Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ. В умовах перехідної економіки є дуже важливим стан платіжно- розрахункової дисципліни. Особливо в тій його частині, що стосується функцій, які виконуються бухгалтером щодо обліку розрахунків з постачальниками і покупцями. Важливість цієї проблеми ще в тому саме система розрахунків пов’язує підприємство з іншими структурними підрозділами економіки, тобто іншими підприємствами і установами, організаціями. Особливо слід відмітити такий аспект розрахункової політики підприємства, як розрахунки з бюджетом за податками і зборами (обов’язковими платежами), оскільки вони зачіпають інтереси, як самого підприємства, так і інтереси держави вцілому. В інтересах підприємства підтримувати постійний контроль за цими розрахунками. Оскільки безвідповідальність та безконтрольність може призвести до кримінальної та адміністративної відповідальності, що в свою чергу відповідно позначиться на репутації підприємства в колах його партнерів. Крім того раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язання з постачання продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних коштів, а отже і поліпшенню фінансового становища підприємства. Це і є причиною зацікавленості в розгляді саме цієї теми курсової роботи, яку викладено на матеріалах діяльності Підприємства по переробці риби і м’ясопродуктів госпрозрохункового підрозділу Майстрівського споживчого товариства.Завданням цієї курсової роботи є перш за все дослідити діяльність підприємства в цілому і як на ньому організовано контрольно-ревізійну роботу. 1. Значення, завдання та методи ревізії розрахункових операцій. В умовах становлення ринкових відносин в Україні важливим фактором, який позитивно впливає на стабілізацію фінансового становища держави, є розв’язання проблеми розрахунково-платіжної дисципліни. Правильна організація розрахункових операцій забезпечує сталість грошового обігу у державі і найбільш ефективний вплив фінансових важелів на подальший розвиток суспільного виробництва. Контроль та ревізія розрахункових операцій покликані не тільки виявляти допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їх організації, але і попереджувати неправильне використання коштів і формування незаконних і недоцільних розрахункових взаємовідносин. У зв’язку з цим за станом розрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бути встановлений систематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій. Від своєчасності розрахунків неабиякою мірою залежить успіх здійснення усієї виробничої та фінансової діяльності будь-якого підприємства, установи чи організації, що пов’язані з розрахунковими взаємовідносинами. Коло цих взаємовідносин досить широке. Завдання ревізії розрахункових і кредитних операцій є перевірка своєчасності розрахунків із бюджетом, перерахування заборгованості кредиторів і стягнення належних сум із дебіторів додержання умов договорів поставок і підряду, фактів погашення надміру стягнених із підприємства або не сплачених йому сум стану обліку розрахунків, вірогідності облікових та звітних даних про наявність і зміни сум дебіторської й кредиторської заборгованостей.

Для успішного вирішення цих запитань рекомендується перевіряти спочатку операції за підзвітними сумами, потім розрахунки з постачальниками та підрядниками, заготівельними організаціями й іншими покупцями. Потім потрібно перевірити розрахунки з бюджетом, органами соціального забезпечення і соціального страхування та іншими дебіторами й кредиторами. Контроль і ревізія розрахункових операцій покликані не тільки виявити допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їх організації, але і попереджувати неправильне використання коштів і формування незаконних і недоцільних розрахункових взаємин. У зв’язку з цим за станом розрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бути встановлений систематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій. Під час проведення ревізії використовуються різні прийоми і способи перевірки. Метод ревізії — це сукупність методичних прийомів контролю процесів розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його законодавчого регулювання. Найчастіше на практиці під час ревізії розрахункових операцій використовуються такі специфічні прийоми контролю, як інвентаризація — це спосіб фактичної перевірки наявності тих чи інших цінностей, інвентаризація розрахунків полягає у виявленні фактичних залишків сум на рахунках. У акті наслідків інвентаризації розрахунків слід вказати назви проінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої і простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості і безнадійних боргів; службове розслідування — сукупність прийомів перевірки додержання працівниками правових актів. Використовується при виявленні зловживань, порушень; прийоми документального контролю, здійснюючи перевірки від фактів до документів і, навпаки від документів до фактів. При перевірці первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку і звітності за суттю відображених в них господарських операцій, їх змісту, законності і доцільності можна виявити достовірність даних, реальність і доцільність здійснення операцій, їх правильність і законність і відповідність самих документів відображеним операціям. Зустрічна перевірка господарських операцій за первинними документами і обліковими реєстрами полягає у тому, що зіставляють декілька примірників одного й того ж документа, записи по взаємних розрахунках у окремих підрозділах підприємства, що ревізується, або у різних організаціях. Цей прийом дає можливість встановити реальність і правильність відображення господарських операцій у первинних документах і облікових реєстрах. 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності Підприємства по переробці риби і м’ясопродуктів та організація контрольно-ревізійної роботи. Підприємство по переробці риби і м’ясопродуктів — це госпрозрахунковий відособлений підрозділ Майстрівського споживчого товариства, зареєстрований 30 жовтня 1996 року як суб’єкт підприємницької діяльності без права юридичної особи. Житомирським обласним управлінням статистики за підприємством закріплено ідентифікаційний код 25313556. Це підприємство розташоване за адресою Житомирська область, м.

Новоград -Волинський , шосе Корецьке,13. Має свій поточний розрахунковий рахунок №26000301935136, що знаходиться у Новоград - Волинському відділенні Промінвестбанку, МФО 311711. Підприємство зареєстроване як платник податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер 253135506155). Підприємство займається виробництвом товарів народного споживання, торгівлею цими товарами (гуртом і вроздріб), громадським харчуванням, заготівлею і переробкою сільгосппродукції. Як самостійна одиниця підприємство має право: самостійно планувати та здійснювати фінансово-господарську діяльність, виходячи з реального попиту та пропозиції на продукцію, товари, роботи та послуги. Пайовий фонд підприємства складає 5447 гривен, з них фонд засновників: Кіріченко О.М.— 985грн. — 25%; Марчук В.В. — 1000грн.— 25% ; Харченко Ю.О.— 757грн.— 19%; Літвінчук В.Л.— 750грн. —19%; Іванко Н.П. —500грн.—12%. Основною метою діяльності підприємства згідно статуту є забезпечення потреб системи споживчою кооперації та громадян в продукції, та насичення споживацького ринку продукцією власного виробництва та купованих товарів. Виконується це завдання за рахунок діяльності трьох підрозділів виробничий цех — цех, де піддається переробці (солінню, копченню) риба і м’ясопродукти. З цеху продукція йде до системи роздрібних магазинів через гуртову торгівлю та виробництво на замовлення та безпосередньо до споживача через власний торгівельний лоток на місцевому ринку, а також у вигляді напівфабрикатів готової продукції надходить до підприємства громадського харчування — кафе “Верес” кафе “Верес” займається виготовленням і реалізацією продукції власного виробництва, а також купованих товарів останній підрозділ —це торгівельний лоток, що займається реалізацією продукції виробничого цеху, працює періодично — два дні в неділю. Адміністративно-управлінський апарат підприємства складається з директора — Марчука В.В. та головного бухгалтера — Лісоти Л.В., крім того на кожному підрозділі є матеріально-відповідальна особа, що несе відповідальність за його діяльність, так в кафе “Верес” — завідуюча Літвінчук Г.Я, у виробничому цеху — Гладкова Я. Б., а на лотку працює один продавець — Юрченко Л.І. Під керівництвом головного бухгалтера знаходяться бухгалтер Кіріченко О.М. і касир Марчук Л.В. Для раціонального використання робочого часу обов’язки між працівниками бухгалтерії розподілені так касир займається веденням каси, а також обробляє звіти матеріально –відповідальних осіб, що подаються кожної неділі бухгалтер веде податковий облік на підприємстві загалом головний бухгалтер займається складанням звітності, а також певною мірою виконує обов’язки замісника директора. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до книжно-журнальної форми обліку, при якій накопичення і систематизація документів за господарськими операціями здійснюється в журналах. Основними партнерами підприємства є його постачальники та покупці, що купують готову продукцію для подальшої реалізації (додаток И-1, И-2, И-3).

При необхдност працвника може бути направлено, за його згодою, на навчання новй профес (спецальност) з наступним наданням йому роботи. Стаття 49-4 Зайнятсть населення Зайнятсть суспльно корисною працею осб, як припинили трудов вдносини з пдстав, передбачених цим Кодексом, при неможливост х самостйного працевлаштування, забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення» (803-12 <javascript:OpenDoc('803-12');>). Лквдаця, реорганзаця пдпримств, змна форм власност або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельност або штату працвникв, погршення умов прац, можуть здйснюватися тльки псля завчасного надання професйним сплкам нформац з цього питання, включаючи нформацю про причини наступних звльнень, кльксть  категор працвникв, яких це може стосуватися, про строки проведення звльнення. Власник або уповноважений ним орган не пзнше трьох мсяцв з часу прийняття ршення проводить консультац з професйними сплками про заходи щодо запобгання звльненню чи зведенню х клькост до мнмуму або пом'якшення несприятливих наслдкв будь-якого звльнення

1. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

2. Організація оплати праці на підприємстві

3. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

4. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

5. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

9. Організація обліку на підприємстві

10. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

11. Організація управлінського обліку на підприємстві

12. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

13. Організація збутової діяльності на підприємстві

14. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

15. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

16. Організація виробництва на металургійному підприємстві

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

18. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

19. Фінансова санація та банкрутство підприємств

20. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

21. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

22. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
23. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
24. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

25. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

26. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

27. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

28. Правовий статус підприємств

29. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

30. Планування діяльності підприємств

31. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

32. Правила поведінки на підприємстві

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

33. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

34. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

35. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

36. Напрямки вдосконалення автоматизації розрахункових операцій

37. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

38. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій
39. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
40. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

41. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

42. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

43. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

44. Бухгалтерський облік на підприємстві

45. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

47. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

48. Облік собівартості продукції на підприємстві

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Розподіл прибутку державних підприємств

50. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

51. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

52. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

53. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

54. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу
55. Правовий статус комунальних підприємств
56. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

57. Інформаційні системи і технології на підприємстві

58. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

59. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

60. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

61. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

62. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

63. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

64. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

66. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

67. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

68. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

69. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

70. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування
71. Особливості діяльності інноваційних підприємств
72. Персонал на підприємстві

73. Проблема управління прибутком на підприємстві

74. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

75. Стратегічне планування і управління на підприємстві

76. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

77. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

78. Управління якістю на підприємстві

79. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

80. Організаційний розвиток підприємств

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

81. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

82. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

83. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

84. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

85. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

86. Грошові розрахунки підприємств
87. Державна фінансова підтримка санації підприємств
88. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

89. Методи фінансового планування на підприємстві

90. Непрямі податки з підприємств

91. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

92. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

93. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

94. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

95. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

96. Фінанси підприємств

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

98. Фінансовий облік на підприємстві

99. Форми фінансування підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.