Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ І. Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів 1.1 За кордоном 1.2 На сучасному рівні за рубежом 1.3 В Росії Розділ ІІ. Україна на сучасному рівні розвитку спеціальної освіти Висновки Список використаної літератури ВступЗа останні роки в системі спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку відбулися якісні зміни. У зв'язку з переходом загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання, удосконалено структуру спеціальної школи, всіх її видів. Зокрема, для спеціальних шкіл сліпих, слабозорих, глухих, слабочуючих дітей та дітей з церебральним паралічем передбачено 13-річний термін навчання: початкова школа - 1-4 класи, основна школа - 5-10 класи, старша школа - 11-13 класи. Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями психологічного розвитку та розумовою відсталістю термін навчання становить 10 років: 1-4 класи - початкова школа, 5-10 класи - основна школа. Для всіх дітей, які не отримали відповідної дошкільної освіти, у структурі спеціальних шкіл передбачено підготовчі класи, основна мета роботи яких - підготовка дітей до навчання в школі. Завершено роботу з розробки Державного стандарту загальної початкової освіти дітей, з особливостями фізичного та або психічного розвитку, як комплексного нормативного документу, що містить зміст освітніх галузей та базовий навчальний план, обов'язковий для всіх типів спеціальних закладів, незалежно від їх належності (державних, комунальних, приватних, благодійних) та типу. У базовому навчальному плані виділяється інваріантна та варіативна складові змісту освіти. Інваріантна складова державного компоненту змісту освіти містить обов'язкові навчальні галузі загальнокультурного і загальнодержавного значення та компенсаторно-корекційний компонент, визначає мінімальну кількість відведених для їх опанування навчальних годин. Варіативна складова реалізує особливі потреби, пізнавальні інтереси і нахили учнів, відображає специфіку конкретного закладу, його корекційну спрямованість у навчанні, своєрідність регіону, його історію та культуру, національні традиції. Вона забезпечує реалізацію індивідуального підходу до учня. Отже, у базовому навчальному плані виділяються три види обов'язкових навчальних занять: заняття, що становлять основу загальної середної освіти і містять компенсаторно-корекційний блок; індивідуальні та групові корекційні заняття; заняття за вибором учнів. Дотримання та реалізація прав кожної дитини народитися здоровою, вижити і скористатися умовами для різнобічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною до певної міри ускладнюється, оскільки ці гарантії мають дещо декларативний і риторичний характер. Не розроблено поки що й механізми державного і громадського контролю за виконанням уже існуючих нормативів. Дотепер в Україні відсутній Закон &quo ;Про освіту дітей з особливостями психофізичного розвитку&quo ;, що відчутно гальмує створення гнучкої державної системи ранньої комплексної реабілітації дітей, не сприяє об'єднанню зусиль держави, батьків таких дітей та громадських організацій для досягнення цієї мети.

До сьогодні не набуло нормативного статусу розроблене інститутом положення про інтегроване (інклюзивне) навчання, що ускладнює практичне розв'язання багатьох морально-психологічних, організаційних, нормативно-правових, фінансових проблем. Як свідчить досвід, у загальноосвітніх закладах не створено відповідної бази для корекційного блоку, який є невід'ємною складовою спеціальної освіти. Це стримує реалізацію принципу корекції порушень психічного розвитку (мовлення, мислення, уяви, сприймання, психомоторики тощо) у ранньому віці, не сприяє запобіганню подальших відхилень у психічному, особистісному розвитку, формуванні провідних психічних функцій, спричиняє виникнення вторинної інтелектуальної недостатності. Розділ І. Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів 1.1 За кордономПочинаючи з Стародавньої Спарти, де багато століть створювався культ здорового тіла, людей, які мали яскраво виражені відхилення від норми, просто знищували. Про це свідчать праці Аристотеля, Платона, Сеген. Ще більш гуманним було і відношення оточуючих до людей, які мали психічні розлади в Середні віки у Європі. Багато душевнохворих закінчували життя на вогнищах інквізиції, будучи віднесеними до людей, якими володіла нечиста сила чи злий дух. Перші спроби гуманного становлення до душевнохворих були зроблені французьким лікарем-психіатром Філіпом Пінель (1745-1836рр). Його учень Жан Етьєн Домінік Ескіроль (1772-1840рр) ввів перший термін &quo ;розумова відсталість&quo ;. В кінці XVIII на початку XIX століття серед лікарів, педагогів створювалися переконання, що потрібно створювати спеціальні заклади для дітей з вадами інтелекту. Але щодо їхнього навчання то виникли великі сумніви. Ідея встановлена швейцарським видатним педагогом І.Г. Песталоці (1746-1827рр) про те, що діти з вадами інтелекту потребують і необхідні в особливій формі навчання і виховання. Він рекомендував відкрити спеціальні виховні будинки для дітей з легкою ступеню вадами інтелекту. Але широкої підтримки серед педагогів і лікарів в той час не отримав. Лише на початку ХІХ століття з бурхливим розвитком промисловості виникла необхідність всезагального початкового навчання. Спробу навчання дітей з вадами інтелекту зробив французький психіатр Жан Пор (1775-1838рр). 1828 р. французькі лікарі Ферзю і Лере відкрили відділення для ідіотів при психіатричній лікарні в Біасетрі. 1831 р. психологічне відділення відкрив лікар Фоньре при лікарні в Сальпетріжі. 1833р. лікар Ф. Вуазен заснував самостійний заклад для дітей з порушенням інтелекту в Парижі – Ортофренічний інститут. З 1835р. були створені притулки для дітей з порушенням інтелекту в Німеччині в таких містах як: Вільдеберзі, Ексберзі та інші. Ці напрямки представляли такі пастори як Пробст, Дисельхоф, Бартхолд. 1841р. В Сеген відкрив в Парижі приватну школу для дітей у ступені ідіотії. Цього ж року в горах Швейцарії лікар Гуггенбюль відкриває заклад для дітей у ступені ідіотії та епілептиків . 1846р. в Англії був відкритий притулок у Лондоні. 1848р. в США відкривається медичний заклад для дітей з порушенням інтелектуального розвитку .

Перші педагогічні заклади для дітей з порушенням інтелектуального розвитку були притулки та приватні школи-пансіонати. Загалом, в притулках різними цілями їхньої діяльності, в більшій мірі знаходились діти з глибоким порушенням інтелектуального розвитку, в школах навчалися діти з легкою формою порушення інтелекту. Основною метою закладів були загальне навчання, трудова підготовка, а це в свою чергу допомога масовій школі. Ідеї цього напрямку розглянув Ян Камос Коменський у своїх працях, а продовжив їх згодом Песталоці. Починаючи з першої четверті ХІХ століття стало підніматись питання про необхідність організації самостійних допоміжних класів при масових школах і школах для дітей з вадами інтелекту. У 1803 р. у м. Зайтцеві в Німеччині був створений особливий клас для дітей з порушенням інтелектуального розвитку при школі для дітей з бідних сімей. У 1842р. німецький педагог Зегерт відкриває школу для дітей з вадами інтелекту у Берліні. З ІІ половини ХІХ століття основним типом закладів для дітей з недорозвитком інтелекту стали допоміжні класи і школи для дітей з легкою ступеню порушення інтелекту. Особливий тип школи для дітей з порушенням інтелекту відкрив Сеген в Оране під Нью-Йорком. Дана школа мала назву &quo ;Фізіологічна школа Сегена&quo ;, вона доступною була лише для заможних сімей. В ній були сконцентровані найбільші сили навчання та виховання дітей, майже індивідуально, так як на 12 вчителів припадало по 2 учні. Постійний догляд, найкращі умови, різноманітність занять. Навчальний процес був індивідуалізований. У жовтні 1880 р. Сеген склав новий проект школи для дітей з різними аномальними порушеннями. Дана школа розрахована на дітей 3 груп: молодші діти, недоліки яких потрібно виправляти з самого початку, щоб не допускати формування нових дефектів; дітей, яких не можливо виховувати в звичайних школах через необхідність регулярного курсу лікування для розвитку психічних і фізіологічних функцій організму. дітей, виховання яких в звичайних школах не дало бажаного результату, заняття яких будується на виявлені і розвитку індивідуальних можливостей У Німеччині перші спеціальні класи для дітей з недорозвитком інтелекту при початкових школах були відкриті в 1867р. у м. Дрезделі. Починаючи з 70-х рр. . ХІХ століття такі класи відкривалися і в інших містах. Згодом вони перетворювалися в самостійні допоміжні школи. На період 1908 р. налічувалось 324 допоміжних школи у 210 містах, де навчалося понад 22 тисячі учнів. Також почало навчання відображатися і у державних актах, і циркумерах Міністерства Народної освіти Німеччини. На початку ХХ століття система закладів для дітей з недорозвитком інтелекту складалася з таких ланок: Дитячі садочки для дітей з порушенням інтелекту (3-7 років) Допоміжні школи з 5-річним навчанням (8-14 років) Допоміжні школи-інтернати для дітей з порушенням інтелекту Лікувально-виховні заклади для дітей з порушенням інтелекту та сиріт і безпритульних до 16 років Допоміжні професійні школи з 3-х річним навчанням після допоміжної школи Трудові колонії В Бельгії. Перші заклади почали відкривати в кінці ХІХ століття.

Но в час, когда наступит в России жизненное религиозное возрождение, вспомнят и Мережковского, как одного из его предтеч в сфере [религиозной мысли.] литературной. 1916 [1] Воспроизводится по изданию 1989 г. (Типы религиозной мысли в России. [Собрание сочинений. Т. III] Париж: YMCA-Press, 1989. 714 с.) [2] После написания моего этюда Д.С. Мережковский написал еще много книг, напечатанных и на иностранных языках, но эти книги Дают мало нового для характеристики его миросозерцания [3] Для характеристики Мережковского я более всего пользовался его двухтомным трудом "Л. Толстой и Достоевский", его романами, сборником "Не мир, но меч", а из новейших его писаний "Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев" и сборник "Было и будет". Романы Мережковского, несмотря на их тенденциозность, все-таки очень интересны. [4] См.: "Описание жизни оптинского старца иеросхимонаха Амвросия", протоиерея С. Четверикова. [5] См. его "Начертание христианского нравоучения". [6] См. очень интересную книгу Ю. Николаева "В поисках за Божеством

1. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

2. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі

3. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

4. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

5. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

6. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
7. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
8. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

9. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

10. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

11. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

12. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

13. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

15. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

16. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

18. Стилі керівництва в навчальних закладах

19. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

20. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

21. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

22. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
23. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах
24. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

25. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

26. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

27. Характеристика звезд

28. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

29. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

30. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

31. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

32. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

33. Общая характеристика степной зоны

34. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

35. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

36. Характеристика Дальневосточного экономического района

37. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

38. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан
39. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании
40. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

41. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

42. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

43. Экономико-географическая характеристика Германии

44. Экономико-географическая характеристика Германии

45. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

46. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

47. Экономико-географическая характеристика Канады

48. Экономическая характеристика Таджикистана

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

50. Характеристика природного комплекса Черного моря

51. Характеристика Франции

52. Социально-экономическая характеристика Болгарии

53. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

54. Виды и характеристика федеральных налогов
55. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе
56. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

57. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

58. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

59. Конституция США: Общая Характеристика

60. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

61. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

62. Страховой рынок Украины и его характеристика

63. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

64. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

66. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

67. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

68. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"

69. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

70. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"
71. Характеристика арго и жаргонов
72. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

73. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

74. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

75. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

76. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

77. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

78. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

79. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

80. Общая характеристика MS-DOS

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Характеристика Microsoft Excel

82. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

83. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

84. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

85. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

86. Система комплемента (подробная характеристика)
87. Характеристика и значение деловых игр в медицине
88. Общая характеристика и классификация органов чувств

89. Общая характеристика эндокринной системы

90. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

91. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

92. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

93. Криминалистическая характеристика вымогательства

94. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

95. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

96. Характеристика механических повреждений

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

98. Особенности психологической характеристики личности преступника

99. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.