Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Світова економічна інтеграція

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Процеси економічної глобалізації, які динамічно розвиваються з другої половини 20 сторіччя, передбачають інтегрування національних економік в світогосподарську систему через міжнародну торгівлю, прямі іноземні інвестиції (що здійснюють головним чином транснаціональні корпорації), потоки фінансового капіталу, переміщення трудових ресурсів і населення в цілому, а також міжнародний обмін технологіями. В західній економічній думці існує небагато наукових праць, які оперують терміном &quo ;світова економічна інтеграція&quo ;, однак навіть і в цих працях при характеристиці світових економічних інтеграційних процесів проглядається сутність економічної глобалізації. Економічна глобалізація є сучасним етапом інтернаціоналізації суспільно-економічного життя у планетарному масштабі. Альтернативно, економічна глобалізація – це сучасний прояв поглиблених та модифікованих під впливом інноваційної та інформаційно-технологічної складової міжнародного бізнесу процесів інтернаціоналізації з метою створення глобальної (світової) економіки для отримання країнами в цілому та економічними суб’єктами зокрема, більших вигод. В українській економічній енциклопедії (2000) &quo ;глобалізація&quo ; – це категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і з 60-х рр. ХХ ст. набуває форм постійного й неухильного зростаючого міждержавного переплетіння національних економік&quo ;. Якщо ідентифікувати категорію &quo ;економічна інтеграція&quo ;, то це узгоджений розвиток і взаємне доповнення національних економік, секторів економічної діяльності та конкретних підприємств в інтересах більш ефективного використання ресурсів і повного задоволення потреб учасників цього процесу в відповідних товарах, послугах, факторах виробництва, технологіях та фінансових ресурсах. Міжнародна економічна координація і глобальне управління (global gover a ce) процесами глобалізації через світові інститути теж деякою мірою направлені на узгоджений розвиток світового порядку, а переплетіння між собою національних економік для забезпечення цього порядку передбачає їхнє взаємне доповнення. Отже, слід говорити про те, що економічна глобалізація є тією категорією, що здатна пояснювати сьогодні зростаючу світову економічну інтеграцію. Відомий російський науковець в сфері геоекономіки Е. Кочетов вважає, що інтернаціоналізація, яка лежить в основі прояву економічної глобалізації, передбачає наявність відносно ізольованих національних господарств, зв’язаних між собою через світовий ринок. Науковець при розгляді чинників, які пояснюють цілісність світової економічної системи вводить таке поняття, як мондіалізація (від фр. mo dial – світовий, в той час як global – глобальний, спільний). Мондіалізація забезпечує цілісність світової економіки на основі інтеграційно-відтворювальних зв’язків. Глобалізація ж, на його думку, це &quo ;не стільки посилення економічних взаємозв’язків та взаємопроникнень, скільки створення економічних відносин, що забезпечують виживання і розвиток в руслі еволюції людини і природи&quo ;.1

На противагу вищезазначеній точці зору науковці С. Моїсеєв і К. Михайленко стверджують, що &quo ;термін &quo ;інтернаціоналізація&quo ; значною мірою відображає ситуацію, коли відбувається збільшення операцій на зовнішніх ринках, у той час як &quo ;глобалізація&quo ; означає зростаючу інтеграцію національних економік, включаючи фінансові ринки, що в підсумку призводить до створення єдиного ринку&quo ;.2 Український фахівець з питань світового господарства і міжнародних економічних відносин А. Філіпенко вважає, що глобалізація є &quo ;продуктом постмодерну, переходу від індустріальної до постіндустріальної стадії економічного розвитку&quo ; і наголошує на зростаючій &quo ;взаємозалежності економік різних країн, все більшу цілісність і єдність світового господарства&quo ;3. Нобелівський лауреат Дж. Штігліц стверджує, що глобалізація являє собою &quo ;все більш тісну інтеграцію країн і народів, породжену гігантським зниженням витрат транспорту і зв’язку та усуненням штучних перепон на шляху руху товарів, послуг, капіталів, знань і меншою мірою людей через національні кордони&quo ;.4 Відомий західний науковець Дж. Бхагваті5 оперує терміном світової інтеграції і вважає, що від неї &quo ;виграють усі країни – і багаті, і бідні (причому блага, що вона несе з собою не залежать від бажань учасників), а економічна допомога і інші види сприяння розвитку базуються на &quo ;найкращих намірах&quo ;, які тим не менше можуть іноді вести до непередбачених негативних наслідків&quo ;. Світову економічну інтеграцію можна характеризувати різними шляхами. Увага фокусується на вигодах від поглибленої участі країн в світовій економічній системі: притягнення національних економік до процесу інтернаціоналізації нових ідей, технологій і товарного виробництва; вдосконалення процесу розміщення ресурсів в географічному просторі; посилення в країнах міжнародної конкуренції для досягнення світових стандартів ефективності виробничих процесів; розширення можливостей вибору споживачів; зростання ступеню фінансової відкритості та мобільності фінансового капіталу в країні і отримання нею дешевших джерел міжнародного фінансування. При цьому світова економічна інтеграція, як і глобалізація, можуть пояснюватись прямо чи опосередковано такими показниками, як обсяг зовнішньої торгівлі до ВВП; обсяг прямих іноземних інвестицій до ВВП; рейтинги кредитоспроможності економік країн, які здатні відображати ступінь інтеграції останніх у міжнародні ринки капіталів; частка товарів промислового виробництва в загальному експорті країни як опосередкований показник спроможності останньої виробляти згідно з світовими стандартами і абсорбувати технічні знання; співвідношення поточного рахунку платіжного балансу до ВВП. За період з 1993–2003 рр. обсяги світової торгівлі товарами та послугами зросли майже вдвічі, що вказує на поглиблення глобалізаційних процесів в світовому господарстві. Таблиця Регіони Зовнішня торгівля товарами (млрд. $ США) Зовнішня торгівля послугами (млрд. $ США) експорт Імпорт експорт Імпорт роки 1993 2003 1993 2003 1993 2003 1993 2003 Світ загалом 3777,0 7503,0 3874,0 7778,0 940,6 1796,5 958,3 1782,4 Північна Америка 610 996, 6 743,1 1548,9 187,6 329,6 141,6 278,6 Латинська Америка 161,1 377,6 191,3 366,0 36,6 42,0 48,0 67,8 Західна Європа 1615,7 3145,2 1621,7 3178,4 462,7 916,3 432,5 851,8 ЄС-15 1488,9 2900,7 1487,6 2919,6 412,0 822,8 401,6 794,3 Країни ЦСЄ/ Балтійські Країни/ СНД 107,2 401,2 109,6 379,1 69,2 78,0 Африка 93,1 173,2 98,8 165,9 21,9 30,5 38,7 48,1 Близький Схід 125,3 298,7 124,7 191,6 30,3 56,4 Азія 1064,8 2110,5 985,1 1948,4 187,4 351,6 233,8 401,7 Поглиблення глобалізації економік регіонів (країн) та їхньої інтеграції у світове господарство за останнє десятиліття можна простежити на основі індексу співвідношення зовнішньоторгового товарного обороту країн до їхнього ВВП.

Дослідивши цей показник для 177 країн впродовж 1994–2004 рр, можна побачити його помітне зростання як для регіонів, так і для більшості окремо взятих важливих країн в світовій торгівлі. Ступінь торгової відкритості Ранг в світі 1 –177 Регіон/країна ((експорт товарів імпорт товарів)/ВВП) 100%, % 1994 р. 2004 р. Європейські країни (ЄС-25 та інші, крім країн ЦСЄ, що не є членами ЄС) – 27, В т.ч. 44,8 57,5 5/ Бельгія / Люксембург 111,5 163,6 11/ Словаччина 86,0 138,8 15/ Чеська Республіка 74,7 129,1 16/ Естонія 122,5 128,2 25/ Угорщина 60,3 113,8 26/ Нідерланди 89,2 111,5 35/ Словенія 91,4 102,5 38/ Литва 100,7 96,8 49/ Ірландія 111,0 89,3 53/ Латвія 61,1 80,4 54/ Австрія 49,1 79,8 82/ Польща 39,4 67,7 90/ Швейцарія 51,3 64,3 91/ Швеція 56,8 64,0 102/ Фінляндія 52,7 60,3 104/ Данія 52,0 60,0 107/ Німеччина 37,6 59,1 117/ Португалія 49,8 54,0 120/ Ісландія 50,6 52,6 121/ Норвегія 50,0 51,8 141/ Франція 36,3 44,7 144/ Італія 35,1 41,7 147/ Іспанія 31,8 41,1 150/ Великобританія 42,1 38,0 162/ Греція 30,8 33,0 Країни Північної Америки – 3 20,7 24,9 103/ Канада 56,8 60,0 109/ Мексика 34,2 58,6 177/ Сполучені Штати 17,0 20,0 Країни Азії – 32, в т.ч. 31,3 51,1 1/ Гонконг 238,2 328,0 2/ Сінгапур 282,8 321,5 3/ Малайзія 159,0 195,9 14/ В’єтнам 60,7 129,2 20/ Камбоджа 44,7 122,3 22/ Таїланд 69,1 117,9 23/ Тайвань 73,5 115,0 32/ Бруней 92,8 105,4 39/ Філіппіни 56,1 96,7 75/ Південна Корея 46,8 70,3 77/ Китай 43,6 69,8 83/ Шрі-Ланка 68,1 66,3 100/ Індонезія 37,1 49,3 128/ Бангладеш 21,0 34,6 158/ Туреччина 31,7 32,7 165/ Австралія 30,0 31,7 173/ Індія 16,7 26,0 174/ Японія 14,0 21,8 Країни Центральної та Латинської Америки –31, в т.ч. 21,6 37,3 43/ Трінідад і Тобаго 60,7 93,5 58/ Коста-Рика 63,1 78,7 76/ Домініканська Республіка 77,8 69,9 93/ Парагвай 46,1 63,7 100/ Ель-Сальвадор 46,9 60,5 101/ Чилі 42,5 60,5 124/ Еквадор 40,1 51,1 136/ Уругвай 26,9 45,7 137/ Венесуела 43,3 45,5 153/ Аргентина 14,4 37,3 160/ Колумбія 24,8 33,9 161/ Перу 22,7 33,0 171/ Бразилія 14,6 26,9 Країни Близького і Центрального Сходу – 12, в т.ч. 61,5 73,5 17/ Бахрейн 132,3 126,3 18/ Арабські Емірати 125,3 125,1 33/ Йордан 77,5 104,9 60/ Кувейт 72,4 78,6 68/ Катар 69,7 73,6 78/ Ізраїль 54,9 69,6 80/ Саудівська Аравія 54,9 68,1 92/ Республіка Ємен 11,7 63,8 129/ Іран 49,5 49,0 Країни СНД та країни ЦСЄ (крім членів ЄС) – 19, в т.ч. 51,4 61,5 12/ Білорусь 114,9 131,5 31/ Молдова 85,0 106,4 36/ Болгарія 109,8 102,4 40/ Македонія 75,9 96,6 41/ Україна 89,1 94,8 50/ Азербайджан 68,7 83,5 52/ Казахстан 58,3 80,7 56/ Узбекистан 79,1 78,9 57/ Румунія 44,1 78,7 65/ Киргизія 59,1 75,1 71/ Хорватія 65,1 71,7 131/ Російська Федерація 42,6 48,1 Країни Африки – 51, В т.ч. 44,8 56,5 42/ Лівія 53,4 94,5 62/ Гана 64,9 77,9 59/ Туніс 71,9 78,7 72/ Чад 27,5 70,9 74/ Зімбабве 59,9 70,6 84/ Кот–Д’Івуар 56,0 66,2 85/ Габон 74,1 66,0 94/ Нігерія 68,5 63,5 105/ Алжир 43,0 59,5 115/ Марокко 45,6 54,7 Динаміка індексу інвестиційної відкритості країн вказує на зростання світових інтеграційних процесів. Впродовж 1994–2004 рр. частка потоків прямих іноземних інвестицій від ВВП порівняно до періоду 1992–1998 рр.

Комунстична система змусила працювати понад силу мльйонн маси населення. Але наставали нов часи. Тягар свтово мпер виявився непосильним для бльшовицько-совтсько системи, яка прискорено вела свою економку та деологю до катастрофи. Щоб вижити, вона змушена була позбутися частини сво територ в 1991 роц, але серед полтично верхвки мперська дея не втратила сво притягально сили. Однак приступити до  реалзац одразу не було можливост. Державний апарат, не прийшовши до тями псля драматичного вдторгнення частини територ колишнього СРСР, не був готовий до наступальних дй. Зрештою, не все сьогодн тльки вд нього залежить. Росйська Федераця в наш час бльш залежна вд решти свту, нж у недалекому минулому. Вдповдно до ново ситуац треба коригувати свою зовншню  внутршню полтику, тобто першочерговим завданням  пошук ново державно деолог, з якою вона вступа у трет тисячолття. Полтична  економчна ситуаця вимага розв'язання в контекст ц деолог найважлившого питання, без якого не можна виршувати актуальн завдання в полтиц, економц  державному будвництв

1. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

2. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

3. Міжнародна економічна інтеграція

4. Загальні закономірності світового економічного розвитку

5. Світова економіка

6. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
7. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
8. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

9. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

10. Місце Великобританії у світовій економіці

11. Особливості світового господарства материка Північна Америка

12. Перша світова війна. Причини та характер

13. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

14. Світові ринки зброї та військового спорядження

15. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

16. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

17. Поняття та структура світового ринку

18. Економічна безпека Росії

19. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

20. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

21. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

22. Історія світової банківської системи
23. Економічна ефективність виробництва
24. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

25. Економічна ефективність виробництва соняшника

26. Економічна ефективність рослинництва

27. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

28. Виробництво зерна, його економічна ефективність

29. Економічна сутність виробничих запасів

30. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

31. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

32. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

33. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

34. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

35. Економічна інформатика

36. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

37. Арабські країни після ІІ світової війни

38. Великобританія після Другої світової війни
39. Головні події Другої світової війни
40. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

41. Друга світова війна і Україна

42. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

43. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

44. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

45. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

46. Причини початку Другої Світової війни

47. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

48. Світовий уряд. Масони в Україні

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

50. Україна у Другій світовій війні

51. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

52. Український національний рух напередодні Першої світової війни

53. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

54. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво
55. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію
56. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

57. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

58. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

59. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

60. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

61. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

62. Економічна діяльність ООН

63. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

64. Економічна характеристика країн Африки

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

65. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

66. Місце і роль США у світовому господарстві

67. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

68. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

69. Світовий ринок нафти

70. Світовий ринок чаю
71. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
72. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

73. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

74. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

75. Кон’юнктура світового ринку золота

76. Місце України в світових рейтингах

77. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

78. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

79. Міжнародна політика і світовий політичний процес

80. Сучасні світові ідеології

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

81. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

82. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

83. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

84. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

85. Економічна ефективність туризму

86. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства
87. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
88. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

89. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

90. Екологічні проблеми Світового океану

91. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

92. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

93. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

94. Економічна глобалізація

95. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

96. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

98. Економічна ефективність організації виробництва пальто

99. Економічна і національна безпека України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.