Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Конституционно-правовая ответственность

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Конституционно-правовая ответственность"Сдавалось в Киевском Университете им. Т.Г. Шевченко на кафедре Констит. Права Cистемна криза в усіх сферах суспільного життя України не могла не обминути і конституційну сферу. При цьому особливо небезпечною є безвідповідальність вищих органів державної влади, їх посадових осіб за порушення норм Конституції України від 28.06.1996 р. Актуальність теми посилюється виключною важливістю виконання завдання по створенню ефективного правового механізму захисту Конституції, особливе місце в якому займає конституційна відповідальність. Конституційно-правова відповідальність – це особливий вид юридичної відповідальності, зміст і особливості якої зумовлені першочерговою роллю конституційного права в системі національного права України.Дамо визначення: Конституційно-правова відповідальність – передбачений нормами конституційного права специфічний обов’язок суб’єктів конституційного права переносити особисті чи матеріальні незгоди за скоєне правопорушення, який виступає як засіб забезпечення норм конституційного права, часто має чітко виражений політичний характер, реалізує інтереси особливого кола суб’єктів через спеціальний механізм реалізації та втілення в життя; має цілу низку санкцій. Існують різні критерії класифікації конституційно-правової відповідальності. Я наведу найбільш поширені: За формою реалізації конституційно-правова відповідальність поділяється на: пряму (безпосередню) – передбачену безпосередньо нормами конституційного права, та непряму (опосередковану) – передбачену нормами інших галузей права. Конституційно-правову відповідальність можна також класифікувати за суб’єктами. [[У радянському державному праві недостатньо уваги приділяли проблемам конституційно-правової відповідальності. Це, звичайно, було зумовлено тим, що характер цього виду юридичної відповідальності політико- правовий (хоча це і не єдина точка зору: детальніше про це – нижче) - політичний режим радянської держави не передбачав de fac o відповідальності вищих органів влади, що в свою чергу не могло не відобразитися на конституціоналістичних настроях, поглядах і, звичайно, працях дослідників.]] У правовій державі в основу побудови системи державних органів покладається принцип розподілу влади. Даний принцип, закріплений і у Конституції, зокрема (ст. 6), визначає, що “Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову”. Основою даного принципу є механізм стримань та противаг, який фактично закріплюється в санкціях норм Конституції – норм прямої дії, які в свою чергу визначають певні види конституційно-правової відповідальності. Як зазначалося вище, реальна необхідність розвитку конституційно- правової відповідальності набула особливого значення в останні роки у зв’язку, перш за все, з недосконалістю функціонування вищих державних органів, які керують політикою держави (саме для ліквідації цього негативного фактору необхідно встановити потужну систему конституційної відповідальності). По-друге це питання має й чисто теоретичний аспект, який зумовлює і вимагає поглибленого вивчення самого питання конституційно- правової відповідальності, оскільки до сих пір деякі її положення залишаються дискусійними і вимагають негайного вирішення.

Конституційно-правовій відповідальності притаманні особливості (особливі ознаки), які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності: 1) Основне призначення КПВ – захист Конституції, в той час, коли інші види юридичної відповідальності покликані виконувати більш широкі функції. 2) Підставою настання КПВ є порушення норм Конституції, які відповідно конкретизуються в конституційному законодавстві. 3) Конституційно-правова відповідальність має складну структуру. Вона закріплює: по-перше, соціальну відповідальність, що вимагає відповідної, високосвідомої та ініціативної поведінки всіх суб’єктів конституційного права; по-друге, загальні начала відповідальності за правопорушення, що служать “орієнтиром” для формування відповідальності в інших галузях права; по-третє, - конкретні види конституційно-правової відповідальності, що застосовується за порушення окремих конституційно-правових норм та інститутів. 4) Високий авторитет конституційно-правових норм, їх неухильне виконання всіма суб’єктами конституційного права забезпечується виключністю застосування заходів конституційно-правової відповідальності за правопорушення. На перше місце тут виступає превентивно-попереджувальна дія даного виду відповідальності. 5) Конституційно-правова відповідальність визначає не тільки міру впливу у випадку правопорушення, але й передусім відповідальну поведінку суб’єктів конституційного права щодо виконання свого обов’язку, реалізації політико-юридичної компетентності. Тому даний вид відповідальності формується не тільки в охоронних, але, більшою мірою, у регулятивних приписах норм конституційного права. 6) КПВ часто ность яскравий політико-правовий характер, обумовлений реалізацією даного виду відповідальності у сфері здійснення народовладдя, й іноді перетинається з політичною відповідальністю. З приводу цього питання між вченими-конституціоналістами ведеться дискусія: чи є конституційна відповідальність різновидом політичної відповідальності, чи навпаки, конституційна відповідальність поєднує в собі політичну і моральну відповідальність. Моя точка зору така: політична відповідальність не має рис юридичної відповідальності, оскільки тут ми взагалі не маємо на увазі порушення юридичної норми. Тому КПВ є самостійним видом юридичної відповідальності. Ще однією особливістю конституційної відповідальності є те, що вона буває двох видів: - ретроспективна, що передбачає відповідальність за минуле. Вона настає лише тоді, коли для цього є нормативна підстава – пряма вказівка в законі; фактичною підставою ретроспективної відповідальності є вчинення правопорушення. На даний момент застосування заходів ретроспективної відповідальності в галузі конституційного права – не звичайний, а скоріше надзвичайний вид діяльності. - активна або позитивна, тобто відповідальна поведінка, підзвітність, юридична компетентність, усвідомлення свого обов’язку, його неухильне виконання, тобто відповідальність як обов’язок здійснити дії, встановлені у законі. Підставою активної (позитивної) відповідальності є покладення на суб’єкта конституційно-правових відносин і невиконання або не належне виконання суб’єктом конституційних відносин певних функцій (бездіяльність посадової особи, недосягнення поставлених цілей і завдань, неефективна робота певних органів тощо).

Дуже важливою особливістю конституційно-правової відповідальності є перенесення “центру тяжіння” з ретроспективного аспекта на позитивний. Ретроспективна відповідальність настає лише в тому випадку, коли “не спрацював” механізм активної відповідальності. Як бачимо, деякі з наведенах ознак КП відповідальності є застарілими і не відповідають рівню нових відносин, які складаються на сучасному етапі розвитку в галузі конституційного права, і невиправдано ускладнюють їх. Зрозуміло також, що Конституція та конст. закони не можуть бути єдиним джерелом КПВ, оскільки більшою мірою вони покликані регламентувати лише основи всіх видів юридичної відповідальності, які підлягають подальшій конкретизації в галузевому законодавстві. Однак в системі КП України недостає інтеграційної ланки, яка б впорядкувала всі складові КПВ. Я вважаю, що для цього необхідно розробити та прийняти закон України “Про конституційну відповідальність”, в якому були б чітко визначені юрдичні підстави для настання несприятливих наслідків конституційної відповідальності, а так само і порцедурні питання відставки вищих посадових осіб. Відсутність конкретних підстав притягнення до констит. відповідальності – одна з найважливіших проблем конституційного права. Загальний характер конституційних норм є додатковим аргументом на користь прийняття такого закону, який системно конкретизував би норми Конституції, тому цей закон повинен повністю грунтуватися на положеннях Конституції, деякі з яких можна навіть безпосередньо використати в його тексті. На мій погляд, у даному законі повинно даватися поняття КПВ, підстави настання КПВ, повинні бути перераховані суб’єкти КПВ і процедура притягнення до відповідальності кожного з них. Суб’єктами конституційно-правова відповідальності можуть бути: - держава. Такий висновок випливає із аналізу ч.2 ст. 3. Конституції, в якій сказано, що “держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”, тому невиконання взятих на себе державою зобов’язань повинно тягти за собою конституційно-правову відповідальність. - органи державної влади - органи місцевого самоврядування - громадські об’єднання: політичні партії і громадські організації - посадові особи – депутати - фізичні особи: громадани України, іноземні громадяни та особи без громадянстваЗгідно з таким поділом суб’єктів можна розробити структуру законопроекту за принципом: кожному суб’єкту відповідає розділ з такою ж назвою. (напр. “Відповідальність Держави”, “Відповідальність вищих органів державної влади”, “Відповідальність посадових осіб” тощо.) Згадавши суб’єкт КПВ, логічно було б згадати об’єкт і об’єктивну сторону КПВ. Об'єктом конституційно-правової відповідальності є відносини, що регламентуються нормами даної галузі права, сутність яких полягає в тому, що це фундаментальні відносини, в основі яких лежить практика народовладдя. Об’єктом равопорушення можуть бути, наприклад, владовідносини у сфері реалізації прав і свобод громадян, видання актів державних органів, виборчих прав громадян тощо. Об’єктивна сторона порушення за конституційним правом є протиправною поведінкою суб’єкта, яка не відповідає вимогам норм конституційного права України.

Конституционные обязанности человека и гражданина Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений наряду с правами являются обязанности этого субъекта, равно как и гарантии его прав и ответственность. Конституция РФ 1993 г., в отличие от предыдущих российских конституций и основных законов некоторых иностранных государств, не содержит специальной главы, посвященной обязанностям человека и гражданина. Вместе с тем такие обязанности в конституционном тексте содержатся главным образом в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина», что подчеркивает неразрывное единство двух составных частей конституционно-правового статуса личности в России — конституционных (основных) прав и свобод и конституционных обязанностей. Конституция РФ говорит, в частности, о следующих обязанностях человека и гражданина, конкретизированных и детализированных в отраслевом законодательстве: 1) соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15); 2) уважать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17); 3) обязанность родителей

1. Законодательное регулирование конституционно-правовой ответственности региональных и местных органов власти

2. Конституционно-правовая ответственность

3. Конституционно-правовая ответственность в РФ

4. Отставка Правительства и его членов как мера конституционно-правовой ответственности

5. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

6. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ
7. Конституционно-правовой статус общественных объединений
8. Конституционноправовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

9. Особенности административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в медицинской практике

10. Конституционно-правовой статус РФ

11. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

12. К вопросу о конституционноправовых договорах

13. Проблемы конституционно-правового гарантирования правозащитной функции судебной власти в Российской Федерации

14. Конституционно-правовой статус РФ

15. Конституционно-правовые отношения и их субъекты

16. Конституционно-правовые преобразования и экономические реформы

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

17. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

18. Конституционо-правовые основы государственной службы

19. Конституционно-правовое регулирование политической системы

20. Виды гражданско-правовой ответственности

21. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и его компетенция

22. Административная эколого-правовая ответственность в Украине
23. Гражданско-правовая ответственность
24. Гражданско-правовая ответственность за вред причиненный государственными органами

25. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан

26. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности

27. Конституционно правовой статус федерального собрания

28. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности средств массовой информации

29. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

30. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации

31. Конституционно-правовой статус правительства

32. Конституционно-правовой статус Российской Федерации

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Конституционно-правовой статус человека и гражданина

34. Конституционно-правовые основы контрольной деятельности

35. Конституционно-правовые основы становления социального государства в России

36. Международно-правовая ответственность государств

37. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств

38. Особенности конституционно-правовых норм
39. Понятие и конституционно-правовая сущность правотворчества
40. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности

41. Понятие, особенности, виды и функции гражданско-правовой ответственности

42. Правовая ответственность за нарушение в сфере документационного обеспечения управления

43. Правовая ответственность налоговых и таможенных органов

44. Характеристика гражданско-правовой ответственности в системе права

45. Вина как условие гражданско-правовой ответственности

46. Международно-правовая ответственность

47. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

48. К вопросу о правовой природе ответственности по налоговому законодательству

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

49. Правовые меры ответственности за экологические правонарушения

50. Органы управления акционерного общества и гражданско-правовое регулирование ответственности

51. Конституционные основы правового государства Российской Федерации

52. Административная ответственность и административно-правовые режимы

53. Конституционная характеристика правового статуса личности

54. Общество с ограниченной ответственностью и его правовой статус
55. Правовая характеристика Конституционного Суда Российской Федерации
56. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью

57. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью как юридического лица

58. Правовое регулирование общества с ограниченной ответственностью

59. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью

60. Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя как его правовое последствие

61. Юридическая ответственность и правовые санкции

62. Материальная ответственность военнослужащих

63. Налоговая система России в новом правовом поле

64. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

66. Административная ответственность за налоговые правонарушения

67. Административно правовые отношения (Контрольная)

68. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

69. Правовое регулирование государственной службы

70. Правонарушение и ответственность
71. Правонарушения и юридическая ответственность
72. Административно-правовой статус военнослужащих

73. Понятие и принципы административной ответственности

74. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

75. Административно-правовой статус граждан

76. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

77. Источники правового регулирования банковской деятельности

78. Правовой статус Центрального Банка РФ

79. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

80. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Правовое положение Акционерного Общества

82. Вещно-правовые способы защиты права собственности

83. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

84. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

85. Гражданско-правовой договор

86. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
87. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
88. Правовая охрана товарных знаков

89. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

90. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

91. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

92. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

93. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

94. Лизинг и его правовое регулирование

95. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

96. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

97. Траншейные коробки и участок строительства (ответственность инженеров и строителей)

98. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

99. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

100. Правовое положение индивидуального предпринимателя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.