Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

План Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку США у світовій економіці (СЕ) Західна Європа у СЕ Японія у СЕ Країни, що розвиваються, у СЕ «Нові індустріальні країни» у системі світового господарства Країни з перехідною економікою у світовому господарстві 1. Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку На початку ХХІ ст. світове господарство досягло принципово нових кількісних і якісних параметрів. Чисельність населення перевищила 6 млрд. чол., економічно активне населення перевищило 2,8 млрд. чол., з них 20% зайняте в промисловості, а близько 49% – у сільському господарстві. У середньому на душу населення у світі продукується близько 4000 дол. ВВП на рік. За даними Світового банку, 8% дає сільське господарство, 37% – промисловість, понад 50% – обслуговуючі галузі. У світі існують понад 200 країн. Вони відрізняються за економічним потенціалом, соціальними умовами. Визначимо головні критерії, за якими здійснюється класифікація різних країн: схожі характеристики економічного розвитку; галузева і кваліфікаційна структура економіки; близька структура управління економікою; схожі принципи організації виробництва; спільні проблеми. Традиційно визначають три групи країн: промислово розвинуті країни; країни з перехідною економікою; країни, що розвиваються. До промислово розвинутих належать країни, які, насамперед, об’єднані в Організацію Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР або OECD). На 1 січня 2004 р. їх було 30 (Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, ФРН, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія). Крім того, до списку розвинутих відносяться нові члени ЄС, тобто Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва. На чолі списку найбільш розвинутих країн стоїть так звана «велика сімка: США; Японія; Німеччина; Велика Британія; Франція; Італія; Канада. До другої групи належать країни колишнього СРСР і Східної Європи, які не стали членами ЄС. Йдеться про наступні країни: Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Македонія, Сербія і Чорногорія, Румунія, Болгарія, Білорусія, Росія, Україна, Молдавія, Грузія, Азербайджан, Арсенія, Туркменія, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан і Киргизія. До третьої групи належать інші держави світу. Зазначена класифікація має суттєві зауваження. Так, Таджикистан або Киргизія відносяться до більш розвинутих країн, ніж Бразилія, Китай або Індія. Існує інший критерій – рівень доходів на душу населення на рік, за яким визначають: країни з низьким доходом, тобто до 125 дол. США; країни із середнім доходом, тобто до 8995 дол. США; країни з високим доходом, тобто понад 8995 дол. США. Економічно розвинуті країни, частина яких досягла постіндустріальної стадії розвитку, тенденції розвитку в цілому складаються під впливом НТР, насамперед, інформаційних технологій. Господарська структура являє собою універсальний набір галузей, підгалузей та виробництв, орієнтованих на забезпечення потреб не тільки внутрішніх, а й світового ринку.

Інформація стала провідним економічним ресурсом. У країнах з перехідною економікою пріоритетну роль відіграють структурна перебудова економіки, яка повинна забезпечити виконання завдань завершальних циклів індустріального суспільства. У найменш розвинутих країнах ще чекають свого вирішення проблеми аграрної цивілізації (продовольча криза, відстала соціальна структура), також питання індустріальної епохи та втілення засад інформаційного суспільства. 2. США у світовій економіці (СЕ) США є найбільш розвинутою державою світу. Обсяг ВВП на початку ХХІ ст. перевищує 8 трлн. дол., тобто становить близько 25% світового ВВП. Головними причинами пануючого становища Сполучених Штатів є такі: значні природні ресурси, зокрема сприятливі кліматичні умови; кваліфікована робоча сила, зокрема, за рахунок декількох хвиль імміграції; величезний споживчий ринок, який стимулює економічне зростання; пануюче воєнно-політичне становище; ефективна економічна система ліберального типу, тобто обмежене державне втручання, захист конкурентного середовища, значні традиції економічної культури. Важливими передумовами розвитку країни є: дуже високий рівень приватизації виробничих об’єктів; низькі торговельні бар’єри; стабільна монетарна політика, зокрема, унікальна роль долара в світі; відносно низькі податки, які стимулюють розвиток виробництва; сприятливий інвестиційний клімат, хоча інколи виникають проблеми довіри, наприклад, після краху деяких великих компаній на чолі з E ro у 2002–2003 р.р; технологічне світове лідерство; висока частка виробництва послуг у сумі ВВП; статус єдиної супердержави у воєнно-політичному аспекті. Господарська структура США підкреслює постіндустріальний характер економіки, коли сфера послуг забезпечує 63% ВВП країни, тоді як промисловість і будівництво дають 36%, а сільське господарство – 3%. Схожі цифри пропонує структура зайнятості населення: сфера послуг – 72%, промисловість і будівництво – 25%, сільське господарство – 3%. США мають найміцніші ТНК світу. Тільки «Дженерал Моторз» за обсягами продаж випереджає ВВП 105 країн. Штат Каліфорнія за обсягом валової продукції в змозі займати 6 місце у світі. Долар залишається провідною світовою валютою. Індекси фондового ринку США DJIA (Доу-Джонса) і ASDAQ є найвпливовішими при аналізі ділової активності. Саме на території Сполучених Штатів розташовані ключові міжнародні організації, насамперед, ООН з численними підрозділами, включаючи МВФ і СБ. 3. Західна Європа у СЕ Географічно і політично Західна Європа являє собою неоднозначне утворення. Йдеться про вступ 10 нових членів до ЄС і плани подальшого розширення організації за рахунок Румунії та Болгарії, а також Хорватії. Таким чином, ЄС і Західна Європа більше не є синонімами. Традиційні західноєвропейські країни являють собою диференційовану картину. Найбільш впливовими за масштабами економіки є Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. За розмірами території та населення і темпами зростання до лідерів наближається Іспанія. Достатньо високий економічний потенціал і високі соціальні стандарти життя характерні для скандинавських країн, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Австрії, Швейцарії, Ісландії, Данії.

Повинні подолати значне відставання Португалія і Греція. Ірландія зробила значний стрибок у розвитку за рахунок значної допомоги з боку ЄС. Держави-карлики (Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан) своєрідно вмонтовані в національні економіки більш розвинутих країн. ФРН закріпила позиції у повоєнні роки за рахунок заборони воєнного виробництва, великого припливу іноземного капіталу в межах плану Маршалла, традиційно міцної важкої індустрії, а пізніше за допомогою дешевої робочої сили з колишньої Німецької Демократичної Республіки й країн Середземноморського басейну. Місце Німеччини в міжнародному поділі праці визначається відносно вузькою спеціалізацією на високоякісній продукції машинобудування і хімії. Крім того, німецька економіка є суттєво експортоорієнтованою. В окремі роки за сумою національного експорту ФРН випереджала США. Межа ХХ і ХХІ ст. висвітлила проблеми відставання в наукоємних технологіях і дефіцит відповідних кадрів, що частково вирішується за рахунок заохочення фахівців зі Східної Європи й Азії. У Франції держава в повоєнні роки завжди широко втручалася в економічне життя, тому зовнішньоекономічні пріоритети суттєво залежали від змін лівих і правих урядів. Одночасно Франція демонстративно проводила самостійну воєнно-політичну стратегію. Це дозволило стати ядерною і космічною державою. С Суттєвим моментом є дуже висока питома вага атомної енергетики в сумі енергетичних потужностей. Держава грає помітну роль в експорті сільськогосподарської продукції та туристичних послуг. Певну роль відіграють так звані заморські департаменти (Французька Гвіана з космодромом, Нова Каледонія та ін.). Велика Британія стикається з проблемами роз’єднаності виробничих одиниць. Традиційно країна прихильна до ідеалів ринкової економіки, вільної торгівлі й конкуренції. Країна належить до ядерного клубу. Важливу роль грає експорт капіталу, високий міжнародний авторитет фінансово-кредитної системи на чолі з лондонським Сіті, міцність фунту стерлінгів. Треба зазначити певну роль колоній (Фолклендські острови, деякі Карибські острови та території в Океанії з правами офшорних зон, Гібралтар та ін). У повоєнні роки з метою відновлення колишніх позицій держава збільшувала військові витрати за кордоном, здійснювала допомогу країнам, що розвиваються, форсувала експорт товарів і капіталів. Це послаблювало власну економіку, загострювало проблеми нагромадження. На початку ХХІ ст. фінансовий авторитет Британії притягнув достатньо великі капітали, інколи кримінальні, з колишніх країн соціалістичного табору. 4. Японія у СЕ Ще на початку 60-х років ХХ століття валовий продукт Японії складав 10% від американського. На початку ХХІ ст. Японія виробляє приблизно 16% світового ВВП порівняно з 25% у США (64% від американського) і 8% у ФРН. У першій десятці найкрупніших банків 7 японських, а за приватним кредитуванням Японія випереджає усі держави світу. Японія – світовий лідер у виробництві легкових автомобілів. З кінця 90-х років ХХ століття Японія витрачає коштів на душу населення більше всіх інших країн саме на наукові цілі. За кількістю науковців ця країна випереджає Велику Британію, Німеччину, Францію разом узятих, тому що має: 1) гнучке запозичення в інших цивілізацій; 2) особливий менталітет японців, який спирається на ієрархічну і колективно-групову свідомість; незначні воєнні витрати (тривалий час існувало обмеження зазначених витрат у обсязі 1% ВВП); високий рівень заощаджень; значну роль держави (контроль до 1/3 економіки, значний протекціонізм, який забезпечує позитивне сальдо торговельного і платіжного балансів); високий рівень податків; високу продуктивність і одночасно інтенсивність праці; ефективний контроль за якістю продукції, особливо експортною; досконалу система постачання, наприклад, знаменитий «Канбан».

Должны быть значительно увеличены роль и значение закондательной власти. На наш взгляд, такое перераспределение властных полномочий в структуре верховных органов власти может пройти наиболее гладко и безболезненно, если его инициатором выступит Президент Российской Федерации. В этом случае Президент сможет, наконец, перестать играть двусмысленную роль - роль популярного главы непопулярного правительства, и займет подобающее ему положение всенародно избранного главы государства, организующего конструктивное взаимодействие парламента и правительства. При этом Президент должен будет, с одной стороны, активизировать свою самостоятельную законодательную инциативу, и, с другой стороны, выступать гарантом выполнения правительством решений законодательной власти. Законодательная власть в период проведения экономической реформы должна взять на себя решение двух задач. Во-первых, определение объемов обязательств, которые должна иметь перед населением исполнительная власть. Во-вторых, формирование ограничений, в рамках которых должна действовать исполнительная власть, и контроль за соблюдением этих ограничений

1. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

2. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

3. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

4. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

5. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

6. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
7. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"
8. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

9. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

10. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

11. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

12. Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

13. Роль и значение PR

14. Роль и значение PR и социальной рекламы в практике социальной работы

15. Міжнародна економічна система та її головні елементи

16. Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр»

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

17. Роль и значение информационно-воспитательной работы для формирования морально-психологической устойчивости военнослужащих

18. Роль та функції експресем у художньому тексті

19. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

20. Сільськогосподарські регіони України

21. Номенклатура дел виды, роль и значение

22. Институт главных федеральных инспекторов в субъектах РФ: место, роль и значение в государственном аппарате управления
23. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах
24. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

25. Роль и значение мировой юстиции в уголовном судопроизводстве

26. База даних по приватним підприємствам регіону

27. Роль та місце жінки у общині

28. Роль и значение вагантов в культуре Средних веков

29. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

30. PR-технологии в бизнесе: их роль и значение

31. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

32. Витамины, их роль и значение в жизнедеятельности организма

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

33. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

34. Україна та міжнародні економічні організації

35. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

36. Роль и значение сновидений в психической жизни индивида

37. Соціальні ролі та особистість

38. Роль и значение массовой коммуникации в социальных изменениях
39. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
40. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

41. Роль и значение Всемирной туристской организации

42. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

43. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

44. Роль и значение единого социального налога в формировании социальных внебюджетных фондов

45. Фінансове забезпечення регіонів

46. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

47. Інноваційний розвиток економіки регіонів

48. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга

50. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

51. Міжнародна економіка

52. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

53. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

54. Міжнародна економічна інтеграція
55. Міжнародні економічні відносини
56. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

57. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

58. Міжнародна економіка

59. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

60. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

61. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

62. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

63. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

64. Значение и роль туризма в физическом воспитании, виды простейших туристических соревнований

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

66. О значении и роли философии

67. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

68. Налоги с населения: роль, значение и перспективы развития

69. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

70. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития
71. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
72. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

73. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

74. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

75. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

76. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

77. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

78. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

79. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

80. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

82. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

83. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

84. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

85. Національне та міжнародне право

86. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні
87. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
88. Роль прецедента в английской правовой системе и его значение в современном правовом мире

89. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

90. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

91. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

92. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

93. Періодизація та історичне значення махновського руху

94. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

95. Романтизм та його значення в мистецтві

96. Роль професіоналізму в утворенні гумористичних ситуацій в художньому творі (за творами О. Вишні)

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

97. Вітаміни та їх значення в житті людини

98. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

99. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.