Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оборотні засоби підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти та науки України Миколаївський Політехнічний Технікум Оборотні засоби підприємства Курсова робота спеціальність 5.050.107. &quo ;Економіка підприємства&quo ; Виконала Перевірила Миколаїв План стор. 1. Поняття та структура оборотних засобів 3 2. Джерела формування оборотних засобів 5 3. Кругообіг оборотних засобів 7 4. Показники використання оборотних засобів 8 5. Нормування оборотних засобів 10 6. Значення та шляхи прискорення оборотносі оборотних засобів 14 7. Ефективність використання оборотних засобів 16 8. Потреби й аналіз структури оборотних коштів 18 Приклади 21 1. Поняття та структура оборотних коштів Для здійснення процесу виробництва підприємству необхідні не тільки основні фонди, але й оборотні кошти. Оборотні засоби – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.Оборотні кошти складаються з оборотних фондів і фондів звертання. Оборотні фонди - це частина засобів виробництва які единожды беруть участь у виробничому процесі. Цілком і відразу переносять свою вартість на готову продукцію і постійно змінюють свою натуральну зовнішню форму. Фонди звертання – це засобу обслуговуючі процес реалізації продукції (у процесі виробництва вони не беруть участь). Незавершене виробництво - це предмети праці, що знаходяться безпосередньо в процесі виробництва і піддаються обробці. Власне кажучи це незакінчені виробництвом виробу різного ступеня готовності. Витрати майбутніх періодів – це витрати на освоєння нових видів продукції технологічних процесів. Фактично це витрати які роблять зараз а окупатися будуть у майбутньому. Оборотні кошти (синоніми: оборотний капітал, мобільні активи, що течуть активи) - це засобу, що роблять оборот (гроші  засобу  гроші.) протягом чи року одного виробничого циклу; складаються з двох частин: постійного і перемінного оборотного капіталу. Постійний оборотний капітал (синонім: системна частина поточних активів) - та частина поточних активів, потреба в який відносно постійна протягом всього операційного циклу. Перемінний оборотний капітал (синонім: частина поточних активів, що варіює,) - та частина, що течуть активів, потреба в який виникає лише в пікові моменти операційного циклу. Поточні зобов'язання (синонім: короткострокова кредиторська заборгованість, короткострокові пасиви) - заборгованість, період погашення якої не перевищує одного року. Чистий оборотний капітал (синонім: власні оборотні кошти, що функціонує капітал) - показник, що характеризує співвідношення між поточними активами і зобов'язаннями і чисельно дорівнює різниці між ними. Величина чистого оборотного капіталу в значній мірі визначається складом і величиною оборотних коштів. Багато компаній випробують проблеми з чистим оборотним капіталом, тому що його недолік може привести до ліквідації компанії. Рівень чистого оборотного капіталу тісно зв'язаний як з ризиком, так і з рентабельністю діяльності компанії. У залежності від співвідношення активів і пасивів виділяють чотири види стратегії фінансування поточних активів: ідеальну, консервативну, агресивну і компромісну.

У реальному житті випливати який-небудь зі стратегії в чистому виді практично неможливо. При виробленні оптимальної політики керування запасами приймається в увагу наступні: рівень запасів, при якому робиться замовлення; мінімально припустимий рівень запасів (страховий запас); оптимальна партія замовлення. 2. Джерела утворення оборотних засобів Джерела утворення - це фінансові ресурси ,за рахунок яких вони формуються. 1. Власні ОК: оборотний капітал (засобу власників підприємства); прибуток - основне джерело; стійкі пасиви (засобу, прирівняні до власного): заборгованість по з/пл; заборгованість бюджету; заборгованість за тару; передоплата. 2. Притягнуті засоби: позикові (короткострокові кредити банку); державний кредит; інші (залишки фондів, резервів, невикористовуваних по прямому призначенню) У закордонних джерелах оборотні кошти трактуються по іншому. 3. Кошти, прирівняні до власних стійки пасиви Кожне підприємство, яке створює, формує свої оборотні засоби за рахунок коштів засновників. У процесі виробничої діяльності додаткова потреба в оборотних засобах покривається як правило, за рахунок власних фінансових ресурсів підприємства , основним з яких є прибуток. Велику роль у джерелах, формуючих оборотні засоби підприємства, відіграють порівняні до власних фінансові кошти, до яких належать стійкі пасиви. Стійки пасиви - це оборотні засоби, які юридично не належать підприємству, але постійно використовуються ним у господарському обігу. До них входять: 1. Мінімальна заборгованість підприємства з резерву майбутніх платежів, що являє собою витрати які належать до витрат виробництва, але як не застосовуються для безпосереднього виготовлення продукції. 2. Стійка перехідна заборгованість постачальникам за акцентованими розрахунковими документами. 3. Мінімальна заборгованість із зарплати та відрахування на соціальне страхування. 4. Залишки амортизаційних відрахувань та запаси матеріалів для капітального ремонту, виконаного господарським способом. 5. Кошти підприємства, що формуються з кредитів банку та авансів замовників. 6. Тимчасово вільні кошти спеціальних фондів та інш. Раціональне використання власних та позичених коштів дає змогу підприємствам успішно долати тимчасові трудноші й ефективніше використовувати оборотні засоби підприємства. 3. Показники використання оборотних засобів Для характеристики використання оборотних коштів застосовують 2 показники: 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів – характеризує кількість оборотів оборотних коштів за визначений період: 2. Тривалість одного обороту: Економічне значення оборотності оборотних коштів полягає в тім, що підприємство може зробити і реалізувати з меншими оборотними коштами той же самий обсяг чи продукції з тими ж засобами випустити більше продукції. І, навпаки, при збереженні колишнього обсягу продукції досить мати менше підприємницької 4. Кругообіг оборотних коштів Кругообіг оборотних засобів – це безперервний процес обігу коштів у процесі виробництва. Він виникає з єдності та різноплановості оборотних фондів обігу, коли перші(фонди обігу) стають джерелом формування других (оборотних фондів), а ті, в свою чергу стають обов язковою умовою існування перших.

Класична формула кругообігу оборотних засобів визначенна в &quo ;Капіталі&quo ; К. Маркса: Гроші – Товар – Виробництво - Новий товар - Нові гроші К. Маркс зазначав, що для існування підприємства насамперед необхідно мати певний капітал, тобто гроші. Вони будуть використані на закупівлю матеріалів, сировини, конструкцій деталей: на формування трудових ресурсів та придбання основних виробничих фондів підприємства, тобто на створення (купівлю) товару. Придбані за гроші товари братимуть участь у виробничому процесі. Результатом виробничої діяльності буде виготовлення якої-небудь продукції, тобто нового товару. Потім продукція має бути реалізована, у результаті підприємство отримає нові гроші. Ці нові гроші частково будуть витрачені на відшкодування виробничих витрат, тобто знову на закупівлю сировини та матеріалів, оплату праці робітникам та на оновлення основних виробничих фондів, частково на накопичення і розширення виробництва. І все починається з початку. Період, який починається з авансування капіталу на придбання виробничих запасів і завершується поверненням цього капіталу, називається виробничим циклом. У сфері інфраструктури кругообіг оборотних засобів відбувається у дещо інший спосіб. Це пов язано зі специфікою умов виробництва у сфері послуг, а саме: 1. Процес виробництва послуг і процес їх споживання не відокремлені у просторі та часі. 2. Продукт сфери послуг не матеріальний, тому його не можна накопичувати та зберігати. З огляду на це формула кругообігу матиме такий вигляд: Гроші – Товар – Виробництво - Нові гроші Оборотні кошти на підприємстві знаходяться в постійному русі і послідовно проходять 4 стадії: Гроші – Товар – Виробництво – Гроші' - . Границя зміни натуральної форми Доход (Гроші' – Гроші) 5. Нормування оборотних засобів Шляхом нормування визначається той мінімальний розмір оборотних засобів, який необхідний для забезпечення безперервного й нормального функціонування виробництва. Нині найбільш поширені три методи нормування оборотних засобів: 1. Аналітичний - грунтується на аналізі наявності оборотних фондів підприємства з подальшим коригуванням фактичних запасів залежно. від потреб виробництва і вилучення з них надлишкових. 2. Коефіцієнтний - полягає в уточненні фактичних запасів товарно-матеріальних цінностей на величину коефіцієнта змін умов виробниц­тва, який розраховується на основі показників динаміки розвитку підприємства впродовж - кількох попередніх років. 3. Метод прямого розрахунку, який грунтується на розрахунках нормативів по кожному нормованому елементу оборотних засобів: виробничих запасах, незавершеному виробництву, витратах майбутніх періодів та залишках готової продукції на складах. Цей метод є найпоширенішим тому, щю він дає змогу точніше нормувати використання оборотних засобів підприємства, враховуючи специфіку виробництва та умови його розвитку. Крім цього він дає можливість проаналізувати наскільки оптимальним є установлені норми, виявити їх недоліки, якщо такі є Норматив оборотних засобів - це їх мінімальний планований розмір, необхідний для нормального функціонування підприємства.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

2. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

3. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

4. Оборотні кошти підприємства

5. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

6. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
7. Бізнес-план підприємства
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

9. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

10. Планування діяльності підприємства

11. Фінанси підприємства

12. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

13. Формування основних фондів підприємства

14. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

15. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

16. Оцінка фінансового стану підприємства

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Персонал підприємства

18. Рентабельність підприємства

19. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

20. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

21. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

22. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
23. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
24. Автомазація виробничих процесів підприємства

25. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

26. Витрати підприємства

27. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

28. Економічна оцінка активу балансу підприємства

29. Облік активної частини балансу підприємства

30. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

31. Облік створення підприємства

32. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Організація обліку власного капіталу підприємства України

34. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

35. Фінансова звітність підприємства

36. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

37. Аудит підприємства

38. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
39. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
40. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

41. Аналіз програмного забезпечення підприємства

42. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

43. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

44. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

45. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

46. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

47. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

48. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Асортиментна політика підприємства

50. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

51. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

52. Непрямі податки підприємства

53. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

54. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
55. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
56. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

57. Розробка маркетингової стратегії підприємства

58. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

59. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

60. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

61. Ціноутворення та цінова політика підприємства

62. Збутові стратегії підприємства

63. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

64. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

66. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

67. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

68. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

69. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

70. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
71. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
72. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

73. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

74. Мотивація робітників промислового підприємства

75. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

76. Операційна система підприємства

77. Організаційна структура підприємства

78. Організація діяльності підприємства

79. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

80. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

82. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

83. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

84. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

85. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

86. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
87. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
88. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

89. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

90. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

91. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

92. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

93. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

94. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

95. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

96. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

98. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства

100. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.