Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Валютно-фінансові операції

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Валютно-фінансові операції Дмитро Іванович Спеціальність, група:.ЗФ – 02 ( фінанси ) Л. В. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси 2001 р.З М І С Т 1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів. 1.1. Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті. 1.2. Порядок роботи обмінного пункту. 1.3. Порядок забезпечення обмінних пунктів авансами. 1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності. .9 1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою. Практичне завдання Література 1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів. Особливості роботи з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті 1.1 Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти . Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності. Видача цінностей із сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою . Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі приходних і видаткових касових документів, оформлених обліково-операційними працівниками. Такими документами служать: приходні касові і валютні ордери при зарахуванні національної і наявної іноземної валюти в касу банку, видаткові касові і валютні ордери при видачі національної і наявної іноземної валюти із каси банку. Бланки шляхових чеків та інші цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках, приймаються (видаються) за відповідними позабалансовими ордерами. При цьому в касовому документі обов'язково вказується загальна сума з врахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей. Після належного оформлення видаткові документи в касу передаються внутрішнім порядком. Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідкових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі. При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку. Після закінчення операційного дня касовий працівник операційної каси підраховує за касовими документами суми приходу і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю.

Потім довідка про касові обороти операційної каси передається завідуючому касою для складання Зведеної довідки про касові обороти і виведення залишків цінностей за станом на наступний робочий день в Книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі. Крім того звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документами наступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючим касою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого є дублікати ключів. При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник використовується як ярлик до цінностей, що здаються. В установах банків, де приходні і видаткові операції виконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, а касові обороти включаються до зведеної довідки. Сформовані належним чином цінності, приходні і видаткові касові документи передаються завідуючому касою під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові. Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників. Результати перевірки і звірки оформляються підписами. 1.2. Порядок роботи обмінного пункту. Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб - резидентів нерезидентів - організуються пункти обміну іноземної валюти в прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах, у відділеннях зв'язку, торговельній мережі та інших місцях прибуття і виїзду громадян в Україну і з України. Режим роботи обмінного пункту встановлюється банком чи установою, якою відкрито пункт. В прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах обмінні пункти повинні працювати не менше ніж 20 годин на добу, а режим роботи обмінних пунктів, розташованих в інших містах, погоджується з адміністрацією установи, на території якої вони відкриті, але не менше ніж 8 годин на добу щоденно. Пункти повинні здійснювати операції купівлі і продажу іноземної валюти для фізичних осіб, як резидентів так і нерезидентів України. Обмінні пункти уповноважених банків та інших установ, що одержали ліцензію Національного банку України, і які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками; мають право купувати та провадити готівкову іноземну валюту у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів - згідно з встановленими нормами та правилами.

Фізичні особи - резиденти і нерезиденти - мають право продавати готівкову іноземну валюту обмінним пунктам банків або установ, які одержали відповідну ліцензію Національного банку України. Фізичні особи - нерезиденти мають право обміняти українські карбованці на іноземну валюту в обмінних пунктах при умові надання першого екземпляра форми 377 про продаж валюти банку. Операції по купівлі-продажу іноземної валюти, здійснюються за курсом та в порядку встановленому Національним банком України. По цих операціях стягується комісійний збір в національний валюті, розмір якого встановлюється уповноваженим банком, або установою, що отримала ліцензію Національного банку за погодженням з уповноваженим банком, з яким укладено агентську угоду. Продаж іноземної валюти здійснюється на підставі заяви громадянина (додаток 1) при наданні закордонного паспорта, для занесення даних в журнал-реєстр суворої звітності і відмітки про купівлю іноземної валюти (для фізичних осіб-резидентів). Громадянину (резиденту) надається другий екземпляр довідки форми 377, яка є бланком суворої звітності. Нерезиденту, за його бажанням, надається перший екземпляр справки форми 377 про продаж валюти банку. Розмір разового продажу іноземної валюти фізичній особі не обмежується, але загальна сума не повинна перевищувати еквівалент 400 доларів США на календарний рік. При цьому за кожним продажем робиться відмітка в закордонному паспорті. Норми продажу можуть змінюватись тільки Національним банком України. За касиром обмінного пункту закріплюється штамп, який має такі реквізити: назва і місце знаходження обмінного пункту, прізвище та ініціали касира. Штамп видається робітникам обмінних пунктів під розписку. Банк забезпечує робітників власних обмінних пунктів до початку роботи авансом в українських карбованцях і в іноземній валюті, бланками суворої звітності, пломбами та іншими необхідними матеріалами. Порядок забезпечення обмінних пунктів, відкритих на підставі агентської угоди, визначається вказаною угодою. Банк встановлює для обмінного пункту ліміт авансу в українських карбованцях та в іноземній валюті в розмірі, який забезпечує роботу пункту протягом дня. Цей ліміт може бути збільшений для забезпечення безперервної роботи обмінного пункту у вихідні і святкові дні та в інших необхідних випадках. Банк організує роботу по забезпеченню дотримання ліміту грошового авансу. 1.9. В пункті обміну необхідно ввести два реєстри-журнали суворої звітності для обліку операцій купівлі-продажу іноземної валюти: 1-й реєстр-журнал - по операціях купівлі іноземної валюти (Додаток 2); 2-й реєстр-журнал - по операціях продажу іноземної валюти (Додаток 3). По закінченні операційного дня касир підраховує суму прийнятої і виданої іноземної валюти і українських купонів. Робить відповідні записи у журналах-реєстрах. Щоденно, у встановленому банком порядку, касир здає в касу уповноваженого банку залишок іноземної валюти і українських купонів, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту, зробивши відповідні бухгалтерські записи. Робота з валютною готівкою в обмінному пункті здійснюється відповідно до інструкції по емісійно-касовій роботі.

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном контроле) таможенные органы являются агентами валютного контроля. Валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, заключается в проверке таможенными органами соблюдения сроков перечисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки, подписавшие паспорта сделки по соответствующим внешнеторговым контрактам. Валютный контроль осуществляется таможенными органами также с целью проверки: а) ввоза на таможенную территорию РФ товаров, в отношении которых были перечислены за рубеж денежные средства; б) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ (неполученные на таможенной территории РФ) товары. 2. Фискальная функция таможенных органов представляет собой взимание, а в необходимых случаях и принудительное взыскание таможенных платежей (подп. 2 ст. 403 ТК). 3. Административно-процессуальная функция таможенных органов включает: а) привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших административные правонарушения; б) производство по жалобам на решения, действия (бездействие) таможенных органов, нарушающие права граждан и организаций. 4. Учетно-регистрационная функция

1. Валютно-обменные операции в коммерческом банке

2. Валютно-экспортные операции на территории РФ

3. Автоматизированное рабочее место оператора валютно-обменных операций в режиме off-line

4. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

5. Учет валютных операций

6. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)
7. Валютные операции и их регулирование
8. Валютный рынок и валютные операции

9. Правовое регулирование валютных операций в РФ

10. Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке

11. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ

12. Валютные операции в Российской Федерации

13. Порядок совершения валютных операций в РФ

14. Международные валютные операции коммерческих банков

15. Учет и налогообложение валютных операций

16. Валютные операции между резидентами

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Проблемы регулирования импорта (экспорта) услуг при осуществлении валютных операций

18. Валютные операции коммерческих банков РФ

19. Валютный рынок и валютные операции в России

20. Совершенствование банковского регулирования валютных операций

21. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

22. Валютні операції банку та валютні ризики
23. Валютные операции
24. Валютные операции

25. Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")

26. Валютные операции банков с векселями

27. Валютные операции коммерческого банка

28. Валютные операции на примере коммерческого банка

29. Бухгалтерский учёт валютных операций

30. Учет валютных операций

31. Бухгалтерский учет валютных операций в организациях различных форм собственности

32. Аудит валютных средств и валютных операций

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

33. Аудит операций с валютными ценностями

34. Аудит операций расчетного и валютного счетов

35. Порядок проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности

36. Валютные ценности, резиденты и нерезиденты валютных операций

37. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями

38. Контроль операций на валютных счетах
39. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції
40. Политика правительства РФ в области валютных отношений

41. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

42. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

43. Международные транспортные операции

44. Валютное регулирование в РФ

45. Правовое регулирование валютного контроля

46. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

47. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

48. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

49. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

50. Матричные операции в вейвлетном базисе

51. Операции в вентральной области шеи

52. Берлинская операция

53. Технологические операции штамповки

54. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
55. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ
56. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

57. Валютный кассир

58. Форфейтинговые операции банков

59. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

60. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

61. Валютный риск в деятельности банковской системы

62. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

63. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

64. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Трастовые операции банков

66. Проблема открытия и ведения валютных счетов резидентами

67. Учет депозитных операций коммерческих банков

68. Документарные операции, как форма банковских расчетов.

69. Активные операции коммерческих банков

70. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ
71. Биржа и биржевые операции
72. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

73. Аудит расчетных операций

74. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

75. Аудит кредитных операций

76. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

77. Ведение кассовых операций в РФ

78. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций

79. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

80. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Международные валютные и кредитные организации

82. Европейская валютная единица - ЭКЮ

83. Валютные системы и валютные курсы

84. Международные валютные отношения

85. Валютные риски и методы их страхования

86. Европейская валютная система /Европейский валютный союз/
87. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)
88. Фиксированные валютные курсы

89. Валютное регулирование на Украине

90. Валютный курс и факторы его определяющие

91. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны

92. Валютный рынок. Фундаментальный и технический анализ

93. Валютный дилинг. Рынок FOREX

94. Валютный курс и его роль в экономике

95. Мировой рынок услуг и основные операции по их реализации

96. Мировое хозяйство и мировой рынок. Международные валютные отношения

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

97. Функции и структура валютного рынка

98. Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника

99. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.