Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Разное Разное

Теория международной торговли

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

2-й семестр. 1. Міжнародний рух капіталу. 2. Міжнародна міграція робочої сили. 3. Міжнародні валютно-кредитні відносини. 4. Міжнародна економічна інтеграція. 5. Міжнародні науково-технічні відносини. 6. Інфраструктура сучасних МЕВ. 2 контрольні роботи. Література. 1. МЕВ. Під ред. Жукова. 2. МЕВ. Під ред. Рибалкіна. 3. Красагина. Международные валютно-финансовые отношения. 4. М.Пебро. Международные валютно-финансовые отношения. 5. Линдерт. Экономика мирохозяйственных связей. 6. Кругман. Международная экономика. 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Під ред. Філіпенка. Міжнародний рух капіталу. План 1. Форми вивозу капіталу. 2. Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій. 3. Роль ТНК у міжнародному русі капіталу. 4. Динаміка міжнародного руху капіталу після другої світової війни. . Для четвертого питання знайти “World I ves me Repor ” (U i ed a io s). Міжнародна торгівля не є єдиним видом зовнішньоекономічної діяльності. Іншою формою міжнародних економічних відносин є міжнародний рух факторів виробництва (МРФВ). При цьому між МРФВ і МТ існують певні залежності: 1) Міжнародний рух факторів виробництва заміщає міжнародну торгівлю товарами у тому випадку коли її причиною є різниця в забезпеченості країн факторами виробництва. Припустимо, що капіталонасичена країна експортує капіталомісткий товар. При цьому вона вивозить і капітал, який розташовується в країнах, де процентна ставка вища, ніж в даній країна. Збільшення виробництва товару на експорт веде до збільшення попиту на капітал, а це в свою чергу призводить до зростання ціни капіталу. Якщо зросла ціна на капітал, то власники капіталу зменшують експорт капіталу, тому що ціна на капітал (процентна ставка) на внутрішньому ринку має тенденцію до зближення зі світовою ціною на капітал. Отже, можна зробити висновок, що експорт товарів заважає експорту капіталу. 2) Міжнародний рух факторів виробництва доповнює міжнародну торгівлю товарами в тому випадку, коли в основі МТ знаходяться інші причини, ніж відмінність у забезпеченні факторами виробництва. Якщо забезпеченість країн факторами виробництва і їх ціна однакові, то збільшення виробництва капіталомісткого (експортного) товару веде до зростання попиту на капітал, а це в свою чергу веде до збільшення його ціни. Якщо внутрішня ціна капіталу встановлюється вище світового рівня, то дана країна здійснюватиме імпорт капіталу. Таким чином, МТ веде до зміни ціни на фактори виробництва, а це в свою чергу веде до руху капіталу між країнами. Вданому випадку експорт товару стимулює імпорт капіталу. 3) Міжнародний рух капіталу заміщує міжгалузеву торгівлю та доповнює внутрішньогалузеву торгівлю в умовах великих відмінностей у забезпеченості країн факторами виробництва. Коли рівень забезпеченості факторами між країнами дуже відрізняється, то кожна країна спеціалізується на виробництві певного товару, і міжнародний рух факторів виробництва відсутній. Між країнами можлива лише міжгалузева торгівля. Коли ж розпочинається рух факторів виробництва, то обидві країни починають виробляти схожі товари, і між ними виникає внутрішньогалузева торгівля Треба сказати, що коли має місце рух капіталів, то обсяг світового виробництва зростає значно швидше ніж за умов існування лише МТ.

Яка ж відмінність між МТ і МРФВ? При МТ країни обмінюються лише кінцевими товарами. При МРФВ має місце міжнародний рух тих факторів, які використовується для виробництва кінцевих товарів. Треба сказати, що міжнародний рух капіталу контролюється урядом більш жорстко, ніж МТ. 1. Форми міжнародного руху капіталу. Існує декілька форм МРК. 1) За джерелами походження капіталу на світовому ринку виділяють офіційний та приватний капітал. Офіційний (державний) капітал – це кошти з державного бюджету, що переміщуються за кордон, або ті, що приймаються в країну за рішенням уряду, чи міжурядових організацій. До офіційного капіталу відносять всі державні позики, гранти, міждержавна допомога на основі міжурядових угод. До офіційного капіталу відноситься і капітал міжнародних організацій: МВФ, СБ, ООН тощо. Джерелами офіційного капіталу є кошти державного бюджету. Приватний капітал – це кошти приватних фірм, банків, недержавних організацій та установ, що переміщуються за кордон, або приймаються з-за кордону за рішенням керівних органів підприємств. До цієї категорії капіталу відносять: інвестиції за кордон приватними фірмами, надання торгових кредитів та міжбанківське кредитування. Джерелом приватного капіталу є власні чи запозичені кошти приватних фірм. 2) За характером використання капітал поділяється на підприємницький та позичковий. Підприємницький капітал – це кошти, що прямо чи опосередковано вкладаються у виробництво з метою отримання прибутку. До підприємницького капіталу найчастіше можна віднести приватний капітал. Позичковий капітал – це кошти, що позичаються з метою отримання відсотків. 3) За строком вкладення капітал буває коротко-, середньо- та довгостроковий. Короткостроковий капітал – це кошти, вкладені на термін до 1 року. В основному це – позичковий капітал. Середньостроковий капітал – це кошти, вкладені на термін від 1 до 7 років. Довгостроковий капітал – це кошти, вкладені на термін понад 7 років. Середньостроковий та довгостроковий – це в основному підприємницький капітал 4) За метою вкладення капітал буває у вигляді прямих та портфельних інвестицій. Прямі закордонні інвестиції – це кладення капіталу з метою придбання довгострокового економічного інтересу в країні-імпортері капіталу. Цей довгостроковий інтерес забезпечує контроль над об’єктом розміщення капіталу. До прямих закордонних інвестицій відноситься в основному приватний капітал. Портфельні інвестиції – це вкладення капіталу в іноземні цінні папери, що не дають інвестору право реального контролю над об’єктом розміщення капіталу. . Інвестиційна позиція країни – це співвідношення активів, котрі знаходяться у розпорядженні країни за кордоном і активі, які перебувають у власності іноземців в країні. Країни-експортери мають більше активів, котрі знаходяться у розпорядженні країни за кордоном ніж активи, які перебувають у власності іноземців в країні. Країни-імпортери мають менше активів, котрі знаходяться у розпорядженні країни за кордоном ніж активи, які перебувають у власності іноземців в країні. Іноземні інвестиції отримали розвиток в період переходу від світового ринку до світового господарства (19 - початок 20 століття) ООН та МВФ відносять до міжнародних інвестицій: 1) вкладання власного приватного капіталу компаній за кордон – капітал філій, які відкриваються за кордоном, а також доля акцій в дочірніх та асоційованих компаніях 2) реінвестування прибутку за кордоном; 3) внутрішньокорпораційні переводи капіталу.

До підприємства з іноземними інвестиціями можна віднести акціонерні чи неакціонерні підприємства, в якому іноземному інвестору належить більше, ніж 10% капіталу. Підприємство з іноземними інвестиціями може мати 3 форми: Дочірня компанія – компанія, в якому іноземному інвестору належить більше, ніж 50% капіталу. Асоційована компанія – компанія, в якому іноземному інвестору належить менше, ніж 50% капіталу. Філіал – компанія, в якому іноземному інвестору належить 100% капіталу. Як показує практика, найпоширенішими формами підприємств з іноземними інвестиціями є дочірня компанія та філія. Прямий інвестор – це державна чи приватна організація, фізична чи юридична особа, що володіє підприємством з іноземними інвестиціями. Серед прямих інвесторів в особливу групу виділяють банки, які можуть бути як посередниками, так і безпосередньо займатися інвестуванням власних фондів. Причини іноземного інвестування. Головна причина здійснення прямих іноземних інвестицій – це прагнення розмістити свій капітал в тій країні і тій галузі, де він буде приносити максимальний прибуток. ООН провела дослідження стосовно причин експорту та імпорту іноземних інвестицій. Причини експорту інвестицій. Серед причин експорту інвестицій на першому місці знаходиться технологічне лідерство, причому існує така залежність: чим вища доля витрат на НДІКР в об’ємі продаж корпорацій, тим більший об’єм її експорту прямих інвестицій за кордон; і навпаки. Це можна пояснити тим, що коли корпорація здійснює інвестиції за кордон, то завжди прагне утримати технологічне лідерство, тобто мати контроль над технологією, які використовуються в її філіях, і таким чином отримати конкурентні переваги. На друге місце вийшли переваги в вартості робочої сили: чим вищий рівень оплати працівника корпорації, тим більший об’єм експорту прямих інвестицій; і навпаки. Тобто корпорації намагаються отримати більш дешеву робочу силу. Третя причина – переваги в рекламі. Чим вища питома вага витрат на рекламу в продажах корпорації, тим вищий об’єм експорту прямих закордонних інвестицій, і навпаки. Четверта причина – економіка масштабу. Чим вищий розмір виробництва корпорації на внутрішньому ринку, тим більший обсяг експорту прямих інвестицій, і навпаки. Це пояснюється тим, що тільки після заповнення внутрішнього ринку, корпорації починають експансію на зовнішні ринки. П’ята причина – розмір корпорації. Чим більший розмір корпорації, тим більший обсяг експорту прямих інвестицій, і навпаки. Шоста причина – ступінь концентрації виробництва. Чим вищий рівень концентрації виробництва певного товару в межах корпорації, тим більше обсяг експорту прямих інвестицій, і навпаки. Сьома причина – забезпечення доступу до природних ресурсів. Чим вище потреба корпорації в певному ресурсі, тим більший об’єм її експорту прямих інвестицій в ту країну, де багато цього ресурсу, і навпаки. Іншими причинами можуть бути: - скорочення транспортних видатків; - подолання митних обмежень (квот, ліцензій) та митних платежів. Причини імпорту капіталу. Перша причина – технологічне лідерство. Чим вища доля витрат на НДІКР в об’ємі продаж корпорацій, тим більший об’єм її імпорту прямих інвестицій з- за кордону; і навпаки.

К первой категории относились те, кто критиковал методы Леонтьева, качество его данных, исключение из рассмотрения природных ресурсов и человеческого капитала, воплощенного в квалифицированном труде. Все эти факторы, взятые вместе, как утверждалось, могли бы изменить результаты, полученные Леонтьевым, на противоположные. Вторую категорию составляли критики, объяснявшие несостоятельность его результатов рядом аргументов ad hoc: факторы и технологии не везде одни и те же; параметры спроса различаются от одной страны к другой как раз настолько, чтобы компенсировать смещения в использовании факторов; в рассматриваемом диапазоне цен факторов вполне вероятно, что интенсивность использования факторов сменится на противоположную, и т.д. Третья категория экономистов, включая самого Самуэльсона, в большей или меньшей степени игнорировала парадокс Леонтьева, поскольку они следовали тому, что можно было бы назвать «исследовательской программой УлинаСамуэльсона», целью которой было свести чистую теорию международной торговли к частному случаю теории общего равновесия (ОР)

1. Экономическая свобода и теория международной торговли А. Смита

2. Теории международной торговли

3. Экономическая свобода и теория международной торговли

4. Теория международной торговли и валютная система

5. Современные теории международной торговли

6. Теория международных отношений
7. Международная торговля
8. Международная торговля

9. Международная торговля и ее роль

10. Экзаменационные билеты и вариант вопросов за весенний семестр 2001 года по предмету МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ

11. Международная торговля и валютный курс

12. Россия и международная торговля

13. Мировое хозяйство и международная торговля

14. Международная торговля в системе мирохозяйственных связей стран

15. Международная торговля

16. Сущность международной торговли

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Международная торговля и ее роль

18. Международная торговля: Сравнительные преимущества

19. Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" укр

20. Либерализм в российской теории международных отношений

21. Банковская гарантия и аккредитив в международной торговле

22. Мировой рынок и международная торговля
23. Развитие международной торговли на современном этапе
24. Россия в мировой экономике. Теории внешней торговли

25. Теории международных отношений

26. Экономические последствия использования тарифных методов регулирования международной торговли

27. Международная торговля

28. Международная торговля

29. Международная торговля банковскими услугами

30. Международная торговля и ее состояние

31. Международная торговля лицензиями

32. Международная торговля услугами динамика, факторы

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Международная экономическая интеграция. Роль посредников в международной торговле

34. Международная торговля инжиниринговыми услугами на примере деятельности Российской госкорпорации "Росатом" за рубежом

35. Мировой рынок и международная торговля

36. Туризм в системе международной торговли

37. Международные экономические организации, регулирующие мировую торговлю

38. Традиционные формы передача документации в международной технологической торговле
39. Международные аспекты экономической теории
40. Мировая торговля как форма международных экономических отношений

41. Международное регулирование внешней торговли. Внешнеторговая система России

42. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Международные технологии

43. Международная лицензионная торговля

44. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

45. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

46. Теории и гипотезы о Луне

47. Международное сотрудничество в освоении космического пространства

48. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

49. Теории зарождения жизни на Земле

50. Теория Дарвина

51. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

52. Беларусь на международной арене

53. Место Италии в международном географическом разделении труда

54. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения
55. Налогообложение предприятий оптовой торговли
56. Налог на прибыль организаций торговли

57. Граждане как субъекты международного права

58. Гражданское, торговое и международное частное право

59. Иск в гражданском процессе: теория и практика

60. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

61. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

62. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

63. Борьба с международным терроризмом

64. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Международное право

66. Международное право

67. Международные транспортные операции

68. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

69. Отношения Совета Европы и Азербайджана в рамках международного права

70. Право международной безопасности
71. Территории в международном праве
72. Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

73. Территория в международном праве

74. Мирное разрешение международных споров

75. Региональные международные организации как субъекты международного права

76. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

77. Основные принципы международного публичного права

78. Шпаргалка по международному праву

79. Международная охрана авторских прав

80. Международное частное право (Контрольная)

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

82. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

83. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

84. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

85. Источники международного частного права

86. Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)
87. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"
88. Шпаргалка по общей теории права

89. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

90. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

91. Теории государства и права (Шпаргалка)

92. Теория государства и права

93. Теория государства и права

94. Теория государства и права (Шпаргалка)

95. Теория разделения властей

96. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

98. Теория государства и права. Правовой статус личности

99. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

100. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.