Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Теорія економічного аналізу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Тести з теорії економічного аналізу1. Причина, яка впливає на певний результат (наслідок) – це: 1) резерв 2) індукція 3) фактор 4) дедукція2. Запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і безперервність роботи у будь-якій системі, - це: 1) фактор 2) резерв 3) комплекс 4) баланс3. Які бувають види аналізу залежно від часу їх проведення: 1) попередній, оперативний, наступний, перспективний 2) системний, оперативний, порівняльний, перспективний 3) попередній, оперативний, прогнозний 4) оперативний, наступний, прогнозний4. Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих підприємств галузі: 1) оперативний 2) прогнозний 3) порівняльний 4) системний5. Як інакше називають порівняльний аналіз: 1) ретроспективний 2) перспективний 3) поточний 4) міжгосподарський6. Який аналіз застосовують для досліджень складних економічних проблем, великих виробничих комплексів, які поєднують з аналізом технічних, соціальних, демографічних і національних проблем, екологічних і політичних умов: 1) ретроспективний 2) стратегічний 3) статистичний 4) системний7. Який аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після закінчення окремих виробничих чи інших робіт: 1) оперативний 2) наступний 3) попередній 4) прогнозний8. Який аналіз передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, оцінює їхню ефективність: 1) поточний 2) прогнозний 3) порівняльний 4) оперативний9. За характером впливу на результати господарської діяльності розрізняють фактори: 1) трудові та нетрудові 2) внутрішньогосподарські, галузеві 3) інтенсивні та екстенсивні 4) регіональні, народногосподарські10. Розбір, розкладання, розчинення предметів або явищ на складові частини, властивості, ознаки – це: 1) порівняння 2) аналіз 3) моделювання 4) елімінування11. Як називається основний метод курсу аналізу, за допомогою якого складне явище – господарська діяльність підприємства – уявно розкладається на окремі, більш прості елементи, а потім вивчаються їхні кількісні та якісні сторони, зв`язки: 1) моделювання 2) елімінування 3) аналітичний 4) статистичний12. засіб аналітичного методу, за яким йдуть від загальних показників до деталізованих, послідовно розчленовуючи загальні показники на складові: 1) порівняння 2) елімінування 3) розкладання 4) деталізація13. Метод, за допомогою якого предмет (явище) характеризується через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами або явищами: 1) порівняння 2) деталізація 3) абстрагування 4) абсолютизація14. Метод, при якому будуть зменшені предмети або умовні подоби (образи), які замінюють у нашій уяві дійсні предмети або явища: 1) елімінування 2) моделювання 3) порівняння 4) деталізація15. Моделі можуть бути: 1) дійсні та недійсні 2) середні, великі, гігантські 3) матеріальні (фізичні) та абстрактні 4) дрібні, середні, великі16. Метод, що ґрунтується на обмеженості, кінцевості величини матеріальних ресурсів і жорстких взаємозв`язках між окремими елементами сукупності: 1) деталізація 2) статистичний 3) порівняння 4) балансовий17.

Метод, суть якого полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів: 1) порівняння 2) елімінування 3) балансовий 4) моделювання18. В якому статистичному методі аналізу таблиці служать накопиченню, опрацюванню і зберіганню цифрової інформації: 1) табличний 2) динамічні ряди 3) кореляційний 4) балансовий19. Письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем або виробництва з метою з`ясування певних питань: 1) елімінування 2) запит 3) анкетний метод 4) листування20. Впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них – це: 1) анкета 2) модель 3) аналіз 4) інформація21. Співвідношення окремих виробів (видів продукції) у загальному обсязі виробництва, виражене здебільшого у відсотках, - це: 1) деталізація 2) структура 3) баланс 4) елімінування22. Які показники характеризують величину параметрів господарської діяльності: 1) кількісні 2) основні 3) якісні 4) другорядні23. Які показники характеризують особливості параметрів господарської діяльності: 1) кількісні 2) зведені 3) якісні 4) агрегатні24. Які показники характеризують діяльність господарства у натуральних вимірах: 1) якісні 2) абсолютні 3) кількісні 4) відносні25. Які показники характеризують господарську діяльність у співвідношенні одних показників до інших: 1) якісні 2) абсолютні 3) кількісні 4) відносні26. За обсягом охоплення аналіз буває: 1) комплексний, тематичний, локальний, вибірковий 2) локальний, комплексний 3) вибірковий, місцевий, частковий27. Які індекси (відносні величини) показують співвідношення величини фактичних та планових індивідуальних показників: 1) зведені 2) агрегатні 3) індивідуальні 4) вибіркові28. Прийом, що використовується для визначення тісноти зв`язку між факторами, що вивчаються, - це: 1) елімінування 2) кореляція 3) порівняння 4) моделювання29. Розклад (аналіз) загального на частки називають: 1) дедукція 2) кореляція 3) індукція 4) елімінування30. Узагальнення (синтез) часток у загальне називають: 1) дедукція 2) кореляція 3) індукція 4) елімінування31. резерви виробництва за місцем знаходження класифікують на: 1) поточні і перспективні 2) зовнішні і внутрішні 3) власні і залучені Відповіді1 – 3 2 – 2 3 – 1 4 – 3 5 – 4 6 – 4 7 – 1 8 – 2 9 – 3 10 – 2 11 – 3 12 – 4 13 – 1 14 – 2 15 – 3 16 – 4 17 – 2 18 – 1 19 – 3 20 – 4 21 – 2 22 – 1 23 – 3 24 – 2 25 – 4 26 – 1 27 – 3 28 – 2 29 – 1 30 – 3 31 – 2

Вд редактора Структура пдручника вдтворю розвиток народно словесност вд витокв до сучасност, виникнення  становлення жанрв, побутування текств з урахуванням сторичних умов. Кожний окремий жанр аналзуться у його зв'язку з ншими жанрово-тематичними групами укранського фольклору, з'ясовуться мсце кожного з них у жанровй структур в загальноукранському та позаукранському контекстах. Традицйн пдходи поднуються з елементами архетипно поетики, мфологчного аналзу  т.п., кожне явище народно творчост розглядаться у зв'язку з професйною художньою лтературою. Звичайно, в однй книз неможливо охопити усе розмаття явищ укрансько словесност, тим бльше детально проникнути у х суть та специфку. Враховуючи, що усна народна творчсть вивчаться студентами-флологами на першому курс, автори книги свдомо уникають дискусйних у фольклористичнй науц проблем, не мають на мет охопити весь спектр снуючих на сьогодн концепцй та теорй, подаючи найголовнш положення для розумння становлення нацонально культурно спадщини, узагальнюючи основн здобутки втчизняних та зарубжних фольклориств

1. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

2. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

3. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

4. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

5. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

6. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
7. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
8. Історія розвитку економічного аналізу

9. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

10. Методи та прийоми економічного аналізу

11. Введення в курс “Основи економічної теорії”

12. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

13. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

14. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

15. Економічна теорія

16. Економічна теорія фізіократів

Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики

17. Політична економія - теорія та практика

18. Семінарське заняття з економічної теорії

19. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

20. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

21. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

22. Контрольная работа по основам экономической теории
23. Теория кадровой политики (Контрольная)
24. Особливості економічного розвитку Київської Русі

25. Контрольная работа по теории вероятности_2

26. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

27. Економічний аналіз

28. Економічний аналіз підприємств

29. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

30. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

31. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

32. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

33. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

34. Ревізія як елемент методу економічного контролю

35. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

36. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

37. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

38. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки
39. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
40. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

41. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

42. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

43. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

44. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

45. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

46. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

47. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

48. Аналіз економічної нестабільності в Україні

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

50. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

51. Загальні закономірності світового економічного розвитку

52. Передумови "Японського економічного дива"

53. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

54. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
55. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"
56. Концепції історичних етапів економічного розвитку

57. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

58. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

59. Теория развития Вселенной

60. Динозавры. Факты и теории

61. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

62. Теория Эволюции (шпаргалка)

63. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

64. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

66. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

67. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

68. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

69. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

70. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения
71. Лекции (часть) по теории государства и права
72. Теория разделения властей

73. Договорная теория возникновения государства и права

74. Теория государства и права

75. Теория государства и права

76. Теория государства и права (Шпаргалка)

77. Теория Государства и Права как юридическая наука

78. Теория юридических фактов

79. Шпаргалка по теории государства и права

80. Теория государства и права. Правовой статус личности

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

82. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

83. Теория государства и права (в таблицах)

84. Теория государства и права

85. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

86. Теория книговедения в работах М.Щелкунова
87. Культурология и теория цивилизаций
88. Теория языкознания

89. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

90. Теория лингвистической относительности Сепира - Уорфа

91. Теория Якобинской диктатуры

92. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

93. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

94. Теория системного управления

95. Постановка лабораторной работы по теории графов

96. Теория многозадачности и многопоточности

Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее

97. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

98. Теория автоматов (Разработать автомата для сложения в коде 8421 в обратном коде в формате с фиксированной запятой)

99. ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.