Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Національний університет “Острозька академія” Кафедра економічної теорії Курсова робота на тему: Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва Виконала: студентка групи Е-12 Лівінчук І.П. Науковий керівник: викл. Костів О. М. Острог, 2007 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ 1.1 Сутність матеріального виробництва та його роль у національному господарстві України 1.2 Структура матеріального виробництва та його галузей 1.3 Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗЕЙ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА 2004-2006 РОКИ 2.1 Оцінка розвитку промисловості за 2004-2006 роки 2.2 Аналіз розвитку сільського господарства, будівництва та транспорту за 2004–2006 роки 2.3 Оцінка розвитку галузей матеріального виробництва за 2004-2006 роки РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 3.1 Перспективи розвитку галузей промисловості 3.2 Основні шляхи розвитку сільського господарства 3.3 Шляхи покращення економічного становища галузей будівництва та транспорту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Для того, щоб будь-яке підприємство ефективно працювало, необхідно визначити його оптимальне розміщення на певній території, яке дозволить як рентабельно продовжувати його роботу, так і сприятиме економічному розвитку підприємства в цілому. Матеріальне виробництво – складова частина народного господарства, яка посідає досить значну його частину. Отже, від ефективності виробництва галузей матеріального виробництва залежить соціально-економічне становище країни в цілому. Тому для країни є вкрай важливим забезпечити повноцінне функціонування галузей матеріального виробництва, правильне їх розташування, визначивши усі фактори розміщення, які впливають на їх функціонування. Щороку в Україні створюються нові підприємства матеріального виробництва, які вимагають точної методології визначення їх правильного розташування щодо ресурсів, споживачів та інших підприємств. Тому для України є актуальним вивчення характеристики факторів розміщення галузей матеріального виробництва, оскільки від їх правильного розміщення залежить рівень економічного розвитку країни в цілому. Метою є проведення характеристики факторів розміщення галузей матеріального виробництва. Об’єктом дослідження нашої курсової роботи є галузі матеріального виробництва, а предметом дослідження – територіальне розміщення галузей матеріального виробництва. Для досягнення заданої мети дослідження потрібно визначити ряд завдань: вивчити сутність матеріального виробництва та його значення у народному господарстві України; розглянути структуру матеріального виробництва та фактори розміщення; вивчити сучасне економічне становище галузей матеріального виробництва на основі результатів їх функціонування; розглянути шляхи розвитку галузей матеріального виробництва. При дослідженні використовувалися такі методи: аналітичний; статистичний; графічний. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ 1.1 Сутність матеріального виробництва та його роль у національному господарстві України Україна – індустріально-аграрна держава, народне господарство якої складається з галузей матеріального і нематеріального виробництв.

Матеріальне виробництво охоплює ті підприємства й галузі, що виробляють матеріальні блага (промисловість, сільське господарство, будівництво), а також ті, що виробляють матеріальні послуги (транспорт, торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне постачання та збут) . Саме матеріальне виробництво виробляє засоби виробництва (сировина, паливо, енергія, машини, будівельні матеріали, споруджуються підприємства, прокладаються шляхи сполучення) та предмети споживання (продовольство, одяг, взуття, меблі, легкові автомобілі, побутова радіоапаратура, електроприлади і т.д.) . Найбільшим у структурі виробничої сфери України за усіма показниками є промислове виробництво. Його продукція споживається в усіх галузях народного господарства, йде у фонди нагромадження (у капіталовкладення), на експорт . Паливна промисловість і електроенергетика – найважливіші базові галузі, оскільки вони забезпечують розвиток і функціонування сфери виробництва, сфери послуг і побуту людей. Не менш важливим міжгалузевим комплексом у структурі промисловості є металургійний комплекс, продукція якого є основою індустріалізації національної економічної системи. На базі конструкційних матеріалів металургійного комплексу розвиваються машинобудування, капітальне будівництво, транспорт та інші галузі базових і соціальних виробництв фондомісткої важкої промисловості, які потребують великих обсягів робіт. Сучасне хімічне виробництво дуже важливе для національної економіки, бо виготовляє продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового призначення. Хімічний комплекс України є однією з найважливіших ланок її продуктивних сил. Його підприємництва виготовляють продукцію, яка істотно заміняє шкіру, метали, дерево, скло тощо . Машинобудування – провідна галузь промисловості України. Машинобудування в нашій країні є органічною складовою частиною майже кожного значного промислового комплексу. Виняткове значення цієї галузі полягає насамперед у тому, що вона дає знаряддя праці для матеріального і духовного виробництва, радикально примножуючи його продуктивну силу та інтелектуальні можливості людини . Другою великою національно-господарською галуззю України є сільське господарство. Сільськогосподарське виробництво – основа соціально-економічного та політичного життя України. Більше половини вартості виробленої продукції сільське господарство реалізовує у вигляді сировини, майже четверта частина йде безпосередньо у фонд споживання, тобто використовується як продовольство. Виробництво продовольства – основа існування будь-якого суспільства . Жодна виробнича сфера без наслідків виробничої діяльності аграрного матеріального виробництва обійтися не в змозі, бо воно для цього матеріального механізму є органічно тією чи іншою мірою не тільки потрібним, а й неминуче необхідним . Будівництво створює новий, а також відбудовує діючий основний капітал. Від нього залежить розвиток житлової сфери, нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об’єктів, лікарень, шкіл, торговельних центрів тощо.

Будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх сферах господарства. Він впливає на темпи, масштаби і розміщення виробництва як один з найбільш капіталомістких і диференційованих виробничих систем. Тому під час визначення розміщення капітального будівництва враховують наявність будівельної організації в регіоні. Водночас слабкість будівельної бази стримує промислове виробництво, будівництво великих комбінатів, галузевих і територіально-виробничих комплексів . Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин. Він бере участь у створенні продукції та її доставці споживачам, створює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями народного господарства, а також між країнами та регіонами. Впливає на розвиток господарства і як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів . Сільське господарство впливає на роботу транспорту в залежності від ступеня його інтенсивності та рівня розвитку агропромислової інтеграції. Транспорт вивозить сільськогосподарську продукцію, як в натуральному, так і в переробленому вигляді; завозить корми, паливо, мінеральні добрива, будівельні матеріали, сільськогосподарські машини та запчастини до них . Безпосередньо з транспортом пов’язані зовнішня та внутрішня торгівлі. Обсяг вантажообігу з іншими країнами залежить від економічних відносин з цими країнами. У внутрішній торгівлі цей вантажообіг залежить від багатьох факторів: територіальної організації торгівлі, особливостей товарних ресурсів, розмірів та складу товарообігу, концентрації населення як споживача роздрібного товару та ін. Матеріальне виробництво посідає важливе значення у народному господарстві України, кожна з галузей якого однаково важлива для його розвитку, структури та функціонування. Матеріальне виробництво відіграє важливу роль у соціально-економічного розвитку України, де складає вагому частину валового внутрішнього продукту. 1.2 Структура матеріального виробництва та його галузей Матеріальне виробництво, як зазначалось, є складовою народного господарства, а отже структура його включає багато галузей, які також мають досить не просту структуру. Варто зазначити, що матеріальне виробництво не включає повністю певні комплекси, а лише їх складові, які займаються виробництвом продукції. Матеріальне виробництво включає: - промисловість, сільське господарство, будівництво, де створюються натуральні цінності; - транспорт і зв’язок, обслуговування натурального виробництва, тобто забезпечення доставки натуральних цінностей споживачам; - торгівля, матеріально-технічне постачання, громадське харчування, заготівля, тобто продовження процесу виробництва і створення приросту доданої вартості . У промисловому виробництві виділяють наступні галузі народного господарства: паливну, електроенергетику, чорну і кольорову металургію, хімічну, лісову, легку і харчову промисловість . Паливно-енергетичний комплекс - це сукупність галузей промислового виробництва, які спеціалізуються на видобутку, збагаченні, переробці та споживанні твердого, рідкого і газоподібного палива; виробництві, передачі та використанні електроенергії і тепла.

Цей етап реалізується за допомогою різних політичних партій, які створюються таким чином, щоб охопити все ідеологічне поле, їх можна поділити на три основні типи: інтернаціональні (комуністичні, соціалістичні, робітничі), національні (монархічні, націоналістичні, націонал-соціалістичні, консервативні), «болото» (партії без чіткої орієнтації). Надаючи гроші тим чи іншим партіям й виводячи їх на політичну сцену, легко контролювати Глобальний історичний процес. Гроші на це були отримані шляхом пограбування народів під час революцій, а також за рахунок так званого позичкового процента — фінансового капіталу. Саме у такий спосіб добування грошей з «повітря» без матеріального виробництва і став характерною рисою для представників світових залаштунків. Таким чином, є стратегія завоювання всесвітнього панування, є ідеологія духовного сіонізму, є програма «Протоколи сіонських мудреців». Але ж хто є рушійною силою, або, точніше, — матеріальним носієм цього плану? Згідно з висновками багатьох дослідників єгипетські жерці використовували для цього первісні єврейські кочові племена, з яких і були підготовлені перші «біороботи»

1. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

2. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

3. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

4. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

5. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

6. Розміщення продуктивних сил
7. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
8. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах

9. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

10. Матеріальна частина артилерії

11. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

12. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

13. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

14. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

15. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

16. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

17. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

18. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

19. Матеріально-технічна підготовка проектів

20. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

21. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

22. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"
23. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
24. Розвиток і розміщення харчової промисловості

25. Розміщення продуктивних сил

26. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

27. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

28. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

29. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

30. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

31. Виробництво свинини – прибуткова галузь тваринництва

32. Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современных видов оружия

Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы

33. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

34. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

35. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

36. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

37. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

38. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
39. Общая характеристика лечебных физических факторов
40. Міжнародний поділ факторів виробництва

41. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

42. Изучение влияния внешних факторов на изменение поверхностных и структурных характеристик картона толщиной 1–1,5мм

43. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

44. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

45. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

46. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

47. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

48. Аутекологія (факторіальна екологія)

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Характеристика экологических факторов Кунгурского района Пермского края

50. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

51. Економіка галузі виробництва соків в Україні

52. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

53. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

54. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
55. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)
56. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

57. Характеристика звезд

58. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

59. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

60. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

61. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

62. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

63. Экономико-географическая характеристика Юга США

64. Австралия - экономико-географическая характеристика

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

66. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

67. Характеристика Австралии

68. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

69. Экономико-географическая характеристика Московского региона

70. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)
71. Экономико-географическая характеристика Японии
72. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

73. Комплексная характеристика Бразилии

74. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

75. Общая характеристика Туниса

76. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

77. Экономико-географическая характеристика Германии

78. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

79. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

80. Экономико-географическая характеристика Канады

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

81. Экономическая характеристика Таджикистана

82. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

83. Характеристика природного комплекса Черного моря

84. Характеристика Франции

85. Социально-экономическая характеристика Болгарии

86. Геологическаа форма движения материи
87. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
88. Виды и характеристика федеральных налогов

89. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

90. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

91. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

92. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

93. Характеристика налоговой системы Великобритании

94. Характеристика источников Конституционного права

95. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

96. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

97. Страховой рынок Украины и его характеристика

98. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

99. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.