Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Глобальні стратегії фінансування сталого розвитку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 1.1 Визначення та поняття сталого розвитку 1.2 Засоби, методи та інструменти фінансування сталого розвитку РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГЛОБІЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2.1 Світовий досвід використання глобальних стратегій 2.2 Мобілізація ресурсів як одна зі стратегій акумуляції грошових коштів 2.3 Вивільнення коштів 2.4 Податкові надходження 2.5 Інституційно-організаційні стратегії 2.6 Альтернативні методи фінансування сталого розвитку РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СВІТІ 3.1 Результати використання механізмів і методів фінансування 3.2 Майбутнє світу за сценарієм сталого розвитку Висновки Список використаних джерел Вступ Наприкінці XX століття у багатьох сферах світового розвитку поглибились кризовові явища. Така ситуація поставила людство перед необхідністю формування нового світогляду, обгрунтування нових цінностей, морально - етичних критеріїв та корекції спільних цілей і пріоритетів. Після завершення &quo ;Холодної війни&quo ;, коли виникли сприятливі умови кооперування, інтеграції, розширення міжнародної співпраці для вирішення актуальних проблем, що постали перед світовою спільнотою, як ніколи потрібна ідея, мета, котра б об' єднувала народи й держави. Найбільш прийнятною метою в найближчому майбутньому, вважають фахівці, може бути сталий розвиток людства. Актуальність теми. На початку третього тисячоліття людство опинилось в надзвичайно складній і вкрай небезпечній ситуації. Переважна більшість мешканців нашої планети серйозно не усвідомлюють рівень загрози діяльності людини й наслідки впливу цієї діяльності на навколишнє середовище, що фактично привело нашу планету до глобальної екологічної катастрофи. Обмеженість природних ресурсів й здатності навколишнього середовища асимілювати негативний вплив забруднення (асиміляційного потенціалу) викликають необхідність у визначенні механізмів оптимального використання цих ресурсів, розробці інструментів ефективного керування якістю навколишнього середовища, пошуку шляхів сталого екологічно збалансованого економічного розвитку суспільства з урахуванням інтересів не тільки нинішнього, але й майбутніх поколінь. Тому виникає необхідність прийняття негайних, конкретних та всеохоплюючих заходів щодо акумулювання фінансових та людських ресурсів задля забезпечення сталого розвитку та недопущення остаточної вичерпаності природних ресурсів, переслідуючи меркантильні цілі. Метою курсової роботи є виявлення методів та механізмів фінансування умов сталого розвитку та проблем на шляху його виконання. Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: аналіз необхідності переходу на модель сталого розвитку; виявлення існуючих та можливість створення нових стратегій фінансування сталого розвитку розкриття поняття всіх існуючих методів залучення коштів виявлення результатів від застосування концепції сталого розвитку. Структура курсової роботи. Дана робота складається з вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел. Вступ являє собою початкові положення по темі роботи.

Основна частнина складається з трьох розділів. В першому розділі розкриті основні теоретичні положення. У другому проведено аналіз механізмів фінансування сталого розвитку. У третьому розділі показані результати використання стратегій та перспективи розвитку світу за сценарієм сталого розвитку. В висновках визначено власне розуміння поняття «сталий розвиток» та загальний підсумок проведеної роботи. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 1.1 Визначення та поняття сталого розвитку Концепція сталого розвитку може запропонувати новий підхід до проблем світоустрою. Він передбачає суттєві зміни у всіх сферах суспільного життя, зокрема і в політичній. У зв'язку з переходом до сталого розвитку перед політичною системою постають нові непрості цілі й завдання, які потребують певної трансформації цієї системи. Так, сталий розвиток висуває на порядок денний політичних інститутів проблеми, пов' язані з віднайденням балансу між необхідністю глобального управління та збереженням державного суверенітету країн, пошуком ефективних методів вирішення глобальних і локальних питань, визначенням ефективного політичного ладу худо. Різним аспектам зазначеної проблеми присвячено вже чимало наукових праць. Серед зарубіжних авторів, які досліджують політичні і міжнародні аспекти сталого розвитку, варто згадати Д. Медоуза, Л. Брауна, Г. Гарднера, Н. Картера, Ш. Лиле. Вплив глобалізації на сталий розвиток досліджується в розвідках Д. Кортена, До. Флавіна, Г. Френч. Глибоко аналізують теоретичні і практичні проблеми сталого розвитку такі російські автори, як В. Бєлкін, X. Гизатулін, С. Глазачов, В. Голубев, До. Даніелян, Би. Маклярський, Н. Потрубач, Т. Петрова, В. Писарєв, І. Потравний, А. Урсул. В Україні, починаючи з 1992 року, питання сталого розвитку так само стали предметом усвідомлення, вивчення і обговорення в колі науковців, політиків - практиків, представників громадськості. Але в цілому наші вчені торкаються переважно окремих аспектів цієї складної проблеми, їхні дослідження носять спародичний характер. І усе ж можна можна вирізнити досить грунтовні праці таких вчених, як Би. Буркинський, С. Герасимова, JI. Круглякова, В. Кухар, О. Майданник, О. Осауленко, В. Степанов, О. Царенко, О. Черкас, В. Шевчук. Основними документами, що регулюють питання акумулювання фінансів на забезпечення сталого економічного розвитку є Монтеррейський консенсус від 22 березня 2002 року, Ріо -де-Жанейрська декларація з навколишнього середовища та розвитку, результати Міжнародної конференції з фінансування розвитку, Кіотський протокол, а також Порядок денний на ХХІ століття. Результати діяльності людства у минулому столітті - суперзабруднення всіх геосфер, величезна і незворотна деформація природних властивостей навколишнього середовища, глобальна екологічна кризу на планеті, яка руйнує систему життєзабезпечення населення. Техносфера витісняє біосферу. Нестримно продовжується освоєння нових територій і акваторій, активно наближається година виснаження майже всіх природних ресурсів, ускладнюються демографічні проблеми, стрімко накопичуються відходи людської діяльності, з якими ні біосфера, ні сама людина вже не справляються.

Немає жодних сумнівів, що продовження цих процесів веде до загибелі людства. Кризу земельна, кризу водна, кризу повітряна - усе це вже реальність. Головною причиною розвитку глобальної екологічної катастрофи є перенаселення планети, яку породжує перевиснаження ресурсів, перевиробництво та перезабруднення довкілля. Демографічна проблема нині залишається поза розумним контролем і керуванням. Іде потужний наступ техносфери на біосферу. За даними світових експертів за сто останніх років швидкість пересування людей збільшилася приблизно в сто разів, потужність створених джерел енергії - в 1000 разів, зброї в 100000 разів, швидкість обробки інформації - в 1 млн разів і продовжує зростати науково-технічний прогрес нині в 100000 разів перевищує швидкість біоеволюції. Сумарне споживання людиною енергії нині щодо того, що було на світанку цивілізації, збільшилося приблизно в 5000 разів. Вплив людини поширився на близький космос, а обсяги діяльності в межах земної кору досягають геологічних масштабів. Антропогенне навантаження на природне середовище збільшилося в сотні тисяч разів, результатом, чого стали неконтрольований розвиток у багатьох регіонах планети і незворотні процеси деградації екосистем, поява небезпечних кризових екологічних ситуацій, загроза існування самої цивілізації. Новий сплеск загострення суперечностей між різними країнами і народами, між різними партіями конфесіями, розростання екологічної, економічної&quo ; соціальної кризи як у різних регіонах планети, так і в глобальному масштабі - наслідок вичерпання соціально - економічних форм розвитку суспільства в межах існуючих природно-ресурсних і екологічних умів. Дедалі більша кількість людей і держав відчуває гострий дефіцит не тільки в якісних харчових продуктах, айв якісній воді, в чистому повітрі, в енергетичних, земельних, біологічних та інших ресурсах. Відомо, що традиційне землеробство може прогодувати лише 3 млрд. чоловік. Кожні ж 10 днів народжується на планеті майже 4 млн чоловік. Якщо такі темпи зростання населення залишаться, то, за даними світових експертів, працівникам сільського господарства треба тільки за перші 20 років цього століття виробити стільки продуктів харчування, скільки їх було вироблено за останні 10 тисяч років історії цивілізації. Виходячи з цього, конференція ООН у Ріо -де- Жанейро у 1992 р. на загальнопланетарному самміті задекларувала принципи сталого і екологічно безпечного розвитку. Його суть - розвиток, який забезпечує споживи нинішнього покоління без втрат для майбутнього покоління забезпечувати свої власні споживи, органічне тринітарне поєднання економічної, соціальної і екологічної сфер, за визначальної ролі останньої, контроль за забрудненням довкілля, замінити стратегією чистого виробництва, тобто опущення забруднення і т. ін. Час, який пройшов з моменту появи документу, засвідчує, що жодна мета, поставлена в ньому, не досягнута. Навпаки, триває активне загальне погіршення екологічної ситуації на континентах і у світовому океані, збільшується кількість як природних, так і техногенних катастроф, військових конфліктів тощо.

По мнению аналитиков, уход Ф. Найта не приведет к изменению глобальной стратегии Nike. Один из топ-менеджеров компании, подчеркивая преемственность в управлении компанией между старой и новой командой, сказал, что речь идет о «передаче эстафетной палочки». Общая философия Nike такова: если вы любите спорт и порой принимаете личное участие в соревнованиях, то должны понимать, что занятия спортом невозможны без соответствующего снаряжения. Это только уроки физкультуры в сельской школе возможны в советских кедах и трениках, в которых вы обычно занимаетесь домашними обязанностями, а те, кто уважает себя и серьезно относится к занятиям спортом, покупают фирменную спортивную обувь и одежду. Когда вы понимаете, что можете позволить себе приобретение не китайско-вьетнамской подделки, а серьезного товара, порой более похожего на произведение искусства, наступает самый сложный момент момент выбора. И тут в конкурентную борьбу вступают реклама и маркетинговые ходы. Нешуточная борьба за потребителя, развернувшаяся в наши дни, стала причиной того, что спортсмен, который добился признания своих талантов игрока, основной доход порой получает не от выступлений за свою команду, а именно от рекламы

1. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

2. Трансперсональный взгляд на глобальный кризис и стратегия его смягчения

3. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

4. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

5. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

6. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
7. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
8. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

9. Биотехнология. Вклад в решение глобальных проблем человечества

10. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

11. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

12. Глобальные проблемы здоровья человечества

13. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

14. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

15. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

16. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

17. Кутузов - стратег и дипломат

18. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

19. Глобальные сети. INTERNET

20. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

21. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

22. Локальные и глобальные компьютерные сети
23. Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET
24. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

25. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет

26. Электронная почта как сервис глобальной сети. Протоколы передачи почты

27. Глобальная сеть Интернет

28. Глобальные проблемы человечества: загрязнение водной среды

29. Глобальные последствия загрязнения атмосферы

30. Глобальное потепление

31. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

32. Глобальные проблемы здоровья человечества

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Глобальная экология

34. Роль государства в природоохранной стратегии

35. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

36. НАТО-глобальная универсальная организация?

37. Внешняя политика и решение глобальных проблем современности

38. Классификация и маркировка сталей, чугунов и различных сплавов
39. Классификация сталей
40. Латунь. Легированные стали

41. Качество стали

42. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

43. Классификация и производство отливок из хладостойкой стали. Отливки из магниевых сплавов

44. Исследование социально-психологического климата и стратегий поведения в конфликте членов коллектива

45. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)

46. В.И. Вернадский "Учение о ноосфере и современное глобальное мышление"

47. Глобальные проблемы человечества

48. Проблема глобальной цивилизации

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

49. Глобальные проблемы современности

50. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

51. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

52. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

53. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

54. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
55. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки
56. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

57. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

58. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

59. Стратегия ценообразования

60. Место бренда в стратегии развития региона на примере Республики Бурятия

61. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок

62. Миссия, цели, стратегия и оргструктура моей организации

63. Стратегия успеха менеджера

64. ЦБС «Кунцево» Новая стратегия и новые возможности библиотечной деятельности

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Создание предприятия и определение его рыночной стратегии

66. Стратегия ценообразования

67. Разработка операционной стратегии

68. Автосервис. Формирование стратегии и сценарный анализ в условиях неопределенности

69. Модель разработки стратегии для ОАО "Аливария"

70. Выбор инновационной стратегии
71. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей
72. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

73. Анализ внешней среды как начальный этап в формировании стратегии предприятия. Функциональные стратегии: типы и общая характеристика

74. Выработка экономически эффективной стратегии деятельности предприятия

75. Стратегия воздействия на сбыт товаров

76. Анализ стратегии развития фирмы

77. Анализ работы и некоторые стратегии на рынке ГКО

78. Определение стратегии руководства перерабатывающего предприятия по сезонному набору силы с учетом различного объема перерабатывающего сырья

79. Экономические аспекты глобальных проблем

80. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

81. Экономические аспекты глобальных проблем современности

82. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему

83. Стратегия древнего Китая

84. Популизм как глобальное явление

85. Особливості економічного розвитку Київської Русі

86. Как Хельсинки стал столицей
87. Кустари в теории, стратегии и тактике большевиков от империализма до НЭПА
88. Дамасская сталь

89. Сталь самуpаев

90. Internet — глобальная телекомуникационная сеть

91. Історія розвитку криміналістики в Україні

92. Златоустовская гравюра на стали

93. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

94. Мое отношение к романам "Разгром" и "Как закалялась сталь"

95. “Старое барство” в романе Льва Толстого «Война и мир», или Как Хлёстова и Ноздрёв стали положительными героями

96. Почему доктор Старцев стал "Ионычем"

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

97. Почему доктор Старцев стал "Ионычем"

98. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества

99. Стратегии маркетинга кратко


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.