Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Іноземні інвестиції відіграють велику роль в економічному розвитку будь-якої держави незалежно від рівня її економічного розвитку - чи то промислово високорозвинута країна чи «бананова республіка». Важливість ПІІ значно зросла у 80-90-х рр. минулого століття, коли їх почали розглядати як один із основних засобів інтеграції національної економіки у світове господарство на основі перенесення виробничих потужностей, переведення капіталу, передавання технології, управлінського досвіду і навичок, інновацій у приймаючу країну, нерідко в більшу економіку (щоб досягти так званого «ефекту масштабу»). Іноземні інвестиції сприяють економічному зростання приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних ресурсів. Можна виділити два канали ефективності: Прихід іноземних фірм на національний ринок призводить до заміщення чи витіснення менш ефективних національних компаній, що спричинює перерозподіл внутрішніх ресурсів між більш і менш рентабельними компаніями і сприяє зростанню середнього рівня продуктивності праці і середніх доходів на душу населення у приймаючій країні. Іноземні інвестори не одержують економічних переваг від зростання продуктивності праці у вигляді більшого прибутку на відміну від резидентів приймаючої країни, які мають вищий середній рівень доходів за рахунок припливу ПІІ. 2. Створення закордонних філій і дочірніх компаній сприяє підвищенню середнього рівня продуктивності праці. Розрізняють дві основні причини цього явища: іноземні компанії мають вищий рівень вкладення капіталу на одиницю праці, що безпосередньо впливає на зростання продуктивності праці; як правило, іноземні компанії - більші структури (у порівнянні з національними фірмами) і сприяють зростання продуктивності праці за рахунок так званого ефекту масштабу. Крім того, в іноземних компаніях вищий середній рівень заробітної плати з урахуванням того, що певна частка зростання середньої продуктивності, пов'язана з припливом ПІІ, проходить через місцеві фактори виробництва. Другий канал ефективності іноземних інвестицій пов'язаний із посиленням конкуренції на місцевих ринках за рахунок іноземних компаній. Діяльність останніх спонукає національні фірми працювати ефективніше. У такий спосіб діяльність закордонних фірм сприяє швидшій передачі нової і передової технології й удосконаленої практики менеджменту місцевим фірмам на основі вертикально інтегрованих зв'язків і так званого показового (чи демонстраційного) ефекту. ПІІ зіграли важливу роль в економічному розвитку багатьох країн. Яскравим прикладом є нові індустріальні економіки Східної Азії і Латинської Америки. У чотирьох країнах-членах Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) - Малайзії, Філіппінах, Індонезії і Таїланді - приплив іноземних інвестицій у деякі галузі промисловості (головним чином в електроніку й автомобілебудування) сприяв трансформації структури національних економік і зміні їхньої спеціалізації від експортерів сільськогосподарської продукції і мінеральної сировини до великих виробників і експортерів переважно готової промислової продукції. Прями іноземні інвестиції безпосередньо впливають на формування інвестиційних фондів приймаючої країни.

Можливо, іноземні капіталовкладення зможуть стати додатковим джерелом поповнення національних капіталів, що сприятиме розширенню капітальних ресурсів приймаючої країни. Частка останніх виявляється більшою, ніж фактична частка іноземних інвестицій. Наприклад, у країнах, що розвиваються, частка ПІІ у валових внутрішніх капіталовкладеннях у середньому становила близько 7 % у період 2001-2007 рр., хоча в обробній індустрії цей показник значно вищий. Даний ефект може бути пов'язаний із конкуренцією між національними фірмами. ТНК надають приймаючій країні свої міжнародні канали закупівель, виробництва і збуту, що створює умови для доступу на світовий ринок національних фірм і розширення чи, навпаки, скорочення їхніх зв'язків із місцевими постачальниками. Як правило, ТНК реінвестують велику частину отриманого прибутку в дочірні компанії і меншу частину прибутку вивозять за кордон. Тобто, на відміну від місцевих фірм, вони більше зацікавлені в тому, щоб залишати отримані прибутки для реінвестування в приймаючій країні. Це також сприяє вищому рівню формування капітальних фондів у національній економіці. Навіть коли ТНК використовують національні джерела фінансування капіталовкладень, їхня експансія може здійснюватися на основі формування капіталу, якщо вона не веде до витиснення місцевих виробників. Водночас, особливістю портфеля міжнародних інвестицій є валютний ризик інвестора. У досить добре диверсифікованому портфелі, однак, цей ризик, як показує практика, значно менший від ризиків національних ринків, оскільки падіння одних валют означає посилення інших. Падіння ж валюти інвестора означає зростання курсів іноземних валют і, отже, підвищення прибутковості портфеля міжнародних інвестицій. Крім того, валютний ризик може бути істотно зменшений за рахунок використання спеціальних методів захисту від його несприятливої зміни (методів хеджирування). Варто також враховувати, що міжнародний інвестор, згодний на ризик заради високої прибутковості, може одержати її не тільки від швидко зростаючих національних економік і (чи) окремих іноземних компаній, але й від зростання курсу іноземних валют. Дослідження впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої країни встановили, що: ПІІ можуть збільшити обсяг сукупного капіталу, а відтак, сприяти економічному росту. Однак необхідно, щоб іноземні інвестиції не витісняли відповідні суми національних капіталів унаслідок зростання конкуренції на ринках; ПІІ сприяють економічному зростанню, якщо вони більш рентабельні чи прибуткові у порівнянні з національними капіталовкладеннями; внесок ПІІ у посилення економічного росту можливий тільки за наявності зв'язку між цими інвестиціями і рівнем кваліфікації трудових ресурсів. Можна припустити, що ПІІ більш ефективні у порівнянні з національними капіталами. Однак деякі економісти вважають, що працівники місцевих фірм мають вищий рівень знань і великі можливості доступу на внутрішній ринок. Якщо закордонна компанія прийняла рішення про вихід на ринок конкретної країни, вона повинна компенсувати переваги, якими володіють місцеві фірми. Швидше за все, діяльність закордонної компанії базується на нижчих витратах виробництва у порівнянні з місцевими фірмами, а також на вищому рівні продуктивності праці.

Для країн, що розвиваються, більша ефективність ПІІ, мабуть, пов'язана із поєднанням передових кваліфікаційних навичок і технологій з використанням місцевої робочої сили і виробничих потужностей. Прями іноземні інвестиції - основний канал передачі передової технології країнам, що розвиваються, і державам з перехідною економікою. Але негативну роль можуть відіграти окремі фактори. Наприклад, в умовах протекціоністської торгової політики ПІІ можуть бути єдиним шляхом доступу на внутрішній ринок (на відміну від традиційного експорту товарів у приймаючу країну). Аналогічно уряд може запропонувати стимули іноземним інвесторам, щоб заохочувати ПІІ з метою поповнення валютних резервів і розвитку конкретних галузей, що є стратегічними з погляду промислової політики. Наслідком такої політики може бути приплив ПІІ. Ефект впливу ПІІ на економічний розвиток залежить від рівня кваліфікації робочої сили в приймаючій країні. Існує тісний взаємозв'язок між іноземними інвестиціями і рівнем освіти зайнятих осіб. ПІІ, як сказано вище, - основний канал передачі технології, а її реалізація вимагає відповідного рівня підготовки місцевих кадрів, що могли б ефективно працювати з передовими технологіями. Це, у свою чергу, визначає вплив закордонних капіталовкладень на трудові ресурси: на рівень зайнятості, на вартість оплати праці, а також на підвищення кваліфікації. Поряд із позитивним впливом іноземних інвестицій зокрема і капіталу в цілому на економічний розвиток і зростання економіки приймаючої країни спостерігаються і потенційні негативні ефекти: витіснення національних капіталів і компаній (так званий ефект crowdi g ou ); відтік капіталу з країни на основі трансфертного ціноутворення. У цьому сенсі заслуговує на увагу досвід країн ЦСЄ, де роль іноземного капіталу оцінюється зовсім не однозначно. Високі темпи економічного зростання на початковому етапі інтенсивного припливу іноземних інвестицій змінилися їхнім істотним падінням. Критичного рівня досягло безробіття (Польща - 19%). Важким тягарем стали масштабна дефіцитність платіжного балансу (вона багато в чому перевищує критично припустимий рівень) і зовнішня заборгованість. Це типове явище для країн із високою часткою ПІІ. Значні загрози можуть виходити від ПІІ. Насамперед, вони можуть вести до посилення залежності економіки від іноземного капіталу. Перш за все це стосується інвестицій у підприємства, які здійснюють переважно експортне виробництво в рамках схем виробничої кооперації ТНК. Погіршення світової економічної кон’юнктури вестиме до згортання цих виробництв незалежно від економічного становища всередині країни. Небезпечним у цьому сенсі є також &quo ;викруткові&quo ; виробництва, які повністю забезпечуються імпортними комплектуючими і не мають ні власних технологій, ні можливості диверсифікувати джерела постачання. Хоча задля справедливості слід зазначити, що на даний час такі явища, як експлуатації іноземними інвесторами «дешевих» ресурсів, політичний тиск на країну-реципієнта, неадаптованість «абстрактно-економічних матриць» МВФ до специфіки країни, та ін. є надзвичайно рідкісним явищем.

Другим головним питанням  те, чи  наскльки наша протибольшевицька визвольна боротьба може знайти допомогу  пдтримку чужих держав. Постава революцйних сил до мжнародньо ситуац не може бути тльки пасивно вичкувальною. Вони мусять кожночасно розвивати активну полтичну дяльнсть, щоб приднати приятелв  помчникв для сво справи й одночасно активзувати в свт ворогв московського мперялзму  комунзму. Крм спецяльно зовншньо-полтично роботи в тому ж напрям дють теж ус акц безпосередньо протибольшевицько боротьби, якщо вони доходять до вдома зовншнього свту завдяки вдповднй пропаAандивнй дяльност. Розумючи, яке поважне значення для визвольно боротьби можуть мати пригож зовншн обставини та намагаючись мати вплив на хнй корисний розвиток, одночасно мусимо здавати соб справу з наших дуже обмежених можливостей в тому вдношенн. Загальн меж цих можливостей можна так окреслити. Революцйн д можуть прискорювати  загострювати розвиток протибольшевицьких тенденцй у мжнароднй ситуац, по скльки ц вже снують  доходять до голосу з приводу зудару нтересв мж СССР  ншими великодержавами

1. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

2. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

3. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

4. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

9. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

10. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

11. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

12. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

13. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

14. Економічний розвиток нових індустріальних країн

15. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

16. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

18. Подільский економічний район

19. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

20. Економічний зміст лізингу

21. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

22. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
23. Північно-Кавказький економічний район Росії
24. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

25. Етнічний розвиток Русі-України

26. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

27. Економічний спад і нові правила маркетологів

28. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

29. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

30. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

31. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

32. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

33. Види іноземних інвестицій

34. Економічний механізм природокористування

35. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

36. Іноземні інвестиції в Україні

37. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

38. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва
39. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
40. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

41. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

42. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

43. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

44. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

45. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

46. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

47. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

48. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

50. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

51. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

52. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

53. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

54. Вплив російської кризи на економіку України
55. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин
56. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

57. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

58. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

59. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

60. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

61. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

62. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

63. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

64. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

66. Туризм та його вплив на світову економіку

67. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

68. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

69. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

70. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
71. Зародження та розвиток політичної економії
72. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

73. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

74. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

75. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

76. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

77. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

78. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

79. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

80. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Інвестиційна діяльність страхових компаній

82. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

83. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

84. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

85. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

86. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології
87. Розвиток рекламних агентств на Україні
88. Економічна інтеграці в АТР

89. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

90. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

91. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

92. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

93. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

94. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

95. Значення природоємності в економіці природокористування

96. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Адам Сміт як економіст

98. Економіка бджільництва

99. Економічне вчення Д. Рікардо


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.