Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський університет менеджменту і бізнесу Кафедра менеджменту організацій КУРСОВА РОБОТА на тему: „Удосконалення організації та управління діяльністю підприємства” (за матеріалами ФГ „Часовенко А.А.”) студентки 58 гр. денного відділення спеціальності „Менеджмент організацій”: Короткої Т. О Науковий керівник: Сопун П. С. Бердянськ-2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти до організації і управління діяльністю підприємства 1.1 Концепція основних підходів до процесу управління організацією 1.2 Формування організаційної структури підприємства 1.3 Методи підвищення ефективності управління і організації діяльності підприємства РОЗДІЛ 2. Аналіз господарської діяльності ФГ „Часовенко” 2.1 Характеристика діяльності підприємства 2.2 Аналіз економічної ефективності виробництва 2.3 Исследование макро- и микросреды деятельности ФГ «Часовенко» РОЗДІЛ 3. Розробка заходів щодо удосконалення організації та управління діяльністю підприємства 3.1 Організація нового бізнес-напрямку підприємства 3.2 Вдосконалення організації праці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Один з найважливіших напрямів програми реформ, що проводяться в нашій країні, є перебудова систем управління підприємствами. Особливе значення ця проблема має на рівні тих підприємств, положення яких в ринковій економіці міняється корінним чином. Стаючи об’єктом товарно-грошових відносин, що володіє економічною самостійністю й що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинне сформулювати у себе систему управління (менеджменту), яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість положення на ринку. В порівнянні з тією системою управління, що дотепер діє на багатьох підприємствах, в нових умовах з’являються нові функції, які раніше були не потрібні. У зв’язку з цим, менеджмент підприємства, працює в ринковому середовищі пред’являє високі вимоги до професійного управлінського персоналу, від якого залежить ефективність управлінської діяльності, а, отже і, ефективність діяльності всього підприємства. Мета роботи: визначення можливих напрямків реалізації внутрішніх і зовнішніх факторів управління виробництвом (діяльністю підприємства); розробка заходів для впровадження на підприємстві з метою удосконалення організації та управління виробництвом й одержання значного ефекту. Завдання курсової роботи: огляд літератури, що має відношення до досліджень курсової роботи; аналіз економічної ефективності виробництва та використання виробничих потужностей із метою виявлення причин низької ефективності виробництва підприємства. Об’єктом дослідження є підприємство сільськогосподарської промисловості Фермерське господарство „Часовенко А.А.”, розташоване в с. Дмитрівна Бердянського району і являє собою самостійну господарсько розрахункову економічну організацію. Предмет дослідження – теоретичні та організаційно-економічні передумови удосконалення організації та управління діяльністю підприємства.

Очікувані результати. Результати, які передбачається отримати, дадуть змогу підвищити керованість організацією на всіх рівнях, усунути дублювання і паралелізм у роботі, яка пов’язана з керуванням виробництва, створити чітку систему управління та організації діяльністю підприємства. РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти до організації і управління діяльністю підприємства 1.1 Концепція основних підходів до процесу управління організацією У кабінетах багатьох менеджерів висять плакати зі словами Анрі Файоля: &quo ;Керувати - означати прогнозувати і планувати, організовувати, керувати командою, координувати і контролювати&quo ;. У цих словах одного з основоположників наукового менеджменту сформульовані основні функції керування, яким присвячена дана курсова робота. Такі автори, як Юргутіс І.А., Кравчук І.І. вважають, що управління – це процес збору, переробки, передачі інформації і впливу на об’єкт управління для забезпечення його ціленаправленої поведінки при змінних умовах . Віханський О.С., Наумов А.І. позначили управління – як процес, в якому діяльність, спрямована на досягнення цілей організації, розглядається не яку одноразова дія, а серія безперервних взаємопов’язаних дій функцій управління. Найбільш оптимальний набір включає такі функції: планування, мотивацію, координацію, організацію, керівництво, розпорядливість, оцінку, представництво й ведення переговорів чи укладання догод прийняття рішень, дослідження, добір персоналу, контроль, комунікацію . Кабушкин Н.І. стверджує, що функції менеджменту – це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами і способами, а також відповідна організація роботи і контроль діяльності. І виділяє чотири основних функцій менеджменту : планування, організацію, мотивацію і контроль . Вершигора Е.Е. говорив, що функція менеджменту відображає зміст процесу управління, вид управлінської діяльності, команди, наказу, направлених на досягнення поставленої мети. Один працівник може виконувати декілька функцій, декілька працівників можуть виконувати одну функцію. Кожна функція менеджменту є сферою дії певного процесу управління, а система управління конкретним об'єктом або видом діяльності - це сукупність функцій, зв'язаних управлінським циклом . Виділяють чотири основних функції управління: планування, організація, мотивація та контроль. Відповідно до концепції німецького професора Д.Хана планування - це орієнтований у майбутнє систематичний процес прийняття рішень. У його книзі описане планування в концернах &quo ;Даймлер-Бенц&quo ; і &quo ;Сименс&quo ;. Таким чином, рішення в області планування - приватний вид управлінських рішень . Веснін В.Р. вказував на те, що функція планування передбачає рішення про те, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб досягнути цих цілей . Організація робіт - функція, яку повинні здійснювати всі керівники - незалежно від рангу – такий похід характерний для Вейса Р., Дерінга У. . Проте, хоча сенс цієї концепції полягає в делегуванні прав і обов'язків для розподілу праці по горизонталі і вертикалі, рішення про вибір структури організації в цілому майже завжди ухвалюється керівництвом вищої ланки.

При цьому завдання менеджерів полягає в тому, щоб вибрати таку організаційну структуру, яка краще всього відповідає цілям і завданням організації, дозволяє їй ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно розподіляти і направляти зусилля своїх співробітників. Такі автори, як Поршнев А.Г., Румянцева З.П. і Саломатін Н.А, другою функцією управління виділяють – організування, завданням якої є формування структури організації, а також забезпечення всім необхідним для її нормальної роботи – персоналом, матеріалами, устаткуванням, знаннями, грошовими коштами і ін. . Мотивація, на думку Поршнева А.Г., Румянцевої З.П. і Саломатіна Н.А., - це діяльність, що має на меті активізувати людей, що працюють в організації, і спонукати їх ефективно працювати для виконання цілей, поставлених в планах . Кузнецов Ю.В., Подлесних В.І. мотивацію визначають як процес спонуки себе і інших до діяльності для досягнення особової мети і цілей організації. Теорії мотивації засновані на визначенні потреб людини і їх структури. Потреба - це усвідомлення відсутності чого-небудь, що викликає спонуку до дії . До таких теорій відносять теорії А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда і Ф. Герцберга. На думку Ямпольськой Д.О., Зоніс М.М., система стимулювання - це сукупність взаємозв'язаних і взаємодоповнюючих стимулів, дія яких активізує діяльність людини для досягнення поставленої мети. Стимули діляться на матеріальні і нематеріальні . Таким чином, мотивація залежить від потреб, очікування і сприйняття працівниками справедливої винагороди за виконану роботу. Наступною функцією управління, на думку Поршнева А.Г., Румянцевой З.П. і Саломатіна Н.А., є контроль - це управлінська діяльність, завданням якої є кількісна і якісна оцінка і облік результатів роботи організації . Вершигора Е.Е відмітив, що за допомогою функції контролю виявляються проблеми, що дозволяє скоректувати діяльність організації для запобігання кризовому положенню. Контроль дозволяє фіксувати помилки, свідомі і несвідомі порушення і виправляти їх до того, як вони виникнуть на шляху досягнення мети . Поршнев А.Г., Румянцева З.П. і Саломатін Н.А. виділяє ще одну важливу функцію управління як координація, яка забезпечує його безперебійність і безперервність . Головне завдання координації – досягнення узгодженості в роботі всіх ланок організації шляхом встановлення раціональних зв'язків між ними. Теорію виділення такої функції, як координація, також підтримують такі автори, як: Вольській В.І., Лезіна З.М. 1.2 Формування організаційної структури підприємства У економічній літературі існують різні тлумачення поняття «організаційна структура підприємства». Аналіз джерел показав, що більшість вітчизняних авторів підходять до визначення організаційної структури підприємства вузько, розуміючи організаційну структуру підприємства, як сукупність елементів і зв'язків між ними, що не цілком пояснює властивості і призначення структури. Так, на думку Б. 3. Мільнера , «структура організації - фіксовані взаємозв'язки, які існують між підрозділами і працівниками організації». О. С. Віханській і А. І. Наумов визначають структуру організації як «сукупність стійких зв'язків в організації» .

Стаття 135-2 Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть При спльному виконанн працвниками окремих видв робт, зв'язаних з зберганням, обробкою, продажем (вдпуском), перевезенням або застосуванням у процес виробництва переданих м цнностей, коли неможливо розмежувати матеральну вдповдальнсть кожного працвника  укласти з ним договр про повну матеральну вдповдальнсть, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть. Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть установлються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Письмовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть укладаться мж пдпримством, установою, органзацю  всма членами колективу (бригади). Перелк робт, при виконанн яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть, умови  застосування, а також типовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть розробляються за участю профсплкових об'днань Украни та затверджуються Мнстерством прац Украни

1. Організація діяльності підприємства

2. Організаційна і виробнича структура підприємства

3. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

4. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

5. Організація роботи підприємства

6. Організаційна структура управління персоналу підприємства
7. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання
8. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

10. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

13. Організація обліку власного капіталу підприємства України

14. Організація управлінського обліку на підприємстві

15. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

16. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

17. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

18. Організаційна структура підприємства

19. Організаційна структура управління підприємством

20. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

21. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

22. Стратегічне планування і управління на підприємстві
23. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
24. Управлінське консультування

25. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

26. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

27. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

28. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

29. Організаційна система управління природокористуванням України

30. Організація оплати праці на підприємстві

31. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

32. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники

33. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

34. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

35. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
39. Організація обліку запасів на підприємствах
40. Організація обліку на підприємстві

41. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

42. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

43. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

44. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

45. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

46. Організація роботи Верховної Ради України

47. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

48. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Організація роботи шкільної їдальні

50. Організація збутової діяльності на підприємстві

51. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

52. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

53. Економічні та правові основи управління організацією

54. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
55. Організація виробництва на металургійному підприємстві
56. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

57. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

58. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

59. Управління продуктивністю організації

60. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

61. Організаційний розвиток підприємств

62. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

63. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

64. Організація позакласної роботи з математики

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

65. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

66. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

67. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

68. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

69. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

70. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва
71. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами
72. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

73. Організація роботи автостанції

74. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

75. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

76. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

77. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

78. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

79. Екологічна економіка та управління природокористуванням

80. Органи державного управління загальної компетенції

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

81. Организанізаційно-правові форми підприємств

82. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

83. Організація роботи заводу

84. Організація, планування і керування хімічним підприємством

85. Сучасний стан державних органів управління економікою

86. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
87. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
88. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

89. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

90. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

91. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

92. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

93. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

94. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

95. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

96. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

98. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

99. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.