Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Хозяйственная деятельность в условиях рыночной экономики Вступ Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб’єкту (називатимемо його „підприємством”) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування, транспорту, будівель і т.п. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність. Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством. Мета даної курсової роботи полягає в дослідженні складу, структури, планування і аналізу основних виробничих фондів. Предметом виступають основні виробничі фонди підприємства, а об’єктом дослідження є підприємство. Курсова робота складається з трьох частин. В першій частині, на прикладі діючого підприємства, аналізуємо його господарську діяльність за 2000 рік. В другій частині розкривається економічна суть основних виробничих фондів підприємства, наводиться їх структура і класифікація, проводиться структурний та динамічний аналіз основних фондів підприємства. Третя частина робота описує шляхи поліпшення використання основних фондів підприємства. Основні завдання курсової роботи: розкрити економічну суть основних виробничих фондів підприємства; дослідити структуру основних фондів підприємства; освітити питання планування та налізу основних виробничих фондів підприємства; дослідити шляхи ефективного використання основних фондів підприємства. 1. Економічно - правові основи організації господарської діяльності на підприємстві 1.1 Характеристика діяльності підприємства. Торгово-промислове підприємство "Українські тканини" за своєю організаційно-правовою формою є акціонерним товариством закритого типу. Підприємство розташоване у м. Тернопіль. У 1993 р. колишній текстильний цех був приватизований, а у 1994р. реорганізований . Акціонерне товариство - це товариство, статутний капітал якого розділений на визначене число акцій; учасники АТ (акціонери) не відповідають по його зобов'язаннях і не несуть ризик збитків, зв'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості придбаних ними акцій . Як юридична особа підприємство може мати цивільні права, що відповідають цілям діяльності, передбаченим у його статутних документах, і нести зв'язані з цією діяльністю обов'язку. АТ "Українські тканини" займається випуском тканин, а також готової продукції з даних тканин, крім того при підприємство діє ательє. Види тканин, що випускаються АТ "Українські тканини": - шовк, шириною 140 см.

(10 відтінків); - вовна, шириною 110 см. (4 відтінки); - льон, шириною 150 см. (5 відтінків); - трикотаж, шириною 140 см. (7 відтінків); - ситець, шириною 80 см. (6 відтінків); - фланель, шириною 80 см. (6 відтінків); - бязь, шириною 80 см. (5 відтінків); До готової продукції, що випускається АТ "Українські тканини", відносяться: - комплекти постільної білизни (2 простирадла, 2 наволочки, 2 підодіяльники) - 8 різновидів; - кухонні комплекти (фартух, 2 прихватки, рушник, скатертина) - 4 різновиду; - кухонні подарункові комплекти ( 2 фартухи, рушник, скатертина, 4 серветки) - 4 різновиду; - рушник, розмір 30х50 см. - 4 різновиду; - серветки, розмір 14х20 см. - 4 різновиду; - фартух, 2 види - 4 різновиду; - халат домашній - 8 різновидів. Основні дані, що характеризують діяльність підприємства, наведені в таблиці 1.1 (див. Додатки). 1.2 Динамічний та структурний аналіз балансу АТ „Українські тканини” Стабільність фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від того наскільки раціонально та правильно підприємство вкладає свої фінансові ресурси в активи. В процесі функціонування підприємства і величина активів і їх структура постійно зазнають якісь зміни. Найбільш загальне уявлення про зміни, які мають місце в структурі засобів та їх джерел, а також динаміку цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства та його джерел. Є дві причини, що обумовлюють необхідність і доцільність проведення такого аналізу: з одного боку - перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, які відрізняються по величині використовуваних ресурсів і інших об'ємних показників; з іншого боку - відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, що можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим затрудняти їхнє зіставлення в динаміку. Вертикальному аналізу можна піддати або вихідну звітність, або модифіковану звітність. Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження). Як правило, беруться базисні темпи росту за суміжні періоди (роки), що дозволяє аналізувати не тільки зміни окремих показників, але і прогнозувати їхні значення. Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції. Проте ці дані можна використовувати в міжгосподарських порівняннях. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного, тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру, так і динаміку окремих показників бухгалтерської форми. Ці види аналізу ціняться при міжгосподарських порівняннях, тому що дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств. На основі проведеного горизонтального і вертикального аналізу АТ „Українські тканини” (див. Таблицю 1.2 (Додатки)) можна зробити слідуючи висновки.

Спостерігається збільшення оборотних активів підприємства на 18,34 %, яке відбулося в основному за рахунок збільшення запасів товарно-матеріальних цінностей (17,74 %), а також росту дебіторської заборгованості (20,01 %). В даному випадку ріст дебіторської заборгованості є негативним фактором, тому що сума заборгованості становить 25 % відсотків від оборотного капіталу, що саме по собі є поганим показником (нормативне значення повинне бути не більше 20%), а заборгованість замість того що погашатись ще більш зростає. Разом із збільшенням запасів ТМЦ спостерігається значний ріст виручки від реалізації продукції (47,55%), що можна охарактеризувати як позитивний фактор. Із наведеної таблиці ми бачимо, що зростання об’ємів запасів відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості та спрямування суми одержаного прибутку (чистого) на поповнення запасів. Внаслідок чого зменшилась сума нерозподіленого прибутку (-8,63%). Значно зросла сума грошових коштів на рахунку підприємства (229,2%), проте питома вага їх у загальному обсязі оборотних активів, як на початок так і на кінець року залишається дуже низькою (відповідно 0,96 % та 2,6% при нормативі не менше 10%). Як позитивний фактор можна розцінити збільшення суми резервного капіталу (14,96). Спостерігається значна заборгованість підприємства по поточним зобов’язанням (94,52% питомої ваги пасиву !). Основні засоби підприємства на кінець року збільшились на 87,27%, що може свідчити про те, що на підприємстві відбувається поновлення матеріальної бази та вводяться в експлуатацію нові потужності . Рекомендації, які можна дати підприємству виходячи з наслідків проведеного аналізу: такий низький об’єм грошових коштів на рахунку підприємства призводить до зниження рівня ліквідності, тому необхідно збільшити суму коштів на для стабілізації ліквідності підприємства, це можна зробити за рахунок частини нерозподіленого прибутку; підприємству необхідно негайно, хоча б частково, погасити заборгованість по поточним зобов’язанням. Така велика заборгованість вкрай негативно впливає на показники ліквідності підприємства; 2. Аналіз та планування основних фондів підприємства. 2.1 Економічна сутність та планування основних фондів. До основних виробничих фондів відносяться ті засоби праці, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування і т.п. ), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будинки, спорудження, електромережі, трубопроводи й ін.), служать для збереження і переміщення предметів праці. Крім основних виробничих фондів до складу основних фондів промисловості входять і основні невиробничі фонди, до яких відносяться такі об'єкти невиробничого призначення (житлові будинки, дитячі сади і ясла, школи, лікарні й інші об'єкти охорони здоров'я і культурно-побутового призначення), що перебувають у віданні промислових підприємств (вони не безпосередньо, а побічно впливають на процес виробництва). Тут ми розглядаємо тільки основні виробничі фонди. Основні виробничі фонди промисловості це засоби праці, що беруть участь у багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію частинами в міру свого зношення.

Тюрина А.Д. Теория организации: конспект лекций ЛЕКЦИЯ 1. Общие понятия теории организации 1.PСущность предприятия, его черты и функции Предприятие это самостоятельный хозяйственный субъект, созданный предпринимателем или группой предпринимателей для производства рыночных товаров и услуг с целью получения прибыли, доли на рынке и удовлетворения потребностей экономических субъектов. Кроме того, предприятие обеспечивает эффективное функционирование фирмы, поскольку так или иначе выполняет ее заказы. Иными словами, в состав фирмы может входить несколько предприятий, на которых она ведет хозяйственную деятельность. Среди основных черт предприятия можно выделить следующие. 1.PОрганизационное единство подразумевает прежде всего слаженный механизм деятельности, который позволяет эффективно функционировать в рамках рыночной экономики. Кроме того, крайне важным является наличие на предприятии штата организованных и высококвалифицированных работников, от которых в целом зависит успех предприятия на рынке. 2. Любое предприятие должно иметь в наличии комплекс необходимых ресурсов, посредством которых будет осуществляться производство заданных товаров и услуг, это: 1) природные ресурсы, которые, являясь первичным источником производства, в процессе обработки превращаются в готовые товары; 2) материальные ресурсы, прежде всего капитал

1. Государственная политика в рыночной экономике

2. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

3. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

4. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

5. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

6. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой
7. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД
8. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

9. Отчет о движении денежных средств, его значение в рыночной экономике, техника составления в России и международной практике

10. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики

11. Рыночная экономика (шпаргалка)

12. Внешняя торговля России со странами с развитой рыночной экономикой

13. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

14. Предприятие как объект и субъект рыночной экономики /Украина/

15. Современная оплата труда в условиях рыночной экономики

16. Методы ценообразования в рыночной экономике

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

17. Биржа и биржевая деятельность в рыночной экономике

18. Рынок ценных бумаг и его роль в рыночной экономике

19. Монополии в рыночной экономике

20. Государство в рыночной экономике

21. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики

22. Концепции перехода к рыночной экономике. Особенности переходной экономики России
23. Мелкий бизнес в рыночной экономике: его роль и перспективы
24. Основы рыночной экономики (Контрольная)

25. Основы рыночной экономики (Шпаргалка)

26. Предпринимательство в рыночной экономике

27. Сущность рыночной экономики. Пути к ней России

28. Финансово-промышленные группы и их роль в формировании рыночной экономики

29. Государственное регулирование рыночной экономики

30. Конкуренция как внутренний регулятор рыночной экономики

31. Функции и роль денег в рыночной экономике

32. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Практика кадрового менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике

34. Пенсионное обеспечение в России и странах с развитой рыночной экономикой: сравнительно-правовой анализ

35. Фирмы в рыночной экономике: контракт купли-продажи

36. Страхование в условиях рыночной экономики

37. Физическая культура в условиях рыночной экономики в Российской Федерации

38. Общая характеристика рыночной экономики
39. Денежно-кредитное регулирование в условиях рыночной экономики
40. Рыночная экономика

41. Кредитно-денежная система в условиях перехода к рыночной экономике

42. Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике

43. Социально ориентированная рыночная экономика - выбор России

44. Рыночная экономика

45. Особенности формирования инвестиционных ресурсов в рыночной экономике Украины.

46. Закономерности перехода к рыночной экономике

47. Рыночная экономика в России и вхождение России в мировой рынок

48. Сущность рыночной экономики, пути к ней России

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

49. Акционерное общество в рыночной экономике

50. Анализ розничного товарооборота в условиях рыночной экономике

51. Германская модель социально рыночной экономики

52. Деятельность предприятий в условиях перехода к рыночной экономике (конспект лекций)

53. Конкуренция в рыночной экономике

54. Монополии в рыночной экономике
55. Основы рыночной экономики
56. Особенности функционирования рынка труда в условиях рыночной экономики

57. Реализация работ, товаров и услуг в условиях рыночной экономики

58. Рыночная экономика

59. Рыночная экономика, категории, принципы

60. Финансы и основные пути их социализации в условиях социально-рыночной экономики

61. Функции заработной платы и их проявление в условиях рыночной экономики

62. Ценообразование в условиях переходной рыночной экономики

63. Эффективность производства в легкой промышленности в условиях рыночной экономики

64. Предприятие в условиях рыночной экономики

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Особенности формирования социальных фондов в странах рыночной экономики. Порядок расчетов с внебюджетными социальными фондами в РФ

66. Банки, их роль в рыночной экономике

67. Государственное регулирование национального хозяйства в рыночной экономике

68. Достоинства и недостатки плановой и рыночной экономики. Смешанный тип экономики

69. Модели рыночной экономики

70. Предпринимательство - фактор динамизма рыночной экономики
71. Рыночная экономика
72. Фирма как субъект рыночной экономики

73. Функции и роль государства в рыночной экономике

74. Ценообразование в рыночной экономике

75. Производственные кооперативы в рыночной экономике.

76. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

77. Значение банковской системы в современной рыночной экономике

78. Бухучет заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда в условиях рыночной экономики

79. Переход от тоталитарной к социально-ориентированной рыночной экономике на примере послевоенной Германии 1945-1960гг.

80. Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики

Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

82. Монополии в рыночной экономике

83. Основы рыночной экономики

84. Социально-экономические основы, сущность и теории прогнозирования и планирования в условиях рыночной экономики

85. Структура рыночной экономики

86. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики
87. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике
88. Проблема социального страхования и ее развитие в условиях формирования рыночной экономики

89. Роль банков в рыночной экономике

90. Роль кредитных отношений в современной рыночной экономике

91. Банки и их роль в рыночной экономике

92. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике

93. Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике

94. Основные фонды предприятия в условиях перехода к рыночной экономике

95. Роль бухгалтерской отчетности в рыночной экономике на примере ООО «Виктория»

96. Управленческий учет в рыночной экономике

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Цели, функции и сущность бухгалтерского учета в рыночной экономике

98. Государство и рыночная экономика

99. Переход к рыночной экономике и задачи милиции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.