Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Курсовий проект з &quo ;Маркетингу&quo ; на тему: “Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП “Біатрон – 3” Житомир, 2009 р. ЗМІСТВступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування політики розподілу на підприємстві 1.1 Маркетингова концепція розподілу: сутність і характеристика каналів розподілу 1.2 Сучасні маркетингові системи, особливості вибору посередників 1.3 Дослідження ринку меблів в Україні Розділ 2 Аналіз ринкових можливостей ЖКУВП “Біатрон – 3” 2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 2.2 Оцінка рівня здійснення маркетингової діяльності в умовах ЖКУВП “Біатрон – 3” Висновки та пропозиції Перелік використаної літератури Додатки ВСТУП Періодові формування теоретичних і практичних аспектів ринкової економіки притаманне залучення одного з найпоширеніших та найефективніших підходів, а саме, маркетингу. Актуальність обраної теми пояснюється тим, що вивчення маркетингової політики розподілу та її практичне застосування на підприємстві значно підвищує ефективність діяльності останнього, що в свою чергу призводить до збільшення прибутку. Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів формування політики розподілу та дослідження засобів розширення ринків збуту для ЖКУВП “Біатрон-3”. Предметом дослідження є система розподілу продукції на підприємстві, а саме ефективність її організації та можливості розширення. Об’єктом дослідження обрано Житомирське колективне учбово-виробниче підприємство “Біатрон-3”, що спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі та виготовленні меблів. Курсова робота написана з метою вирішення таких завдань: Проведення дослідження ринку меблевої промисловості в Україні; Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві; Оцінки ефективності систем розподілу продукції на підприємстві; Пошуку можливих варіантів поліпшення існуючої системи розподілу в ЖКУВП “Біатрон-3”; Розробки проекту одного з вищезгаданих варіантів розширення ринків збуту продукції. В процесі проведення дослідження було використано матеріали внутрішньої звітності підприємства, дані статистичних довідників та матеріали практикуючих фахівців в галузі маркетингу, розміщені в періодичних виданнях, монографіях, підручниках та електронних джерелах. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Маркетингова концепція розподілу: сутність і характеристика каналів розподілу Маркетингова політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням сировини, матеріалів, готових виробів від місць їх видобутку та виробництва до місць використання з метою задоволення попиту і отримання відповідного прибутку. Корисність маркетингової політики розподілу полягає в забезпеченні своєчасного пропонування товару, доставки товарів до місць попиту, змінах форми і вигляду товарів з метою досягнення більшої привабливості для споживачів, можливості придбання товарів.

Планування збутової політики передбачає наявність певних етапів (рис. 1.1). Рис. 1.1. Етапи планування збутової політики Джерело: . Ключовий момент маркетингової політики розподілу – вибір та конструювання каналів розподілу. Канали розподілу – це маршрути, за якими продукція переміщується від місць виробництва чи видобутку до місць споживання, зупиняючись у певних пунктах, переходячи від одного власника до іншого. Це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе обов'язок чи допомагають передати комусь іншому право власності на конкретні товари чи послуги на їхньому шляху від виробника до споживача. Функції каналів розподілу наведено нижче: а) функції, пов'язані з угодами (закупівля продукції для перепродажу чи для передачі споживачам; продаж продукції, тобто контактування з потенційними покупцями, отримання замовлень, просування товарів; діловий ризик за наявності права власності на продукцію); б) логістичні функції (створення необхідного асортименту продукції для обслуговування покупців; збереження продукції, її якості; сортування, комплектування, поділ великих партій продукції відповідно до потреб споживачів; транспортування продукції); в) обслуговуючі функції (торговельне обслуговування споживачів; огляд, перевірка, оцінка продукції, визначення її ґатунку та якості; проведення маркетингових досліджень; планування продукції, тобто консультування виробників щодо товарів, стадій життєвого циклу, місця товарів на ринку в умовах конкуренції; визначення цін, націнок та знижок; надання послуг виробничого, комерційного, інформаційного та іншого характеру . Основні елементи маркетингової політики розподілу названі у таблиці 1.1 Таблиця 1.1 Основні елементи маркетингової політики розподілу Елементи Коментарі Термін поставки Час з моменту замовлення до моменту його виконання, тобто поставки замовлених товарів покупцю Надійність поставки Здатність підтримувати необхідні для швидкого задоволення потреб клієнта товарні запаси Точність виконання замовлення Ступінь відповідності отриманого клієнтом товару специфікації замовлення Доступність інформації Здатність фірми відповідати на запитання щодо стану виконання замовлення і наявності товару Пошкодження Вимірювач фізичного стану товару, який доставлений клієнту Нескладна процедура відносин Прості процедури замовлення, повернення товару, коригування замовлення, оформлення кредиту, платіжних документів тощо Додаткові послуги Централізована доставка, інформування, упаковка товарів, комплектування партій та ін. Джерело: . Розрізняють два базисні типи каналів розподілу – прямі та опосередковані, також виділяють ешеловані канали розподілу. Прямі – без використання посередників – канали розподілу використовуються фірмами, які бажають контролювати всю свою маркетингову програму, підтримують тісний контакт зі споживачами, мають обмежені цільові ринки і достатні засоби для організації збуту. Створення маркетингових систем із прямими зв'язками доцільне у таких випадках. По-перше параметри (потужність, напруженість) матеріального потоку виправдовують витрати на його просування. По-друге кількість пунктів призначення (споживачів) невелика, і вони поглинають усі матеріальні потоки, які генеруються виробником.

По-третє товарний потік є вузькоспеціалізованим (складне устаткування, продукція, виготовлена за індивідуальним замовленням, продукція, що вимагає від виробника монтажних та налагоджувальних робіт тощо). По-четверте матеріальний потік не потребує складської обробки. По-п’яте продуцент має достатньо фінансових можливостей для створення й експлуатації маркетингової системи з прямими зв'язками . Опосередковані – переміщення товарів через посередників – канали розподілу використовуються фірмами для збільшення ринків збуту, кращого їх охоплення, нарощування обсягів продажу товарів. Змішані (ешеловані) канали поєднують перші два види каналів руху товарів. Співвідношення прямих і непрямих каналів розподілу залежить від цільових ринків, стратегії підприємства та власних потенційних можливостей збутових систем. Створення ешелонованих маркетингових систем доцільне в таких ситуаціях. По-перше товарний ринок роздрібнено до такої міри, що потужності матеріальних потоків недостатні, аби покрити витрати на прямий збут. У цьому разі оптові посередники, які працюють з широким асортиментом матеріальних потоків, можуть створити досить великий сукупний обсяг збуту, трансформуючи при цьому кілька матеріальних потоків від різних виробників в один комплексний матеріальний потік. По-друге вимоги споживачів з питань закупівельного маркетингу (організація закупівлі, швидка доставка, організація деяких форм після продажного обслуговування) відіграють істотну роль, і товарні запаси посередницьких ланок у маркетингових каналах стають ближчими до споживача, ніж запаси продуцента матеріальних потоків. По-третє товарний ринок з певної номенклатури продукції є горизонтальним, що передбачає дроблення попиту і матеріальних потоків у кожному із секторів ринку. По-четверте різниця між вартістю виробленої виробником продукції та продажною ціною надто мала, щоб утримувати власні збутові структури і створювати маркетингову систему з прямими зв'язками. По-п’яте партії товару такі, що при просування матеріального потоку до споживача економію на маркетингових роботах та операціях можна одержати лише в ешелованих каналах . Існують канали розподілу прямого (від виробників до споживачів) і зворотного ходу (від споживачів до виробників). Останні використовують для розподілу ділових відходів, поворотної тари та ін. Перекладення частини роботи а реалізації товарів на посередників дає певні вигоди. Це пояснюється в основному ефективною роботою посередників щодо забезпечення широкої доступності товарів для споживачів та доведення їх до цільових ринків. Посередники допомагають скоротити витрати на маркетинг, у тому числі на просування, розподіл у роздрібну торгівлю, формування каналів розподілу усуває тривалі розриви у часі й просторі, що відділяють товар від споживача. Всі учасники будь-якого каналу розподілу товарів виконують одну або кілька функцій: дослідницька робота; просування товару; встановлення контактів; пристосування товару; проведення переговорів; фізичне переміщення товару; фінансування; прийняття ризику. Виконання перших п'яти функцій сприяє прийняттю рішень про угоди, контракти, а трьох останніх – завершенню уже укладених угод.

Відхід від помилкових рішень, кроків попереднього періоду здебільшого з розумінням був сприйнятий трудовим селянством, яке дедалі виявляло ініціативу щодо колективних господарств, виходячи з власного досвіду[988]. Подібна тенденція виявилася і щодо організації радгоспів. В 1920 р. їх кількість порівняно з попереднім роком зменшилася майже в 5 разів. А головна роль, яка їм відводилася, полягала в демонстрації переваг діяльності культурних, зразкових господарств: поширення агрокультурного досвіду і надання безпосередньої допомоги індивідуальним селянським господарствам. Це відразу вплинуло на настрої на селі: його жителі, передусім комнезамівці, самі почали приймати рішення про доцільність створення радгоспів[989]. Так поволі готувався грунт для розвитку колективістського руху на селі. Початкові паростки цього процесу, що з'явилися в перші місяці переходу від війни до миру, давали підстави для оптимістичних висновків щодо його розвитку в наступному[990]. Водночас недостатньо критична оцінка перших успіхів породжувала й доволі поширені ілюзії, згідно з якими село можна легко втягнути в соціалізм, перебудувавши на воєнно-комуністичний лад розподіл продуктів сільського господарства, увівши суспільне користування землею, організувавши постачання хліборобів мінімумом необхідного

1. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

2. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

3. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

4. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

5. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

6. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів
7. Оцінка стану міської системи м. Рівного
8. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

9. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

10. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

11. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

12. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

15. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

16. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

18. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

19. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

20. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

21. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

22. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
23. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність
24. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

25. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

26. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

27. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

28. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

29. Селезенка - орган иммунной системы

30. Суспільна організація життя слов

31. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

32. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Організація праці менеджера

34. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

35. Організація оплати праці на підприємстві

36. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

37. Оцінка природних ресурсів

38. Організація обліку грошових коштів
39. Організація евакуаційних заходів
40. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

41. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

42. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

43. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

44. Організація банківської справи

45. Організація біржової торгівлі

46. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

47. Організація діяльності "ПриватБанку"

48. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

49. Організація та планування кредитування

50. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

51. Оцінка майна з метою страхування

52. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

53. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

54. Економічна оцінка кредитного процесу
55. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
56. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

57. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

58. Організація охорони праці на виробництві

59. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

60. Організація охорони праці на виробництві

61. Рівні організації організму людини

62. Експертна оцінка земель

63. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

64. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

66. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

67. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

68. Харчова цінність та оцінка якості зерна

69. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

70. Внутрішній аудит організації
71. Етапи організації бухгалтерського обліку
72. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

73. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

74. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

75. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

76. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

79. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

80. Організація документаційного забезпечення установи

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

81. Організація і методика аудиту

82. Організація і методика аудиту доходів підприємства

83. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

84. Організація облікового процесу на підприємстві

85. Організація обліку

86. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
87. Організація обліку власного капіталу підприємства України
88. Організація обліку запасів на підприємствах

89. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

90. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

91. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

92. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

93. Організація праці бухгалтера

94. Організація складського обліку запасів в установах

95. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

96. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

97. Організація управлінського обліку на підприємстві

98. Основи організації бухгалтерського обліку

99. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.