Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Основні чинники процесу ціноутворення

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра маркетингу КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни „ Маркетингова цінова політика ” Варіант № 22 Виконала : студентка Цинкевич Н.Й. З Мар – 5 к. – ІІ в.о. Зал.№ 093521 Перевірив: викладач Скригун Н.П. Київ-2010 Чинники, які визначають чутливість покупця до рівня ціни Встановлення дискримінаційних цін 1. Ціноутворення посідає одне з головних місць у маркетинговій діяльності фірми. Перш за все фірма повинна встановити, які переваги може дати її продукція майбутнім покупцям та оцінити ці переваги сумою, достатньою для покриття витрат на розроблення, випуск та доведення продукції до кінцевого споживача. А далі цей комплекс переваг, який надано в товарі, має бути визнаний потенційним споживачем як ціннісний еквівалент з погляду корисності товару, тієї грошової суми, яку йому пропонують заплатити. Тут мета маркетингу полягає в тому, щоб забезпечити таку комбінацію якості товару, його ціни та організації реклами, яка б надавала товару максимальну привабливість в очах споживача, зберігаючи при цьому встановлену кампанією норму прибутку. Але встановити ціну на товар не так просто, на неї впливає низка чинників, якими фірма не може знехтувати, а навпаки, перш ніж розробити стратегію формування ціни, фірма повинна проаналізувати всі чинники, що впливають на таке рішення. Усі основні чинники, які впливають на ціноутворення, групуються так: чинники, якими керує фірма: а) життєвий цикл товару; б) портфель товарів (послуг); в) сегментація та позиціювання товарів (послуг); г) використання торговельних марок; чинники, якими керує споживач: а) вимоги; б) вигоди; в) корисність; г) канали розподілу; ринкові чинники: а) конкуренція; б) навколишнє середовище. Загалом чинників, які можуть впливати на ціни, досить багато, і це головним чином ті, які фірма не може контролювати. Деякі з них ведуть до зниження ціни, а деякі, навпаки, — до її збільшення. Іноді зовнішні елементи істотно впливають на здатність фірми встановлювати ціни; в інших випадках вони чинять невеликий вплив, але у будь-якому разі їх вивчення та врахування є необхідним. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення Вибираючи цінову стратегію, підприємству слід виявити і проаналізувати всі чинники, що можуть вплинути на ціни. Таких чинників досить багато, у більшості випадків вони не контрольовані підприємством. Одні з них сприяють зниженню цін, інші викликають зростання ціни. Нижче наведено чинники, що сприяють підвищенню чи зниженню ціни. Чинники, що сприяють зниженню ціни: зростання виробництва; стрімкий поступ; зниження виробничих витрат; зростання продуктивності праці; конкуренція; зниження податків тощо. Чинники, що викликають зростання ціни: зниження виробництва; нестабільність економічної ситуації; монополістичний стан підприємства; ажіотажний попит; збільшення маси грошей в обігу; зростання податків; зростання заробітної платні; зростання ціни робочої сили; низька ефективність використання капіталу, обладнання, робочої сили, землі тощо. Основні зовнішні чинники процесу ціноутворення показано на рис.

1. Рис. 1. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення Чинники, що визначають цінову чутливість споживачів Звичайно виокремлюють 10 найбільш істотних чинників: ефект існування товарів-замінників; ефект унікальності; ефект витрат на зміну товарної марки; ефект ускладнення порівнянь; ефект оцінки якості через ціну; ефект високої ціни товару; ефект вагомості кінцевого результату; ефект поділу витрат на купівлю; міра «справедливості» ціни; ефект створення запасів; Розглянемо чинники докладніше. Ефект товарів-замінників. Модель економічної цінності спрацьовує досить точно в тих випадках, коли покупець володіє всією існуючою інформацією про альтернативи витрати своїх грошей. Але в реальному житті покупець частіше тоне в море інформації і спирається у своїх судженнях на ті уривчасті дані, що йому вдалося одержати тим чи іншим способом. Тому на практиці трапляється часто стикатися з ефектом уявлень про наявність товарів-замінників. Це означає, що зіставлення альтернатив споживання виливається в прийняття рішень на основі індивідуальних уявлень про наявність товарів-замінників і їхніх цін. Логіка такого роду рішень полягає в тому, що чутливість покупців до рівня ціни і його змін тим вище, чим вище абсолютний рівень цієї ціни порівняно з цінами товарів, які покупець сприймає як альтернативи. Необхідно звернути увагу на те, що коло зіставлення на практиці може в покупців істотно розрізнятися. Чим менше клієнт обізнаний у даному ринку, чим менше його досвід покупок тут, чим менше він знайомий із різними продавцями, їхніми товарами, цінами і системою знижок, тим менш ефективні рішення він звичайно приймає і тим більшу ціну платить у результаті. Унікальність. Найважливішим способом керування чутливістю до рівня ціни є заходи, засновані на використанні ефекту унікальності, тобто можливості створення в покупця відчуття неправомірності яких-небудь порівнянь, тому що пропонований йому товар є «унікальним». Якщо така маркетингова політика виявляється успішною, то покупець позбавляється орієнтиру у вигляді «ціни байдужості», а його чутливість до рівня ціни виявляється зниженою. Ефект унікальності — чим унікальніший товар за своїми властивостями, тим меншою буде чутливість покупців до рівня його ціни, коли вони порівнюватимуть його з альтернативними товарами. Саме тому багато фірм, що діють на ринках з безліччю товарів-замінників, змушені витрачати значні кошти на додання своїм продуктам таких унікальних властивостей, завдяки яким вони б вийшли з ряду аналогів. Якщо це вдасться зробити, то результат перевищить усі витрати. Звичайно, додання продукту рис унікальності ще не вирішує проблеми. Необхідно, по-перше, поінформувати про це покупця, а по-друге — переконати його в тому, що ця унікальність справді дозволяє йому досягти нової якості в споживанні. Витрати на переключення. Унікалізація товару дозволяє знизити чутливість покупців до рівня ціни за рахунок ще одного особливого чинника. Він виявляється в тому випадку, якщо перехід від однієї марки товару до іншої приводить до додаткових витрат для покупця, оскільки інакше використовувати нову марку настільки ж ефективно, як стару, не вдається.

Це добре простежується на ринках складної технічної продукції, використання якої вимагає дорогого навчання персоналу. Навіть якщо інша марка такого роду товарів пропонується дешевше, то покупець може цим і не спокуситися, оскільки не захоче витрачати кошти і зусилля на перенавчання персоналу. Відповідно — якщо поглянути на цю ситуацію з іншого боку — фірма, що бажає переманити покупців у конкурентів, у такому разі повинна пропонувати настільки істотні, настільки драматичні знижки з ціни, щоб їхня величина змогла перебороти не тільки байдужість, а й економічну звичку покупців. Ускладненість порівнянь. Аналізуючи вище концепцію економічної цінності товару, ми виходили з упевненості в тому, що покупець володіє всією необхідною інформацією про властивості порівнюваних товарів, а головне — здатний її об’єктивно проаналізувати й прийняти раціональне рішення. Оцінка якості через ціну. Як покупці ми звичайно сприймаємо ціну просто як ту кількість грошей, що нам треба сплатити за право одержання товару у власність. Але у світі товарів зустрічаються відхилення від цього найпростішого випадку, коли ціна сама стає сигналом якості. Можна виокремити 3 групи таких товарів: іміджеві товари; ексклюзивні товари; товари без інших характеристик якості. Висока ціна товару. Схильність покупця до здійснення порівняльного аналізу властивостей і цін конкуруючих товарів не є щось фіксоване. Вона істотно залежить від співвідношення абсолютного рівня ціни і тих зусиль, які треба витратити для скорочення витрат на покупку (наприклад, шляхом пошуку більш дешевої альтернативи). На ринку промислових виробів цей ефект виявляється через оцінку фірмами-покупцями абсолютної суми, яку треба витратити на закупівлю, і легкості знаходження коштів у такому розмірі для фінансування подібного роду закупівлі. На ринку споживчих товарів цей ефект виявляється через зіставлення родинами абсолютних величин витрат на покупку і свого доходу (тут легко простежити зв’язок з описаним у будь-якому підручнику з економічної теорії ефектом доходу). У будь-якому разі, однак, ефект високої ціни виявляється в підвищенні чутливості покупців до рівня ціни у разі зростання вартості товару, оцінюваної як за абсолютною величиною витрат, так і за сумою доходів покупця. Це цілком логічно — чим дорожче товар з погляду даного конкретного покупця, тим більше окупність зусиль з пошуку більш дешевої альтернативи, тим відповідно вище чутливість до рівня ціни. Для дешевих товарів такі зусилля просто нераціональні. Тому не випадково розбіжність у цінах дешевих товарів у різних продавців можуть бути дуже істотними. Але оскільки такі товари звичайно купуються «з нагоди» і шанси на те, що покупці стануть ходити з магазина в магазин, порівнюючи ціни, вкрай малі, то продавці можуть не коригувати свої ціни під середній рівень цін. Значущість кінцевого результату. Нерідко конкретний товар є лише одним з елементів, необхідних покупцю для досягнення бажаного кінцевого результату. У таких ситуаціях ми стикаємося з ефектом оцінки товару через кінцевий результат, причому виявляється цей ефект подвійно: через ступінь детермінованості похідного попиту і через залежність покупок від витрат на товар проміжної цінності в загальній сумі витрат на одержання кінцевого результату.

Зрст революцйно свдомости й готовости до боротьби вдбуваться непомтно, пд поверхнею життя. Поодинок спонтанн вибухи свдчать про нагромадження й напруження революцйних енерAй. Ц вибухи не вичерпують тих енерAй, тльки збльшують  прискорюють процес х визрвання в багатьох нших мсцях. Большевицьк намагання розрядити нагромаджен революцйн настро тактикою малозначних поступок залишаються без успху так само, як терором не вдаться викорнити змагання до вол. Поважнш поступки режиму, роблен пд натиском нацональ-них стихй, сприймаються як частинн здобутки визвольно революц  причиняються до  дальшого скрплення. Зрст революцйних настров не даться докладнше оцнити. Перша основна стадя цього процесу часто проходить у пдсвдомост народу  не ма майже няких спонтанних виявв. Зате визрвання готово до чину революцйно енерг на такому пдготованому Aрунт може вдбуватися з блискавичною швидкстю. Потрясення може бути викликане незначним чинником. З аналзи цлого внутршнього положення в пдсоветському комплекс виходить, що процес Aрунтовного наростання революцйних енергй  настров вдбуваться в цлому комплекс на широку скалю  в рзних площинах

1. Облік операцій основних господарських процесів

2. Основні етапи процесу реферування документів

3. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

4. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

5. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

6. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси
7. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві
8. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

9. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

10. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

11. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

12. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

13. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

14. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

15. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

16. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

18. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

19. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

20. Задачи, основные функции и система ОВД

21. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

22. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
23. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.
24. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

25. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

26. Конституция - основной закон государства

27. Основные политические права и свободы граждан

28. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

29. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

30. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

31. Основные принципы международного публичного права

32. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

34. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

35. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

36. Основные причины и закономерности появления государства и права

37. Идеи правого государства и его основные признаки

38. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
39. Государство, его основные признаки и формы правления
40. Основные концепции правопонимания

41. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

42. Основные праздники Великобритании и США

43. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

44. Культура как социальное явление. Ее основные функции

45. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

46. Основные проблемы культуры речи в СМИ

47. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

48. Диалект как основная форма существования языка

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

50. Основные этапы создания государства на Украине

51. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

52. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

53. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

54. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»
55. Основные черты античной модели
56. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

57. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

58. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

59. Устройство компьютера и его основные блоки

60. Основные сведения о IBM

61. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

62. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

63. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

64. Установка и основные характеристики Linux

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

66. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

67. Конспект по статистике (основные понятия)

68. Пищеварительный тракт и его основные функции

69. Основные методы обследования больного

70. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития
71. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования
72. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

73. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

74. Основной курс биологии 8 класс

75. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

76. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

77. Основные виды обучения

78. Содержание экологического образования и его основные компоненты

79. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

80. Основные направления реформирования образования на современном этапе

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

82. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

83. Национальная политика: проблемы, противоречия. Основные пути национально-государственного строительства

84. Основные механические характеристики материалов

85. Основное производство НЛМК

86. Основные формы организации научного знания
87. Автоматизация технологических процессов основных химических производств
88. Основные стороны процесса общения и их характеристика

89. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

90. Основные особенности речи делового человека

91. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

92. Основные общепсихологические свойства деятельности

93. Электрические приемники: классификация, основные виды

94. Возникновение Ислама. Шариат и его основные источники

95. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни

96. Основные направления социальной защиты населения России

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

97. Подборка основных формул по физике

98. Реактивный двигатель и основные свойства работы тепловых машин

99. Введение основных понятий в оптику


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.