Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ Вступ 1 Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 2 Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства 2.1 Аналіз і оцінка динаміки структури майна підприємства 2.2 Аналіз і оцінка динаміки джерел фінансування 2.3 Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 2.5 Аналіз прибутковості підприємства 2.6 Аналіз ділової активності підприємства 3 Напрями покращення фінансового стану підприємства Висновки Список літератури Додатки ВСТУП За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Основними завданнями аналізу фінансового стану є: - дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; - дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами; - об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; - оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності; - аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів; - визначення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

Основними завданням проведення фінансового аналізу - є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та плинний періоди, вияв факторів, які позитивно чи негативно впливають на кінцеві показники роботи підприємства. Метою проведення аналізу є одужання необхідної кількості інформативного матеріалу, який дасть змогу оцінити об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами. В цій курсовій роботі ми будемо проводити аналіз фінансового стану на підприємстві АТЗТ &quo ;Мукачівська лижна фабрика &quo ;ТИСА&quo ; Закарпатська обл., м. Мукачево, форма власності якого є колективна, знаходиться за адресою м.Мукачево, вул.Індустріальна, 16 Джерелами інформації для написання курсової роботи послужили такі документи: = форма №1 &quo ;Баланс підприємства&quo ;; = форма №2 &quo ;Звіт про фінансові результати та їх використання&quo ; 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Методика аналізу фінансового стану ,що пропонується, призначається для забезпечення керування фінансовим становищем підприємства та для оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів в умовах ринкової економіки. Вона складається з елементів, які є загальні як для зовнішнього так і для внутрішнього аналізу. Задачі , які розглядаються нижче, та алгоритми їх рішення визначають головні напрямки аналізу, а їх поглиблення на грунті всієї достовірної інформації (в тому числі на грунті нормативів, що розробляються на підприємстві) проводиться в межах внутрішнього аналізу. Крім того, підвалини методики можуть бути адаптовані до потреб окремого зовнішнього користувача і тому мають універсальний характер, що випливає з універсальності ринкових відносин, які з'єднують різні форми власності та різноманітні види економічної діяльності. Методика складається з наступних блоків аналізу: І- загальна оцінка фінансового стану та його зміни за звітний період; ІІ- фінансова стійкість підприємства ; ІІІ- ліквідність балансу, ІV- ділова активність, платоспроможність підприємства. Оцінка фінансового стану та його зміни за звітний період за порівняльним аналітичним балансом, а також аналіз показників фінансової стійкості складають вихідну точку, з якої повинен логічно розвинутись заключний блок аналізу фінансового стану. Аналіз ліквідності балансу повинен оцінювати поточну платоспроможність та давати висновок про можливість збереження фінансової рівноваги та платоспроможності в майбутньому. Порівняльний аналітичний баланс та показники фінансової стійкості відображають сутність фінансового стану. Ліквідність балансу характеризує зовнішні прояви фінансового стану, які обумовлені його сутністю. Поглиблення аналізу на підставі даних обліку призводить до вирішення задач, що відносяться переважно до внутрішнього аналізу. Так, вивчення факторів фінансової стійкості викликає необхідність внутрішнього аналізу запасів та витрат, а уточнення оцінки ліквідності балансу проводиться за допомогою внутрішнього аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

В ході аналізу для характеристики різноманітних аспектів фінансового стану використовуються як абсолютні показники, так і фінансові коефіцієнти, які є відносними показниками фінансового стану. Аналіз фінансових коефіцієнтів складається з порівняння їх значень з базисними величинами, а також в вивченні їх динаміки за звітний період та за декілька років. Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану. Аналіз фінансового стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі. Варто розрізняти поняття “фінансовий аналіз ” і “аналіз фінансового стану підприємства ”. Фінансовий аналіз - більше широке поняття, тому що він включає поряд з аналізом фінансового стану ще й аналіз формування й розподіли прибутку, собівартості продукції, реалізації й інші питання. Аналіз фінансового стану - це частина фінансового аналізу. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідної для нормального виробничого, комерційного й іншого видів діяльності підприємства, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, фінансовими взаєминами з іншими суб'єктами господарювання платоспроможністю й фінансовою стійкістю. Здатність підприємства вчасно робити платежі свідчить про його гарне фінансове становище. Фінансовий стан підприємства (ФСП)- це економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства вчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки. Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої комерційної й фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву й реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виторгу й суми прибутку і як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства. Основними задачами як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу є: Загальна оцінка фінансового становища й факторів його зміни; Вивчення відповідності між засобами й джерелами, раціональності їхнього розміщення й ефективності використання; Дотримання фінансової, розрахункової й кредитної дисципліни; Визначення ліквідності й фінансової стійкості підприємства; Довгострокове й короткострокове прогнозування стійкості фінансового становища. Для рішення цих задач вивчаються: Наявність, склад і структура засобів підприємства; причини й наслідки їхньої зміни; наявність, склад і структура джерел засобів підприємства; причини й наслідки їхньої зміни; Стан, структура й зміна довгострокових активів; Наявність, структура поточних активів у сферах виробництва й обігу, причини й наслідки їхньої зміни; Ліквідність і якість дебіторської заборгованості; Наявність, склад і структура джерел засобів, причини й наслідки їхньої зміни; Платоспроможність і фінансова гнучкість.

За наявност зазначених пдстав  умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки  за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити  повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи  забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац  вживати заходв до запобгання шкод

1. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

4. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

5. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

6. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"
7. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
8. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

9. Оцінка фінансового стану підприємства

10. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

11. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

12. Оцінка фінансового стану підприємства

13. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

14. Фінансовий стан підприємства

15. Аналіз фінансового стану підприєсвта

16. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

18. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

19. Фінанси підприємства

20. Методики оцінки фінансового стану банків України

21. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

22. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
23. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
24. Попередній фінансовий аналіз підприємства

25. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

26. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

27. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

28. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

29. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

30. Фінансова звітність підприємства

31. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

32. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

34. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

35. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

36. Фінансова діяльність підприємства

37. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

38. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
39. Фінансова санація підприємства
40. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

41. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

42. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

43. Основні напрямки фінансового аналізу

44. ІС фінансового аналізу

45. Фінансовий аналіз

46. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

47. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

48. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

50. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

51. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

52. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

53. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

54. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
55. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
56. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

57. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

58. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

59. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

60. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

61. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

62. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

63. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

64. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Аналіз господарської діяльності підприємства

66. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

67. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

68. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

69. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

70. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу
71. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
72. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

73. Методи фінансового планування на підприємстві

74. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

75. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

76. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

77. Фінансова санація та банкрутство підприємств

78. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

79. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

80. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Фінансовий облік на підприємстві

82. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

83. Аналіз активів підприємства

84. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

85. Аналіз діяльності підприємства

86. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства
87. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"
88. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

89. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

90. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

91. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

92. Экономічний аналіз підприємства

93. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

94. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

95. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

96. Інформаційні системи і технології підприємства

Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры

97. Бізнес-план підприємства

98. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

99. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.