Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Кафедра політології та соціології Реферат На тему: «Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму» Київ 2009 План Вступ Характеристика соціал-демократії та лібералізму як політичних ідеологій Спільні та відмінні риси соціал-демократії та лібералізму Соціал-демократія та лібералізм на практиці Висновок Використана література Вступ Соціал-демократична та ліберальна політичні ідеології відіграли значну роль у формуванні як сучасної суспільно-політичної системи, так і ідейно-політичної ситуації в сучасному світі. Відомі дослідники та політичні діячі, які не належать до самої соціал-демократії та лібералізму, не без підстав називали XX століття соціал-демократичним століттям ( а як відомо, соціал-демократія та лібералізм мають багато спільних цінностей та ідей). Тепер спробуємо з'ясувати, що є соціал-демократія і лібералізм, яке місце вони займають в загальному спектрі соціально-політичних течій в індустріально розвинених країнах сучасного світу. А також охарактеризуємо спільні та відмінні риси цих двох політичних ідеологій, їх преваги та недоліки, надбання та помилки на прикладі провідних країн світу. Соціал-демократію та лібералізм можливо визначити і як соціально-політичні рухи, і як ідейно політичні течії. Отже, розглядати їх треба з оляду на ці сторони, враховуючи, що всередині них ще існують різні їх напрямки. 1. Характеристика соціал-демократії та лібералізму як політичних ідеологій Лібералізм фр. libйralisme — філософська, політична та економічна теорія, а також ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом суспільства та економічного ладу. Слово «ліберальний» походить від лат. liber («вільний»). Тит Лівій в «Історії Риму від заснування міста» описує боротьбу за свободу між класами плебеїв і патриціїв. Марк Аврелій у своїх «Міркуваннях» пише про подання «про державу, до закону, рівним для всіх, де визнаються рівність і рівне право на мову; також про єдинодержавію, яке все більше шанує свободу підданих». В епоху італійського Відродження ця боротьба поновилася між прихильниками вільних міст-держав і Папи Римського. Нікколо Макіавеллі в своїх «Міркуваннях про першу декаду Тита Лівія» виклав принципи республіканського правління. Джон Локк в Англії і мислителі французької освіти сформулювали боротьбу за свободу особистості. В російську мову слово «лібералізм» прийшло в кінці XVIII століття а з французького фр. libйralisme і означало «вільнодумство». Негативний відтінок до цих пір зберігся в значенні «зайва терпимість, шкідлива поблажливість, потурання» («Новий словник російської мови» під ред. Т. Ф. Єфремова). В англійській мові слово liberalism також спочатку мало негативний відтінок, але втратила його. Форми лібералізму Спочатку лібералізм виходив з того, що всі права повинні бути в руках у фізичних та юридичних осіб, а держава повинна існувати виключно для захисту цих прав (класичний лібералізм). Сучасний лібералізм значно розширив рамки класичної трактування і включає в себе безліч течій, між якими є глибокі суперечності і деколи виникають конфлікти.

Ці течії відображені, зокрема, в такому ключовому документі, як «Загальна декларація прав людини». Для визначеності з термінологією, «політичний лібералізм» означає рух за ліберальну демократію та проти абсолютизму чи авторитаризму; «економічний лібералізм» — за приватну власність і проти державного регулювання; «культурний лібералізм» — за особисту свободу і проти обмежень на неї з міркувань патріотизму або релігії; «соціальний лібералізм» — за рівність можливостей і проти економічної експлуатації. Сучасний лібералізм в більшості розвинених країн являє собою суміш всіх цих форм. У країнах третього світу на перший план часто виходить «лібералізм третього покоління» — рух за здорове середовище проживання і проти колоніалізму. Лібералізм проголошує, що ініціативна (активна), вільна, тобто неконтрольована діяльність осіб, головним чином економічна й політична, є справжнім джерелом поступу в суспільному житті. Спрямований на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод; обстоює абсолютну цінність людської особистості («особа важливіша за державу») та рівність всіх людей щодо прав особистості. Метою лібералізму є максимальне послаблення («пом'якшення») різних форм державного і суспільного примусу щодо особи (контролю особи тощо), обстоює шлях мирного, реформаторського здійснення соціальних перетворень. Лібералізм почав формуватися наприкінці XVII століття, його джерелом була філософія та соціально-політична думка епохи Просвітництва головним чином стосовно того, що кожна людина наділена певними правами та ідей гуманізму; розквіт «класичного» лібералізму припав на 1-шу половину XIX століття. Ідеологічно лібералізм протистоїть, з одного боку, консерватизму та етатизмові (в питаннях про роль держави та щодо допустимої швидкості змін у політиці), а з іншого боку соціалізму, комунізму, колективізмові тощо (в питаннях приватної власності перш за все, а також питаннях соціальної підтримки з боку держави). До сучасних ліберальних доктрин належать, зокрема: неолібералізм, ордолібералізм, лібертаріанізм. До відомих представників лібералізму належать: І. Бентам, Б. Констан, Д. С. Мілл, І. Берлін, К. Поппер, С. де Мадарьяґа, Р. Дарендорф, Р. Арон, Ф. фон Гайєк. Основні принципи лібералізму Ідеалом лібералізму є товариство зі свободою дій для кожного, вільним обміном політично значущою інформацією, обмеженням влади держави і церкви, верховенством права, приватною власністю і свободою приватного підприємництва. Лібералізм відкинув багато положень, що були основою попередніх теорій держави, такі як божественне право монархів на владу і роль релігії як єдиного джерела пізнання. Фундаментальні принципи лібералізму включають індивідуальні права (на життя, особисту свободу і власність); рівні права і загальна рівність перед законом; вільну ринкову економіку; уряд, що обирається на чесних виборах; прозорість державної влади. Функція державної влади при цьому зводиться до мінімуму, необхідного для забезпечення цих принципів. Сучасний лібералізм також віддає перевагу відкритому суспільства, заснованому на плюралізмі та демократичному управлінні державою, за умови захисту права меншості та окремих громадян .

Деякі сучасні течії лібералізму більш терпимі до державного регулювання вільних ринків заради забезпечення рівності можливостей досягнення успіху, загальної освіти та зменшення різниці в доходах населення. Прихильники таких поглядів вважають, що політична система повинна містити елементи соціальної держави, включаючи державну допомогу з безробіття, притулки для бездомних і безкоштовну охорону здоров'я. Відповідно до поглядів лібералів, державна влада існує для блага людей їй підвладних, і політичне керівництво країною повинно здійснюватися на основі згоди більшості керованих. На сьогоднішній день політичною системою, яка найбільш співзвучна переконанням лібералів, є ліберальна демократія. Політичний лібералізм Політичний лібералізм — переконання, що окремі особистості є основою закону і суспільства, і що громадські інститути існують для того, щоб сприяти наділення індивідуумів реальною владою, без запобігання перед елітами. Це переконання в політичній філософії та політології називається «методологічний індивідуалізм». В основі лежить уявлення, що кожна людина найкраще знає, що для нього краще. Англійська Велика хартія вольностей(1215 р.) являє приклад політичного документа, в якому деякі індивідуальні права поширюються далі, ніж прерогатива монарха. Ключовим моментом є суспільний договір, згідно з яким закони видаються за згодою товариства для його блага і захисту суспільних норм, і кожен громадянин підпорядковується цим законам. Особливий акцент робиться на верховенстві закону, зокрема, лібералізм виходить з того, що держава володіє достатньою силою для його забезпечення. Сучасний політичний лібералізм також включає в себе умова загального виборчого права, незалежно від статі, раси або майнового стану; найкращою системою вважається ліберальна демократія. Економічний лібералізм Економічний, або класичний лібералізм виступає за індивідуальні права на власність і свободу контракту. Гаслом цієї форми лібералізму є «вільне приватне підприємство». Перевага віддається капіталізму на основі принципу невтручання держави в економіку, що означає скасування державних субсидій та юридичних бар'єрів для торгівлі. Економічні ліберали вважають, що ринок не потребує державного регулювання. Деякі з них готові допустити урядовий нагляд над монополіями та картелями, інші стверджують, що монополізація ринку виникає тільки як наслідок дій держави. Економічний лібералізм стверджує, що вартість товарів і послуг повинні визначатися вільним вибором індивідуумів, тобто, ринковими силами. Деякі допускають присутність ринкових сил навіть в галузях, де держава традиційно зберігає монополію, наприклад, забезпечення безпеки або судочинстві. Економічний лібералізм розглядає економічну нерівність, яка виникає через нерівні позицій при укладанні контрактів, як природний результат конкуренції, за умови відсутності примусу. В даний час ця форма найбільш виражена в лібертаріанстві, іншими різновидами є мінархізм і анархо-капіталізм. (Див. також неолібералізм, лібералізація). Лібералізм в Україні За ставленням до демократії і держави як соціальної інституції політична культура сучасних українців залишається в значній мірі авторитарною, етатистською та патерналістською.

Основою ц внутршньо гармон  насамперед духо-волевфактори;але крм х впливають  фактори матеральн. Бо мимо певно стичност, ц матеральн завдання та нтереси найкраще здй]снюються й забезпечуються в органзуючих контролюючихрамкахнац-держави. Гармонйне спвробтництво соцальних груп порушуться й зазна внутршнх зривв в умовахзастарлост суспльно-виробничо структури нац, коли поруч актуальних груп для дано сторично доби задержуються ще при житт, а то й пануванн т складники, що вже пережили свою соцальну мсю , вдмираючи в клтинах нацй, стають паразитарними. Власне тому нацократя заперечуючи пролетарську фкцю комуно-соцалзму з неменшою нетерпимстю ставиться до укранських таки реакцйних, або так зв. консервативних, течй, що пд спекулятивного покришкою трудових монархй намагаються штучно вдживитипаразитарнй антисуспльн (помщицьк й протофсовськ) сили. За фундамент сво суспльно-виробничо й полтично бу]дови нацократя бере животворч характерн для нашо доби й нтересв Укрансько Нац основн групи селян]ства, робтництва й провдно, продукуючо нтелгенц, що  еманацю (втленням) цих перших двох соцальних груп, ведучи х у творчу, бадьору будучнсть не шляхами антагонзмв  вйни всх проти всх лише соцального миру й солдарности (спвробтництва). IV

1. Соціал-демократична концепція держави та влади

2. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

4. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

5. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

6. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
7. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики
8. Соціалістична індустріалізація в Україні

9. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

10. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

11. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

12. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

13. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

14. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

15. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

16. Держава і право України в період перебудови соціалізму

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

18. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

19. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

20. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

21. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

22. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
23. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
24. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

25. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

26. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

27. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

28. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

29. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

30. Порівняльне державознавство

31. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

32. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

33. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

34. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

35. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

36. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

37. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

38. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів
39. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
40. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

41. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

42. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

43. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

44. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

45. Характеристика елліністичної архітектури

46. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

47. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

48. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

50. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

51. Общая характеристика процесса научения

52. Редкие растения, краткая характеристика

53. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

54. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения
55. Экономико-географическая характеристика Белоруссии
56. Общая характеристика степной зоны

57. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

58. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

59. Характеристика Дальневосточного экономического района

60. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

61. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

62. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

63. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

64. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

66. Экономико-географическая характеристика Германии

67. Экономико-географическая характеристика Германии

68. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

69. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

70. Экономико-географическая характеристика Канады
71. Экономическая характеристика Таджикистана
72. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

73. Характеристика природного комплекса Черного моря

74. Характеристика Франции

75. Социально-экономическая характеристика Болгарии

76. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

77. Виды и характеристика федеральных налогов

78. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

79. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

80. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

82. Характеристика налоговой системы Великобритании

83. Характеристика источников Конституционного права

84. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

85. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

86. Страховой рынок Украины и его характеристика
87. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда
88. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

89. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

90. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

91. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

92. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"

93. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

94. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

95. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

96. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

97. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

98. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

99. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

100. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.