Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ 1. Теоретичні основи обліку запасів, їх поняття та структура, порядок та методи оцінки, документальне оформлення операцій 1.1 Нормативно-правові акти, що регламентують облік запасів в Україні 1.2 Особливості обліку запасів за рахунками 20 Виробничі запаси, 21 Поточні біологічні активи, 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети, 24 Брак у виробництві 1.2.1 Облік запасів за рахунком 20 Виробничі запаси 1.2.2 Облік запасів за рахунком 21 &quo ;Поточні біологічні активи&quo ; 1.2.3 Облік запасів за рахунком 22 &quo ;Малоцінні та швидкозношувані предмети&quo ; 1.2.4 Облік запасів за рахунком &quo ;24 &quo ;Брак у виробництві&quo ; 1.3 Порядок та методи оцінки запасів 1.4 Документальне оформлення операцій руху запасів 2. Організація обліку запасів ТОВ &quo ;Уніком-2007&quo ; 2.1 Загальна інформація, організаційно-правова форма, види діяльності та структура ТОВ &quo ;Уніком-2007&quo ; 2.2 Облік запасів ТОВ &quo ;Уніком-2007&quo ; 2.2.1 Облік запасів за рахунком 20 Виробничі запаси на підприємстві ТОВ &quo ;Уніком-2007&quo ; 2.2.2 Облік запасів за рахунком 21 Поточні біологічні активи на підприємстві ТОВ &quo ;Уніком-2007&quo ; 2.2.3 Облік запасів за рахунком 22 &quo ;Малоцінні та швидкозношувані предмети&quo ; на підприємстві ТОВ &quo ;Уніком-2007&quo ; 2.3 Рекомендації щодо підвищення ефективності обліку запасів на підприємстві ТОВ “Уніком-2007&quo ; Висновок Перелік використаної літератури ВступЗапаси є однією з основних складових собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг тощо. Від того, наскільки правильно буде організований їх облік, залежить точність визначення прибутку підприємства і, що не менш важливо, збереження самих запасів. Облік запасів не вважається складним, виняток може становити тільки облік витрат на виробництво і визначення собівартості продукції, робіт, послуг тощо. Однак він є одним з найбільш трудомістких розділів обліку, оскільки оперує десятками, сотнями, а часом і тисячами найменувань запасів. Крім того, облік запасів є ніби довгим ланцюжком операцій, який зв’язує воєдино облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, підзвітними особами, облік запасів на складі і так далі до обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Облік запасів на підприємствах, в організаціях та в інших юридичних осіб (далі - підприємства) всіх форм власності (крім бюджетних установ) з 01.01.2000 року регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №9 &quo ;Запаси&quo ;, затвердженим наказом Мінфіну від 20.10.99 р. №246 і зареєстрованим у Мін’юсті 02.11 99 р. за №751/4044. 1. Теоретичні основи обліку запасів, їх поняття та структура, порядок та методи оцінки, документальне оформлення операцій 1.1 Нормативно-правові акти, що регламентують облік запасів в УкраїніОснови основ формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності в Україні регулюються: Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 &quo ;Запаси&quo ;; Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими, наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 р.

2. Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій для здійснення бухгалтерського обліку запасів використовуються рахунки класу 2 Запаси: Таблиця 1.1 - Рахунки для обліку запасів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Усі види діяльності 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 203 Паливо 204 Тара й тарні матеріали 205 Будівельні матеріали 206 Матеріали, передані в переробку 207 Запасні частини 208 Матеріали сільськогосподарського призначення 209 Інші матеріали 21 Поточні біологічні активи 211 Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність 212 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю 213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети За видами предметів Усі види діяльності 23 Виробництво За видами виробництва Усі види діяльності 24 Брак у виробництві За видами продукції Усі види діяльності 25 Напівфабрикати За видами напівфабрикатів Промисловість 26 Готова продукція За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та ін. 27 Продукція сільськогосподарського виробництва За видами продукції Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом 28 Товари 281 Товари на складі Усі види діяльності 282 Товари в торгівлі 283 Товари на комісії 284 Тара під товарами 285 Торгова націнка 286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу 29 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій встановлює, що рахунки клас 2 Запаси призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів. Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 &quo ;Позабалансові рахунки&quo ;. Готова продукція, товари, виробничі запаси тощо, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на них, відображаються на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності конкретизуються безпосередньо Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 &quo ;Запаси&quo ;. Під запасами розуміють активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Відповідно до Положення (стандарту) 9 для цілей бухгалтерського обліку запаси поділяються на: Рис.1.1 - Структура запасів згідно Положення (стандарту) 9Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх назва або однорідна група (вид). Тому в подальшій класифікації групи запасів поділяються на підгрупи, а всередині них - на види, сорти, марки, типорозміри тощо. Класифікація запасів оформляється розробкою номенклатури-цінника, тобто систематизованим переліком матеріалів, що використовується підприємством, у якому кожному найменуванню, розміру і сорту присвоюється номенклатурний номер (шифр), а також вказуються одиниця виміру і ціна. У подальшому номенклатурний номер запасів вказується в усіх документах, якими оформляється їх рух, що запобігає випадкам пересортиці (тобто помилковому оприбуткуванню або списанню замість одних матеріалів іншими), а також є обов'язковою умовою при автоматизованій обробці інформації по обліку наявності, надходження і витрачання запасів. У цьому разі номенклатурний номер використовується як ознака (код), за яким можна визначити номер синтетичного рахунка, субрахунку, групу, найменування запасу, його сорт і розмір. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім банків та бюджетних установ). Ними встановлюється порядок визнання та оцінки запасів, документального оформлення операцій руху запасів, облік і контроль наявності та руху запасів в місцях їх зберігання та у виробництві, бухгалтерського обліку запасів, особливості обліку тари тощо. 1.2 Особливості обліку запасів за рахунками 20 Виробничі запаси, 21 Поточні біологічні активи, 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети, 24 Брак у виробництві 1.2.1 Облік запасів за рахунком 20 Виробничі запаси У бухгалтерському обліку виокремлюють поняття &quo ;виробничі&quo ; запаси, що означають предмети праці, призначені для оброблення, перероблення або використання у промисловому виробництві чи для господарських потреб, а також засоби праці, які відповідно до чинних положень входять до складу оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувані предмети. Для обліку виробничих запасів в Плані рахунків бухгалтерського обліку використовується Рахунок 20 &quo ;Виробничі запаси&quo ;, який призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва. За дебетом рахунку 20 &quo ;Виробничі запаси&quo ; відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо. Субрахунки рахунку 20 &quo ;Виробничі запаси&quo ; відображені в Таблиці 1.1 Субрахунок 201 &quo ;Сировина й матеріали&quo ; використовується для відображення наявності та руху сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні.

Зростання індексу цін на одяг та взуття за той же час було ще стрімкішим — на 230 %. Спроби владних органів взяти ситуацію з цінами під контроль завершились провалом. Не дали, зокрема, очікуваного ефекту спроби врегулювати продовольче питання надзвичайними заходами: урядові заготівлі, реквізиції, примусова хлібна розкладка (введена восени 1916 р.) тощо. Небачено активізувався чорний ринок і галопувала спекуляція. Всім своїм тягарем світова війна лягла передусім на плечі трудящих. Мобілізовані на фронт мільйони солдатів перетворювались на "гарматне м'ясо", поневірялися у незнаній ніколи раніше окопній війні, масово гинули в боях, від ран і епідемій. В умовах військового часу досить швидко були відібрані завоювання робітників, досягнуті за попередні десятиліття страйкової й революційної боротьби. Робочий день знову зріс і досягав 15–16 годин на добу. Реальна заробітна плата неухильно знижувалась, невпинно зростав травматизм. Власники підприємств домоглися від уряду скасування обмежень на використання жіночої і дитячої праці

1. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

2. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

3. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

5. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

6. Облік доходів підприємств
7. Облік собівартості продукції на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

11. Організація обліку на підприємстві

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

14. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

15. Управління запасами матеріалів на підприємстві

16. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

18. Фінансовий облік на підприємстві

19. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

20. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"

21. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

22. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
23. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
24. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

25. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

26. Правовий статус підприємств

27. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

28. Планування діяльності підприємств

29. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

30. Економічний аналіз підприємств

31. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

32. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Кредитування підприємств

34. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

35. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

36. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

37. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

38. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
39. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
40. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

41. Звітність сільськогосподарських підприємств

42. Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

43. Ревізійні комісії підприємств і організацій

44. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

45. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

46. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

47. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

48. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

50. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

51. Комерційна діяльність підприємств

52. Маркетингові дослідження на підприємстві

53. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

54. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
55. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
56. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

57. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

58. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

59. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

60. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

61. Дослідження та розробки на підприємстві

62. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

63. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

64. Основи управління персоналом підприємств

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

65. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

66. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

67. Проблема управління прибутком на підприємстві

68. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

69. Стратегічне планування і управління на підприємстві

70. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
71. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
72. Управління якістю на підприємстві

73. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

74. Організаційний розвиток підприємств

75. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

76. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

77. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

78. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

79. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

80. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

82. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

83. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

84. Методи фінансового планування на підприємстві

85. Непрямі податки з підприємств

86. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди
87. Оподаткування підприємств
88. Організація грошових розрахунків на підприємстві

89. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

90. Сутність і призначення санації підприємств

91. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

92. Фінанси підприємств

93. Фінансова санація та банкрутство підприємств

94. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

95. Формування власного капіталу підприємств

96. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

98. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

99. Економіка підприємств будіндустрії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.