Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

1. СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ Для підвищення ефективності роботи будь-якої транспортної інфокомунікаційної мережі необхідно: 1. Сформулювати критерії ефективності роботи мережі. Найчастіше такими критеріями стають продуктивність і надійність, для яких, у свою чергу, потрібно обрати конкретні показники оцінки, наприклад, час реакції і коефіцієнт готовності, відповідно. 2. Обмежити безліч варійованих параметрів мережі, що прямо або побічно впливають на критерії ефективності визначеною множиною. Ці параметри дійсно повинні бути варійованими, тобто потрібно переконатися в тому, що їх можна змінювати в деяких межах за нашим бажанням. Так, якщо розмір пакету якого-небудь протоколу в конкретній операційній системі встановлюється автоматично і не може бути змінений шляхом налаштування, то цей параметр в даному випадку не є варійованим, хоча в іншій операційній системі він може відноситься до змінних за бажанням адміністратора, а значить і варійованим. Іншим прикладом може служити пропускна спроможність внутрішньої шини маршрутизатора - вона може розглядатися, як параметр оптимізації тільки в тому випадку, якщо допускаємо можливість заміни обладнання в мережі. Всі варійовані параметри можуть бути згруповані різним чином. 3. Визначити поріг чутливості для значень критерію ефективності. Так, продуктивність мережі можна оцінювати логічними значеннями &quo ;Працює&quo ;/&quo ;Не працює&quo ;, і тоді оптимізація зводиться до діагностики несправностей і приведення мережі в будь-який працездатний стан. Іншим крайнім випадком є тонке налаштування мережі, при якій параметри працюючої мережі (наприклад, розмір кадру або величина вікна непідтверджених пакетів) можуть варіюватися з метою підвищення продуктивності (наприклад, середнього значення часу реакції) хоч би на декілька відсотків. Як правило, під оптимізацією мережі розуміють деякий проміжний варіант, при якому потрібно вибрати такі значення параметрів мережі, щоб показники її ефективності істотно покращилися, наприклад, користувачі в комп'ютерній мережі отримували відповіді на свої запити до сервера баз даних не за 10 секунд, а за 3 секунди, а передача файлу на віддалений комп'ютер виконувалася не за 2 хвилини, а за 30 секунд. Таким чином, можна запропонувати три різні трактування завдання оптимізації: 1. Приведення мережі в будь-який працездатний стан. Зазвичай це завдання вирішується першим, і включає: • пошук несправних елементів мережі - кабелів, роз'ємів, адаптерів, комп'ютерів; • перевірку сумісності устаткування і програмного забезпечення; • вибір коректних значень ключових параметрів програм і пристроїв, що забезпечують проходження повідомлень між всіма вузлами мережі, - адрес мереж і вузлів, використовуваних протоколів, типів кадрів E her e і т.п. 2. Грубе налаштування - вибір параметрів та конфігурації, що різко впливають на характеристики (надійність, продуктивність) мережі. Якщо мережа працездатна, але обмін даними відбувається дуже поволі (час очікування складає десятки секунд або хвилини) або ж сеанс зв'язку часто розривається без видимих причин, то працездатною таку мережу можна назвати тільки умовно, і вона безумовно потребує грубого налаштування.

На цьому етапі необхідно знайти ключові причини істотних затримок проходження пакетів в мережі. Зазвичай причина серйозного уповільнення або нестійкої роботи мережі криється в одному невірно працюючому елементі або некоректно встановленому параметрі, але через велику кількість можливих винуватців пошук може зажадати тривалого спостереження за роботою мережі і громіздкого перебору варіантів. Грубе налаштування багато в чому схоже на приведення мережі в працездатний стан. Тут також зазвичай задається деяке порогове значення показника ефективності і потрібно знайти такий варіант мережі, у якого це значення було б не гірше порогового. Наприклад, потрібно побудувати транспортну мережу так, шоб пропускна здатність задовольнила субпровайдерів з деяким запасом на майбутнє. 3. Тонке налаштування параметрів мережі (власне оптимізація). Якщо мережа працює задовільно, то подальше підвищення її продуктивності або надійності навряд чи можна досягти зміною тільки якого-небудь одного параметра, як це було у разі повністю непрацездатної мережі або ж у разі її грубого налаштування. У разі нормальної працюючої мережі подальше підвищення її якості зазвичай вимагає знаходження деякого вдалого поєднання значень великої кількості параметрів, тому цей процес і отримав назву &quo ;Тонкого налаштування&quo ;. Навіть при тонкому налаштуванні мережі оптимальне поєднання її параметрів (у строгому математичному розумінні терміну &quo ;оптимальність&quo ;) отримати неможливо, та і не потрібно. Немає сенсу витрачати колосальні зусилля по знаходженню строгого оптимуму, що відрізняється від близьких до нього режимів роботи на величини такого ж порядку, що і точність вимірювань трафіку в мережі. Досить знайти будь-яке з близьких до оптимального рішень, щоб рахувати завдання оптимізації мережі вирішеної. Такі близькі до оптимального рішення зазвичай називають раціональними варіантами, і саме їх пошук цікавить на практиці адміністратора мережі або мережевого інтегратора. Пошук несправностей в мережі - це поєднання аналізу (вимірювання, діагностика і локалізація помилок) і синтезу (ухвалення рішення про те, які зміни треба внести до роботи мережі, щоб виправити її роботу). ■ Аналіз - визначення значення критерію ефективності (або, що одне і те ж, критерію оптимізації) системи для даного поєднання параметрів мережі. Іноді з цього етапу виділяють підетап моніторингу, на якому виконується простіша процедура, - процедура збору первинних даних про роботу мережі: статистики про кількість циркулюючих в мережі кадрів і пакетів різних протоколів, стан портів концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів і т.п. Далі виконується етап власне аналізу, під яким в цьому випадку розуміється складніший і інтелектуальний процес осмислення зібраної на етапі моніторингу інформації, зіставлення її з даними, отриманими раніше, і вироблення припущень про можливі причини сповільненої або ненадійної роботи мережі. Завдання моніторингу вирішується програмними і апаратними вимірниками, тестерами, мережевими аналізаторами і вбудованими засобами моніторингу систем управління мережами і системами.

Завдання аналізу вимагає активнішої участі людини, а також використання таких складних засобів як експертні системи, що акумулюють практичний досвід багатьох мережевих фахівців. ■ Синтез - вибір значень варійованих параметрів, при яких показник ефективності має якнайкраще значення. Якщо задано порогове значення показника ефективності, то результатом синтезу повинен бути один з варіантів мережі, що перевершує заданий поріг. Приведення мережі в працездатний стан - це також синтез, при якому знаходиться будь-який варіант мережі, для якого значення показника ефективності відрізняється від стану &quo ;не працює&quo ;. Синтез раціонального варіанту мережі - процедура найчастіше неформальна, оскільки вона пов'язана з вибором дуже великого і дуже різнорідної безлічі параметрів мережі - типів вживаного комунікаційного устаткування, моделей цього устаткування, числа серверів, типів комп'ютерів, використовуваних як сервери, типи та виробник транспортних систем, параметри цих транспортних систем, стеки комунікаційних протоколів, їх параметри і т.д. і т.п. Дуже часто мотиви, що впливають на вибір &quo ;в цілому&quo ;, тобто вибір типа або моделі обладнання, стека протоколів або операційної системи, не носять технічного характеру, а приймаються з інших міркувань - комерційних, &quo ;політичних&quo ; і т.п. Тому формалізувати постановку завдання оптимізації в таких випадках просто неможливо. Тут основна увага приділяється етапам моніторингу і аналізу мережі, як формальнішим процедурам, що автоматизуються. У тих випадках, коли це можливо, у даній роботі даються рекомендації з виконання деяких послідовностей дій по знаходженню раціонального варіанту мережі або приводяться міркування, що полегшують його пошук. 2. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МЕРЕЖІ Вся множина найбільш часто використовуваних критеріїв ефективності роботи мережі може бути розділена на дві групи. Одна група характеризує продуктивність роботи мережі, друга, - надійність. Продуктивність мережі вимірюється за допомогою показників двох типів - тимчасових, таких, що оцінюють затримку, що вноситься мережею при виконанні обміну даними, і показників пропускної спроможності, що відображають кількість інформації, переданою мережею в одиницю часу. Ці два типи показників є взаємно зворотними, і, знаючи один з них, можна обчислити інший. 2.1 ЧАС РЕАКЦІЇ Зазвичай, як тимчасова характеристика продуктивності мережі використовується такий показник як час реакції. Термін &quo ;час реакції&quo ; може використовуватися в дуже широкому сенсі, тому у кожному конкретному випадку необхідно уточнити, що розуміється під цим терміном. У загальному випадку, час реакції визначається як інтервал часу між виникненням запиту користувача до будь-якого мережевому сервісу і отриманням відповіді на цей запит. Очевидно, що сенс і значення цього показника залежать від типу сервісу, до якого звертається користувач, від того, який користувач і до якого сервера звертається, а також від поточного стану інших елементів мережі - завантаженості сегментів, через які проходить запит, завантаженості сервера і т.п

Я была тут уже уверена. Все! Никакой конкретной памяти, плана, мне уже не было нужно. Вопрос из зала: » А вы – Юпитер?» – Дружный смех… Нет, нет, я – не Юпитер. Крупный посыл, мелкий посыл Так теперь еще что, примерно из этой же темы. Вчера разговаривала с одним мужчиной, есть такая наука, там по точкам тоже все выходит, на болезни, а в принципе, все говорится о том, что все можно размельчить, довести, да? И в принципе, как Анна Григорьевна говорила: »Конечно, все можно довести до обращения к клетке, да?» – Все что у нее было на эту тему, все эти вещи она сожгла. Странно… почему? этот вопрос я ей задала, сегодня , когда в осознанные сновидения вышла, и она мне сказала так: » что есть крупный посыл, есть мелкий посыл. Крупный посыл – в худшем случае не принимается, то есть, не изменяет ничего. (Крупный посыл, это когда в общем вы обращаетесь, ну в любом случае когда к клетке – это будет крупный посыл, а для руки это будет уже частный, мелкий, понимаете разницу?) Для части семьи это будет крупный посыл, для того, если вы конкретно к этой части обращаетесь, а она состоит частью чего-то другого в семье, для нее это мелкий, понятно, да? Значит, крупный посыл – либо не принимается, ну не изменяет ничего, либо – зовет

1. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

2. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

3. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

4. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

5. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

6. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
7. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
8. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

9. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

10. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

11. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

12. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

13. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

14. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

15. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

16. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

17. Аналіз виробництва та реалізації продукції

18. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

19. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

20. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

21. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

22. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
23. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)
24. Аналіз та удосконалення оперативного управління

25. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

26. Основні напрямки фінансового аналізу

27. ІС фінансового аналізу

28. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

29. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

30. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

31. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

32. Оптимізація раціонів годівлі птахів

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

33. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

34. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

35. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

36. Аналіз та аудит фінансового стану

37. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

38. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
39. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
40. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

41. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

42. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

43. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

44. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

45. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

46. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

47. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

48. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

50. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

51. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

52. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

53. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

54. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією
55. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
56. Аналіз та прогнозування ринку праці

57. Імідж ділової людини та організації

58. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

59. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

60. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

61. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

62. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

63. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

64. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Валютні ризики: методи аналізу і управління

66. Основи фінансового аналізу

67. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

68. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

69. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

70. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
71. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
72. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

73. Інструментарій проектного аналізу

74. Концептуальні основи аналізу національної економіки

75. Основи проектного аналізу

76. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

77. Теорія економічного аналізу

78. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

79. Оптимізація внесення мінеральних добрив

80. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки

81. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

82. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

83. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

84. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

85. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

86. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
87. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
88. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

89. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

90. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

91. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

92. Організація та планування кредитування

93. Аналіз доходів та витрат банку

94. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

95. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

96. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

98. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

99. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.