Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТОсновні види експертиз, які проводяться у сільському господарстві Модель стандарту проведення експертизи у сільському господарстві Список використаних джерел ОСНОВНІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ У процесі розслідування деяких видів злочинів (розкрадання, злочинна недбалість, зловживання службовим становищем) виникає необхідність встановити обставини, пов'язані з псуванням сільськогосподарської продукції під час її вирощування, зберігання або доставки споживачу. Для цього застосовується, поряд з іншими заходами, агротехнічна експертиза, завданням якої є виявлення причин загибелі, псування або погіршення якості продукції сільського господарства в процесі її вирощування, зберігання або транспортування. Агротехнічна експертиза проводиться для встановлення норм і фактичного висіву культур на певній площі зібраного урожаю, правильності списання посівного матеріалу тощо. Орієнтовний перелік питань, які вирішуються агротехнічною експертизою: 1) Яка причина загибелі (розрідженості) посіву? 2) Яка причина одержання низького (нетоварного) врожаю? 3) Чи вносились конкретні добрива під сільськогосподарську культуру і в якій кількості? 4) Чи була дотримана технологія обробітку сільськогосподарських культур (норма висіву, глибина закладки насіння, строки посіву, догляд за посівом, норма поливу тощо)? 5) Чи мали місце втрати врожаю під час збирання, а якщо так, то в якій кількості і з якої причини? 6) Яка причина падіння родючості грунту? Чи не пов'язане воно з внесенням надлишкової кількості отрутохімікатів (гербіцидів) або добрив? 7) Які збитки заподіяно посіву потравою (витоптуванням худобою)? 8) Чи дотримувалась технологія буртовки (кагатування) коренеплодів і бульбоплодів? 9) Чи відповідає якість кормів за вмістом окремих компонентів нормативним концентраціям? 10) Яка причина псування сільськогосподарського продукту,що зберігається в коморі? Біологічна (ботанічна) експертиза призначається для встановлення виду (роду, сімейства) рослин; однаковості ботанічного складу рослин, виявлених у певному місці, і зразків, вилучених у певної особи. При призначенні таких експертиз необхідно враховувати, що їх об’єкти можуть досліджуватися іншими експертизами, зокрема судово-біологічною, що поділяється на судово-ботанічну і судово-зоологічну експертизи. Загальними об’єктами для зоотехнічної, ветеринарної і біологічної (зоотехнічної) експертиз є тварини і продукція тваринництва. Перша вирішує питання, пов’язані зі встановленням приросту поголів’я тварин, його обліку, кількістю виходу і видів продукції; друга — питання щодо правильності умов догляду, годування і використання тварин, визначення причин виснаження, мору тварин; третя призначається з метою встановлення родової, видової належності часток, однаковості зоологічного складу вовни, кісткових залишків, виявлених у певному місці, і наявних зразків. Слід зазначити, що до складу зоологічної експертизи входить також її орнітологічні та іхтіологічні різновиди. Зоотехнічне експертиза призначається у випадку заподіяння шкоди тваринництву для з'ясування наступних питань: 1) Які причини і ступінь псування кормів для тварин (або води для пиття), не пов'язана чи псування з впливом на них певних забруднюючих речовин? 2) Чи не є зниження вгодованості певних тварин (або удойності корів) результатом порушення екологічних правил, зокрема викликаного їм забруднення кормів (або води для пиття)? 3) Обгрунтовано зроблений забій худоби, з'явився чи він дійсно вимушеним і чи не пов'язаний з порушеннями екологічних правил? 4) Не порушені чи що забезпечують екологічну безпеку зоотехнічні правила при виконанні певних робіт з догляду за тваринами, і якщо так, то які саме? 5) Які заходи необхідно здійснити на даному сільськогосподарському об'єкті з метою запобігання екологічних порушень? Загальними об'єктами для зоотехнічної, ветеринарної і біологічної (зоотехнічної) експертиз є тварини і продукція тваринництва.

Перша вирішує питання, пов'язані зі встановленням приросту поголів'я тварин, його обліку, кількістю виходу і видів продукції; друга - питання щодо правильності умов догляду, годування і використання тварин, визначення причин виснаження, мору тварин; третя призначається з метою встановлення родової, видової належності часток, однаковості зоологічного складу вовни, кісткових залишків, виявлених у певному місці, і наявних зразків. Слід зазначити, що до складу зоологічної експертизи входить також її орнітологічні та іхтіологічні різновиди. МОДЕЛЬ СТАНДАРТУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Особливості діяльності галузі в області економіки регулюються Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України. Особливості сільськогосподарського виробництва визначають методику обліку собівартості, яка полягає в тому, що собівартість зерна, кормів і продукції інших сільськогосподарських культур установлюється лише після збирання врожаю, у кінці року; оцінка продукції протягом року проводиться за плановою собівартістю і коригується до фактичної собівартості після складання звітних калькуляцій в кінці сільськогосподарського року. Собівартість продукції (робіт, послуг) – це затрати підприємства, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Метою обліку витрат та визначення собівартості продукції (робіт, послуг) є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних затрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Завданням судово-бухгалтерської експертизи є активний вплив на процеси сільськогосподарського виробництва з метою їх інтенсифікації, спрямованої на збільшення кількості й якості продукції, збереження і реалізацію її споживачам за низькими цінами завдяки економному і раціональному використанню насіння, кормів, землі, добрив, продуктивних та племінних тварин, сільськогосподарської техніки, а також впровадження досягнень агротехнічної і зоотехнічної науки, застосування приватних, фермерських, колективних, орендних та інших відносин. У процесі експертизи операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції встановлюють, як порушення законодавства технології сільськогосподарського виробництва, безгосподарність у транспортуванні та зберіганні продукції, вплинули на якість і кількість товарної продукції та її собівартість, визначають розмір збитків та відповідальних за них осіб. Одночасно експертиза розробляє профілактичні заходи щодо запобігання недолікам у сільськогосподарському виробництві. Перелік типових порушень з ознаками зловживань на сільськогосподарських підприємствах 1. Завищення виробничої собівартості продукції тваринництва та рослинництва шляхом: недотримання раціонів кормів; недотримання норм списання посівного матеріалу; недотримання норм списання паливно-мастильних матеріалів; віднесення втрат від вимушеного забою та падежу тварин; віднесення втрат від стихійних лих у зв'язку з несприятливими обставинами.

2. Розкрадання сільськогосподарської продукції шляхом: створення лишків сільськогосподарської продукції; шляхом приписок посівних площ; шляхом неповного оприбуткування зерна; шляхом вирощування продукції на площах, не відображених в обліку; шляхом складання підроблених документів (актів) на переробку сортування та очищення продукції; неоприбуткування приплоду тварин; вирощування тварин без відображення в обліку; переведення тварин в інші вікові групи; Основними об'єктами судово-бухгалтерської експертизи є дослідження операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції. 1.Виконання планів виробництва, реалізації і собівартості продукції рослинництва - експертиза вивчає виконання планів виробництва сільськогосподарської продукції за її видами, кількістю і якістю, збереження її при транспортуванні з полів і тваринницьких ферм, а також її реалізації, заготівельним організаціям та на ринках при високій кондиції, уникаючи при цьому псування овочів, фруктів, молокопродуктів та інших втрат, які збільшують собівартість продукції і завдають збитків сільськогосподарським підприємствам. Експертиза вивчає з метою встановлення обґрунтованості стимулювання працівників за кінцевими результатами випуску товарної сільськогосподарської продукції за рік, виконання державних замовлень на продаж продукції та виявлення фактів безгосподарності (загибель посівів, падіж худоби, пожежа) або приписок у звітності врожайності, заготівель кормів та інших негативних явищ, розмір збитків і встановлює відповідальних за них працівників. 2.Затрати на виробництво продукції рослинництва і тваринництва - досліджують з метою виявлення зловживань при відображенні у бухгалтерському обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, які відповідно до нормативних актів мають списуватися на результати господарської діяльності на рахунок 79 «Фінансові результати», субрахунок 791 «Результат операційної Діяльності». Експертиза встановлює, якою мірою зазначені операції сприяли прихованню збитків або одержанню завищеної заробітної плати і премій. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Тому вони визначаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо неможливо прямо пов'язати витрати з доходом певного періоду, то вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 3.Незавершене сільськогосподарське виробництво - переважно рослинництва (оранка на зяб, пари, садівництво) вивчається експертизою в разі виявлення правоохоронними органами приписок невиконаних робіт або інших зловживань, що завдали шкоди підприємству, і виникла необхідність визначити розмір збитків та відповідальних за них осіб.

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: НОВАТОРСЬКІ 20-ті Воєнний комунізм і НЕП. Створення Радянського Союзу. Українізація. Національний комунізм. Розвиток культури. Церковне життя Сім неповних років війни та громадянської смути призвели підпорядковані більшовикам території колишньої Російської імперії до стану руїни. В одній лише Україні побоїща, розстріли та епідемії, пов'язані з війною, й особливо громадянською, забрали близько 1,5 млн життів. Нестача харчів, палива, безробіття змусили сотні тисяч людей виїхати з міста у село. Практично припинилося виробництво товарів. Було очевидно, що остаточно виснажене суспільство не готове до корінних соціальних перетворень, що їх планували більшовики. Незважаючи на перемогу, більшовики, котрі у величезному та здебільшого вороже настроєному населенні становили крихітну меншість, були не в змозі продовжувати реалізацію задуманого. Смерть Леніна у 1924 р'. спричинилася до кризи керівництва, яку поглиблювали запеклі суперечки в комуністичній партії про напрями створення нового суспільства. За таких обставин партія здійснювала поставлені цілі обережно й гнучко протягом усіх 20-х років

1. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

2. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

3. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

4. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

5. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

6. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
7. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів
8. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

9. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

10. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

11. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

12. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

13. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

14. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

15. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

16. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Договір позики (проблеми правової реалізації)

18. Застосування права як особлива форма його реалізації

19. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

20. Реалізація і застосування права

21. Реалізація Конституції України

22. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України
23. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
24. Особливості реалізації фонеми в мовленні

25. Множини: Математичні операції з множинами

26. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

27. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

28. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

29. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

30. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

31. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

32. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

33. Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами

34. Розробка бізнес-плану ТОВ "Поляна" з виробництва морозива

35. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

36. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

37. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

38. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
39. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти
40. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

41. Проект цеху з виробництва казеїну знежиреного

42. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

43. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

44. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

45. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

46. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

47. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

48. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

49. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

50. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

51. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

52. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

53. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

54. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва
55. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області
56. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

57. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

58. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

59. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

60. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

61. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

62. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

63. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

64. Діюча практика обліку операцій з векселями

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

66. Організація касових операцій у банківських установах

67. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

68. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

69. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

70. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"
71. Організація охорони праці на виробництві
72. Організація охорони праці на виробництві

73. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

74. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

75. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

76. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

77. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

78. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

79. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

80. Етапи організації бухгалтерського обліку

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

82. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

83. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

84. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
88. Організація документування господарських операцій

89. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

90. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

91. Основи організації бухгалтерського обліку

92. Ревізійні комісії підприємств і організацій

93. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

94. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

95. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

96. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

97. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

98. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

99. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.