Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Поняття про психіку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

П л а нВступ . .3 Розділ І. Загальне поняття про психіку .4 Розділ ІІ. Нейрофізіологічні основи психіки. Особливості будови Список використаної літератури . .11 Вступ Психіка – функція мозку, що полягає у відбитку об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється життєдіяльність організму. Вивченням мозку займаються різні науки. Його будову досліджує анатомія, а його складну діяльність із різних боків вивчають нейрофізіологія, медицина, біофізика, біохімія, нейрокібернетика. Психологія вивчає ту властивість мозку, що полягає в психічному відбитку матеріальної дійсності, в результаті якого формуються ідеальні образи реальної дійсності, необхідні для регуляції взаємодії організму з навколишнім середовищем. Основним поняттям психології є поняття психічного образу. Психічний образ – цілісний, інтегративний відбиток самостійної, дискретної частини дійсності; це інформаційна модель дійсності, використовувана вищими тваринними і людиною для регуляції своєї життєдіяльності. Психічні образи забезпечують досягнення визначених цілей, і їхній зміст обумовлюється цими цілями. Найбільш загальною властивістю психічних образів є їхня адекватність дійсності, а загальною функцією - регуляція діяльності. Психіка є продуктом діяльності кори великих півкуль головного мозку. Ця діяльність називається вищою нервовою діяльністю. Розділ І. Загальне поняття про психіку Психічний відбиток світу людиною пов'язаний з його суспільною природою, він опосередковується суспільно виробленими знаннями. Психіка, як відбивна здатність є й у тварин. Але вищою формою психіки є свідомість людини, що виникла в процесі суспільно-трудової практики. Свідомість нерозривно пов'язана з мовою. Завдяки свідомості людина довільно регулює свою поведінку. Свідомість не фотографічно відбиває явища дійсності. Вона розкриває об'єктивні внутрішні зв'язки між явищами. Змістом психіки є ідеальні відображення об'єктивно існуючих явищ. Але ці відображення виникають у різних людей своєрідно. Вони залежать від минулого досвіду, знань, потреб, інтересів, психічного стану і т.д. Інакше кажучи, психіка - це суб'єктивний відбиток об'єктивного світу. Однак суб'єктивний характер відбитка не означає, що цей відбиток неправильний; перевірка суспільно-історичною й особистою практикою забезпечує об'єктивний відбиток навколишнього світу. Отже, психіка - це суб'єктивний відбиток об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється взаємодія людини з зовнішнім середовищем. Психіка містить у собі не тільки психічні образи, але і позаобразні компоненти - загальні ціннісні орієнтації особистості, змісти і значення явищ, розумової дії. Психіка властива людині і тваринам. Однак, психіка людини, як вища форма психіки, позначається ще і поняттям "свідомість". Але поняття психіки ширше, ніж поняття свідомості, тому що психіка містить у собі сферу підсвідомості і надсвідомості ("Над-Я"). Класифікація психічних явищ. Усі психічні явища діляться на три групи: 1) психічні процеси; 2) психічні стани; 3) психічні властивості особистості. Психічний процес - це акт психічної діяльності, що має свій об'єкт відбитка і свою регуляційну функцію.

Психічний відбиток - це формування образу тих умов, у яких здійснюється дана діяльність. Психічні процеси - це орієнтовно-регулюючі компоненти діяльності. Психічні процеси підрозділяються на пізнавальні (відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять і уява), емоційні і вольові. Уся психічна діяльність людини - це сукупність пізнавальних, вольових і емоційних процесів. Психічний стан - це своєрідність психічної діяльності, обумовлена її змістом і ставленням людини до цього змісту. Психічні стани є стійкою інтеграцією всіх психічних проявів людини при певній його взаємодії з дійсністю. Психічні стани виявляються в загальній організованості психіки. Психічний стан - це загальний функціональний рівень психічної активності в залежності від умов діяльності людини і її особистісних особливостей. Психічні стани можуть бути короткочасними, ситуативними і стійкими, особистісними. Усі психічні стани підрозділяються на чотири види: 1. Мотиваційні (бажання, прагнення, інтереси, потяги, пристрасті). 2. Емоційні (емоційний тон відчуттів, емоційний відгук на явища дійсності, настрій, конфліктні емоційні стани - стрес, афект, фрустрація). 3. Вольові стани - ініціативності, цілеспрямованості, рішучості, наполегливості (їхня класифікація пов'язана зі структурою складної вольової дії). 4. Стани різних рівнів організованості свідомості (вони виявляються в різних рівнях уважності). Система психічних явищ. Психічні процеси – цілісні акти психічної діяльності, що відрізняються відображувальною і регуляційною специфікою. Пізнавальні. Відчуття, сприйняття, мислення, уява, пам'ять. Емоційні, вольові. Психічні стани, психічні властивості поточна своєрідність психічної діяльності (психічних процесів), типова для індивіда своєрідність його психічної діяльності обумовлена змістом (об'єктом) діяльності і його особистісною значимістю. Темперамент. Індивідуальні особливості психічної діяльності, обумовлені уродженими властивостями. Мотиваційні. Обумовлені типом вищої нервової діяльності, актуалізовані потреби. Емоційні. Ієрархія потреб і стійких мотивів поведінки, ціннісних орієнтацій, емоційний тон відчуттів, емоційний відгук, настрій, стрес, афект, фрустрація. Характер. Узагальнені способи поведінки, тип адаптації до середовища, ініціативність, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість та інші. Рівні організованості. Психофізіологічні регуляційні здатності психічної діяльності, можливості, що виявляються у конкретних видах діяльності. Регуляція діяльності. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки. До психічних властивостей особистості відносяться: 1) темперамент; 2) спрямованість; 3) здатності і 4) характер. Особистість - індивід, включений у суспільні відносини, це соціальна якість людини, тоді як індивід - це окремий представник біологічного роду homo sapie s (таким є новонароджений). Кожна особистість має неповторні сполучення психічних особливостей - психічний склад; це і складає її індивідуальність. Поняття "людина" більш широке, ніж поняття "особистість". Воно містить у собі і поняття "індивід", і поняття "особистість".

Психічні процеси, стани і властивості людини - це єдиний прояв його психіки. І вихідним психічним утворенням, що виявляється й у властивостях особистості, і в різних психічних станах, є психічні процеси. Розділ ІІ. Нейрофізіологічні основи психіки. Особливості будови мозку Психіка є продуктом діяльності кори великих півкуль головного мозку. Ця діяльність називається вищою нервовою діяльністю. Відкриті І.М.Сєченовим і І.П.Павловим і їхніми послідовниками принципи і закони вищої нервової діяльності є природничою основою сучасної психології. Познайомимося з будовою і функцією нервової системи. Будова і функції нервової системи. Уся нервова система ділиться на центральну і периферичну. До центральної нервової системи відноситься головний і спинний мозок. Від них по всьому тілу розходяться нервові волокна - периферична нервова система. Вона з'єднує мозок з органами почуттів і з виконавчими органами – м'язами і залозами. Всі живі організми мають здатність реагувати на фізичні і хімічні зміни в навколишньому середовищі. Стимули зовнішнього середовища (світло, звук, запах, доторкання і т.п.) перетворяться спеціальними клітинами (рецепторами) у нервові імпульси - серію електричних і хімічних змін у нервовому волокні. Нервові імпульси передаються аферентними нервовими волокнами у спинний і головний мозок. Тут виробляються відповідні командні імпульси, що передаються моторними (еферентними) нервовими волокнами до виконавчих органів (м'язів, залоз). Ці виконавчі органи називаються ефекторами. Основна функція нервової системи - інтеграція зовнішнього впливу з відповідною пристосувальною реакцією організму. Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина – нейрон. Він складається з тіла клітки, ядра, розгалужених відростків - дендритів - по ним нервові імпульси йдуть до тіла клітини - і одного довгих відростків - аксону - по ньому нервовий імпульс проходить від тіла клітини до інших клітин або ефекторів. Відростки двох сусідніх нейронів з'єднуються особливим утворенням - сінапсом. Він відіграє істотну роль у фільтрації нервових імпульсів: пропускає одні імпульси і затримує інші. Нейрони зв'язані один з одним і здійснюють об'єднану діяльність. Центральна нервова система складається з головного і спинного мозку. Головний мозок підрозділяється на стовбур мозку і передній мозок. Стовбур мозку складається з довгастого мозку і середнього мозку. Передній мозок підрозділяється на проміжний і кінцевий. Усі відділи мозку мають свої функції. Так, проміжний мозок складається з гіпоталамусу - центру емоцій і вітальних потреб (голоду, спраги, лібідо), лімбічної системи (що відає емоційно-імпульсивною поведінкою) і таламуса (здійснює фільтрацію і первинну обробку почуттєвої інформації). У людини особливо розвинута кора великих півкуль - орган вищих психічних функцій. Вона має товщину 3-4 мм, а загальна площа її в середньому дорівнює 0,25 кв. м. Кора складається із шести шарів. Клітки кори мозку зв'язані між собою. Їх нараховується біля 15 мільярдів. Різні нейрони кори мають свою специфічну функцію. Одна група нейронів виконує функцію аналізу (дроблення, розчленовування нервового імпульсу), інша група здійснює синтез, об'єднує імпульси, що йдуть від різних органів почуттів і відділів мозку (асоціативні нейрони).

Ясна рч, що твори ц писалися не «для вчност» й не могли безжурно лежати протягом десятилть у мтичнй «шухляд». Вони особливо «Маленьк трагед» передбачали негайну рецепцю та реакцю, кожне слово в них розраховане на одночаснсть упзнання та зрозумння, як слово театру або авторсько псн, на те, що оповдання будуть прочитан й засвон культурною спльнотою тод ж, у 70-х, а не згодом, у 2003 або 3003 роц. Концепт живо вчност в Рябчука корелю з поняттям су-часност, модерност, одночасност. Пригадую, як читаючи опублкован листи Василя Стуса, написан в ув'язненн та на засланн, я був приголомшений, окрм усього ншого, ще й тим, що, виявляться, вс т роки ми з Стусом одночасно читали т сам часописи й книги, свж числа «Всесвту» та «Иностранной литературы» або Бажанов переклади Рльке й «Чань-буддизм  культура психчно дяльност в середньовчному Кита» Абава (до реч, цю книжку подарував мен Рябчук). Клька рокв тому я ще не мг пояснити соб, чому спостереження цього збгу так глибоко вразило мене: можливо, одного й того самого дня у Львов, Кив, Бахмач, Мордов або Кучин розгортались  читалися т сам тексти

1. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

2. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

3. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

4. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

5. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

6. Поняття про нитратни и фосфатни добрива
7. «Могучая Кучка».
8. Поняття криміналістичної версії

9. Психо-профилактическая подготовка к родам

10. Зміст і еволюція поняття мотивації

11. Поняття та сутність менеджменту

12. Поняття громадянства

13. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

14. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

15. Поняття і види правових норм

16. Поняття та форми державного устрою2

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Курсовик КУЕіТТ

18. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

19. Поняття та структура світового ринку

20. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

21. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

22. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
23. Поняття громадянського суспільства і правової держави
24. Структура, основні поняття і закони екології

25. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

26. История Амура и Психеи

27. Діюча практика обліку операцій з векселями

28. Поняття про банківський рахунок

29. Поняття, види та принципи страхування

30. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

31. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

32. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

33. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

34. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

35. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

37. Етапи організації бухгалтерського обліку

38. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
39. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
40. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

41. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

42. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

43. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

47. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

48. Організація обліку в магазині "Світанок"

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

49. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

50. Організація обліку доходів

51. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

52. Організація обліку на підприємстві

53. Організація обліку орендних операцій

54. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
55. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
56. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

57. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

58. Організація управлінського обліку

59. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

60. Основи організації бухгалтерського обліку

61. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

62. Рахунки бухгалтерського обліку

63. Роль обліку в управлінні підприємством

64. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

66. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

67. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

68. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

69. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

70. Форми бухгалтерського обліку
71. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку
72. Аналіз обліку витрат виробництва

73. Поняття біологічної зброї

74. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

75. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

76. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

77. Поняття виконавчого провадження

78. Поняття держави та її історичні форми

79. Поняття злочину

80. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Поняття і види правопорушень

82. Поняття і елементи форми держави

83. Поняття і мета покарання

84. Поняття і ознаки держави

85. Поняття конституційного і державного права

86. Поняття корпоративних відносин
87. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
88. Поняття права інтелектуальної власності

89. Поняття правового регулювання

90. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

91. Поняття та види адміністративного примусу

92. Поняття та види слідів у трасології

93. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

94. Поняття та ознаки вбивства

95. Поняття та особливості бюджетного контролю

96. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Поняття та система принципів трудового права

98. Поняття, види та форми договорів

99. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.