітал в найефективнішій сфери економіки. Проте перспективи поліпшення інвестиційного клімату в Україні пов'язуються, перш за все, з підвищенням політичної стабільності та зниженням інфляції. Падіння інфляційної прибутковості переорієнтує капітали фінансових ринків у виробничий сектор, підвищить привабливість національної економіки для іноземних кредитних ресурсів, які залишаються поки що дешевшими, ніж внутрішні. Підвищенню кредитного та, відповідно, інвестиційного рейтингу в цілому сприятиме освоєння кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій. Однак головним джерелом інвестиційних ресурсів при падінні обсягів централізованих (бюджетних) капіталовкладень залишаться власні ресурси підприємств - прибуток та амортизація, частка якої збільшуватиметься за рахунок індексації основних фондів та поступового зменшення термінів амортизації. 1. Економічна сутність та форми інвестицій Економічна діяльність окремих господарчих суб’єктів і країни в цілому в значній мірі характеризується об’ємами та формами інвестицій. В найбільш широкому трактуванні інвестиції являють собою вкладання капіталу з метою одержання прибутку. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім для того, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання, в період інвестування коштів нагородити його за ризик, компенсувати втрати від інфляції в майбутньому. Джерелом приросту капіталу і мотивом для вкладання інвестицій є отриманий від них прибуток. Ці два процеси - вкладання капіталу і отримання прибутку - можуть відбуватися в різній часовій послідовності. При послідовному проходженні цих процесів прибуток отримується відразу ж після вкладання інвестицій в повному обсязі. При паралельному їх проходженні отримати прибуток можна ще до повного закінчення процесу інвестування. При інтервальному проходженні цих процесів між періодом закінчення вкладання інвестицій і отриманням прибутку проходить визначений момент часу, який залежить від форм інвестування та особливостей конкретних інвестиційних проектів. Інвестиції відіграють важливу роль в розвитку і ефективному функціонуванні економіки. Для того щоб визначити цю роль, розглянемо два поняття - валові і чисті інвестиції. Валові інвестиції являють собою загальний об’єм інвестованих коштів в визначеному періоді, направлених на нове будівництво, купівлю засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів. Чисті інвестиції - це сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних відрахувань в визначеному періоді. Динаміка показника чистих інвестицій відображає характер економічного розвитку країни на тому чи іншому етапі.

Якщо сума чистих інвестицій складає від’ємну величину (тобто якщо об’єм валових інвестицій менше ніж сума амортизаційних відрахувань), то це означає зменшення виробничого потенціалу, як наслідок - зменшення об’єму продукції, що випускається (така ситуація характеризує державу, «яка проїдає свій капітал»). Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю (тобто якщо об’єм валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), то це означає відсутність економічного зростання так як промисловий потенціал залишається при цьому незмінним (така ситуація характеризує державу «що топчеться на місці»). І, якщо сума чистих інвестицій складає додаткову величину (тобто об’єм валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань), то це означає, що економіка знаходиться в стадії розвитку (така ситуація характеризує державу «з економікою, що розвивається»). Зростання об’єму чистих інвестицій визиває зростання доходів. При цьому темпи зростання суми доходів значно перевищують темпи зростання об’єму чистих інвестицій. Об’єм інвестицій залежить від: а) розподілення отримуваного доходу на споживання та накопичення. В умовах низьких доходів основна їх частина використовується на споживання. Зростання доходів визиває підвищення їх частки, направленої на накопичення, які є джерелом інвестиційних ресурсів. Отже, зростання питомої ваги накопичень є причиною відповідного зростання об’єму інвестицій і навпаки. Криву об’єму попиту на інвестиції в залежності від питомої ваги накопичень в отримуваних доходах показано на Мал. 1 б) значний вплив на об’єм інвестицій має очікувана норма чистого прибутку. Це пов’язано з тим, що прибуток є основним збудником мотивів інвестицій. Чим вище норма очікуваного чистого прибутку, тим відповідно вище буде об’єм інвестицій і навпаки. Криву об’єму попиту на інвестиції в залежності від очікуваної норми чистого прибутку показано на Мал. 2 в) також значний вплив на об’єм інвестицій має ставка позичкового проценту. Справа в тому, що в процесі інвестування використовується не лише власний, а й запозичений капітал. Якщо очікувана норма чистого прибутку перевищує ставку позичкового проценту, то при решті рівних умовах інвестування буде ефективним. Тому зростання ставки позичкового проценту визиває зниження об’єму інвестицій і навпаки. Криву об’єму попиту на інвестиції в залежності від ставки Позичкового проценту показано на Мал. 3 г) серед факторів, що здійснюють значний вплив на об’єм інвестицій, слід зазначити очікуваний темп інфляції. Чим вище цей показник, тим більше буде обезцінюватись прибуток від інвестицій і відповідно менше стимулів до підвищення зростання об’ємів інвестицій (особливу роль цей фактор відіграє в процесі довгострокового інвестування). Криву об’єму попиту на інвестиції в залежності від темпів інфляції показано на Мал. 1.1-1.4 2. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності Держава в ринковій економіці може виступати як в ролі інвестора, так і в ролі одного або декількох учасників інвестиційної діяльності.

Вс ц процеси в кранах т. зв. народно демократ мають поважний вплив на настро  формування цло внутршньо ситуац всередин СССР. Вони, а зокрема мадярське повстання, причиняються до оживлення й поширення серед усх поневолених народв ври в можливсть та успшнсть визвольно революц. Дарма, що большевики скупченою вйськовою силою здушили повстання на Мадярщин. Це не заморожу революцйних настров  не виклика серед народв зневри й резиAнац. Бо в Мадярщин показалася несподвана сила, а не слабсть нацонально революц. Величезна динамка ц революц в тому, що вона розгорнулася без особливого органзованого пдготовлення, спонтанно; з протестацйних демонстрацй молод й робтництва мпровзованим порядком перетворилася у загальнонацональне повстання. Це сталося у малй кран, яка вже дванадцятий рк поневолена большевиками та в якй Москва скувала народ  цле життя комунстичним режимом, тотальною невльничою системою. Отже вже саме виникнення загального революцйного зриву в таких умовах ма незвичайне сторичне значення

1. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

2. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

3. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

4. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

5. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

6. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
7. Принципи розробки та оцінки державної політики України
8. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

9. Методи економічної оцінки інновацій

10. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

11. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

12. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

13. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

14. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

15. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

16. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

17. Критерії оцінки ефективності

18. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

19. Методи оцінки погодженості думок між експертами

20. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

21. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

22. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"
23. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
24. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

25. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

26. Оцінка фінансового стану комерційного банку

27. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

28. Оцінка фінансового стану підприємства

29. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

30. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

31. Оцінка збитку після настання страхового випадку

32. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

34. Економічна оцінка кредитного процесу

35. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

36. Експертна оцінка земель

37. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

38. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
39. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
40. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

41. Оцінні назви осіб: словотвірна і семантична характеристика

42. Структура й оцінка економічної інформації

43. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

44. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

45. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

46. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

47. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

48. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

49. Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

50. Цінова політика фірми та її оцінка

51. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

52. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

53. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

54. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
55. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
56. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

57. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

58. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

59. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

60. Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту

61. Оцінка доцільності правової охорони

62. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

63. Оцінка стану менеджменту в організації

64. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

66. Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

67. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

68. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

69. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

70. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту
71. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
72. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

73. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

74. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

75. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

76. Оцінка фінансового стану підприємства

77. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

78. Анализ финансового состояния предприятия ОЦ санаторий "Юг"

79. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

80. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Оцінка стану міської системи м. Києва

82. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

83. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

84. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

85. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

86. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь
87. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
88. Значение зеленых насаждений

89. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

90. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

91. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

92. Значение срока в Гражданском праве

93. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

94. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

95. Соборное Уложение 1649 г. и его значение

96. Налоговый контроль, его сущность и значение

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

97. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

98. Биржа: понятие и значение

99. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.