Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат На тему: Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм 2005 План 1. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту 2. Механізм реалізації фінансового менеджменту 3. Етапи реалізації фінансової політики 4. Структура фінансової служби підприємства 1. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту Головна мета фінансового менеджменту - забезпечення зростання добробуту власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства або його акцій. В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент вирішує багато задач, основними серед яких є: - забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку; - оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності підприємства; - забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів фінансових відносин; - забезпечення мінімізації фінансових ризиків. Забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку відбувається шляхом втілення ефективної політики фінансування господарської діяльності підприємства, управління формуванням фінансових ресурсів, оптимізації фінансової структури підприємства. Оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності підприємства досягається за рахунок ефективного управління грошовими потоками підприємства, підтриманням ліквідності його активів, забезпеченням постійної платоспроможності підприємства. Забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів фінансових відносин здійснюється за допомогою ефективного управління активами підприємства, оптимізації їх складу, структури, розміру. При цьому важливе значення має скорочення різниці між величиною номінального прибутку і реальним прибутком, що забезпечується реальним надходженням грошових коштів на підприємство. Забезпечення мінімізації фінансових ризиків реалізується шляхом ефективного управління фінансовими ризиками, що передбачає оцінку окремих видів фінансових ризиків, застосування превентивних заходів і ефективних форм зовнішнього та внутрішнього страхування. Будь-яка економічна категорія проявляється в її функціях. Враховуючи, що функції економічної категорії є формою вираження суспільного призначення даної категорії, що функції властиві тільки цій категорії, а не будь-якій іншій, то саме функції виражають те головне і специфічне, що характерно для конкретної економічної категорії. Слід розмежовувати поняття &quo ;функція&quo ; і &quo ;роль&quo ; тієї чи іншої економічної категорії. Якщо за допомогою функції проявляється суспільне призначення економічної категорії, то роль виражається в результатах її практичного застосування. В науковій літературі немає єдиної точки зору щодо функцій фінансового менеджменту. Визначення функцій здебільшого залежить від концепцій і теорій, наукових напрямів у визначенні суті фінансового менеджменту, а також від підходів у визначенні функцій фінансів підприємств та управління. З практичної точки зору функції фінансового менеджменту визначає система задач фінансового менеджменту на підприємстві. Ці функції поділяють на дві основні групи: - функції фінансового менеджменту як підсистеми, що управляється; - функції фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством.

В найбільш загальному плані основними функціями фінансового менеджменту є: - дослідження зовнішнього економічного середовища; - розробка фінансової стратегії підприємства; - аналіз і планування фінансової діяльності; - прийняття рішень з питань оперативної фінансової діяльності; - прийняття інвестиційних рішень; - взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльності (державними органами, фінансово-кредитними установами, суб'єктами фінансового ринку, іншими підприємствами, фізичними особами). В процесі реалізації цих функцій вивчаються питання державного регулювання фінансової діяльності, аналізується стан економіки, фінансового ринку, прогнозуються важливі показники, що пов'язані з діяльністю підприємства, здійснюється оцінка і вибір конкретних партнерів, розробляється система фінансових планів і бюджетів, формується система альтернативних управлінських рішень, організується система моніторингу фінансової діяльності підприємства в цілому. Враховуючи об'єкти та функції фінансового менеджменту па підприємстві, виділяють його наступні напрямки: - формування активів (розрахунок реальної потреби за видами активів і визначення їх суми, виходячи з обсягів діяльності підприємства); - формування фінансової структури капіталу (визначення загальної потреби в капіталі, вивчення й аналіз альтернативних джерел формування фінансових ресурсів підприємства); - управління оборотними активами (аналіз і прогнозування тривалості оборотних циклів робочого капіталу); - управління необоротними активами (забезпечення ефективного використання основних засобів); - управління інвестиціями (формування напрямків інвестиційної діяльності підприємства, оцінка реальних проектів); - управління формуванням власних фінансових ресурсів (визначення потреби у власних фінансових ресурсах для реалізації фінансової стратегії підприємства, підвищення розміру чистого прибутку); - управління залученими фінансовими ресурсами (визначення вартості залучених коштів, оптимізація співвідношення короткострокової та довгострокової заборгованості); - управління фінансовими ризиками (визначення складу основних фінансових ризиків, їх оцінка, формування заходів по їх мінімізації та страхуванню). 2. Механізм реалізації фінансового менеджменту Фінансовий менеджмент набуває практичного втілення завдяки фінансовій політиці підприємства. В останні роки проблемі визначення фінансової політики надається важливе значення, приділяється велика увага з боку держави та підприємств, присвячується значна кількість публікацій. Проте єдиної думки щодо теоретичного аспекту цього питання сьогодні не існує. Слід відмітити, що в сучасних умовах поняття фінансової політики пов'язується не тільки зі сферою держави, а й з окремими галузями економіки, з підприємницькими структурами, з населенням, в залежності від рівня задач, які вирішує фінансова політика. В найбільш загальному вигляді під фінансовою політикою розуміють спосіб організації і використання фінансових відносин. При цьому, фінансову політику розглядають на наступних рівнях: - світовому; - макроєкономічному; - мікроєкономічному.

Кожному рівню фінансової політики відповідає своя мета. Так, на макроекономічному рівні мета фінансової політики полягає в оптимальному розподілі і перерозподілі валового внутрішнього продукту між галузями народного господарства, територіями, соціальними групами населення. На мікроекономічному рівні - в оптимальному розподілі і перерозподілі грошових коштів і фінансових ресурсів, реалізації фінансового менеджменту. Фінансова політика підприємства, як реалізація фінансового менеджменту, включає багато складових, таких як: - облікова політика; - кредитна політика; - політика управління грошовими засобами; - політика управління витратами; - дивідендна політика тощо. Вибір варіанту облікової політики підприємство здійснює у відповідності до Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ; від 16.07.99 р. та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. В рамках кредитної політики вирішується питання про забезпечення оборотними засобами, а саме визначається розмір власного оборотного капіталу та потреба в залученому; необхідність залучення довгострокових кредитів; вивчається структура капіталу і фінансова стійкість підприємства. Політика управління грошовими потоками пов'язана з оптимізацією залишків коштів на рахунках підприємства, мінімізацією розривів між надходженням коштів і їх використанням, застосуванням різноманітних схем розрахунків. Поняття &quo ;грошові потоки&quo ; вперше з'явилось в економічній науці після другої світової війни в США. Двоїста природа грошового потоку проявляється в тому, що він використовується для оцінки як доходності, так і ліквідності підприємства. Політика управління витратами реалізується за допомогою системи планів та бюджетування, передбачає розробку кошторисів (бюджетів) за основними елементами витрат і здійснення ефективного контролю за їх виконанням. 3. Етапи реалізації фінансової політики Дивідендна політика повинна призвести до рівноваги інтересів як власників, так і менеджерів та інвесторів у відповідності до теорії агентських відносин, а також теорії портфелю, теорії структури капіталу з метою максимізації ціни підприємства. За цих умов можливі наступні варіанти дивідендної політики: - дивіденди як постійний процент від прибутку; дивіденди як фіксовані виплати; дивіденди як виплати гарантованого мінімуму та екстра дивіденди; дивіденди як виплати акціями. Сам процес реалізації фінансової політики на підприємстві відбувається в три етапи, серед яких: - розробка науково обгрунтованих цілей функціонування та розвитку фінансів підприємств; - побудова й використання відповідного фінансового механізму; - здійснення практичних, дій, направлених на досягнення розроблених цілей та поставленої мети. Розробка науково обґрунтованих цілей функціонування та розвитку фінансів підприємств формується на основі вивчення вимог економічних законів, всебічного аналізу перспектив удосконалення виробництва і стану потреб підприємства і його власників. Перший етап полягає у визначенні мети, цілей та основних задач фінансової політики. Перший етап реалізації фінансової політики на підприємстві залежить від економічного стану держави, мети створення підприємства, організаційної форми та форми власності даного підприємства.

Неоднозначность налогового законодательства, возможность получения льгот, противоречия в налоговом законодательстве, а также неоправданное налоговое бремя приводят хозяйствующие субъекты к необходимости формирования самостоятельной функции внутрифирменного менеджмента, содержание которой – взаимоотношения предприятий и организаций с государством. Налоговый менеджмент как самостоятельная система управления предприятием имеет свои объект, предмет и инструменты. Предмет налогового менеджмента – налоговая политика, которая определяет уровень налогообложения, и ее практическая реализация. Объект – хозяйствующие субъекты, т. е. налогоплательщики. Информационная база налогового менеджмента формируется в рамках финансового, налогового и управленческого учета. Система налогового менеджмента включает такие составные элементы, как: – налоговое планирование, включая международное; – экспертизу налоговых схем; – налоговый консалтинг; – налоговое право, включая защиту интересов в налоговых органах и арбитражном суде. В процессе осуществления налогового менеджмента используются стратегические и оперативные инструменты

1. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

2. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

3. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

4. Принципи та види попередження злочинності

5. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

6. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
7. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
8. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

9. Принципи та норми моральної поведінки керівника

10. Виникнення та еволюція соціальної роботи

11. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

12. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

13. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

14. Механізм та біологічне значення запалення

15. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

16. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Функции, принципы и методы менеджмента

18. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

19. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

20. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

21. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

22. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль
23. Функции денег, практическое значение
24. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

25. Налогообложение: история развития, принципы, функции

26. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

27. Печінка. Її будова, функції та хвороби

28. Тайна за тремя буквами: значение основных аббревиатур менеджмента

29. Планування як функція менеджменту

30. Поняття та сутність менеджменту

31. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

32. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

33. Сутність та зміст сучасного менеджменту

34. Функции менеджмента, его многозначность

35. Функции менеджмента

36. Принципы построения системы менеджмента на основе здравого смысла

37. План урока алгебры. Тема: Значения тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений.

38. Поняття, форма та функції Конституції України
39. Понятие, сущность, функции и принципы права
40. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

41. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

42. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

43. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

44. Принципы и функции налогообложения недвижимости

45. Принципы современного менеджмента на примере корпорации "SHARP"

46. Значение и функции банков в современной экономике

47. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

48. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

49. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

50. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

51. Формы, значения и функции английского языка

52. Построение интерполяционного многочлена и вычисление по нему значения функции для заданного аргумента

53. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

54. Основные функции и принципы экологической политики
55. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
56. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

57. Національний банк України та особливості його функціонування

58. Поняття, види та принципи страхування

59. Признаки, функции и принципы страхования

60. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

61. Складання та подання фінансових звітів банку

62. Фінансовий менеджмент банка

63. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

64. Банки та їх функції

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Виды государственных облигаций, их функции и значение

66. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

67. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

68. Знаходження розрахункових значень фізико-механічних характеристик глинястого ґрунту

69. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

70. Документальне оформлення та облік фінансових результатів
71. Мета та функції контролінгу
72. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

73. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

74. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

75. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

76. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

77. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

78. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

79. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

80. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

82. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

83. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

84. Принципы и функции налогообложения предпринимателя

85. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

86. Функции и основные принципы организации местного самоуправления
87. Принципы и функции паблик рилейшнз
88. Будова та принципи комп’ютерних мереж

89. Основні принципи модульного програмування та стеки

90. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

91. Періодизація та історичне значення махновського руху

92. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

93. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

94. Види, параметри та принцип роботи антен

95. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

96. Романтизм та його значення в мистецтві

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие

97. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

98. Основные принципы и функции маркетинга

99. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга

100. Анализ поведения функций при заданных значениях аргумента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.