Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Концепція морального виховання в початковій школі

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації Харківського гуманітарно-педагогічний інститут Кафедра педагогіки, психології, початкової освіти Концепція морального виховання в початковій школі Курсова робота з педагогіки студентки 412 групи факультету початкової освіти Дзюби Ірини Олександрівни Науковий керівник – викладач-методист Бєляєв С.Б. Харків – 2007 План ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретичні основи концепції морального виховання в початковій школі 1.1 Загальне поняття морального виховання в початковій школі 1.2 Вплив емоційності батьків на атмосферу в сім'ї 1.3 Спільна виховна робота школи, сім’ї і громадськості в початковій школі 1.4 Шляхи підвищення педагогічних знань батьків у сфері морального виховання 1.5 Прищеплення дитині здатності до співпереживання в процесі морального виховання в початковій школі 1.6 Формування естетичних почуттів дитини в початковій школі 1.7 Прищеплення дитині любові до знань і рідної мови в процесі морального виховання в початковій школі 1.8 Прищеплення та формування у дитини любові до рідної землі в процесі морального виховання в початковій школі 1.9 Гуманність і моральність дитини в початковій школі СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Вступ Темою нашої курсової роботи ми обрали проблему &quo ;Концепції морального виховання в початковій школі&quo ;, тому що ця тема є досить актуальною на даному етапі розвитку педагогічної діяльності взагалі. Розглядом цього питання займалися такі видатні вчені-педагоги, як: Я.А.Коменський, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський, А.С.Макаренко, Н.Крупська та інші. Розглянувши і вивчивши результати їх досліджень щодо цієї проблеми ми дійшли висновків про важливість морального виховання взагалі і , що є більш значним у процесі навчання та виховання, про важливість морального виховання в початковій школі. У нашому курсовому проекті ми спробували зробити детальний аналіз з приводу цього питання, а саме: висвітлити загальне поняття морального виховання в початковій школі, з’ясувати вплив емоційності батьків на атмосферу в сім'ї, описати спільну виховну роботу школи, сім’ї і громадськості в початковій школі, дізнатися про шляхи підвищення педагогічних знань батьків у сфері морального виховання, розглянути прищеплення дитині здатності до співпереживання та любові до знань, рідної мови і до рідної землі в процесі морального виховання в початковій школі, дослідити формування естетичних почуттів дитини в початковій школі, а також простежити як формується та розвивається гуманність і моральність дитини в початковій школі. 1. Теоретичні основи концепції морального виховання в початковій школі 1.1 Загальне поняття морального виховання в початковій школі У процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання — виховна діяльність школи і сім'ї, метою якої є формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності. Результати морального виховання характеризуються поняттями &quo ;мораль&quo ;, &quo ;моральність&quo ;, &quo ;моральна свідомість&quo ;, &quo ;моральні почуття&quo ;, &quo ;моральні переконань &quo ;моральна спрямованість&quo ; та ін.

Мораль – система ідей, принципів, уявлень, норм оцінок, правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми. Спирається вона не на норми права, а на силу особистісного переконання, громадську думку, авторитет окремих осіб. Моральність — воля до діяння і саме діяння відповідно до норм моралі. Іншими словами, моральність є реалізацією особистістю своїх моральних установок, принципів, тобто моральною практикою. Моральна свідомість — вираження ідеального належного, на яке орієнтується людина. Вона може бути суспільною (моральні погляди та оцінки груп) й індивідуальною (моральні погляди та оцінки індивідів), її співвіднесення з дійсністю відбувається не безпосередньо, а через моральні приписи й оцінку діяльності людей. Моральні почуття — стійкі переживання у свідомості людини, які зумовлюють її вольові реакції, ставлення до себе, інших людей, явищ суспільного буття. Разом з моральною свідомістю моральні почуття є основою моральних переконань особистості. Моральні переконання — пережиті та узагальнені моральні принципи, норми. На основі моральних переконань реалізується моральна спрямованість особистості. Моральна спрямованість — стійка суспільна позиція особистості, що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість особистості в різних умовах. Методологічною засадою морального виховання є етика. Етика — наука про мораль, природу, структуру та особливості походження й розвитку моральних норм і відповідних відносин між людьми в суспільстві. У сучасній цивілізації окреслилися західноєвропейська та американська моральні системи. Згідно із західноєвропейською моральною системою заради досягнення навіть &quo ;великого добра&quo ; неприпустимим є &quo ;мале зло&quo ; (скажімо, допомагати товаришеві, передавши йому шпаргалку), прихильники американської (вона домінує на пострадянських теренах) вважають прийнятним поєднання добра і зла. У моральному вихованні слід спиратися на гуманістичну ідею, за якою людині від природи притаманне прагнення до добра, правди і краси. Виховання учнів, на думку О. Вишневського, має забезпечити формування в них таких моральних цінностей: а) абсолютно вічні цінності. Це загальнолюдські цінності, що мають універсальне значення та необмежену сферу застосування (добро, правда, любов, чесність, гідність, краса, мудрість, справедливість та ін.); б) національні цінності. Вони є значущими для одного народу, проте їх не завжди поділяють інші народи. Наприклад, почуття націоналізму зрозуміле і близьке лише поневоленим народам і чуже тим, які ніколи не втрачали своєї незалежності. До таких цінностей належать патріотизм, почуття національної гідності, історична пам'ять тощо; в) громадянські цінності. Ґрунтуються на властивому для демократичних суспільств визнанні гідності людей. Ними є права і свободи людини, обов'язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, поваги до закону тощо; г) сімейні цінності. До них належать моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків та ін. Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив пов'язаний із сильними переживаннями, формують основи моральних ставлень людини до суспільства, праці, інших людей.

Цінності особистого життя мають значення насамперед для людини, визначають риси її характеру, поведінку, стиль приватного життя та ін. Зміст морального виховання учнів зумовлений вимогами суспільства до формування всебічно розвиненої особистості, рівнем його моральності. З огляду на це завданням морального виховання в школі є формування національної свідомості й самосвідомості учнів, прагнення жити в гармонії з природою, свідомої дисципліни, обов'язку та відповідальності, поваги до закону, до старших, жінки. Формування національної свідомості та самосвідомості передбачає виховання любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури), патріотизм, що сприяє утвердженню національної гідності, залучення учнів до практичних справ, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. У вихованні національної гідності велике значення має правдиве висвітлення історії культури та освіти народу повернення до культурних надбань минулого, відкриття невідомих сторінок історичної спадщини. Патріотичні почуття зміцнює героїко-патріотичне виховання, покликане виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність стати на захист Вітчизни, оволодівати військовими знаннями, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії народу, його збройних сил. Наголошуючи на важливості формування почуття національного в людині, К. Ушинський писав: &quo ;Є лише одна загальна для всіх природжена схильність, на яку завжди може розраховувати виховання: це те, що ми звемо народність. Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню ключ до серця людини і могутню опору для боротьби з її поганими природними, особистими, сімейними і родовими нахилами. Звертаючись до народності, виховання завжди знайде відповідь і допомогу в живому і сильному почутті людини, яке впливає багато сильніше за переконання, сприйняття тільки розумом, або за звичку, вкорінену страхом покарань. У лиходія, в якого погасли всі благородні людські почуття, можна ще дошукатися іскри любові до батьківщини: поля батьківщини, її мова, її перекази і життя ніколи не втрачають незбагненної влади над серцем людини. Є приклади ненависті до батьківщини, але скільки любові буває іноді в цій ненависті!&quo ; Вихователь повинен чітко бачити процес становлення національної свідомості дитини, глибоко розуміти зміст ключових понять (&quo ;національний&quo ;, &quo ;патріотизм&quo ;, &quo ;націоналізм&quo ;, &quo ;громадянськість&quo ; тощо). Розвиток національної свідомості особистості, за спостереженнями О. Вишневського, охоплює такі етапи: 1.Етнічне самоусвідомлення особистості, яке є першоосновою, корінням патріотизму. Етнізація дитини починається з раннього періоду життя в сім'ї, з маминої колискової, бабусиної казки, участі у народних звичаях та обрядах, із народної пісні, причетності до народної творчості. У ранньому дитинстві формується культ рідної оселі, сім'ї&quo ; предків, рідного села, міста. Фундаментальне значення в процесі етнізації має рідна мова, засвоєнню якої до певного часу не повинні заважати інші мови.

Помимо указанных художников к нему на разных этапах примыкали такие известные мастера, как Л. Моголи-Надь, Н. Габо, Б. Никольсон, Г. Арп, группа издателей журнала « Структура» (с 1958 г.). Это – линия неутилитарного конструктивизма. Особое, как бы срединное положение между двумя крайними линиями в конструктивизме занимал «Баухауз» (Bauhaus – дословно «Гильдия строителей») – организованная архитектором В. Гропиусом в 1919 г. в Германии художественно-промышленная школа, которая активно функционировала последовательно в Ваймаре, Дессау и Берлине до 1933 г., когда была закрыта нацистами. Согласно концепции Гропиуса, целью этой школы-мастерской была подготовка художников-конструкторов на основе объединения новейших достижений искусства, науки и техники. Приглашенные им в качестве профессоров крупнейшие художники ХХ в. (среди них П. Клее, В. Кандинский, О. Шлеммер, Л. Моголи-Надь, Т. ван Дуйсбург), архитекторы, теоретики искусства и художники-прикладники (все они назывались в «Баухаузе» мастерами) должны были обеспечить в двух «мастерских» (творческой и производственной) обучение процессу формообразования на основе единства материального и духовного начал, технической, эстетической и художественной деятельности

1. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

2. Моральне виховання підростаючого покоління

3. Моральне виховання студентів

4. К концепции национальной школы в России

5. Современные экономические школы: теория и практика реализации концепции монетаризма и кейнсианства

6. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
7. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
8. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

9. Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

10. Вивчення тексту в початковій школі

11. Возможности и особенности применения концепции "Экология и диалектика" в младших классах средней школы

12. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

13. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

14. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі

15. Особливості вивчення простого речення в початковій школі

16. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

17. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

18. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

19. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

20. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи

21. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

22. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності
23. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
24. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

25. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу

26. Концепции современного естествознания (билеты экзаменационные)

27. Концепции современного естествознания

28. Билеты за курс средней школы (2003г.)

29. Американская концепция реорганизации и банкротства

30. Политико-правовая концепция русского либерализма

31. Возмещение (компенсация) морального вреда

32. Позитивистская школа права

Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Основные концепции правопонимания

34. Экологическая концепция РФ

35. Зачетные темы по английскому языку для школы

36. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

37. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

38. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе
39. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера
40. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

41. Концепция культура Карла Юнга

42. Концепции цивилизации

43. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

44. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

45. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

46. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

47. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

48. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

49. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

50. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

51. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

52. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

53. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

54. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования
55. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"
56. Проблемы русской национальной школы и изучения русской математики

57. Теории обучения в высшей школе

58. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

59. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

60. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе

61. Урок в современной школе

62. Особенности экологического воспитания в начальной школе

63. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

64. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

65. Чтение художественных произведений в начальной школе

66. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

67. Методика организации тематических выставок в школе

68. Содержание и формы работы социального педагога в школе

69. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

70. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы
71. Особенности работы с антонимамми в школе
72. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

73. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

74. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

75. Школа семейного типа

76. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

77. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

78. Коррекционная работа по совершенствованию грамматического строя речи учеников 7-х классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

79. Обучение аудированию в начальной школе

80. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

82. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)

83. Политическая концепция в учении Джона Локка

84. Меркантилизм, как первая школа политической экономики

85. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

86. Концепция психоанализа
87. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности
88. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

89. Концепция Вирджинии Сатир в рамках семейной психотерапии

90. Психологическая диагностика готовности к обучению как необходимое условие при записи ребенка в школу

91. Я-концепция

92. Шпора по Концепциям современного естествознания

93. Путь освобождения концепции Хинаяны и Махаяны

94. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

95. Естественнонаучный базис концепции "Золотого миллиарда" в свете информационного обеспечения социума

96. Концепции качества жизни в современном обществе

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Экзамен по физике для поступления в Бауманскую школу

98. Лекции по Концепциям Современного Естествознания (КСЕ)

99. Концепция здорового образа жизни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.