Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Синтез автоматів з пам’яттю

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Полтавський Військовий Інститут Зв’язку Кафедра схемотехніки радіоелектронних систем ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ напрям підготовки 0924 «Телекомунікації» Синтез автоматів з пам’яттю. Полтава – 2006 Навчальна література. Тиртишніков О.І. Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Частина 2. Цифрові автомати: Навчальний посібник. – Полтава: ПВІЗ, 2006. с. 62-71. Калабеков Б.А., Мамзелев И.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. М.: Радио и связь, 1987. Алгоритм синтезу послідовнісних ЦА. Головною метою синтезу ЦА з пам’яттю є визначення всіх його можливих станів та переходів, відповідно заданому алгоритму функціонування, та отримання функцій збудження всіх входів тригерів, з яких складається автомат. Цього достатньо для складання логічної схеми ЦА з урахуванням заданого схемотехнічного базису. Багатоваріантність можливих реалізацій ЦА пов’язана з вибором типу тригерів та способу побудови його комбінаційної частини. Теоретично будь-який ЦА може бути побудований на тригерах будь-якого типу. Найбільш розповсюджені в схемотехніці D- та JK-тригери. JK-тригер має більш розвинені логічні можливості, тому для нього можна отримати більш прості функції збудження, але кількість функцій буде удвічі більшою, ніж для D-тригера. Яке рішення буде оптимальним для конкретного ЦА, заздалегідь невідомо. Алгоритм синтезу ЦА з пам’яттю містить такі основні етапи: Запис та формалізація умов функціонування автомата. Як і для комбінаційних пристроїв, вихідне завдання функціонування ЦА з пам’яттю може виконуватися в різних формах, у тому числі і словесній. У результаті формалізації необхідно отримати таблиці або формули, що повно та однозначно описують алгоритм функціонування ЦА у всіх можливих режимах роботи. Мінімізація та кодування станів. На цьому етапі необхідно визначити мінімальну кількість всіх можливих станів ЦА з урахуванням всіх необхідних напрямків переходу. Кодування станів найчастіше виконується з використанням двійкових кодів. Якщо ЦА може функціонувати в декількох різних режимах, доцільно скласти граф переходів (діаграму станів), що наочно відображає як можливі стани ЦА, так і напрямки переходів у різних режимах функціонування. Складання таблиці переходів. На основі діаграми станів (для ЦА, режим роботи яких завжди однаковий – безпосередньо на основі вихідної таблиці) складається таблиця переходів, в якій необхідно показати не тільки попередні та наступні стани тригерів, але і сигнали на їх входах. Визначення функцій збудження тригерів. Функції збудження тригерів отримують із таблиці переходів, звичайно у вигляді ДДНФ, таким же чином, що і для комбінаційних схем. Попередні стани тригерів при цьому використовуються як вхідні аргументи функцій. Мінімізація функцій збудження тригерів. Функції збудження тригерів реалізовуються комбінаційною частиною автомата, що в загальному випадку має m входів ( – кількість вхідних сигналів ЦА, m – кількість виходів всіх тригерів ЦА) та l k виходів (l – кількість вихідних сигналів ЦА, k – кількість входів всіх тригерів ЦА). Це пояснюється узагальненою структурною схемою послідовнісного ЦА, що зображена на рис.1

. Тобто, на цьому етапі виконується спільна мінімізація l k логічних функцій m аргументів. Для мінімізації функцій використовуються будь-які існуючі методи – наприклад, карти Карно. Рис. 1. Узагальнена структурна схема послідовнісного ЦА Перехід до заданого базису та складання логічної схеми ЦА виконуються практично таким же чином, що і при синтезі комбінаційних схем. Однак, слід мати на увазі, що поняття логічного базису застосовується лише до комбінаційної частини ЦА, але не відноситься до пам’яті автомата (тип тригерів, що реалізовують пам'ять ЦА, визначається вихідними умовами задачі або вибирається проектувальником). Завершується проектування ЦА його аналізом – тобто моделюванням або макетуванням отриманої схеми з метою перевірки правильності її функціонування. Приклад синтезу послідовнісного ЦА. Поставлення завдання (вихідне завдання функціонування): необхідно синтезувати трирозрядний додаючий двійковий лічильник на основі Т-тригерів, алгоритм функціонування якого визначає керуючий сигнал М. Якщо М = 0, лічильник працює як звичайний лічильник прямого рахування; якщо М = 1, лічильник працює в коді Грея. Зміна керуючого сигналу М відразу веде до зміни режиму роботи, тобто наступний стан лічильника буде належати вже іншому коду. Синтез проведемо без обмежень на використовуваний логічний базис з метою отримання схеми з мінімальною кількістю елементів. На основі опису ЦА можливо відразу отримати його структурну схему, що зображена на рис. 2. Рис. 2. Структурна схема ЦА Комбінаційна схема реалізує необхідні функції збудження Т-тригерів на основі їх станів та керуючого сигналу М. Всі тригери мають загальні входи скидання та синхронізації. Формалізоване завдання функціонування. Мінімізація та кодування станів автомата. Алгоритм функціонування лічильника в обох заданих режимах може бути поданий табл. 1. На підставі табл. 1 складемо граф переходів (діаграму станів) лічильника, що показана на рис. 3. Напрямки переходів на діаграмі вказані: для рахування в коді 8421 – пунктирними лініями, для рахування в коді Грея – суцільними лініями. Ділянки діаграми, де напрямки переходів у двох режимах співпадають, вказані подвійними лініями. Таблиця 1 Такт М=0; код 8421 М=1; код Грея Х2 Х1 Х0 Х2 Х1 Х0 Початковий стан 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 0 4 1 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 1 7 1 1 1 1 0 0 Рис.3. Діаграма станів лічильника Складання таблиці переходів автомата. На підставі діаграми станів з урахуванням алгоритму функціонування Т-тригера складаємо таблицю переходів ЦА (табл. 2). Таблиця 2 М Початковий стан Наступний стан Сигнали на входах тригерів Т2 Т1 Т0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Отримання функцій збудження тригерів ЦА (у вигляді ДДНФ). Мінімізація функції збудження тригерів. Перший етап мінімізації функцій збудження Т-тригерів виконаємо із застосуванням карт Карно (рис.

4). Q2 Q2 M 1 1 M Q0 1 1 Q0 Q1 Q1 Рис. 4. Мінімізація функцій збудження тригерів за допомогою карт Карно Отримаємо функції збудження тригерів у вигляді МДНФ: Використовуючи відомі співвідношення (розподільний закон, правило де Моргана та ін.) остаточно отримаємо: Складання логічної схеми автомата. Логічна схема комбінаційної частини ЦА, що формує необхідні функції збудження тригерів, подана на рис. 5. Рис. 5. Схема комбінаційної частини ЦА Особливості синтезу ЦА з пам’яттю на основі JK-тригерів. При виконанні синтезу ЦА на основі JK-тригерів необхідно враховувати деякі особливості, пов’язані з тим, що даний тип тригерів, порівняно з іншими, має найбільш розвинуті логічні можливості. Таблицю переходів JK-тригера можна подати у вигляді табл. 3. Таблиця 3 J K 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 Із аналізу табл. 3 можна зробити деякі важливі висновки. По-перше, перехід тригера з будь-якого стану в інший однозначно визначається тільки одним з двох вхідних сигналів (J або K) та не залежить від значення другого сигналу. Наприклад, якщо J = 1, тригер перейде з нульового стану в одиничний, незалежно від того, яке значення має K. По-друге, перехід тригера з нульового стану в будь-який інший (0 або 1) визначається виключно значенням J, а перехід тригера з одиничного стану – виключно значенням К. Це твердження можна записати таким чином: Ця властивість дозволяє отримати дуже прості функції збудження, для чого необхідно складати таблицю переходів синтезованого ЦА з урахуванням вмісту табл. 3. Наприклад, таблиця переходів для синтезованого дворежимного лічильника з використанням JK-тригерів (табл. 4) містить удвічі більше стовпчиків для вхідних сигналів тригерів (функцій збудження), ніж табл. 2, але в кожному рядку цих стовпчиків присутні невизначені значення сигналів. Як відомо, при використанні карт Карно ці значення довизначаються за вибором виконавця з метою підвищення ефективності мінімізації, що дозволяє отримати більш прості логічні функції. Таблиця 4 М Початковий стан Наступний стан Сигнали на входах тригерів J2 K2 J1 K1 J0 K0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 ВИСНОВОК Головною метою синтезу ЦА з пам’яттю є визначення всіх його можливих станів та переходів, відповідно заданому алгоритму функціонування, та отримання функцій збудження всіх входів тригерів, з яких складається автомат. Цього достатньо для складання логічної схеми ЦА. Багатоваріантність можливих реалізацій ЦА пов’язана з вибором типу тригерів та способу побудови його комбінаційної частини. Теоретично будь-який ЦА може бути побудований на тригерах будь-якого типу. Найбільш розповсюджені в схемотехніці D- та JK-тригери. JK-тригер має більш розвинені логічні можливості, тому для нього можна отримати більш прості функції збудження, але кількість функцій буде удвічі більшою, ніж для D-тригера.

Читаючи сторю цих спогадв, в уяв не вироста штучний, трафаретний тип вояка - леAендарного лицаря на блому кон, а образ пересчного громадянина, що вдягнув на себе однострй Дивз, щоб в  лавах змагатися за право нашо нац зажити "в народв вльних вльнм кол". Ппор. Роман Лазурко, автор спогадв, в однострою десятника 1-о УД УНА, 1944 р. на Словаччин. Автор "На шляхах Европи" це продукт епохи мж двома великими вйнами, продукт доби, що в нй укранц жили пам'яттю Визвольних Змагань минулого, а свт спшив вже до змагань майбутнього. Укранська молодь того часу, за стимулом Великого Чину свох батькв мряла про переможне закнчення розпочатого ними бою тод, коли доля готовила для нас вже наш власний. Нам не довелось кнчати Кивсько кампан чи Зимових походв, сторя бо йде вперед. Нам не довелось маршувати вулицями Столиц ан окопуватись пд Крутами, нам прийшлось йти далекими  чужими шляхами Европи за нашою сторичною та нацональною ¶стиною. Шлях до Кива повв нас через Голяндю, Нмеччину, Францю, Австрю, Хорватю, Сербю, ¶талю  Мадярщину  приходиться сказати, що ми цього походу ще не закнчили

1. Синтез цифрового конечного автомата Мили

2. Синтез цифрового конечного автомата Мили - вариант 2

3. Синтез цифрового автомата управления памятью

4. Синтез цифрового конечного автомата Мили

5. Синтез комбинацонных схем и конечных автоматов, сети Петри

6. Абстрактный синтез конечного автомата
7. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура
8. Синтез мікропрограмних автоматів

9. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

10. Синтез белка

11. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

12. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

13. З.М.Бабур (1483 - 1530). Жизнь и творчество

14. Разработка вычислительного устройства, состоящего из двух взаимозаменяемых частей: операционного автомата и управляющего автомата

15. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

16. Оперативная память. Исследование рынка оперативной памяти

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Кэш-память современных микропроцессоров фирм Intel и AMD

18. Виртуальная память

19. Анализ и синтез одноконтурной системы автоматического регулирования

20. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

21. ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов

22. Анализ и синтез систем автоматического регулирования
23. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы
24. Синтез оптимальных уравнений

25. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

26. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

27. Синтез ЖК

28. Психоанализ З. Фрейда и неофрейдизм

29. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

30. Память. Виды, формы, механизмы

31. Память. Виды памяти. Объем памяти

32. Память человека и её возможности

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Память и её виды

34. Память: условия и особенности форм

35. Память на лица

36. Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов)

37. Синтез частотно-избирательного фильтра

38. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества
39. Некоторые философские уроки З. Фрейда
40. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/

41. Химический синтез белков в промышленности

42. Производство синтетического аммиака при среднем давлении. Расчёт колонны синтеза

43. Получение синтетических красителей реакцией азосочетания на примере синтеза 3-окси-4-карбоксиазобензола

44. Дендримеры. Синтез и свойства

45. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

46. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

47. Общества, миросистемы и цивилизации: синтез парадигм и структура истории

48. Родовая память в Древней Руси

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

49. Автомат

50. Синтез и анализ аналоговых и цифровых регуляторов

51. Фрейд З. Анализ конечный и бесконечный

52. Киевская Русь — первый этап синтеза культур

53. Лекції з української та зарубіжної культури

54. Память сердца
55. Родовая память в жизни и творчестве А. С. Пушкина
56. Синтез жанровых форм в романе Б. Пильняка «Соляной амбар»

57. Концепция духовного воскрешения в рассказе З. Гиппиус «Святая плоть»

58. Маркетинговий аналіз ситуації

59. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

60. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

61. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

62. Аналіз та удосконалення оперативного управління

63. Москва: память о войне 1812 года

64. Механическая память на основе НЭМС-систем

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Судьба термоядерного синтеза

66. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды

67. Катализаторы синтеза метанола

68. Генетическая память, молекулярные биопроцессоры и их выходное управляющее звено

69. Ферменты и белки живой клетки – это молекулярные биологические автоматы с программным управлением

70. Синтез системы автоматического регулирования массы квадратного метра бумажного полотна
71. Память. Функционально-структурная организация
72. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

73. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

74. Сенсорная память - как "запоминает" глаз

75. Искусство памяти в Греции: память и душа

76. Память. Процессы памяти

77. Сон и сновидения З. Фрейда – природа их происхождения

78. Структура личности по З. Фрейду

79. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

80. Как работает наша память

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

81. Ощущение, восприятие, память

82. Память

83. Проблема взаимодействия личности и общества по З Фрейду

84. Теория личности З. Фрейда

85. Память

86. Память в когнитивной психологии
87. Синтез содержательных и формализованных описаний в дидактике физики
88. Средневековая память и формирование образности

89. Микросхема ПЗУ в управляющем автомате с МПУ выбрана неверно

90. Синтез логической ячейки ТТЛШ

91. Цифровой автомат

92. Синтез частотно-избирательного фильтра

93. Машинная память

94. Синтез логической ячейки ТТЛШ

95. Психологическая концепция религии З.Фрейда

96. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

98. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

99. Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.