Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Чортківське педагогічне училище Імені О.Барвінського Предметна (циклова) комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму Курсова робота зі спеціальності 5.010105 Соціальна педагогіка Студент-виконавець: Михайлович Наталія Володимирівна, група СП-4 Керівник: Савінська Світлана Іванівна, викладач соціальної педагогіки Чортків 2008 Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика схильності до алкоголізму як соціально педагогічного явища Причини виникнення у підлітків та молодих людей схильності до алкоголізму 1.2. Основні прояви у поведінці підлітка схильного до алкоголізму 1.3. Наслідки девіантної поведінки молодої людини пов’язаної зі схильністю до алкоголізму Розділ 2. Технологія соціально-педагогічної роботи з клієнтами поведінка яких характеризується схильністю до алкоголізму 2.1. Робота соціального педагога по профілактиці схильності до алкоголізму 2.2 Реабілітація клієнтів, залежних від алкоголю 2.3. Програма подолання кризи клієнта залежного від алкоголю Висновки Список літератури Додатки Початок XXI століття в Україні, як і в ряді інших країн СНД, харак­теризується ускладненням і загостренням комплексу проблем, по­в'язаних із споживанням алкогольних напоїв. Пияцтво в сучасному українському суспільстві набуло особливо хворобливого характеру майже за всіма показниками - рівнем споживання алкоголю, захво­рюваності, смертності на ґрунті зловживання спиртними напоями, при­лученням до споживання алкоголю наймолодшої частини населення та ін. Спостерігається все більше прилучення до алкоголю підлітків та жінок. Проте, на тлі стрімкого прилучення молоді до наркотиків і з огля­ду на традиційно толерантне ставлення до споживання спиртного ал­коголізація молодого покоління в уявленні багатьох громадян не є гострою суспільною проблемою. Поширена в суспільстві думка щодо того, що незначне вживання алкоголю не шкодить здоров'ю людини, також є чинником, який свідчить про певний лібералізм громадської думки щодо гострої суспільної проблеми пияцтва. Розвиток ринкових відносин в Україні та відкритість суспільства зумовили істотне розши­рення ринку алкогольних виробів. Відносна легкість їх придбання і доступні ціни також роблять їх привабливими для споживача, зокре­ма молоді. Бажання &quo ;йти в ногу з часом&quo ; стимулює частину молодих людей до атрибутів &quo ;модного і стильного життя&quo ;, ознакою якого в уявленні багатьох є і вживання алкогольних напоїв. Тому, за даними соціологічного дослідження, переважна більшість опитаних представників молодого покоління України має досвід зна­йомства з алкогольними напоями, причому активне вживання алкого­лю збільшується в міру дорослішання підлітків і притаманне як хлоп­цям, так і дівчатам. Реальним виходом з цієї ситуації на сьогоднішній день є активне залучення до профілактичної роботи педагогів, психологів середніх шкіл, інших установ сфери освіти, а також батьків. Отже, соціологічні дослідження показали, що у всесвітньому масштабі 5% усіх смертей серед молоді у віці від 15 до 29 років викликані вживанням алкоголю.

В Європі кожна четверта смерть чоловіків у віковій групі від 15 до 29 років пов'язана з алкоголем. В цілому у світі від алкогольної залежності страждають 140 мільйонів осіб, в Україні - близько 1 млн. осіб. Вживання алкоголю у молодіжному середовищі України, за да­ними соціологічного опитування характеризується такими показни­ками: не вживають міцних алкогольних напоїв менш як 55% молодих людей, вина-менш як 40%, пива та слабоалкогольних напоїв-менш як 30%. Існує певна різниця щодо вживання алкоголю у тендерному ас­пекті: практично не вживають алкоголь менш як 23% молодих людей чоловічої статі, серед молоді жіночої статі таких було 36%. На сьогоднішній день молоді люди обирають переважно пиво та слабоалкогольні напої. Саме пиво, реклама торгових марок якого нині є найпоширенішою, найагресивнішою, користується найвищим попитом у молоді. Майже кожна четверта молода людина (23%) вжи­ває пиво щотижня, а понад 6% - щодня. Дослідження серед молоді 13-17 років засвідчує, що 89% опитаних підлітків хоча б раз у житті вживали алкогольні напої, а за останні 30 днів це робили 60% опитаних підлітків, причому, серед учнів 10 класів про це повідомили 75%. Щотижневе вживання алкогольних напоїв визнали 20% - 13-14-літніх, 27% серед 15-річних, 31% - 16-річних та 36% - 17-річних. Сільські підлітки меншою мірою втяг­нуті у вживання алкоголю. Загалом же можна говорити - високий рівень вживання алкоголю молоддю України. Істориками доведено, що в Давній Русі пили дуже мало. Лише на певні свята варили медовуху, брагу або пиво, міцність яких не перевищувала 5-10 градусів. Чарка пускалася по колу, і з неї кожний надпивав кілька ковтків. У будень ніяких спиртних напоїв не дозволялося, і пияцтво вважалося великою ганьбою і гріхом. Більшість людей сприймає проблему алкоголізму, передусім, як надмірне вживання алкогольних напоїв. Але як у громадській думці, так і в медицині немає чіткого визначення того, що саме вважати над­мірним споживанням. Поряд із закликами певної частини медиків та деяких громадських організацій, що пропагують тверезість, до цілко­витої відмови від алкоголю, пропагується корисність певних видів спиртних напоїв, незмінними залишаються традиції відзначення свят і важливих життєвих подій застіллям із спиртним. Поширена в суспільстві думка щодо того, що незначне вживання алкоголю не шкодить здоров'ю людини і що є різниця між дією міцних напоїв та слабоалкогольних, сприяє тому, що деякі з неміцних видів алкогольних напоїв батьки дозволяють дітям вживати вже у ранньому віці. Таким чином, ставлення підлітків до вживання алкоголю формується в ат­мосфері поблажливості щодо побутового пияцтва. Ось чому важли­во говорити як про небажане явище не тільки про алкоголізм, а навіть про так зване помірне вживання алкоголю молодими людьми. Метою курсової роботи є розкрити сутність явища схильності до алкоголізму та соціально-педагогічної діяльності з дітьми схильними до алкоголізму. Мету курсової роботи конкретизують наступні завдання: - виявити причини виникнення у підлітків та молодих людей схильності до алкоголізму; - показати основні появи у поведінці підлітка схильного до алкоголізму; - розкрити наслідки девіантної поведінки молодої людини пов’язаної зі схильності до алкоголізму; - проаналізувати роботу соціального педагога по профілактиці схильності до алкоголізму; - встановити, як саме проводиться реабілітація клієнтів залежних від алкоголю; - ознайомитися з програмою та історією подолання кризи клієнта залежного від алкоголю.

Основними джерелами матеріалів для курсової роботи були: Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика / за редакцією Яременко О.О., де розкриті причини схильності до алкоголізму та шкідливі наслідки девіантної поведінки молодої людини; Учням про шкідливість нікотину і алкоголю / за редакцією Ягодинського В.Н., де розкриті основні прояви у поведінці підлітка схильного до алкоголізму, історія та подолання кризи клієнта; Алкоголізм / за редакцією Лисицын Ю.П., Сидоров П.Н. , посібник, в якому розкрита система роботи з реабілітації клієнтів, залежних від алкоголю; Основи здорового способу життя / за редакцією Грушко В.С., де розкрита профілактика пияцтва і алкоголізму. А також користувалася журнальними статтями, в яких висвітлені питання про причини вживання алкоголю та профілактика клієнтів. Розділ 1 Характеристика схильності до алкоголізму як соціально – педагогічного явища Причини виникнення у підлітків та молодих людей схильності до алкоголізму. Проблемі порушеної поведінки дітей і підлітків приділяють увагу спеціалісти в галузі педагогіки, психології, соціології, права, дитячої і підліткової психіатрії. Це зумовлено великим діапазо­ном вираженості поведінкових розладів, високою час­тотою їх появи, непосильними для дітей та підлітків труднощами їх навчальної та соціальної адаптації. Зокрема, спектр проблем, пов'язаних із зловживанням молоддю алкогольними напоями, у широкому соці­альному контексті можна віднести до проблеми девіантної поведінки, тобто до ненормативної поведінки особистості в суспільстві. Останніми роками найбільш серйозною тен­денцією в зловживанні алкоголем є швидке зростання вживання молоддю слабоалкогольних напоїв. Особ­ливої уваги у розв'язанні цієї проблеми потребує дослідження соціально-психологічних чинників. Саме вивчення проблеми соціально-психологічних причин поширення пияцтва в молодіжному середовищі в те­перішній час слід вважати надзвичайно актуальним завданням як у теоретичному, так і в практичному вимірах. Це явище є досить розповсюдженим, але, на жаль, суспільство належним чином не усвідомлює йо­го небезпеки для сучасності та майбутнього українсь­кої держави і українського суспільства. Тому, складна соціально-економічна ситуація, що спос­терігається в Україні, зумовлює негативні тенденції, серед яких не останнє місце займає зростання зловжи­вання не тільки алкоголем, а й наркотичними речови­нами. Поширення серед дітей, підлітків та молоді та­ких небезпечних явищ становить загрозу для здоров'я нації.1 Часто доводиться чути: „Вип'ємо, зігріємося&quo ;. Вважається в побуті, що спирт є хорошим засобом для зігрівання організму. Вва­жається, що спирт має лікувальну дію не тільки при простудних, а й при цілому ряді інших захворювань, у тому числі шлунково-кишкового трак­ту, наприклад при виразці шлунка. Лікарі ж, навпаки, вважають, що ви­разковому хворому категорично не можна вживати алкоголь. Де істина? Адже невеликі дози спиртного справді збуджують апетит. Або інше існуюче серед людей переконання: алкоголь збуджує, підбадьорює, поліпшує настрій, самопочуття, робить бесіду більш жвавою і цікавою, що досить важливо для компанії молодих людей.

Ще 17 листопада 1918 р. у Москві спільним рішенням ЦК РКП(б) і РНК РСФРР було створено Реввійськраду групи військ Курського напрямку. Ця рада скерувала в Україну 2 російські і 2 "українські" дивізії. Наприкінці грудня група налічувала близько 22 тисяч бійців. Частини Червоної армії 3 січня 1919 р. увійшли в Харків, а з ними і сформований 28 листопада 1918 р. у Курську Тимчасовий радянський уряд України. Цікаво, що В.Ленін пояснив формування цього уряду так: "... Обставина має ту хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу для подальшого просування наших військ. Без цієї обставини наші війська були б поставлені в окупованих областях у неможливе становище й населення не зустрічало б їх як визволителів" [689]. По-друге, "воєнний комунізм" в Україні: спроба безпосереднього переходу до виробництва і розподілу на комуністичних засадах - без приватної власності, ринку і товарно-грошових відносин, запровадження продрозкладки. І, по-третє, соціально-економічна і політична криза початку 20-х років [690]

1. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

2. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

3. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

4. Соціально-педагогічна діяльність як професія

5. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

6. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
7. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема
8. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

9. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

10. Сутність і значення соціального страхування

11. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

12. Соціальна обумовленість державної служби

13. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

14. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

15. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

16. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

18. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

19. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

20. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

21. Про практичність соціальної психології

22. Соціальні ролі та особистість
23. Бідність як соціальна проблема
24. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

25. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

26. Сутність соціального контролю у сфері праці

27. Сутність технологій в соціальній роботі

28. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

29. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

30. Соціальне становище Запорізького краю

31. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

32. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Соціальні інститути.

34. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

35. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

36. Право як спеціальне соціальне явище

37. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

38. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
39. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
40. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

41. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

42. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

43. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

44. Розвиток соціальної географії в СРСР

45. Демократія як соціальне явище

46. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

47. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

48. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Правовідносини у сфері соціального захисту

50. Система соціального захисту в Україні

51. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

52. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

53. Суть та принципи соціальної держави

54. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
55. Мова як символ соціальної солідарності
56. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

57. Історія України. Соціально-політичні аспекти

58. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

62. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

63. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

64. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

66. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

67. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

68. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

69. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

70. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
71. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
72. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

73. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

74. Соціально-духовні основи культури класицизму

75. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

76. Соціально-філософські погляди І.Франка

77. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

78. Соціально-етичний маркетинг

79. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

80. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Ожиріння як медико-соціальна проблема

82. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

83. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

84. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

85. Економіка праці та соціально-трудових відносин

86. Організація як соціальне утворення
87. Соціальна психологія організацій
88. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

89. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

90. Управління персоналом в соціальній сфері

91. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

92. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

93. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

94. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

95. Соціальна структура суспільства

96. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Політика та соціальний конфлікт

98. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

99. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.