Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

В 90-х роках ХХ ст. незалежна Україна стала на шлях демократичних перетворень, що активізувало вивчення маловідомих сторінок її історії. Потреба наукової розробки даної проблеми викликана відсутністю спеціальних досліджень в історіографії з історії єврейського народу, велика кількість представників якого мешкала в зазначений період на Волині. У ХІХ ст. – на початку ХХ ст. питання розвитку освіти євреїв досліджували відомі єврейські просвітителі М. Моргуліс, І. Оршанський, С. Дубнов, Демидов Сан-Донато. Широкий спектр історії демографічних, економічних і культурно-освітніх аспектів життя євреїв на Волині подають українські автори статей і повідомлень в останнє десятиліття О. Іващенко, Ю. Поліщук, І. Погребінська, А. Подольський, І. Самарцев, Я. Дашкевич. З’явилися дослідження М. Щербака, Н. Щербак, М. Бармака, Р. Гольдштейна, Я. Хонігемана, О. Наймана, в яких висвітлені соціально-економічні, політичні, правові та культурно-освітні надбання. Проте, наявні наукові праці не дають цілісного уявлення про проблеми освітніх процесів в середовищі євреїв Волині, оскільки автори їх не ставили такої мети. Розвиток освіти євреїв у ХІХ ст. на землях багатонаціональної Волині відбувався у надзвичайно складних соціально-економічних, суспільно-політичних і правових умовах. Впроваджуючи реформи, царизм не брав до уваги, що євреї мали своє самоуправління, вікову відчуженість від іновірців, прихильність традиціям і общинним авторитетам, свій самобутній уклад життя. Але всупереч шовіністичній політиці Російської імперії, єврейська спільнота швидко розвивалася. Згідно із статистичними даними, протягом 1797-1897 рр. чисельність єврейського населення Волинської губернії зросла більш як у 27 разів і за переписом 1897 р. становила 13,2 % всього населення, в містах – 50,5%. Це підготувало міцний фундамент для відродження та утвердження нації на території України. Її самобутня історія, глибоко гуманістична ідеологія, власна філософія буття, оригінальна система освіти і виховання допомогли вистояти народу в боротьбі з антиєврейськими настроями чиновників Російської імперії. Дискримінаційна політика уряду Росії щодо національних меншин, зокрема євреїв, не досягла бажаної мети. Незважаючи на важкі умови, в яких проживала єврейська спільнота Волині, її освітній рівень невпинно зростав. Поєднавши традиційні форми навчання з прогресивними ідеями Гаскали, влившись в багатонаціональну спільноту Волині і взаємозбагатившись у її культурному середовищі, євреї стали одним з найбільш освічених прошарків населення (32,6%). У 40-х роках ХІХ ст. в Російській імперії розпочалася реформа в галузі єврейської освіти. Її мета – змінити релігійно-суспільний побут єврейського населення, ліквідувати відчуженість та релігійний “фанатизм”, сприяти швидкій асиміляції євреїв з іншими народами багатонаціональної держави, підпорядкувати їх імперському загальному управлінню. 17 жовтня 1844 р. Микола І підписав указ про створення рабинських училищ в імперії для підготовки вчителів єврейського закону й рабинів. Одночасно Міністерство освіти розробило і затвердило “Положення про рабинські училища”, які за кількістю загальноосвітніх предметів прирівнювались до гімназій.

Урядом було вирішено відкрити рабинські училища у Житомирі та Вільно. Євреї Волині та всього Південно-Західного краю неоднозначно поставилися до відкриття рабинського училища у Житомирі. Кореспондент єврейської газети “День” писав: “Навряд чи буде перебільшенням, якщо скажемо, що заснування цих училищ, становить епоху в історії російських євреїв і що з їх долею тісно пов’язані доля цілих поколінь євреїв у нашій Вітчизні”1. Можна було зустріти і різко негативну критику. І.Горовиць зауважував: “. Занепаду рабинського знання слід було протидіяти. З цією метою і засновані були у нас рабинські училища. Але не можна не помітити, що вони . за внутрішнім упорядкуванням, особливо стосовно викладання єврейських предметів, надто поверхневі для досягнення бажаної мети. В цих училищах викладаються тільки мізерні, без зв’язку між собою, уривки з Талмуда. Про єврейську теологію, герменевтику, гомілетику, про філософську й історико-критичну літературу євреїв немає і згадки2. З тривогою про проблеми, які виникли у новостворених училищах, писав М. Новоселицький: “В основу наших рабинських шкіл лягли два елементи – загальнолюдський та соціально-єврейський; завдання училища – з’єднати воєдино ці два окремих до цього часу у російських євреїв елементи. Так щоб один із них не переважав над іншим і не перетягував в один бік: завдання важке і навряд чи скоро буде виконане”3. Християни-противники рабинських училищ вважали, що такі навчальні заклади є розсадниками талмудичного правовір’я і пронизані духом єврейської винятковості. Згідно “Положення про рабинське училище” до навчального закладу приймалися єврейські хлопчики всіх станів, які мали необхідний рівень знань із загальноосвітніх і єврейських предметів. Прийом до Житомирського рабинського училища здійснювався з 8 по 31 серпня на конкурсній основі. Охочі навчатися у ньому здавали іспити зі знань єврейських предметів, російської та німецької мов, арифметики, історії, географії. Найбільш підготовлені абітурієнти зараховувалися не в перший клас, а відразу в другий чи третій, а ті, хто виявив “блискучі” знання, – навіть у четвертий. Навчання в училищі ділилося на три періоди. Були відкриті трирічні підготовчі класи для дітей, які закінчили єврейське училище першого розряду, або отримали початкову освіту в домашніх умовах. Навчання в підготовчих класах відповідало курсу трьох нижчих класів гімназії і тривало три роки. Загальний курс навчання відповідав чотирьом вищим класам гімназії і тривав чотири роки. Учні вивчали як загальні предмети (російську і німецьку мови, словесність, арифметику, алгебру, геометрію, географію, риторику, статистику, загальну і російську історії, правопис, креслення, малювання), так і єврейські предмети (Біблію, Мішну, Хаіє-Адам, Гемару, збірник релігійних законів, історію єврейського народу, духовне красномовство, єврейську мову (іврит), два “арамейських наріччя” (сірійське й халдейське). Викладання наук, за винятком єврейських предметів і німецької мови, велося російською мовою.

Після закінчення загального курсу відбувався розподіл учнів з урахуванням їх побажань на педагогічне і рабинське відділення. Навчання на педагогічному тривало один рік. За цей час учні оволодівали практичними навичками викладання предметів. Наприкінці навчання випускники-педагоги в присутності своїх товаришів і під контролем викладачів та інспектора проходили педагогічну практику. Навчання на рабинському відділенні тривало два роки і один рік практики. Учні вивчали поглиблено єврейські предмети, проходили практику у рабина. Надзвичайно важливим для євреїв було вивчення Талмуду з коментарями, яке тривало 7 років. Навчальна програма Талмуду була не досконалою. Вивчались розділи, які не мали практичного значення. Деякі коментарі не відповідали вимогам часу. Не всі євреї, а тим паче російські державні службовці, розуміли значення вивчення Талмуду – геніальної спадщини не тільки єврейського народу, а й усього людства. Щоб учні могли засвоїти його ідеї, необхідно було знайти методи й прийоми викладання, підготувати висококваліфікованих спеціалістів-викладачів. Навчальна програма не витримувала ніякої критики, – писала газета “День”, – з одного боку, в ній занадто багато ні до чого не приводячого софічного тлумачення, а, з іншого, вона вражає повною відсутністю всього того, що визначається життєво необхідним для всякої мислячої людини, а особливо для добросовісного наставника і керівника, саме природознавства й соціології”4. Надзвичайно важливим було вивчення російської мови, тому що це був шлях до вищої освіти, до інтелектуальної діяльності. Кореспондент газети “Рассвет” писав: “Ввести російську мову у викладання єврейське, це дійсно крок вперед; це значить цілою безоднею відокремити рабинські училища від єврейських шкіл власного виробництва і поставити їх начолі нового, сучасного руху російських євреїв”5. При вивченні давньоєврейської мови вихованці мали великі труднощі, адже євреї Волині розмовляли на ідиш. До того ж викладачі з давньоєврейської мови використовували дуже примітивні методи навчання. “В наших училищах, – писав І. Горовиць, – метод навчання єврейської мови нібито систематично спрямований на те, щоб назавжди відвернути від нього вихованців”6. Рівень підготовки й методи навчання викладачів рабинського училища були різноманітними. Вчительські колективи рабинських училищ складалися як з євреїв, так і з християн. Викладачі-євреї, на відміну від християн, як правило, не мали вищої освіти. Але на думку державних чиновників навчально-виховний процес відповідав поставленим вимогам. У 1853 р. інспектор М. Могилянський констатував: ”Викладання в училищі йде правильно і з добрими успіхами, особливо з російської словесності і з історії. Вправи учнів у творах дуже добрі. У 6 класі особливо чудові твори двох учнів, вони пишуть, що за власним вибором, супроти забобонів єврейського народу, вони перекладають моральноповчаючі місця з священних книг”7. Єврейські громади Волині в більшості своїй негативно й недовірливо ставилися до випускників Житомирського рабинського училища – державного навчального закладу.

Хто хоче йти додому, може йти». Звикл до найгрших розчарувань, козаки витримували х твердо. Але такого удару по хнх мрях не витримали, плакали, як дти. Не хотли розходитися,  не хотли здавати збро. Як бачимо, «укранський» уряд УЦРада призначив О. Шаповала не командувати полком, а лквдувати його. Саме тод, коли на Кив сунуло з Московщини вйсько на чол з царським, а тод вже «советским» полковником М. Муравйовим[228]. «Укранський» полковник-драгоманвець писав тод таке: «Под останнх днв у Кив ясно свдчать про появу млтаристичних течй в Укран. Це мусить непокоти тих, хто щиро любить Украну. Такий млтаризм не на час. Вн небезпечний  може принести багато лиха. Я старшина. Я скнчив середню  вищу вйськов школи  у вйськових справах маю велик знання  досвд. ¶ я твердо кажу: Укран не треба сталого вйська, не треба й козаччини. Хай наших товаришв не захоплю приклад полякв та чехв, як створили сво нацональн полки. Мене диву, коли чую, що наш поважн люди радять нам наслдувати тих полякв та чехв

1. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

2. Система вищої освіти Болгарії

3. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

4. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

5. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

6. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах
7. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
8. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

9. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

10. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

11. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

12. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

13. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

14. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

15. Вища освіта Нідерландів

16. Вища освіта України і Болонський процес

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

17. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

18. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

19. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

20. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

21. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

22. Система освіти Китаю
23. Стандарти системи освіти України та Великої Британії
24. Сучасні системи освіти

25. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

26. Система освіти в Англії

27. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

28. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

29. Соціологія освіти

30. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

31. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

32. Джерелознавство до ХІХ ст.

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

33. Історіософські новації ХІХ ст.

34. Німеччина у другій половині ХІХ ст.

35. Сялянскі і рабочы рух на Беларусі 60-90 гг. ХІХ ст

36. Українське національне відродження ХІХ ст.

37. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку канца XVIII – першай паловы ХІХ ст

38. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)
39. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России
40. Программа комплексной ревизии произв. и фин-хоз. деят-ти с/х орг-ции

41. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

42. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

43. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

44. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

45. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

46. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

47. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

48. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Порода с/х животных

50. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

51. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

52. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

53. Крушение Второй Империи и становление Третьей Республики во Франции

54. Деньги России в 1920 – 1930-х гг.
55. Идейные течения и общественные движения 30-50-х годов XIX в
56. Становление правового государства в Республике Казахстан

57. Становление категории залога в англ. языке

58. Зарождение и становление русского кинематографа

59. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века

60. Этический выбор литературного поколения 60-х

61. Русская литература ХІХ века

62. Частная жизнь русской женщины в Х - начале ХIX вв.

63. Ужесточение конфронтации между СССР и США в первой половине 80-х годов

64. Рабовладение у восточных славян VIII-Х вв.

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

65. Внешняя политика СССР в конце 30-х, начале 40-х годов

66. Массовые репрессии и политические процессы 20-х 30-х годов

67. Советский Союз во второй половине 80-х - начале 90-х годов

68. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

69. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

70. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века
71. Причины становления классических греческих государств – полисов
72. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века

73. Сравнения высших степеней(Конгруенції вищих степенів )

74. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

75. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

76. Система воспитания, как условие становления личности

77. Социальное воспитание в процессе становления личности

78. Процесс становление власти в России (Доклад)

79. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

80. Политические партии: сущность, становление, современное состояние

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

82. Становление античной этики (Контрольная)

83. Психологический театр импровизации Уличные постановки. Становление и развитие

84. Устройство деления 16-ти разрядных чисел с плавающей запятой

85. Технологии возделывания с/х культур. Методы возделывания и др.

86. Роль языка в становлении личности человека
87. История становления и развития социологии
88. Традиционные и нетрадиционные способы закаливания детей до 3- х лет

89. Перспективы становления ноосферной цивилизации

90. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии

91. Информационная революция и становление информационного общества

92. Становление понятий о химическом элементе

93. Этапы становления ипотечного кредитования в России в 90-е годы

94. Свободные экономические зоны и проблемы их становления в Молдове

95. Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

96. Становление и развитие менеджмента в США

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России

98. Становление и развитие ОАО ЖКФ "Красный Октябрь" 1998 – 2001 годы

99. Становление и история российского рынка ценных бумаг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.