Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Гірничий факультет Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА з дисципліні «Дидактичні основи професійної освіти» Організація та методика проведення уроку з теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel» (Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору»; дисципліна: «Виробниче навчання») Керівник роботи Карчевська Н.В. Фіногєєва Т.Є. 29 вересня 2009 р. Виконавець Студент гр. ДГ-К7-1 Коновалов С. Г. Стаханов, 2009 РЕФЕРАТ Курсова робота містить: 38 арк., 6 табл., 1 додаток, 13 джерел. В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця; розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ, УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ОСНОВИ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ У MS EXCEL, «ГРУПА РИЗИКУ», РОДИНА «ГРУПИ РИЗИКУ», ФОРМИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Форма № У-6.01 Затв. наказом Мінвузу УССР від. 3 серпня 1984 р. №253 (найменування вищого навчального закладу) ЗАВДАННЯ на курсовий проект студента (прізвище, ім’я, по батькові) 1. Тема 2. Термін здачі студентом закінченого проекту 3. Вихідні дані до проекту 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягає розробці) 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 6. Дата видачі ПЛАН № з/п Найменування етапів курсового проекту Термін виконання етапів і проекту Примітка « » р. ЗМІСТ ВСТУП 1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни 1.2 Кваліфікаційна характеристика 1.3 Аналіз учбового плану 1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця 1.4 Міжпредметні зв’язки 1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану 1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми 1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми 1.8 Висновок 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ ОБРАНОЇ ТЕМИ 3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОДНОГО З АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Особливості виховної роботи з учнями «групи ризику» 3.1 Поняття про «групи ризику» 3.2. Особливості учнів «групи ризику» 3.3. Основні чинники формування «групи ризику» 3.4. Форми і методи соціально-педагогічної підтримки ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Професійно-технічна освіта є формою професійної освіти, що має на меті підготовку кваліфікованих робітників для галузей народного господарства в професіонально-технічних навчальних закладах. Це сукупність систематизованих знань, умінь та навичок, що дозволяють кваліфіковано виконувати роботу з певної робітничої професії, спеціальності. Педагогічне проектування — це вищий рівень педагогічної діяльності, що виявляється у творчості вчителя, у постійному вдосконаленні мистецтва навчання, виховання та розвитку людини. Вона передбачає наявність у педагога сукупності творчих здібностей, якостей, дослідницьких умінь, серед яких важливе місце займають ініціативність та активність, глибока увага і спостережливість, мистецтво нестандартно мислити, багата уява та інтуїція, дослідницький підхід до аналізу навчально-виховних ситуацій, розв'язання педагогічних задач, самостійність суджень і висновків.

Педагогічне проектування з технологічної точки зору — це система, основними компонентами якої є висока загальна культура, гуманістична спрямованість, професійні знання та вміння, творчість і педагогічні здібності. Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми. Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах. Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі: - виявити роль і місце учбової дисципліни «Виробниче навчання» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ; - визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема; - скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»; - розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми; - виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»; - розробити порядок організації і методику теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»; - дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку. 1. АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни Дисципліна «Виробниче навчання» відноситься до професійно-технічного циклу та має професійну спрямованість. Це планомірно організований процес спільної діяльності майстра виробничого навчання та учнів, направлений на оволодіння учнями на основі отриманих теоретичних знань. Практичними уміннями та професійними навичками, відповідними сучасному рівню розвитку техніки а технологій промислового виробництва, на виховання у учнів професійно важливих і соціально значущих якостей особи в процесі їх практично-трудової діяльності. Виробниче навчання своєю головною метою ставить практичне навчання професійній продуктивній праці, тобто доцільній діяльності по створенню необхідних для життя людей матеріальних цінностей. Воно здійснюється в учбово-виробничих майстернях ПТУ і (оскільки небагато ПТУ можуть похвалитися їх належною оснащеністю, а іноді і наявністю) безпосередньо на підприємствах. Производственная (профессиональная) практика студентов – важная составляющая часть основной образовательной программы среднего профессионального образования. Её целью является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности. 1.2 Кваліфікаційна характеристика Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору» Розряд: 4-й Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників фахівець спеціальності: «Оператор комп’ютерного набору» (код: 4112) — повинен вміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань; готувати до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати файлами, записувати текст на дискету чи переносити на папір за допомогою матричного принтера; виконувати інші операції технологічного процесу: опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування; використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм; постійно удосконалювати уміння та навички праці з клавіатурою; у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах): стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації: діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства, правила і норми охорони праці. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи. Елементи предмета діяльності: пакет офісних програм, прикладні програми, електронна пошта, Інтернет. Види діяльності: набір тексту, робота з електронною поштою, пошук інформації в Інтернет, побудова електронних таблиць та баз даних. Сфера діяльності: документознавство, системна інтеграція, автоматизація бізнес-процесів, інформативна та технічна підтримка, бухгалтерський облік. 1.3 Аналіз учбового плану Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних. Термін навчання робітника: 3 роки. Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців. У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін: 1) професійно-технічний — 2125 годин; 2) загально-технічний — 171 година; 3) загальноосвітній — 1623 години. Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкості професійної підготовки.  — час, що відводиться на теоретичне навчання;  — час, що відводиться на практичне навчання. Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою: , де  — час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;  — час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу; 1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця Дисципліна: Виробниче навчання. Час на вивчення: 1072 години. Дисципліна «Оператор комп’ютерного набору» — одна із профілюючої дисципліни комп’ютерного напрямку. Виробниче навчання — це практичне і теоретичне навчання за обраною професією в процесі виробничої діяльності; це складова частина професійно-технічної освіти (в навчальних планах професійно-технічних навчальних закладів на Виробниче навчання відводиться близько 50% навчального часу) та середньої спеціальної освіти (20-30% навчального часу). Виробниче навчання є головним компонентом процесу навчання в закладах професійної освіти, основною метою якого є закріплення теоретичних положень, отриманих студентами при вивченні загально-професійних і спеціальних дисциплін, та придбання практичних знань в умовах діючого виробництва. Основа виробничого навчання — виробнича праця. Її зміст визначається законами педагогіки професійної освіти, характером і змістом праці робітників (фахівців), що беруть участь у виробничому процесі. Характер праці з плином часу зазнає докорінних змін, що впливають на характер процесу навчання.

Так, по мнению представителей ВВС, материалов, полученных на испытаниях, недостаточно для оценки качества корабля-экраноплана как ЛА и его характеристик во всем диапазоне высот и скоростей полета, масс и центровок, и сделать вывод о безопасности его эксплуатации в строевых частях по нормам и требованиям ВВС не представляется возможным. Однако ЦКБ и СПБ считали, что корабль-экраноплан существенно отличается от ЛА в части обеспечения и безопасности полетов и для него необходимы совершенно другие нормы. Представители ВВС предъявили претензию по поводу того, что методики проведения испытаний с ними не согласовывались. ЦКБ отпарировало это тем, что в соответствии с действующим ОСТ-75 согласование с ВВС не требуется. В последнем ответе логика явно отсутствовала:если считать экранопланы ЛА, то согласование с ВВС методик испытаний и др. документов, безусловно, необходимо проводить. Значительное количество органов управления, по мнению ВВС, не обеспечивало возможность взлета, посадки, амфибийного схода и других операций одним летчиком

1. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами
7. Організація і методика аудиту грошових коштів
8. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

9. Міжнародні фінансові організації та їх роль

10. Поняття організації та її ознаки

11. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

14. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

15. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

17. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

18. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

19. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

20. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

21. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

22. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
23. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

26. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

27. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

28. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

29. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

30. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

31. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

32. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Організація захисту державної таємниці в Росії

34. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

35. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

36. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

37. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

38. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
39. Методика та порядок проведення презентацій
40. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

41. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

42. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

43. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

44. Світова організація торгівлі: цілі та функції

45. Україна та міжнародні економічні організації

46. Економічні та правові основи управління організацією

47. Кризове явище функціонування та розвитку організації

48. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

50. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

51. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

52. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

53. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

54. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
55. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
56. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

57. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

58. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

59. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

60. Основні організаційні форми та види туризму

61. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

62. Зміст поточних планів та організація їх розробки

63. Організація і проведення науково-технічної експертизи

64. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

66. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

67. Организация и методика проведения общего аудита

68. Організація приймання товару в аптеці

69. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

70. Організація праці менеджера
71. Методика викладання природознавства тема Звірі
72. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

73. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

74. Організаційна система управління природокористуванням України

75. Методика проведения swot-анализа

76. Організація оплати праці на підприємстві

77. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

78. Організація обліку грошових коштів

79. Організація евакуаційних заходів

80. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

82. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

83. Організація банківської справи

84. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

85. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

86. Організація касових операцій у банківських установах
87. Організація ресурсної бази банків в Україні
88. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

89. Організація будівельного майданчика

90. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

91. Організація охорони праці на виробництві

92. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

93. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

94. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

95. Внутрішній аудит організації

96. Методика проведения аудита

Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Методика проведения аудиторской проверки платежеспособности страховой компании

98. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

99. Организация и методика проведения аудита


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.