Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Розвиток філософії в Україні

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ 1. Зародження і ранні етапи розвитку філософії в Україні XI-XV ст. 2. Натурфілософські погляди українських просвітників 3. Філософія в Києво-Могилянській академії Висновки Список використаних джерел Вступ Українська філософія займає гідне місце у філософії світовій. Сотні років придушена чужою культурою, вона зуміла допомогти українському народові залишитися етнонаціональною окремістю, що здатна при нагоді до суверенного державницького життя. Найбільш давніми світоглядними уявленнями праукраїнців були первісна релігія та міфологія. З емпіричних знань люди створювали уявлення про те, що їх життя і добробут залежать від сил природи. Фетишизація та персоналізація цих сил привела до віри в існування окремих божеств і надприродних істот, котрі можуть або підтримувати людські наміри, або протидіяти їм. Так міфологізувався взаємозв'язок людини і навколишнього світу. Елементи його надзвичайності закріплювалися в народному епосі та несли в собі певну частку філософського осмислення буття на рівні досвідних знань. Усе це дає підставу для висновку, що первісні уявлення про світ і про себе в ньому сформували у предків українців ті риси, які стали етнічною традицією: загострене відчуття свободи й любові до рідного краю, впевненість у своїх силах, кмітливість і здоровий глузд. У подальшому на формування світогляду та світовідношення українських слов'янських племен, уже в складі Київської Русі, суттєво вплинула християнсько-православна традиція. Великокняжа влада у формі державності Київської Русі вимагала єдинобожжя. Цим досягалося обожнення влади київського князя і духовно консолідувалося різноплемінне населення. Введення нової релігії в Київській Русі з 988 року привело до значного розвитку культури, освіти, розширення всебічних зв'язків з іншими народами. Значне місце у формуванні духовного життя Київської Русі посіли твори &quo ;отців церкви&quo ; – патристика. Вона несла в собі крихти філософської думки стародавніх греків, що бачили світ у єдності та розвитку, а людину мудрою. Однак привертає увагу те, що перші оригінальні вітчизняні літературні твори не були копіюванням думок візантійських богословів. Це добре помітно у &quo ;Слові про закон і благодать&quo ; Іларіона, &quo ;Повчанні&quo ; Феодосія, &quo ;Сказанні про Бориса і Гліба&quo ; невідомого автора. Слов'янські філософи розмірковували про бога, людину, призначення людського життя і його смисл на підставі власної світоглядної традиції. 1. Зародження і ранні етапи розвитку філософії України XI-XV ст. Цікаво, що в ті часи у великій кількості була поширена і світська література із філософським підтекстом. Наприклад, досить значного поширення в XII ст. набули збірки афоризмів, повчань, настанов, приказок і навіть історичних анекдотів під назвою &quo ;Бджола&quo ; та інші. Вони формували філософсько-етичну свідомість читача, вчили логічному та смисловому мисленню, розширювали кругозір . Такими були перші вітчизняні спроби філософського мислення. на теоретичному рівні. Більш глибокими і завершеними вони виявилися у сфері осмислення життя суспільства. Напрочуд багатої змістовності набули роздуми про державний устрій, суспільні відносини, право та мораль у &quo ;Правді руській&quo ; Ярослава Мудрого і &quo ;Повчанні дітям&quo ; Володимира Мономаха.

Синтезовані вони у знаменитому &quo ;Слові о полку Ігоревім&quo ;. Ці та подібні їм твори виховували у східних слов'ян любов і повагу до рідної землі, своєї мови, культури, звичаїв. Вони об'єднували народ духовно і забезпечували взаємопідтримку серед населення України у важкі часи. Монгольська навала, розбрат місцевих князів привели до знищення східнослов'янської державності та розладу духовного життя. У той час, коли поряд, у Західній Європі, розквітла філософія Середньовіччя, а потім набула сили філософська думка епохи Відродження, в Україні вона жевріла лише у глибинах душі народу. Проте могутня духовна традиція зробила український народ невгамовним у збереженні своєї самобутності та власних світоглядних принципів. Простолюдини берегли мову, звичаї, обрядовість, творили епос. А багато українців, з тих, хто навчався в європейських навчальних закладах, несли на Батьківщину із Заходу ідеї Відродження та Просвітництва. Просвітництво виникло як закономірний результат бурхливого розвитку наукових знань і технічних досягнень. За визначенням І.Канта, сутність Просвітництва полягає в широкому використанні людського розуму для реалізації суспільного прогресу і позбавлення від усіх проявів несвободи. Стрижень Просвітництва – гуманізм. У його основі лежить визнання людини як вищої цінності. Біля витоків раннього українського Просвітництва стояли вчені, літератори, громадські діячі. Слід зауважити, що вони, розвиваючи освіту, пропагуючи гуманістичні ідеї та підтримуючи національну культуру, збагачували і філософську думку. Так, Юрій Дрогобич (бл. 1450-1494) одним з перших широко розповсюджував гуманістичні ідеї в Україні, а Павло Русин (1517) рішуче виступав на захист простих людей, закликав до суспільної злагоди. Він вважав, що люди мають право на повноцінне життя та свободу совісті. Сильними гуманістичними тенденціями насичена творчість Станіслава Оріховського-Роксолана (1513-1566). Історик і публіцист, він першим розпочав полеміку з офіційною церквою, виступаючи за демократизацію її життя, гуманне ставлення до простих людей. У філософії його найбільше цікавили питання етики та політики. У своїх посланнях королеві С. Оріховський закликав до соціальної справедливості, захисту прав усього населення . Відомим захисником інтересів українського народу був Іван Вишенський (бл. 1550-1620), блискучий мислитель, письменник, полеміст. У своїх творах &quo ;Книжка&quo ;, &quo ;Кратко-словный ответ Петру Скарге&quo ;, &quo ;Позорище мисленное&quo ; та багатьох інших, що широко розповсюджувалися в рукописах, не тільки розкрив тодішній стан суспільних відносин в Україні, але й передбачив її вільне майбутнє. Засуджуючи ненажерство та лицемірство магнатів, багатіїв і вищого духовенства, І. Вишенський відкрито виступив на захист простих людей. Узагальнену оцінку творчості І. Вишенського дав І. Франко, підкресливши, що той першим у нашім краї різко та сміливо підняв голос в обороні бідного люду. Разом із тим І. Вишенський відзначився як полеміст, що рішуче боровся за збереження православної віри. Від 1569 року, зі створенням Люблінської унії, розпочався відвертий наступ польських можновладців на все українське, особливо на православну церкву.

Причиною було те, що в умовах відсутності власної державності саме православна віра з'єднувала і консолідувала український народ на рівні суспільної свідомості. А щоб її викорінити і полонізувати населення України, здійснювалися різноманітні духовні та адміністративні акції. За рішенням Берестейського собору (1596), навіть багаті українці за належність до православної церкви позбавлялися Дворянства та виборчого права, в них вилучалося майно, і вони оголошувалися холопами. Взагалі ж українське населення було визначене як &quo ;нижчий&quo ; народ, звалось &quo ;мало поляками&quo ;, а Україна – &quo ;Мала Польська&quo ;. Звичайно, таке ставлення викликало з боку українців спротив не лише у формі полемістики. Відбулося багато повстань, соціальних заворушень. Передові люди вбачали вихід у боротьбі за збереження української мови, культури та філософської думки. Як зазначав І. Крип'якевич, українські пани вважали за своє право та обов'язок і далі очолювати громадянство, обороняти його культуру, протегувати церкву, освіту, добродійні установи і противитися наступові Польщі. Аристократ Григорій Ходкевич заснував у Заблудові друкарню, а київський воєвода князь Костянтин Острозький створив український культурно-освітній осередок, що складався із школи (1576), яка переросла в колегіум (тодішню вищу школу), друкарні, що надрукувала більше 30 найменувань книг, і гуртка однодумців – визначних учених, письменників, перекладачів, полемістів, котрі були зібрані князем з багатьох країн. В Острозі працювали: українець Дем'ян Наливайко – поет, перекладач, управитель друкарні; польський шляхтич Герасим Смотрицький – письменник, педагог, ректор колегіуму. Він першим здійснив спробу писати мовою, близькою до народної, опублікувавши книжку &quo ;Ключ царства небесного&quo ;; грек ієромонах Кипріян – письменник, викладач; білорус Андрій Римша – вчений, педагог; поляк Лятос Як – доктор філософії й медицини та інші освічені люди . Окрім широкої освітянської, літературної та книговидавничої діяльності, представники Острозького осередку вели полемічну боротьбу із католицькою церквою, що намагалася викорінити православ'я. За неповними підрахунками, колегіум, котрий князь К. Острозький називав академією, закінчило понад 500 осіб. Серед них – гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, філософ Лаврентій Зизаній, письменник Мелетій Смотрицький та ін. Вихованці Острога зробили вагомий внесок у розвиток національної культури й освіти, їх демократизацію та гуманізацію. Вони значною мірою сприяли розгортанню братського руху по всій Україні, що відіграв важливу роль у духовному та культурному житті. Братства виникли як національно-релігійні організації православного населення, що мали змогу утримувати лікарні, допомагати незаможним, опікати сиріт. Вони гуртували навколо себе вчених, письменників, філософів, котрі вели полемічну діяльність, писали художні твори, підручники, займались видавничою справою. Багато було зроблено для освіти населення. Показовою в цьому відношенні була діяльність Львівського Успенського братства. Завдяки йому зміг організувати друкарню Іван Федоров.

А як навзам: «украинские писатели только обезьянничают, только переписывают с русских, и конечно, искажают»[240]. Та навть  перелякан укранськ письменники СРСР у свох творах не можуть приховати, що москвини  панами в Укран, показують х героями позитивними, а нколи негативними. Проте не можуть закрити правди: в нших творах москвини в Укран завжди начальники, кервники, командувач. Та не можуть приховати  боротьби Украни з Московщиною, визнати, що «Впливи буржуазно-нацоналстично деолог в лтератур виявляються у прагненн замовчати нове соцалстичне життя укранського народу, у прагненн применшити велич його здобуткв пд проводом Комунстично парт, у намаганн протиставити дею дружби  братерства народв СРСР нацональнй вдокремленост у прославлянн вс сторично мертво минувшини, у спробах принизити чи замовчати велику роль росйського народу  вплив його культури на розвиток нших народв СРСР[241]. «Укранськ» письменники т. зв. СРСР це витвр довгорчного жорстокого добору, що виплекав карриств без жодних моральних засад на зразок О. Корнйчука чи Л. Дмитерка. Старш ж, як М. Рильський чи П

1. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

2. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

3. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

4. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

5. Розвиток рекламних агентств на Україні

6. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
7. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
8. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

9. Розвиток української мови

10. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

11. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

12. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

13. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

14. Розвиток української лексикографії

15. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

16. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

18. Розвиток науки Антропологія в Україні

19. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

20. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

21. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

22. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності
23. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства
24. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

25. Українська культура: становлення та розвиток

26. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

27. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

28. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

29. Розвиток недільних шкіл в Україні

30. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

31. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

32. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

33. Розвиток соціології в Україні

34. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич

35. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

36. Розвиток зимових видів спорту в Україні

37. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

38. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття
39. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
40. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

41. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

42. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

43. Розвиток сукупної пропозиції в Україні

44. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

45. Гетьманщина і розвиток українознавства

46. Атомна енергетика України і РПС

47. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

48. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

50. Громадянство України

51. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

52. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

53. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

54. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
55. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
56. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

57. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

58. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

59. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

60. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

61. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

62. Історія України

63. Історія соборності України

64. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

65. Голодомор в Україні 1932-33 годах

66. Господарство України періоду утвердження капіталізму

67. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

68. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

69. Постмодернізм та українська історична наука

70. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
71. Створення залізниць в Україні
72. Центральна Рада і пролетаріат України

73. Декабристський рух та його поширення на Україні

74. Історія держави та права України

75. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

76. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

77. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

78. Історія розвитку криміналістики в Україні

79. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

80. Звичаї та обряди на Україні

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

81. Культура України в 30-х рока

82. Леся Українка

83. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

84. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

85. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

86. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
87. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
88. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

89. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

90. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

91. Cучасні політичні партії в Україні

92. Основні напрямки зовнішньої політики України

93. Україна в сучасному геополітичному просторі

94. Господарське право України

95. Конституційний суд України

96. Цивільне право України

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

98. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

99. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.