Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Синтез системи керування електроприводом технологічної установки

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка Курсовий проект з дисципліни: Системи керування електроприводами Тема: Синтез системи керування електроприводом технологічної установки Зміст Вступ Вихідні дані Синтез системи керування методом циклограм Опис роботи системи Розрахунок та побудова механічних характеристик двохшвидкісного асинхронного двигуна Розрахунок та вибір елементів схеми Заключення Література Вступ Електропривод представляє собою електромагнітну систему перетворення електричної енергії в механічну. Керування електроприводом – це організація процесу перетворення енергії, що гарантує в статичних і динамічних режимах роботи потрібні режими роботи технологічних механізмів. Керування електроприводом ручне, якщо воно виконується за допомогою простих комутаційних пристроїв, на які безпосередньо діє оператор. Автоматичне керування виконується без безпосередньої участі оператора, який в даному випадку може виконати команду “ПУСК” системи керування СК. Під терміном СКЕП розуміють сукупність взаємопов’язаних електротехнічних елементів, які формують і виконують дію на двигун з метою керування рухом робочого органу РО у відповідності до вимог технологічного процесу. ПФ ВП Д М ЗП РП КЛ РО Мал. - 1 Структурна схема СКЕП На малюнку 1 представлена структурна схема СКЕП де: ПФ – пристрій формування сигналів керування ВП – виконавчий пристрій РП – регулюючий пристрій Д – електричний двигун М – механізм технологічний КЛ – кінематичний ланцюг РО – робочий орган Функції які виконує СКЕП: функція пуску, гальмування та реверсування двигуна. Застосовується в металообробній та металургійній промисловості. Автоматичне задання та підтримка швидкості обертання двигуна. Застосовується в металорізальних верстатах. Слідкування за сигналами що входять в систему. Застосовується в копіювальних та фотокопіювальних верстатах, прокатних станах. Автоматичне керування механізмами та комплексами механізмів по заданій програмі з вибором оптимального варіанту. Застосовується у верстатах з ЧПК, автоматичних лініях з виробництва точних приладів. Основні вимоги до СКЕП: простота керування. мінімальна кількість машин, апаратів, пристроїв, що входять до СКЕП. простота та однотипність машин, апаратів, приборів і пристроїв. мінімальна кількість елементів що входять до системи. застосування найбільш надійних машин, апаратів, пристроїв. гнучкість системи та зручність експлуатації. Чим більше система перелаштовується на інший вид керування тим вона більш гнучка. контроль за справністю системи, та зручність знаходження поломок. зручність монтажу зумовлює використання окремих вузлів СКЕП у вигляді блоків. мінімальні габарити системи. Вихідні дані: Гальмування динамічне за принципом часу. Пуск за принципом струму. Цикл №1 де - переміщення на підвищеній швидкості wп ; - переміщення на робочій швидкості wр; - п’ятисекундна пауза; Час одного циклу – 50 с. Кількість циклів – 16 Співвідношення wп/ wр=3 Двигун асинхронний двохшвидкісний з короткозамкнутим ротором. Синтез системи керування методом циклограм У синтезі виділяють дві основні частини: абстрактний синтез – перехід від заданої технологічної програми роботи виробничого механізму до формалізованого алгоритму керування механізмів; структурний синтез – перехід від формалізованого алгоритму керування до схеми керування; Стосовно до схеми керування багато позиційного електроприводу задача синтезу характеризується відносно невисокою розмінністю і для її вирішення застосовується простий метод циклограм.

У заданому методі кінцевим алгоритмом керування є структурні формули, визначення яких виконується через циклограму. Теоретичне описання циклу Заданий цикл переміщення зображений на кресленні формату А2. Виконавчий орган електроприводу повинен працювати згідно нього. Перед складанням циклограми теоретично обґрунтуємо роботу виконавчого органу по заданому циклу. У початковій точці А двигун повинен включитися в мережу і перший етап переміщення виконувати на підвищеній швидкості. Потім, дійшовши до точки В двигун повинен зупинитись (відключитися від мережі). Це досягається за допомогою кінцевих вимикачів. Після відключення двигуна від мережі має включитися гальмування. Далі вмикається пауза. Після витримки паузи двигун вмикається в мережу на робочу швидкість. При досягненні точки С, що відповідає кінцевому вимикачеві, двигун відключається від мережі, гальмується і відбувається реверс на підвищену швидкість. Двигун працює на підвищеній швидкості доки робочий орган не досягне точки А. Після цього двигун відключається від мережі, гальмується, іде витримка паузи. Далі цикл повторюється (по завданню 16 разів). Отже виконавчий орган має відпрацювати 16 циклів, після чого двигун відключиться від мережі. Побудова циклограми Циклограма – це графічне зображення стану змінних у вигляді горизонтальної прямої станів. Де: Хі – незалежна зовнішня змінна; Yі – залежна зовнішня змінна; qі – внутрішня залежна змінна; Напрям дії одної змінної (вхідної) на іншу (вихідну) зображується у вигляді вертикальних прямих зі стрілками. Ці дії викликають зміну стану вихідної змінної. Змінні, до яких на циклограмі не підводяться прямі дії приймаються за незалежні змінні, якими є вхідні величини Х, інші змінні вважаються залежними внутрішніми q та зовнішніми вихідними Y. Інтервал часу на якому стан всіх змінних лишається незмінним називається тактом. Приймаємо вхідні та вихідні змінні. Хо – сигнал ключа на початок або кінець руху; Х1 – сигнал кінцевого вимикача SQ1 встановленого в т. А Х2 – сигнал кінцевого вимикача SQ2 встановленого в т. В Х3 – сигнал кінцевого вимикача SQ3 встановленого в т. С Y1 – сигнал руху робочого органу від т. А до т. В Y2 – сигнал руху робочого органу від т. В до т. С Y3 – сигнал руху робочого органу від т. С до т. А Для вибраних змінних у відповідності з описом роботи двигуна будуємо циклограму. Складання структурних рівнянь Умовами виключення змінних Y1, Y2 та Y3 є відповідно: S”(Y1)=X2; S”(Y2)=X3; S”(Y3)=X1 1.1 Умовою включення для Y2 є допоміжна змінна q2, тобто S’(Y2)=q2( b) 1.2 В якості умови включення і умови відключення для q2 вибираємо змінну Х2 S’(q1)=X2; S”(q2)=X2 1.3 Аналогічно для другого періоду включення змінної Y1 приймаємо S’(Y1(2))=q1; S’(q1)=X1; S”(q1)=X1 1.4 Умовою включення змінної Y3 є: S’(Y3)=X3 Так як за технічним завданням двигун може бути зупинений оператором у будь-якому місці технологічного циклу, і в будь-який момент часу, то сигнал Хо повинен бути умовою відключення всіх наступних періодів включення, тобто S”(Y1(2))=X2X0; S”(Y2)=X3Xo; S”(Y3)=X1Xo 1.5

За побудованою циклограмою складаємо структурні формули. Для першого і другого періодів включення змінної Y1 маємо: Y1(1)=q1 X2X0 1.6 Y1(2)=(q1 Y1) X2X0 q1=X1( п) Y1= Y1(1) Y1(2)=(q1 Y1) X2X0 Для періодів включення змінних Y2 та Y3 аналогічно отримаємо Y2= (q2 Y2) X3X0 Y3= (Х3 Y3) X1X0 1.7 Якщо робочий орган зупинений оператором сигналом Хо між точками А і В, В і С, С і А, то подальша подача сигналу Хо=1 не приведе до включення двигуна, так як сигнали q1 та q2 рівні нулю. Для поновлення руху до умов включення добавимо додаткові сигнали Х4 та Х5 кнопок керування SB. S’(Y1)=q1 X4; S’(Y2)=q2 X5; S’(Y3)=X3 X5 1.8 Щоб запобігти одночасному включенню контакторів застосуємо блокування – доповнюємо умови відключення змінних Y1,Y2,Y3 перехресними інверсними сигналами Y1,Y2,Y3. S”(Y1)=X2X0Y2Y3 S”(Y2)=X3X0Y3Y1 1.9 S”(Y3)=X1X0Y1Y2 В кінцевому випадку структурні рівняння мають вигляд Y1=(q1 Y1 X4) X2X0Y2Y3 1.10 Y2=(q2 Y2 X5) X3X0Y3Y1 1.11 Y3=(X3 Y3 X5) X1X0Y1Y2 1.12 q1=X1( п) q2=X1( в) q1 – додаткова змінна, сигнал реле часу, що забезпечує витримку часу п=5 с. q2 – додаткова змінна, сигнал реле часу, що забезпечує витримку часу в=5 с. взявши за основу наведені вище структурні формули, які побудовані за циклограмою, складаємо схему керування асинхронним двох швидкісним двигуном. При спрощенні і удосконаленні схеми можливі деякі розбіжності зі структурними формулами. 2. Опис роботи схеми Силова схема складається з трифазного асинхронного двохшвидкісного асинхронного двигуна з коротко замкнутим ротором, потужністю 4 кВт. Виходячи з технічного завдання вибираємо двигун марки Т-52/6-2 з такими параметрами: Таблица 1 - Склад силової частини схеми об/хв Р кВт h % cosj Іпуск Іном Мпоч Мном Мmax Мном GD2 З’єднання фаз 940 4.5 81 0.79 4.5 1.5 2.1 0.28 D 2800 5.5 78 0.93 5.0 2.0 2.3 0.28 D До схеми входить рубильник QF1, максимально струмовий, це забезпечує захист двигуна від скачків струму. У силову схему входять контакти контакторів КМ2 та КМ3, які забезпечують роботу двигуна на підвищеній та робочій швидкостях відповідно. Також входять контакти проти включення КМ6, які виконують реверс двигуна на підвищеній швидкості. Також до силової схеми входять контакти контактора КМ1, КМ7, КМ8 які спрацьовують у момент пуску двигуна, струмообмежуючі резистори R1, R2, R 3, R5, R6, R7, R8, R9. До силової схеми можна віднести схему динамічного гальмування, яке відбувається подачею постійної напруги на обмотку статора двигуна. Схема динамічного гальмування складається з контактів контакторів КМ4 та КМ5, які забезпечують гальмування на підвищеній та робочій швидкостях. Також до схеми динамічного гальмування входить трансформатор V1 та діодний міст VC1. вони використовуються для зниження та випрямлення напруги. Принцип роботи схеми керування З силової схеми подається напруга величиною 380В. на знижувальний трансформатор V2. Потім на випрямляч VC2. Схема керування та VC2 живиться постійним струмом. У схемі застосовується максимально – струмовий захист у вигляді запобіжників FU2, FU1. При замиканні QF1 запитується котушка реле КТ6 і замикає свій контакт КТ6.

Оборонительные системы". Он состоит из башенной установки с размещенным на ней вооружением, приводами его наведения, радиолокационными и оптикоэлектронными информационными системами обнаружения и сопровождения и специального кузова, в котором смонтирована аппаратура управления и располагается боевой расчет. В комплексе имеются две автоматические серийно выпускаемые пушки 2А72. Зенитная управляемая ракета "Панциря-С1" выполнена по двухступенчатой схеме с бикалиберным корпусом и отделяемым стартовым двигателем. Маршевая ступень состоит из боевой части, контактного и неконтактного взрывателей, бортовой аппаратуры. Ракетное и пушечное вооружение управляется единой многорежимной и многоспектральной радиолокационно- оптикоэлектронной системой управления. Командная система наведения зенитных управляемых ракет позволяет применять малогабаритную маневренную ракету высокой боевой эффективности. Наличие трех каналов наведения высокая скорость полета ЗУР, малое время реакции на цель дают возможность развивать высокую боевую производительность и решать различные задачи в самой сложной помеховой и тактической обстановке

1. Оптимальність у системах керування

2. Модернізація системи кеування електроприводом стрічкового конвеєра

3. Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкнених електроенергетичних системах

4. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

5. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

6. В поисках системы мира
7. Малые тела Солнечной системы
8. Происхождение Солнечной системы

9. Строение солнечной системы

10. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

11. Солнечная система

12. Происхождение солнечной системы

13. Спутниковые системы местоопределения

14. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

15. Двигательные системы организма

16. Нервная система

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

17. Нервная система

18. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

19. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

20. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

21. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

22. Транспортная система Украины
23. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
24. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

25. Банковская система Франции

26. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

27. Налоговая система

28. Налоговая система России

29. Налоговая система РФ

30. Налоговая система РФ на современном этапе

31. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

32. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

34. Планирование в системе государственного управления

35. Система таможенных органов РФ

36. Расходы бюджетной системы на социальные цели

37. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

38. Доходы бюджетной системы Российской Федерации
39. Задачи, основные функции и система ОВД
40. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

41. Природа и система административного права

42. Место обязательственного права в системе гражданского права

43. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

44. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

45. Правовые системы современности. Мусульманское право

46. Возникновение и система развития права Канады

47. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

48. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее

49. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

50. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

51. Государственная служба Приказной системы управления

52. Характеристика налоговой системы Великобритании

53. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

54. Система законодательства в области СМИ Германии
55. Финансовая система Республики Узбекистан
56. Судебная власть и судебная система РК

57. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

58. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

59. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

60. Разделение властей в системе государственных органов

61. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

62. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

63. Судебная система РФ и пути ее реформирования

64. Местное самоуправление в системе публичной власти

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

66. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

67. Налоговая система (шпаргалка)

68. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

69. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

70. Налоговые системы зарубежных стран
71. Современная налоговая система РФ
72. Налоговая система Кыргызстана

73. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

74. Избирательная система в Алтайском крае

75. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

76. Изменения в таможенно-тарифной системе России

77. Избирательные системы

78. Особенности системы законодательства федеративного государства

79. Правовые системы мира

80. Основные правовые системы современного мира

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

81. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

82. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

83. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

84. Бюджетная система РФ

85. Политическая система государства /на англ. языке/

86. Вольво, система охлаждения
87. Система образования (Республики Казахстан)
88. Культура как система

89. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

90. Загальна структура мовної системи

91. Интервью в системе жанров

92. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

93. Зарождение системы революционных трибуналов

94. Юридическая система Древней Руси

95. Новая экономическая политика и командно-административная система

96. Автоматизированные информационные системы

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

97. Билеты на государственный аттестационный экзамен по специальности Информационные Системы

98. Управление системой "Интеллектуальный дом" через Интернет. Аппаратно-программные решения внутренней сети

99. Локальные вычислительные сети. Операционная система NetWare фирмы Novell


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.