Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Система управління податками в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ1. Загальне ознайомлення із структурою Болградської ДПІ 2. Облік та роз'яснювальна робота з платниками податків 3. Контроль за справлянням непрямих податків: 3.1 Податок на додану вартість 3.2. Акцизний збір 4.Контроль за справлянням прямих податків, податку на прибуток підприємств 5. Контроль за справлянням прибуткового податку з доходів громадян 6. Контроль за справлянням податку на землю 7. Контроль за справлянням майнових податків 8. Контроль за справлянням ресурсних податків та платежів 9. Контроль за справлянням місцевих податків та зборів 10. Валютний контроль 11. Ознайомлення з інформаційними системами у Болградській ДПІ 12. Організація охорони праці у Болградській ДПІ 12.1 Закони та нормативні акти з охорони праці 12.2 Організація і структура охорони праці. Система управління охорони праці у Болградській ДПІ 12.3 Колективний договір – відображення питань охорони праці в колективному договорі 12.4 Фінансування заходів з охорони праці 12.5 Страхування установи чи підприємства в фонді державного соціального страхування від нещасного випадку 12.6 Атестація робочих місць 12.7 Виробничий травматизм та професійні захворювання 12.8 Організація пожежної безпеки Список використаних джерел Додатки 1. Загальне ознайомлення із структурою Болградської ДПІ Система управління податками в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану на принципі багаторівневої ієрархічної організації, кожен рівень якої має свої функції і специфіку. Згідно з Законом України «Про державну податкову службу України» Державна податкова інспекція у м. Болград виконує наступні функції: здійснює адміністрування за додержанням податкового законодавства; контролює своєчасність подання платниками податків податкової звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків і платежів, а також перевіряють вірогідність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування та обчислення податкових платежів; забезпечує повний облік платників податків та платежів, а також своєчасність їх надходження; перевіряє законність валютних операцій, дотримання порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи та послуги; забезпечує застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, адміністративних штрафів зі службових осіб підприємств, установ, організацій та громадян; проводить всебічні перевірки фактів приховування та заниження сум податків і платежів; аналізує причини та оцінює дані про факти порушення законодавства про оподаткування; в межах своєї компетенції під час здійснення контрольних функцій з'ясовує неправомірність дій підприємств, установ, організацій та громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, та передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю; подають відповідним фінансовим органам звіти про надходження до бюджетів податків та платежів; подають правоохоронним органам матеріали про факти порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, а також подають до судів та арбітражних судів позови на підприємства, організації, установи та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами; розглядає заяви, пропозиції з питань оподаткування і скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій .

Структура ДПІ в м. Болград представлена в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Структура ДПІ в м. Болград Керівництво 4 Начальник державної податкової інспекції 1 Перший заступник начальника державної податкової інспекції 1 Заступник начальника державної податкової інспекції-начальник відділу оподаткування юридичних осіб 1 Заступник начальника державної податкової інспекції-начальник відділу податкового контролю юридичних осіб 1 Сектор персоналу 2 Фінансовий сектор 2 Юридичний сектор 2 Головний державний податковий інспектор з організаційно-розпорядчої роботи 1 Відділ оподаткування юридичних осіб 7 Управління оподаткування фізичних осіб 12 Відділ адміністрування податків з фізичних осіб та майнових податків 7 Відділ контрольно-перевірочної роботи 4 Відділ обліку та звітності 4 Відділ податкового контролю юридичних осіб 10 Сектор контролю за розрахунковими операціями 2 Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань 4 Відділ інформатизації процесів оподаткування 4 Сектор реєстрації та обліку платників податків 2 Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян 2 Водій 1 Всього по ДПІ 57 Станом на 16.03.2009 р. у ДПІ в м. Болград затверджено за штатним розписом 57 працівників. Очолюють роботу начальники управлінь та відділів, загальне керівництво інспекцією здійснює начальник ДПІ та його замісники (Додаток 1). В роботі з кадрами значна увага приділяється укріпленню трудової та виконавчої дисципліни. За звітний період за допущені недоліки в роботі (неналежне виконання прогнозних показників з закріплених платежів до зведеного та державного бюджетів, допущення росту недоїмки) працівників позбавлялися або їм зменшувався розмір премії за відповідні місяці. Створено резерв кадрів на посади керівних працівників інспекції для заміщення та просування їх по службі з державних службовців, які підвищили кваліфікацію, працівників органів виконавчої влади і органів самоврядування, випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю у віці не старше 40 років. На кожну посаду державного службовця - керівника в кадровий резерв зараховано двоє і більше осіб. 2. Облік та роз’яснювальна робота з платниками податків Однією з основних функцій державної податкової служби є облік платників податків, зборів та інших обов‘язкових платежів. Облік платників є основою для здійснення контролю за правильністю, своєчасністю, повнотою розрахунку та оплати платниками податків та інших платежів до бюджету. Для обліку платників податків у ДПІ м. Болград призначений відділ обліку платників податків, який є структурним підрозділом Управління автоматизованого адміністрування податків, у своїй діяльності підпорядковується начальнику управління. Основними завданнями відділу є: облік платників податків, реєстрація розрахункових операцій у суб‘єктів підприємницької діяльності, які проводять готівкові розрахунки. Основними функціями відділу є: взяття на облік суб‘єкта оподаткування, перереєстрація суб‘єкта оподаткування, зняття з обліку, видача довідок про реєстрацію, адміністрування за застосуванням ідентифікаційних номерів і кодів, адміністрування за своєчасністю та повнотою надання установами банків та суб‘єктами діяльності, відомостей про відкриття рахунків, взаємодія з органами реєстрації, статистики, прокуратури, МВС та іншими організаціями з питань повноти та достовірності обліку платників податків (Додаток 2).

Після реєстрації в державних органах виконавчої влади кожне підприємство зобов‘язане зареєструватися в державній податковій інспекції. Реєстрація провадиться за місцем знаходження підприємства. На підставі поданих документів до інспекції відбувається реєстрація, і потім видається довідка про взяття на облік. У відділі по обслуговуванню платників податків працює 2 чоловіка. Кожен з них веде роз’яснювальну роботу з платниками податків по окремому виду податку (Додаток 3). Серед найбільш важливих аспектів роботи підрозділів у ДПІ в м. Болград по роботі з платниками є навчання платників податків. За формами роботи можна виділити наступні основні напрями: - розробку методичних рекомендацій з організації процесу навчання платників податків; - визначення щоквартальної тематики загальнодержавних семінарів і пріоритетних напрямів роботи з платниками податків; - розробка й тиражування текстів лекцій семінарів з найбільш актуальних питань для проведення загальнодержавних семінарів, а також нормативно-правових актів з конкретної тематики семінарів; - створення автоматизованих допоміжних систем роботи з платниками податків (автовідповідачі, комп'ютерні довідки і т.п.); - проведення адаптації законодавчих і нормативних актів у спрощених варіантах (графічному, табличному, ілюстрованому) для проведення масово-роз'яснювальної роботи з конкретними категоріями платників податків. Для забезпечення контролю за діяльністю підрозділів по роботі з платниками, проведення аналізу ефективності їх роботи, проведення оперативного впливу на їх діяльність в ДПІ в м. Болград розроблені основні показники роботи цих підрозділів, форми їх обліку, а також форми оперативної звітності. У податковій службі встановлено всього лише дві форми звітності «Інформація про роботу з платниками податків по роз'ясненню податкового законодавства» і &quo ;Інформація про проведену консультаційну роботу&quo ;, що направляється вищим органам щокварталу, а в скороченому вигляді щомісяця. У першій формі звітності наводяться дані про структуру й адміністративний ресурс підрозділу по роботі з платниками в регіонах (кількість підрозділів у регіоні в розрізі їх видів; чисельність працівників у цих підрозділів), вказуються (кількість підрозділів у регіоні в розрізі їх видів; чисельність працівників у цих підрозділів), вказуються основні кількісні показники їх роботи (кількість проведених семінарів; кількість прочитаних лекцій; кількість проведених прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, гарячих ліній, зустрічей у трудових колективах, заходів із громадськими організаціями, кількість публікацій і виступів у засобах масової інформації). Окремо наводяться про кількість трансляцій соціальної реклами на каналах телебачення і радіо. Як приклад, приведемо данні з цього звіту за 2008 рік. Працівниками підрозділів організовано та проведено 33 семінари, , проведено 7 прес-конференції, 7 &quo ;круглих столів&quo ;, 44 сеанси &quo ;гарячих ліній&quo ;. Підготовлено 17 публікацій у пресі. У Другій формі звітності наводяться дані, що характеризують кількість звернень усіх видів: (листи, телефонні дзвінки, особисті звернення на прийомі) платників податків в ДПІ в м.

Навіть якщо під час Голодомору загинуло б не кілька мільйонів українців, а на порядок менше, це не змінило б геноцидного характеру цього злочину. Численні підрахунки, зокрема ті, результати яких вказують на мінімальну кількість жертв Голодомору, свідчать, що вбито мільйони. Точне число мільйонів — 3, 5, 7 або 10 з правової точки зору не має принципового значення. Тому в плані кваліфікації Голодомору злочином геноциду будь-які політичні маніпуляції цифрами, пов’язаними з кількістю жертв, як у бік їхнього зменшення, так і збільшення, є безпредметними. В моральному плані такі дії — спекулятивні і блюзнірські. Механізм здійснення Голодомору: його організатори, виконавці та співучасники У здійсненні українського Голодомору були задіяні всі елементи партійно-радянської системи, які були складниками тоталітарної партійної держави (Грей-Дорсі), або держави-комуни (С.Кульчицький). Особливість цієї держави полягала в тому, що конституційні органи державної влади і управління — як у центрі, так і на місцях — були підпорядковані Комуністичній партії, яка невдовзі після жовтневого перевороту 1917 р. практично залишилася єдиною партією в країні (а на початку 20-х років — і фактично) і з утворенням Союзу РСР стала називатися Всесоюзною комуністичною партією більшовиків — ВКП(б)

1. Організаційна система управління природокористуванням України

2. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

3. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

4. Менеджмент та система управління

5. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

6. Філософські аспекти японської системи управління
7. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
8. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

9. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

10. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

11. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

12. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

13. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

14. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

15. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

16. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

17. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

18. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

19. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

20. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

21. Ділові взаємовідносини в апараті управління

22. Методи управління підприємством
23. Процес управління та його основні стадії
24. Системний підхід до управління персоналом фірми

25. Управління затратами

26. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

27. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

28. Управління утворенням прибутку підприємства

29. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

30. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

31. Кредитний ризик та методи управління ними

32. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

34. Валютні ризики: економічна природа та управління

35. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

36. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

37. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

38. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
39. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
40. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

41. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

42. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

43. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

44. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

45. Поняття і наукові засади державного управління

46. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

47. Система цивільного права України

48. Структура державного управління

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Сучасні принципи державного управління

50. Управління духовними процесами суспільства

51. Управління юридичним консалтингом

52. Функції та принципи державного управління

53. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

54. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
55. Стандарти автоматизованих систем управління в банку
56. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

57. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

58. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

59. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

60. Управління запасами матеріалів на підприємстві

61. Управління поведінкою споживачів

62. Управління процесом створення нового товару

63. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

64. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

66. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

67. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

68. Діяльність органів управління освітою

69. Економічні та правові основи управління організацією

70. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
71. Закономірності формування корпоративного управління
72. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

73. Контроль – функція управління

74. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

75. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

76. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

77. Механізм і методи управління фірмою

78. Моделі корпоративного управління

79. Національні моделі корпоративного управління

80. Організаційна структура управління підприємством

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

82. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

83. Основи управління персоналом підприємств

84. Особливості антикризового управління

85. Особливості управління організацією

86. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
87. Персонал як об’єкт управління організації
88. Принципи управління персоналом

89. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

90. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

91. Розвиток науки управління

92. Стилі управління

93. Стратегічне управління підприємством

94. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

95. Стратегія управління як основа менеджменту

96. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

97. Сучасні методи управління проектами

98. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

99. Удосконалення управління персоналом організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.