Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Контрольна робота з курсу: &quo ;Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні персоналом&quo ; Виконав студент Кравченко Олександр Олександрович Чернігів 2009 р. ЗМІСТРозділ 1 Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства. Інформаційна база 1.1 Автоматизація управління трудовими ресурсами 1.2 Інформаційна база 1.3 Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом Розділ 2 Методика та алгоритм розрахунку плану підготовки робітників за структурними підрозділами 2.1 Методика планування підготовки персоналу в системі управління трудовими ресурсами 2.2 Планування підготовки персоналу за допомогою спеціального програмного забезпечення ППП &quo ;Управління персоналом&quo ; АіТ (Москва) Висновок Список літератури Вступ Інформаційна система управління - це сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, інших технологічних засобів і фахівців, а також призначена для обробки інформації і ухвалення управлінських рішень. Успішність будь-якого бізнесу залежить, не в останню чергу, від кваліфікації персоналу підприємства, його уміння і бажання продуктивно працювати. Отже, питання продуманого управління персоналом повинні займати одне з ключових місць в загальній стратегії розвитку підприємства. Важлива роль в оптимізації управління співробітниками підприємства належить автоматизованим системам управління персоналом (так званим Huma Resource sys ems). Оперативно ухвалити правильне рішення зможе лише керівник, здатний швидко оцінити ситуацію, що склалася, на основі аналізу актуальної інформації про перебування справ на підприємстві. Тому важливим чинником умов використання HR-систем є можливість інтеграції системи кадрового обліку з системами бухгалтерського обліку і управління підприємством. Потреба в розробці і застосуванні ефективних і адекватних реальній дійсності комп'ютерних програм, інформаційних систем і технологій сьогодні зростає, саме тому актуальність автоматизації управління персоналом цілком очевидна. Мета автоматизації функцій управління – мінімізувати витрати праці по управлінню підприємством і створити максимально сприятливі умови інформаційного обслуговування фахівців при підготовці і ухваленні ними своєчасних і обґрунтованих рішень. Розділ 1 Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства. Інформаційна база 1.1 Автоматизація управління трудовими ресурсами Сучасні автоматизовані системи управління персоналом призначені для оптимізації роботи, в першу чергу, керівництва і персоналу кадрових служб підприємств (крім бухгалтерії і деяких інших підрозділів) і грають велику роль в підвищенні продуктивності їх праці. Зокрема, менеджери по персоналу за допомогою таких систем позбавляються від виконання рутинних операцій при роботі з кадрами, підготовці і обліку наказів (існують оцінки, що тільки на роботу з документацією по персоналу кадровики витрачають до 60% свого робочого часу). Автоматизоване зберігання і обробка повної кадрової інформації також дозволяє ефективно здійснювати підбір і переміщення співробітників.

Крім того, автоматизований розрахунок заробітної плати з урахуванням інформації про позиції штатного розкладу, відпустки, лікарняні, відрядження, пільги і стягнення дає можливість працівникам бухгалтерії точно і оперативно нараховувати зарплату, формувати бухгалтерські звіти, відносити витрати на собівартість. І це лише деякі з функцій сучасних автоматизованих систем управління персоналом. Автоматизована інформаційна система для управління персоналом є сукупністю програмно-апаратних засобів і призначена для автоматизації роботи по управлінню кадрами на підприємстві. Комплексні системи управління персоналом використовуються для автоматизації кадрової роботи на будь-якому підприємстві. В першу чергу, такі системи необхідні керівництву для отримання оперативної інформації з будь-якого питання, пов'язаного із структурою підприємства, штатним розкладом, вакансіями і інформацією про співробітників. 1.2 Інформаційна база Інформація – це деякі відомості, знання про об'єкти і процеси реального миру. Разом з терміном &quo ;інформація&quo ; часто використовують слово &quo ;дані&quo ;. Під час обробки значення інформації відсовується на другий план, а основну увагу звертають на форму уявлення, в цьому значенні дані – це інформація, представлена у формалізованому вигляді, який дозволяє передавати або обробляти її за допомогою технічних засобів. Інформаційна система (ІС) – це програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого збору, зберігання, обробки і видачі інформації. Звичайно ІС мають справу з великими об'ємами інформації, яка має достатньо складну структуру. Будь-хто ІС включає чотири компоненти: інформаційні засоби, програмні засоби (забезпечення), технічні засоби, персонал. Інформаційне забезпечення реалізується у вигляді файлової системи або у вигляді бази даних. База даних (БД) – це сукупність описів об'єктів наочної області і зв'язків між ними, актуальних для конкретної наочної області. Інформаційні бази автоматизованих систем управління трудовими ресурсами повинні мати інформацію стосовно персоналу, і підприємства в цілому. Програми по автоматизації обліку персоналу в першу чергу повинні передбачати ведення особистих карток співробітників. З використанням особистих карток зазвичай ведеться повний облік даних про співробітників, включаючи переклади і призначення, відпустки, відрядження, лікарняні листи, заохочення, стягнення, пільги, дані про освіту, професії, відомості про дітей, дату і місце народження, сімейний стан і ін. Програми повинні передбачати можливість фіксувати як можна більший набір різних даних (зокрема, наприклад, можливість зберігання і перегляд фотографій співробітників). У конкретній організації співробітник відділу кадрів або менеджер може вводити і надалі використовувати не всю сукупність ознак, а тільки ті дані, які необхідні в роботі. Особисті картки звільнених співробітників повинні передаватися в архів з можливістю їх подальшого пошуку і перегляду. Одним з важливих завдань є ведення штатного розкладу організації. Програмне забезпечення повинне передбачати гнучке настроювання на структуру підрозділів фірми.

Обмеженням по вибору програмного комплексу для крупних організацій може послужити відсутність необхідної кількості рівнів ієрархії (підлеглості) підрозділів. Повинні фіксуватися відомості про штатні посади, оклади, надбавки і т.д. Незайвою можливістю є швидкий перерахунок штатного розкладу всього підрозділу або організації, наприклад, можливість помножити всі оклади на який-небудь поправочний коефіцієнт. Наступним питанням є ведення наказів по кадрах, зокрема їх формування, облік, перенесення наказів в штатний розклад. Повинні бути враховані особливості всієї сукупності різноманітних наказів, зокрема про прийом на роботу, про відпустки, відрядження, переміщення, звільнення, заохочення, стягнення і ін. Засоби системи повинні мати можливість отримання довідкової інформації в будь-яких розрізах за будь-який період часу або на будь-який момент часу, зокрема статистичних даних, довідок по встановлених формах, довідок по довільних формах. Можливості по обміну даними з іншими системами дозволять експортувати інформацію, наприклад в програму розрахунку заробітної плати, або передати анкетні дані до Пенсійного фонду. Якщо декілька фахівців одночасно повинні працювати із загальною інформацією по співробітниках, засоби програми повинні передбачати можливість такого режиму експлуатації з використанням мережі персональних комп'ютерів. В даний час до будь-якої автоматизованої системи пред'являються вимоги, пов'язані з можливістю її настройки при друці сформованих документів, зокрема наказів, штатного розкладу, довідок, особистих карток і т.д. Програми повинні володіти достатньою гнучкістю і можливістю адаптації до форм вихідних документів, прийнятих в конкретній організації. 1.3 Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом ППП &quo ;ФАРАОН&quo ; Автоматизована система управління персоналом &quo ;Фараон&quo ; - це сучасна комп'ютерна програма, що поєднує в собі функції автоматизації управління персоналом і кадрового діловодства. Головними особливостями системи Фараон є її наочність, зручність, гнучка настройка, можливість вести декількох юридичних осіб одночасно, а також інтеграція з пакетом програм Microsof Office. Фараон надає всім користувачам єдиний інформаційний простір. Проте, залежно від службових повноважень співробітників, можна дозволити їм різні права доступу до інформації. Фараон представляє організаційну структуру компанії у вигляді ієрархічного &quo ;дерева&quo ;, що відображає вкладеність підрозділів і посад. Таке представлення організаційної структури має наступні переваги: Наочність структурних перетворень Графічне представлення організаційної структури зручно тим, що дає можливість легко виконувати складні структурні перетворення. Кадровий аналіз по структурі організації Завдяки графічному представленню організаційної структури у користувачів Фараона розвивається цілісний погляд на свою компанію і з'являється можливість проводити кадровий аналіз на будь-якому її рівні. Простіше кажучи, можна виконувати пошук або будувати звіти як по всій компанії відразу, так і по окремо взятих підрозділах. Наприклад, ви можете вибрати підрозділ і викликати список працюючих в ньому співробітників або викликати список відряджень співробітників цього підрозділу, а також побудувати штатний розклад (Рис.

При этом, отмечая, что благодаря роботизации производства как фактору интенсификации увеличивается эффективность общественного производства, происходит ускорение его развития, мы хотели бы выделить два аспекта этой проблемы - экономический и собственно социальный. В литературе о применении роботов особо подчеркивается их роль в повышении производительности труда и экономической эффективности производства. Например, в условиях ритмично работающего производства роботы заменяют человека, перевыполняя установленные нормы в 2-3 раза. По расчетам зарубежных специалистов, роботы позволяют увеличить степень использования универсального оборудования на 35%. Зарубежный опыт эксплуатации промышленных роботов показал, что они окупаются в течение 2-5 лет работы при непрерывной эксплуатации в 2-3 смены [92]. Еще больше растет производительность, как глав 247 ный критерий эффективности производства, при групповом применении роботов, в ряде случаев в десять раз по сравнению с аналогичной деятельностью людей. Благодаря применению роботов как качественно нового средства комплексной автоматизации производства (а это главное направление в системе факторов всесторонней его интенсификации) происходит, помимо упомянутого роста производительности, более рациональное использование оборудования и трудовых ресурсов, возрастают ритмичность и интенсивность труда, увеличивается сменность, сокращается брак, повышаются качество продукции, гибкость и мобильность производства, снижаются расходы на технику безопасности и экологизацию технологии и т.д

1. Управління утворенням прибутку підприємства

2. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

3. Управління трудовими ресурсами

4. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

5. Проблема управління прибутком на підприємстві

6. Управління людськими ресурсами
7. Фінансові ресурси підприємства
8. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

9. Управління ціновою політикою підприємства

10. Організаційна структура управління персоналу підприємства

11. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

12. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

13. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

14. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

15. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

16. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

17. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

18. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

19. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

20. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

21. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

22. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
23. Аналіз стартегічного управління підприємством
24. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

25. Організаційна структура управління підприємством

26. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

27. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

28. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

29. Стратегічне управління підприємством

30. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

31. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

32. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

33. Управління ресурсами та запасами

34. Управління якістю на підприємстві

35. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

36. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

37. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

38. Аналіз фінансових ресурсів підприємства
39. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства
40. Антикризове управління підприємством

41. Ефективність використання ресурсів підприємства

42. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

43. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

44. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

45. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

46. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

47. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

48. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

49. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

50. Управление трудовыми ресурсами

51. Анализ трудовых ресурсов предприятия

52. Трудовые ресурсы предприятия

53. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

54. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции
55. Інформаційні системи і технології підприємства
56. Анализ использования трудовых ресурсов на примере

57. Ділові взаємовідносини в апараті управління

58. Планування діяльності підприємства

59. Рішення в системі управління

60. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

61. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

62. Управління запасами

63. Управління проектами

64. Корпоративні підприємства

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Планування діяльності підприємства

66. Миграция трудовых ресурсов в Россию

67. Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

68. Управління фінансами України

69. Фінанси підприємства контрольна

70. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
71. Організаційна система управління природокористуванням України
72. Международное перемещение трудовых ресурсов

73. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов

74. Інноваційна діяльність підприємства

75. Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

76. Використання трудових ресурсів Західної України

77. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

78. Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда

79. Оцінка фінансового стану підприємства

80. Персонал підприємства

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

82. Трудовые ресурсы

83. Трудовые ресурсы и оплаты труда

84. Экономический анализ эффективного использования трудовых ресурсов на предприятии

85. Население и трудовые ресурсы России. Формирование рынка труда

86. Движение трудовых ресурсов
87. Трудовые ресурсы мировой экономики
88. Анализ трудовых ресурсов

89. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

90. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

91. Воспроизводство, размещение и использование трудовых ресурсов РФ

92. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

93. Акти державного управління

94. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

95. Занятость трудовых ресурсов в рекреационой зоне

96. Кредитний ризик та методи управління ними

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

97. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

98. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

99. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.