Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Visual C++. Бази даних Укр.

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Національний університет  “Києво-Могилянська Академія” Курсова робота на тему: “ Visual C . Бази даних. ” Студентки 4-го курсу департаменту комп’ютерних технологій Фіялка Світлани Науковий керівник: Спасітєлєва С.О. Київ-1999 Зміст:     Вступ   Програмування баз даних за допомогою ODBC             Архітектура ODBC          Концепції API ODBC             Блок-схема типової ODBC-програми          Програма установки ODBC             Приклад програми ODBC             Стандарт SQL та ODBC             ODBC в MFS-застосуваннях             Створення структури застосування за допомогою AppWizard Об’єкти доступу до даних (DAO              Класи DAO              Побудова застосування  DAO Візуальні інструменти баз даних Висновки Вступ . В першу чергу Visual C - це компілятор C , але це також і середовище, компоненти якого, взаємодіючи один з одним, спрощують процес розробки застосувань. Середовище Visual C пропонує великі можливості для програмування Wi dows-застосувань. Найхарактернішою його компонентою є бібліотека основних класів Microsof (Microsof Fou da io Classes – MFS). Великий набір класів С інкапсулює основну частину API (Applica io S a dar I erface) Wi 32  і пропонує могутню основу для написання типових застосувань. До складу Visual C   входить Microsof Developer S udio I egra ed Developme E viro me – інтегроване середовище для розробки застосувань (IDE). Visual S udio 97 – остання версія Microsof Developer S udio – є ядром системи розробки Visual C . Вона пропонує багато різних можливостей, надає доступ до багатьох компонент системи розроблювача  Visual C , а також взаємодіє з такими засобами розробки Micrisof , як Visual J або Microsof e work Library. Visual S udio підтримує інтерфейс для компонентів проектів, початкових файлів і файлів ресурсів, а також ряд інструментів для побудови, запуску і тестування застосувань, хоча компілятор C/C та інші компоненти середовища розробника можна використовувати і з командного рядка. Visual S udio пропонує інтегрований інтерфейс для таких основних інструментів Visual C як майстри. Майстри (Wizards), такі як AppWizard, - це інструменти генерації структур застосувань. За допомогою таких майстрів можна створювати структури застосувань серверів або контейнерів компонентів OLE, застосувань ODBC та DAO, серверів автоматизації, елементів управління Ac iveX. Visual C пропонує широкі можливості для програмування баз даних, які, зокрема, полягають в розширеному керуванні джерел даних і відладці. В застосуваннях можна використовувати декілька технологій баз даних: ODBC (Ope Da abase Co ec ivi y) -  Зв’язок відкритих баз даних, незалежний від постачальника механізм доступу до даних з різних джерел, DAO (Da a Access Objec s) – Об’єкти доступу до даних, застосовується для доступу к базам даних в Microsof Visual Basic, Microsof Access, Visual Basic for Applica io s, ADO (Ac iveX Da a Objec s) – компактна технологія доступу до даних, орієнтована на Web, OLE DB – база даних OLE, набір специфікацій інтерфейсів компонентної об’єктної моделі COM. Метою даної курсової роботи є розгляд основних можливостей програмування баз даних в Visual C , зокрема використовуючи ODBC та DAO.

Програмування баз даних за допомогою ODBC. ODBC або Ope Da abase Co ec ivi y (Зв’язок відкритих баз даних) – незалежний від постачальника механізм доступу до даних з різних джерел. Він є реалізацією специфікацій X/Ope та SAG CLI (SQL Access Group Call Level I erface) – інтерфейс рівня виклику групи доступу SQL, яку виконала фірма Microsof . ODBC пропонує функції для взаємодії з базами даних за допомогою мови програмування, наприклад, додавання, модифікування і видалення даних, отримання службової інформації про базу даних, таблиці та індекси. Архітектура ODBC. Архітектура ODBC складається з п’яти основних рівнів: прикладний рівень, інтерфейс ODBC, диспетчер драйверів, драйвер та джерело даних.  Прикладний рівень реалізує GUI (Graphical User I erface – Графічний інтерфейс користувача) та бізнес-логіку. Він написаний на мові програмування, такій як Java, Visual Basic або C . Прикладна програма використовує функції з інтерфейсу ODBC для взаємодії з базами даних. Диспетчер драйверів є частиною ODBC Microsof . Він керує різними драйверами, що знаходяться в системі, виконуючи завантаження, спрямування викликів на потрібний драйвер і надання прикладній програмі інформації про драйвер, коли це необхідно. Оскільки одна прикладна програма може бути зв’язана з декількома базами даних, то диспетчер драйверів гарантує, що відповідна система керування базою даних отримує всі запити, що надходять до неї, та що всі дані з джерела даних будуть передані прикладній програмі. Драйвер – та частина архітектури, яка все знає про будь-яку базу даних. Система драйверів ODBC працює не лише на платформі WI DOWS, але і на інших, зокрема U IX, що перетворює API ODBC на могутній інструмент для створення платформно-незалежних застосувань. Крім того ODBC приводить використовуємий в застосуванні синтаксис SQL до єдиного стандарту, що дозволяє розробляти застосування незалежні від вида бази даних. Звичайно драйвер пов’язаний з конкретною базою даних, наприклад, драйвери Access, Oracle та драйвер SQL Server. Інтерфейс ODBC має набір функцій, таких як оператори SQL, управління з’єднанням, інформація про базу даних тощо. В обов’язки драйвера входить їх реалізація. Це означає, що в деяких базах даних драйвер повинен емулювати функції інтерфейсу ODBC, які не підтримуються системою керування базою даних. Він виконує роботу по розсиланню запитів в бази даних, отриманню відповідей і відправленню їх прикладній програмі. Для баз даних, що працюють в локальних мережах або I er e , драйвер підтримує мережний зв’язок. Джерело даних в контексті ODBC може бути системою керування базою даних або просто набором файлів на жорсткому диску. Він може бути як простою базою даних Microsof Access для невеликої фірми, так і багатосерверним зберігачем інформації про клієнтів телефонної компанії і їх розмовах. Коцепції API  ODBC. Основною частиною системи ODBC є драйвер. Драйвери можуть бути однорівневі та багаторівневі. Однорівневі драйвери обробляють звертання ODBC і оператори SQL, а багаторівневі – обробляють звертання ODBC та передають оператори SQL джерелу даних (можливо, серверу, розташованому де-небудь в мережі).

ODBC не вимагає, щоб драйвери підтримували всі функції цього інтерфейсу. Замість цього для драйверів визначаються рівні відповідності API та граматики SQL. Єдина вимога: якщо драйвер задовільняє деякому рівню, то він повинен підтримувати всі функції ODBC, визначені на цьому рівні, незалежно від того, чи підтримує їх база даних. Так як в обов’язки драйвера входить емуляція функцій ODBC, що не підтримуються системою керування базою даних, то інтерфейс ODBC не залежить від реалізації бази даних. Рівні відповідності API та граматики SQL для  ODBC. Тип Рівень відповідності Опис Рівні відповідності API Ядро Всі функції із специфікації SAG CLI. Виділення і звільнення описувачів зв’язку, SQL-оператора і оточення. Підготовка і виконання операторів  SQL. Отримання результату і службової  інформації про результат. Отримання інформації про помилки. Здатність виконувати транзанкції. Рівень 1 Розширений набір 1 включає API ядра плюс можливості посилати і отримувати часткові набори даних, шукати інформацію в каталозі, отримувати інформацію про можливості  драйвера і бази даних, тощо. Рівень 2 Розширений набір 2 включає рівень 1 плюс можливості обробляти масиви як параметри, можливість прокрутки курсору, виклик DLL транзанкцій, тощо. Рівні відповідності граматики SQL Мінімальна граматика Функції створення і видалення таблиць в мові  визначення даних. Прості функції вибору, вставки, модифікації і видалення в мові маніпулювання даними. Прості вирази. Граматика ядра Відповідність специфікаціям SAG CAE 1992 на мінімальну граматику плюс зміна таблиць, створення і видалення індексу, створення і видалення логічних таблиць бази даних для DLL. Повний оператор SELEC для DDL. Повний Оператор SELEC для DML. Функціїї в виразах, наприклад, SUM a d MAX. Розширена граматика Додаткові можливості, такі як зовнішні з’єднання, позиційовані модифікація і видалення, більше виразів і типів даних, виклики процедур. ODBC не є еквівалентом Embedded SQL (Вбудований SQL), який використовує оператори SQL в вихідних програмах, написаних на інших мовах. Схожі гібрідні програми перед передечею компілятору основної мови програмування оброблюються прекомпілятором. ODBC інтерпретує оператори SQL під час виконання. Основна програма не потребує прекомпіляції для виконання різних операторів SQL, як і не треба компілювати окремі версії програми для різних джерел даних. Блок-схема типової ODBC-програми. Перш ніж реалізувати оператори SQL, застосування ODBC повинно виконати ряд дій, щоб під’єднатись до джерела даних. Типові дії звертання ODBC:       Виділяє середовище ODBC          Виділяє пам’ять для підключення               Завантажує драйвер, підключає до джерела //Виконати оператори ODBC SQLPrepare(); SQLExecu e(); SQLBi dCol(); SQLFe ch(); .                   Виділяє пам’ять для оператора SQL                               SQLFreeS m ();                                                         Звільнює пам’ять,  виділену для оператора               Перерозподіляє драйвер, відключає від джерела                SQLFreeCo ec ();                                                              Звільнює пам’ять,  виділену для       Звільнює середовище, перериває сеанс Виклик SQLAllocE v() ініціалізує бібліотеку ODBC і повертає дескриптор типу SQLHE V.

Формы могут использоваться для других целей, различные виды форм можно найти в учебной базе данных Борей. Отчеты. Позволяют отобрать данные из таблиц или запросов для просмотра и вывода на печать. В отчетах можно использовать различные приемы форматирования и оформления документов. Макросы. Макрос это последовательность специальных макрокоманд для выполнения определенных операций. Макросы обычно связываются с кнопками, реже с другими элементами форм. После нажатия кнопки записанные в макросе команды выполняются автоматически. Модули. Модуль это программа на языке Visual Basic для приложений (VBA), состоящая из процедур и функций. Модули и макросы позволяют значительно расширить возможности базы данных, но их создание требует определенной квалификации. С объектами базы данных можно выполнять различные операции, например создавать, изменять или удалять. Для этого можно использовать соответствующие кнопки на ленте или другие элементы, например контекстное меню. Об особенностях работы с объектами базы данных вы узнаете из следующих уроков

1. Центральна база даних Держмитслужби України

2. Базы данных в Internet

3. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

4. Различные классы баз данных по предметным областям использования

5. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

6. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"
7. База данных "Домашняя библиотека"
8. Работа с Базами данных в Delphi

9. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

10. Базы данных Microsoft Access

11. Разработка базы данных "Культурный досуг"

12. Системы управления базами данных

13. Алгоритм создания базы данных складского учета

14. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

15. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

16. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

18. Защита баз данных

19. Структура базы данных

20. База данных периодического издания

21. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных

22. База данных
23. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним
24. Археологический источник и база данных. Выбор модели.

25. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

26. Создание баз данных в InterBase SQL Server

27. Введение в проектирование реляционных баз данных

28. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

29. Базы данных и файловые системы

30. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках

31. Организация баз данных

32. Проектирование и реализация базы данных

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Excel 97 в качестве базы данных

34. База данных Бюро знакомств

35. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

36. Иерархические структуры в реляционных базах данных

37. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

38. Организация доступа к базам данных в Интернет
39. Перенос Базы Данных на WEB-сервер
40. Работа с базами данных

41. Реляционные базы данных

42. Создание баз данных в Microsoft Access

43. Создание и ведение баз данных

44. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

45. Формирование базы данных

46. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

47. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

48. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Менеджер подключений к базам данных

50. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

51. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

52. HTML и базы данных

53. Создание базы данных «расписание»

54. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия
55. Базы данных в Delphi
56. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

57. Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство

58. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"

59. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

60. База даних лікарських препаратів

61. База даних по приватним підприємствам регіону

62. База даних студії веб-дизайну

63. База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"

64. База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

65. База данных "Архив"

66. База данных "Международные переговоры"

67. База данных "Сотрудники"

68. База данных "Такси"

69. База данных "фруктовый сад"

70. База данных MS Access
71. База данных аттестационных ведомостей
72. База данных видеокарт

73. База данных для ремонта автомобилей

74. База данных компьютерного магазина

75. База данных компьютерной фирмы

76. База данных по учёту видеокассет

77. База данных приёмной комиссии

78. База данных учащихся

79. Бази даних в Excel, Access з викликами на VBA

80. Базы данных

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Базы данных

82. Базы данных и информационные технологии

83. Базы данных и управление ими

84. Восстановление базы данных

85. Инфологическая модель базы данных "Защита доступа"

86. Инфологическая модель базы данных "Тестирование"
87. Инфологическая модель базы данных технологического процесса
88. Информационные базы данных: нормализация, связи и ключи

89. Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97

90. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

91. Методика создания структуры базы данных на персональном компьютере

92. Наращивание экономической и статистической информации в двухструктурных реляционных базах данных

93. Нормализация таблиц в реляционной модели базы данных

94. Организация баз данных и выбор систем управления базами данных

95. Основные принципы проектирования баз данных

96. Политика безопасности баз данных

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Практика по созданию базы данных для гостиницы

98. Проектирование баз данных MS Access

99. Проектирование базы данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.