Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Полтавська державна аграрна академія КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Макроекономіка на тему: Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі Зміст Вступ Розділ 1. Поняття зовнішньої торгівлі 1.1 Критерії оцінки зовнішньої торгівлі 1.2 Основні види зовнішньої торгівлі Розділ 2. Регулювання торгових відносин 2.1 Рівні регулювання торгових відносин 2.2 Інструменти державної політики України в царині зовнішньої торгівлі Розділ 3. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України 3.1 Принципи та стан торгової політики на сьогоднішньому етапі 3.2 Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми у сучасних умовах досить важлива, через те що, зовнішня торгівля складає основу торгівлі між країнами. У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити. Викладене вище цілком справедливо у відношенні світової торгівлі, і у визначеному змісті це питання можна вважати вичерпаним. В основі більш заглибленого дослідження питання &quo ;Чому країни торгують?&quo ; лежать дві обставини. По-перше, економічні ресурси, природні, людські, інвестиційні товари, розподіляються між країнами світу вкрай нерівномірно; країни істотно розрізняються по своєю забезпеченістю економічними ресурсами. По-друге, ефективне виробництво різних товарів вимагає різних технологій чи комбінацій ресурсів. Важливо підкреслити, що економічна ефективність, з яким країни здатні робити різні товари, може змінюватися і дійсно змінюється згодом. Зрушення в розподілі ресурсів і технології можуть приводити до зрушень у відносній ефективності виробництва товарів у різних країнах. Наприклад, в Україні за останні 40-50 років істотно підвищилася якість робочої сили і значно збільшився сукупний обсяг основних фондів. Тому Україна, що експортувала піввіку назад переважно сільськогосподарські товари і сировину тепер вивозить у великій кількості вироби обробної промисловості. Точно так само нові технології, що сприяли розвитку виробництва синтетичних волокон і штучного каучуку радикально змінили структуру ресурсів, необхідну для виготовлення цих товарів і, таким чином, змінили відносну ефективність їхнього виробництва. У міру еволюції національних економік можуть змінюватися кількість і якість робочої сили, обсяг і склад капіталу, виникати нові технології. Можуть перетерпіти зміни навіть масштаби і якість земельних і природних ресурсів. У міру того, як відбуваються ці зміни, відносна ефективність, з яким країни роблять різні товари, буде також змінюватися. Предметом дослідження є пошук шляхів виходу на нові зовнішні ринки, та оптимізація умов, щодо регулювання цих відносин.

Об’єктом дослідження виступає зовнішньоторговельна діяльність України. Метою дослідження є аналіз сучасного стану зовнішньоторговельних відносин з зарубіжними країнами. Методологічною базою для виконання досліджень виступили Закони і нормативні документи України, наукова література, періодичні видання. Інформаційними джерелами слугували статистичні дані розвитку зовнішньої торгівлі України. Структура роботи. Робота складається із вступу трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Розділ 1. Поняття зовнішньої торгівлі 1.1 Критерії оцінки зовнішньої торгівлі Зовнішня торгівля (далі ЗТ) - це відносини між суб'єктами ЗЕД з приводу купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили та послуг. Зовнішня торгівля в широкому розумінні охоплює всяку обмінну діяльність як товарами, так і іншими продуктами людської праці. Більше того, зовнішня торгівля охоплює і предмети, що не створюються людьми, а іноді й не зовсім досяжні для людей (наприклад, ділянки на Місяці). Тобто загалом зовнішню торгівлю можна визначити як систему відносин обмінного характеру (купівлі-продажу), що виникають та існують між суб'єктами ЗЕД і базуються на міжнародному поділі праці. У рамках цього розділу зовнішня торгівля розглядається тільки як форма міжнародних економічних відносин, що відображають товарно-грошові відносини купівлі-продажу стосовно товарів, що являють собою продукти так званого матеріального виробництва. Отже, під терміном „товари” в цьому розділі в основному слід розуміти товари матеріального виробництва або, іншими словами, уречевлені товари, тобто такі, які можна відчути за допомогою людських органів відчуття чи визначити за допомогою спеціальних приладів. Зовнішня торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. Тому не дивно, що визначення міжнародного світового товарного ринку майже збігається з основним змістом зовнішньої торгівлі. Світовий товарний ринок - це частина світового ринку, система обмінних відносин якого побудована на організації купівлі-продажу продуктів матеріального виробництва. На національному ринку рух товарів обумовлюється більше економічними факторами (виробничими зв'язками між підприємствами і регіонами країни), ніж іншими, включаючи державну політику, то на світовому ринку суттєвий вплив на міжнародну торгівлю має зовнішньоекономічна політика окремих держав чи їхніх груп. Отже, рух товарів між національними господарствами дещо обмежений, а деякі товари, що виробляються в окремих країнах, взагалі не поступають у світовий товарообіг. Зовнішня торгівля є основним напрямом господарської діяльності суб'єктів ЗЕД. Зовнішньоторговельні операції складають 80% всіх операцій, які включає ЗЕД суб'єктів світового господарства. Це означає, що у зовнішній торгівлі насамперед, і розкривається головний зміст господарської діяльності суб'єктів ЗЕД. Рис. 1.1. Обсяги зовнішньої торгівлі України з країнами СНД.Проаналізувавши рис 1.1 можна зробити висновок про нестійку тенденцію розвитку зовнішньої торгівлі, зокрема з країнами СНД. Зі спадом об’ємів експорту та імпорту спостерігається їх зростання в 2003 році.

З цього можна зробити висновок, що в Україні спостерігається непостійність у торгових відносинах, навіть з країнами СНД.1.2 Основні види зовнішньої торгівліКонкретний зміст зовнішньої торгівлі знаходить свій прояв у діяльності різних суб'єктів світового господарства. - По критерію суб'єктів, що здійснюють зовнішньоторговельні операції можна виділити: 1. Зовнішня торгівля держави - це сукупність експортно-імпортних операцій окремої країни. 2. Зовнішня торгівля окремих суб'єктів ЗЕД - це сукупність експортно-імпортних операцій, який здійснює кожний з них окремо. - По критерію обсягу зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють: 1. Експорт суб'єктів ЗЕД - це продаж товарів іноземним суб'єктам ЗЕД та їх переміщення через митний кордон країни місцезнаходження суб'єкта ЗЕД експортера. 2. Реекспорт суб'єктів ЗЕД - це продаж іноземним суб'єктам ЗЕД та вивіз за межі країни товарів, які раніше були ввезені на її територію. 3. Імпорт суб'єктів ЗЕД - це купівля товарів у іноземних суб'єктів ЗЕД та їх введення на територію країни, включаючи закупку товарів, які призначаються для особистого споживання національними організаціями та відомствами що знаходяться за кордоном. 4. Реімпорт суб'єктів ЗЕД - це імпорт товарів, які раніше вивозилися із країни і не підлягали переробці. 5. Зовнішньоторговельний оборот суб'єктів ЗЕД - це обсяг їх експортно-імпортних угод за певний проміжок часу (як правило один рік). 6. Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це оцінка їх експортно-імпортних угод у постійних цінах певного проміжку часу, як правило за певний рік. 7. Генеральна торгівля суб'єктів ЗЕД - це обсяг їх зовнішньоторговельного обороту з урахуванням вартості транзитних товарів. Цей показник, наприклад, характеризує зовнішню торгівлю держави як суб'єкта ЗЕД. 8.Спеціальна торгівля суб'єктів ЗЕД - це чистий зовнішньоторговельний оборот, тобто продукція, яка остаточно була експортована або імпортована із країни. - По критерію структури виділяють такі показники ЗТ: 1.Товарна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це розподіл обсягу експорту на імпорт по основним товарним позиціям. Останні, наприклад, відображені в Єдиному митному тарифі України, де вказані всі товари, які підлягають експорту чи імпорту в нашій державі. 2.Географічна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це розподіл їх експорту та імпорту по окремими країнам, групам країн, регіонам світу, 3.Інституціональна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це розподіл зовнішньої торгівлі по суб'єктах та методах здійснення експортно-імпортних операцій. - По критерію динаміки зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють такі показники: 1. Темпи росту експорту суб'єктів ЗЕД. 2.Темпи росту імпорту суб'єктів ЗЕД. 3.Темпи росту зовнішньоторговельного обороту. 4.Темпи приросту експорту. 5. Темпи приросту імпорту. 6.Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту. - По критерію результативності зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють такі показники: 1.Сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД - це співвідношення вартості експорту і імпорту товарів за певний проміжок часу (як правило за місяць, квартал, рік).

Тематика монет є необмеженою і включає історію, архітектурні пам'ятки, видатні особистості, знаменні дати, культуру, літературу, спорт, флору і фауну, релігію тощо. При цьому слід враховувати, що тема монети має бути цікавою для значного кола колекціонерів — вітчизняних та іноземних. При визначенні оптимальних обсягів виробництва, напрямів реалізації пам'ятних і ювілейних монет першочерговим завданням є ґрунтовне вивчення та аналіз ринку нумізматичної продукції. Важливою передумовою цього є збирання і накопичення інформації щодо того, який ідейно-тематичний спектр монет найбільше цікавить потенційних покупців. Це істотно впливає на формування монетної політики Національного банку України. Одним із основних принципів монетної політики є популяризація ідеї створення монети, що впливає на формування попиту на неї. Монетна політика — це не тільки практичне здійснення державою низки заходів, пов'язаних із виробництвом, емісією монет, урегулюванням питань щодо грошового ринку і грошової системи, а й надзвичайно важлива сфера публічних стосунків центрального банку із громадськістю

1. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

2. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

3. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

4. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

5. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

6. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

9. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

10. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

11. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

12. Основные принципы международного публичного права

13. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

14. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

15. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъема штанги тяжелоатлетами

16. Основные принципы диалектики

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

17. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

18. Сущность и основные принципы маркетинга

19. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

20. Техніка і технологія торгівлі

21. Основные принципы терапии ОКИ

22. Международное налоговое право: понятие, основные принципы
23. Основные принципы международной политики
24. Основные принципы местного самоуправления

25. Основные принципы и особенности латиноамериканских конституций

26. Основные принципы местного самоуправления

27. Основные принципы создания, деятельности и развития саморегулируемой организации арбитражных управляющих

28. Основные принципы построения успешного межличностного общения

29. Основные принципы тантрического секса

30. Заработная плата как основной принцип справедливости

31. Верующий разум. Основной принцип русской философии

32. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

33. Основные принципы письменных коммуникаций

34. Заработная плата и основные принципы ее организации

35. Основные принципы денежной теории Милтона Фридмена

36. Основные принципы содержательно-тематического анализа текста

37. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

38. Земная кора, формирование рельефа и основные принципы тектоники
39. Электронная почта. Основные принципы написания писем
40. Основные принципы работы ТЭС

41. Эффективность обучения: семь основных принципов

42. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

43. Основные принципы организации безопасных условий труда на территории предприятия

44. Основные принципы и понятия гидробиологии

45. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

46. Независимость и ответственность – основные принципы аудита

47. Учетная политика организации и ее основные принципы

48. Задачи, основные принципы юридической деонтологии. Место юриста в обществе

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Основные принципы государственной системы

50. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата

51. Основные принципы правового регулирования труда

52. Основные принципы трудового права

53. Понятие, основные принципы и виды государственной службы

54. Проблема торгівлі людьми
55. Функции и основные принципы организации местного самоуправления
56. Основні принципи створення АІС

57. Основные принципы проектирования баз данных

58. Основные принципы решения транспортной задачи

59. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

60. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

61. Основные принципы и законы современной риторики

62. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

63. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

64. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

65. Основні принципи маркетингу

66. Основные принципы и этапы разработки плана PR-кампании с использованием рекламных средств и приемов в целях продвижения товара или услуги на рынок (ООО "Ростовский колбасный завод – "Тавр")

67. Бальнеотерапия, основные принципы, показания к лечению

68. Медицинская биохимия. Основные принципы измерительных технологий в биологической химии

69. Основные принципы закаливания

70. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі
71. Основные принципы регулирования внешнеэкономической деятельности
72. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

73. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

74. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

75. Основні принципи і типи організаційної культури

76. Основные принципы управления. Метод "номинальной групповой техники"

77. Разработка основных принципов бизнес-планирования предприятия

78. Основные принципы воздействия музыки на человека

79. Цели и основные принципы обучения

80. Политические режимы. Основные принципы и установки демократии

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

81. Измерение. Основные принципы стандартизации. Системы добровольных сертификаций

82. Основные принципы и особенности организации многопредметной непрерывно-поточной линии

83. Основные принципы и понятия поведенческой психотерапии

84. Основные принципы тестирования

85. Основные принципы и формы проведения групповой психосоциальной работы

86. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні
87. Основные принципы и методы управления таможенным делом в России
88. Основные принципы построения автоблокировки переменного тока

89. Основные принципы спортивной тренировки

90. Основные принципы творения

91. Основные принципы подбора условий разделения

92. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

93. Основные принципы оценки объектов недвижимости и основные факторы, влияющие на ее стоимость

94. Основные принципы регулирования на рынке услуг

95. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

96. Світова організація торгівлі

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

97. Понятие и основные принципы безработицы

98. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

99. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.