Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Тема: Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків Раздел: банковское дело и кредитование Назначение: диплом Формат: Wi Word Автор: Клец И.В. E-mail kiv@ orba.com Использование: 2001г., Академія Державної податкової служби України, отлично Примечания: работа на украинском языке Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансівДипломна робота на тему:“Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків ”роботу виконав студент групи ФСЗ –54 заочного факультету Клец Іван Володимирович Науковий керівник к.е.н., доцент кафедри економіки Лазебник Лариса ЛеонідівнаКонсультант старший викладач кафедри БЖД Кочергін Олександр МихайловичРобота допущена до захисту рішенням кафедри протокол № від 2001 рокуЗав. кафедрою к.е.н., професор Данілов О.Д.Ірпінь – 2001 р.План стор. Вступ Розділ 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні 5 1.2. Правові основи валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 12 1.3. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій 16 1.4. Укрексімбанк у системі банків України 21 Розділ 2. Міжнародні розрахунки, їхнє оформлення, облік, контроль і аналіз в Укрексімбанку 2.1. Характеристика Міжнародних розрахунків по експорно-імпорним операціям 28 2.2. Оформлення, облік, контроль операцій по банківському переказу 34 2.3. Оформлення, облік, контроль операцій по документарному акредитиву 46 2.4. Оформлення, облік, контроль операцій по інкасо 57 Розділ 3. Аналітична оцінка результативності різних форм міжнародних розрахунків та шляхи забезпечення ефективності їх широкого впровадження і використання в Україні 3.1. Аналіз міжнародних розрахунків; сучасний етап і напрямки підвищення прибутковості банку від їх здійснення 66 3.2. Недоліки та переваги окремих видів міжнародних розрахунків. 70 Розділ 4 Охорона праці 4.1. Атестація робочих місць 77 4.2. Труднощі нормування факторів трудової діяльності 81 4.3. Розумова працездатність та особливості її психофізіологічного забезпечення 82 Висновок Використана література Вступ Полгиблення економічних реформ, розвиток фінансово-кредитної і банківської систем, введення національної валюти україни сприяли становленню і змицненню валютно ринку України. Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, удосконалення валютного законодавства і нормативних баз сприяли тому, що розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: збільшенням обсягів операцій в іноземній валюті у всіх сегментах; удосконалененням його стрктури і спрямованості на дозвіл конкретних економічних і фінансових проблем суб’єктів господарювання і держави в цілому; розширенням видів валют, по яких проводяться операції на валютному ринку; відсутністю різких коливань валютних курсів; удосконаленням законодавчої і нормативної діяльності суб’єктів валютного ринку; введенням нових видів валютнимх операцій і форм розрахунків; врегулюванням діяльності нерезидентів на українському ринку і т.д

. Вихід на світовий зовнішній ринок - закономірність розвитку ринкової економіки. Діяльість підприємств на світовому ринку пов’язана з міжнародною виробничою та науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом товарів і послуг. Вона також включає вивіз капіталу в формі інвестування в іноземні підприємства і залучення іноземних інвестицій. У законодавчих актах України зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними що має місце як на території України, так і за її межами. Законодавством України передбачені різні види, форми і способи міжнародних розрахунків, що здійснюють уповноважені банки, маючи відповідні на це ліцензії. В Україні використовуються наступні форми розрахунків: банківський переказ, акредитив, інкасо. Дипломна робота складається з чотирьох розділів, вступа і висновків. В першому розділі згідно законодавства України розглаянуті питання що стосуються валютного регулювання. У другому розділі на основі практичних матеріалів відділення Укрексімбанку м.Одеси розглянуто порядок оформлення, обліку і контролю операцій по міжнародних розрахунках, проведений аналіз стуктури і динаміки міжнародних розрахунків, що дозволив внести деякі рекомендації, спрямовані на удосконалення відносин з іноземними партнерами. У третьому розділі розглядається аналітична оцінка результативності різних форм міжнародних розрахунків та шляхи забезпечення ефективності їх широкого впровадження і використання в Україні. В четвертому розділі розглядається охорона праці на робочому місці. При написанні роботи використовувався Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, нормативні акти Національного банку України, облікових і звітних даних відділення Укрексімбанку в м.Одеса, економічна література за даними проблемами. Розділ 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Конституцією, Декларацією про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність України» установлено, що однією з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України регулюється Законом України від 16.04.1991р. «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України від 23.09.1994р. «Про порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних відносинах», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.10.1995р. № 75 «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» і т.д. Ведуче місце серед вищевказаних нормативних актів займає Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», що визначає зовнішньоекономічну діяльність як діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаєминах між ними, що має місце, як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічну діяльність можуть здійснювати і фізичні особи, які тим чи іншим способом зв'язані з зовнішньоекономічною діяльністю. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: - експортери, продаючи товари іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивозом або без вивозу цих товарів через митний кордон України, українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють експорт товарів; - імпортери, купуючи товари в іноземних суб'єктів господарської діяльності з перетинанням або без перетинання цими товарами митного кордону України, українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють імпорт товарів на територію України, включаючи покупку товарів, призначених для власного споживання установами й організаціями України, розташованими за її межами; - інвестори, ввіз або вивіз капіталу; - фінансові посередники, комерційні банки, страхові суспільства і т.д. Основна відмінність фінансового посередника банку від посередника небанківського типу полягає в тому, що банки випускають власні зобов'язання; - різні міжнародні організації, що здійснюють консалтингові послуги по різних питаннях. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівні права здійснювати які-небудь види цієї діяльності визначені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». По валютному законодавству всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності підрозділяються з погляду валютних обмежень на дві групи : резиденти: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що мають постійне місця проживання на території України, у тому числі ті, котрі тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва), з місцезнаходженням на території України, що здійснюють свою діяльність на основі законів України; -дипломатичні, консульські, торгові й інші офіційні представництва України за кордоном, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії представництв і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницьку діяльність; нерезиденти: фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), що мають постійне місця проживання за межами України, у тому числі ті, котрі тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва), з місцезнаходженням за межами України. Створено і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи й інші суб'єкти підприємницької діяльності при участі юридичних осіб і інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торгові й інші офіційні представництва, міжнародні організації і їхні філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, що не здійснюють підприємницьку діяльність на основі законів України. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівні права здійснювати які-небудь види цієї діяльності, визначені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Другим головним питанням  те, чи  наскльки наша протибольшевицька визвольна боротьба може знайти допомогу  пдтримку чужих держав. Постава революцйних сил до мжнародньо ситуац не може бути тльки пасивно вичкувальною. Вони мусять кожночасно розвивати активну полтичну дяльнсть, щоб приднати приятелв  помчникв для сво справи й одночасно активзувати в свт ворогв московського мперялзму  комунзму. Крм спецяльно зовншньо-полтично роботи в тому ж напрям дють теж ус акц безпосередньо протибольшевицько боротьби, якщо вони доходять до вдома зовншнього свту завдяки вдповднй пропаAандивнй дяльност. Розумючи, яке поважне значення для визвольно боротьби можуть мати пригож зовншн обставини та намагаючись мати вплив на хнй корисний розвиток, одночасно мусимо здавати соб справу з наших дуже обмежених можливостей в тому вдношенн. Загальн меж цих можливостей можна так окреслити. Революцйн д можуть прискорювати  загострювати розвиток протибольшевицьких тенденцй у мжнароднй ситуац, по скльки ц вже снують  доходять до голосу з приводу зудару нтересв мж СССР  ншими великодержавами

1. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

2. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

3. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

4. Аналіз діяльності комерційних банків

5. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

6. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення
7. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
8. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

9. Активи комерційних банків

10. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

11. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

12. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

13. Зовнішня економічна діяльність

14. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

15. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

16. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей

17. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

18. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

19. Комерційна діяльність

20. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

21. Товарна політика і комерційна діяльність

22. Економічна діяльність ООН
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
24. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

25. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

26. Соціально-педагогічна діяльність як професія

27. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

28. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

29. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

30. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

31. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

32. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

33. Діяльність римських магімтратів

34. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

35. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

36. Комерційний банк

37. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

38. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
39. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть
40. Життя та діяльність І.П.Котляревського

41. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

42. Діяльність СГ "ТАС"

43. Кредитний механізм в комерційних банках

44. Інвестиційна діяльність страхових компаній

45. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

46. Життєдіяльність організму

47. Економічна ефективність виробництва

48. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

49. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

50. Економічна ефективність птахівництва

51. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

52. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

53. Економічна сутність виробничих запасів

54. Облік зовнішньоекономічної діяльності
55. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
56. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

57. Аудиторська діяльність

58. Хімічна промисловість в України

59. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

60. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

61. Правотлумачна діяльність

62. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

63. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

64. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

65. Діяльність Євгена Коновальця

66. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

67. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

68. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

69. Політична діяльність Лазара Кагановича

70. Діяльність першого професійного театру Полтави
71. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
72. Творча діяльність Панаса Мирного

73. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

74. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

75. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

76. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

77. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

78. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

79. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

80. Діяльність ФАТФ

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

81. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

82. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

83. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

84. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

85. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

86. Проект зовнішньоекономічної угоди
87. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів
88. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

89. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

90. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

91. Діяльність органів управління освітою

92. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

93. Операційна діяльність підприємства

94. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

95. Групова навчальна діяльність

96. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

97. Діяльність викладача в процесі навчання

98. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

99. Політичні погляди і діяльність Платона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.