Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

РЕФЕРАТ на тему: ЕКОНОМІЧНА КРИЗА. ДЕРЖАВА. СУСПІЛЬСТВО. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ ЗМІСТ Вступ 1. Історія економічних криз 2. Економічні цикли 3. Причини економічних криз 4. Приклад Славутича Висновок Література Вступ Як би довго аналітики не шукали основну причину економічної і фінансової кризи, очевидно одне – крах світової економіки відбувається в результаті її недосконалості. Природно, що причина фінансової кризи це не який-небудь косметичний дефект, причина кризи повинна бути достатньо вагомої, це серйозна вада робить всю економічну систему недосконалій, схильній кризам. При чому, корінь цієї недосконалості криється в самому відношенні до фінансів, жаданням отримання суперприбутку, доходу від &quo ;надрентабельних проектів&quo ;. В результаті такого дисбалансу економіка початку тріщати по швах ще з 2007 року. Поступово спостерігалося падіння довір'я до цінних паперів, довгострокових проектів, – фінансова система початку буксувати і збоїти, породжувати ланцюгову реакцію недовір'я. Таким чином, основна причина фінансової кризи - вона ж рушійний механізм ринкових відносин, максимізація прибутку за всяку ціну. Спостережуваний період зростання економіки на рубежі тисячоліть своїм підйомом зобов'язаний банківській системі, що працює &quo ;на чесному слові&quo ; в буквальному розумінні. Причому цей принцип сталі практикувати не тільки в США, але у всьому світі. Роблячи світовій економіці таку могутню ін'єкцію, фінансисти запустили негативну, але модну тенденцію життя у борг. Сама ідея кредитування не є катастрофічною, якщо не приймає загальний, глобальний, можна сказати пірамідальний характер. Проте неконтрольована видача кредитів практично всім охочим не могла не обернутися для фінансової системи фіаско. Причина кризи не в самих кредитах як таких, але у відношенні до них. Гасло &quo ;Бери зараз – плати потім&quo ; схоже, виявився правдою, при чому розплачуватися доведеться всьому людству, і, швидше за все не один рік. Було дуже актуальне б гасло &quo ;Береш ти, а розплатяться всі&quo ; або &quo ;А ти узяв кредит?!&quo ;. Надаючи кредити будь-якому позичальнику, практично не враховуючи його платоспроможність, банки перевищували всі допустимі ризики, втрачаючи при цьому можливість управління і контролю за кредиторами. Причини кризи у всіх країн одні і ті ж. Переймаючи заокеанський досвід, багато фінансових установ Європи і Азії також опинилися в подібній ситуації, тим самим, додаючи фінансовій кризі глобальний характер. Це ще раз доводить порочність всієї світової економічної системи, її беззахисність і уразливість. Каталізатором фінансової кризи стало неконтрольоване зростання грошової маси. Емісійні засоби, поглинаючись галузями промисловості і споживацьким сектором, привели до підвищення попиту на продукцію, і, як наслідок до підвищення цін. Іпотечна криза в США – це лише наслідки дисбалансу, викликаного загальним кредитуванням, ідею якого охоче підхопили і інші країни. Сьогоднішня ситуація на фінансових ринках чітко визначає неможливість існування світової фінансової системи в колишньому її вигляді. Таким чином причини фінансової кризи обумовлені найсучаснішою економічною моделлю, тобто стимулювання економіки здійснюється через кредит, через позиковий відсоток.

Щоб виплатити кредит, людині, підприємству або державі потрібно щороку працювати краще ніж в попередній, щоб покрити позикові витрати. Зрозуміло, що нарощувати ВВП до безкінечності неможливо, коли-небудь зростання зупиниться, що автоматично означає невиплату кредитів і фінансову кризу. Тобто причини фінансової кризи і причини економічного зростання мають один і той же корінь - позиковий капітал, монетарна модель економіки. Хочте усунути причини кризи - міняйте модель. Історія економічних криз Невеликий екскурс в економічну історію кількох останніх століть допоможе нам збагнути економічну основу економічних криз, а також підкаже, як протистояти цьому явищу і долати його, забезпечуючи стрімке, динамічне економічне зростання. США, маючи 5 % населення світу у своєму складі, 6% земної поверхні, виробляють 25% світової промислової продукції, сільських товарів та послуг. Після II Світової війни національний продукт збільшився в три рази. Багато країн зараз мають власні «силіконові долини», але першою і найбільшою зоною комп’ютерних досліджень та виробництва залишається «Силіконова долина» поблизу Сан-Франциско, де розташовано 4000 фірм, що працюють у галузі високих технологій. Саме з країни з такими показниками і починається чергова, вже можна констатувати, найпотужніша економічна криза кінця XX – початку XXI століття. З 1825 року економічна система капіталізму пережила 21 економічний цикл і кризу. Економічний цикл – це рух виробництва від початку попереднього до початку наступного спаду. Економічні цикли Аналіз світової економіки за 200 років дає підстави науковцям виявити найбільш важливі економічні цикли: - короткострокові (цикли Дж. Кітчина), тривалість яких 3 – 5 років, причини – активізація на фінансових ринках; - середньострокові (цикли Джаглера і Кузнеця), тривалість яких коливається в межах 10 – 20 років. Їх пов’язують із структурними зрушеннями в економіці та суттєвими міжгалузевими переливами капіталу; - довгострокові, або довгохвильові (цикли Кондратьєва), їх тривалість 50 років. Відбуваються радикальні зміни в технологічній базі як національної, так і світової економіки. У макроекономічній науці, на жаль, не існує теорії щодо причин циклічних коливань. Якщо прийняти економічну кризу 1932 – 1933 років за найбільшу, то це дає підстави говорити про перевищення рівня наслідків сучасною економічною кризою, глобалізованою і транснаціональною 1996 – 2005 ? років. Прогноз завершення цієї кризи може бути невтішним, якщо почати досліджувати її природу і характер. В її основі є: необхідність перебудови суспільних відносин глобального світового рівня; необхідність заборони війн, революцій, будь-якого насильства для вирішення суспільних проблем; можливість появи нових потужних центрів впливу: Китай, Індія, Росія (переконаний, у найближчий час цей список можна буде продовжувати), при цьому посилення старих центрів: США, Японія, Німеччина; посилення боротьби за ринки енергоресурсів і ринки збуту товарів та впливу на них; глобалізація світу; боротьба світової спільноти за виживання світу. Тривалість найдовшого циклу в кризі 1929 – 1933 років склала 37 місяців при спаді промислового виробництва 46%.

1996 рік розпочав новий цикл. Без сумніву, найглибшою була економічна криза 1929 – 1933 років . Вона супроводжувалася масовими банкрутствами підприємств, шаленим зростанням безробіття, втратою дрібними акціонерами своїх акцій (внаслідок їх повного знецінення). Вперше в історії капіталізму Президент США Франклін Рузвельт усвідомив, що без широкомасштабного втручання держави в економіку, вона не зможе вийти з кризи! Ми є свідками, як багаточисленна кількість експертів, державних діячів різного рівня звертаються до історичного досвіду США вирішення проблем, пов’язаних з страшним безробіттям, низькими доходами, практично виживанням десятків і сотень тисяч громадян великої Америки в роки кризи. Тоді Президентом США були задіяні усі можливі ресурси щодо будівництва житла, доріг, інших об’єктів соціальної та промислової інфраструктури, розширення громадських робіт в різних сферах. Таким чином, пожвавився внутрішній ринок споживання, кругообіг грошової маси і капіталу в цілому. В Україні це береться за панацею, без розуміння всіх умов дозвільної системи, яка створена в Україні і не витримує ніякої критики, з рівнем корупції, яка досягла неможливого, навіть в теорії, піка. Кому ще не відомо, що в Україні на сьогодні неможливо без хабарів побудувати навіть клуню? А теоретичне обґрунтування неспроможності ринкової системи подолати економічну кризу й необхідності державного регулювання економіки зробив англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Причини економічних криз Виникає головне запитання: в чому причини виникнення економічних криз? Давид Рікардо причиною криз вважав несправедливість у розподілі багатства. Сімон Сісмонді (Швейцарія) пояснював кризи недоспоживанням народних мас, невідповідністю між виробництвом і споживанням. Карл Маркс стверджував, що кризи – це суперечність між виробництвом і споживанням (або анархія виробництва) . Український економіст Михайло Туган-Барановський причину виникнення криз вбачав у диспропорції між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що виробляють засоби виробництва. Він вважав, що потрібне раціональне регулювання інвестицій. Д. Кейнс пояснював кризи дією закону психології, згідно з яким люди, «схильні, як правило, збільшувати споживання із зростанням доходів, але не такою мірою, якою зростає дохід» . Сучасні економісти наводять ще багато причин, які знаходяться у сфері господарської діяльності. Але, без сумніву, економічні кризи – це надзвичайно складні суспільні, економічні, соціальні та психологічні явища, які мають складні комплексні взаємовпливові причини та завдяки яким потерпає все суспільство, потерпають усі пересічні громадяни без винятку (визначення авторське). Сучасна економічна криза, на погляд автора, носить глобальний характер. В рамках кризи будуть, без сумніву, змінюватись технології, без сумніву, наступає ера геоінформаційних систем і технологій, світогляд націй, свідомість людей, змінюватись сама філософія життя, з’явиться відчуття освідомлення величі природи і необхідності співпраці з нею людського суспільства на принципі взаємоповаги. Однозначно й те, що проблеми економічної кризи вирішуються за рахунок суспільства (за винятком кількох десятків чи навіть сотень великих власників, багатих людей).

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

2. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

3. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

4. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

5. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

6. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення
7. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
8. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

9. Громадянське суспільство та держава

10. Правова держава та громадянське суспільство

11. Міжнародна економічна система та її головні елементи

12. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

13. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

14. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

15. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

16. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

17. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

18. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

19. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

20. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

21. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

22. Суспільство споживання: за та проти
23. Демографічна криза та шляхи її розв’язання
24. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

25. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

26. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

27. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

28. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

29. Економічна теорія предмет і методи вивчення

30. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

31. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

32. Проблеми та перспективи малого бізнесу

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Економічна безпека Росії

34. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

35. Економічна ефективність виробництва

36. Економічна ефективність виробництва соняшника

37. Економічна ефективність рослинництва

38. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
39. Економічна оцінка активу балансу підприємства
40. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

41. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

42. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

43. Громадянин і суспільство

44. Громадянське суспільство в Україні

45. Економічна думка Древнього Сходу

46. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

47. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

48. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

49. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

50. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

51. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

52. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

53. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

54. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід
55. Громадянське суспільство
56. Громадянське суспільство і демократія

57. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

58. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

59. Інформаційне суспільство

60. Соціологія - наука про суспільство

61. Суспільство як цілісна соціальна система

62. Економічна ефективність туризму

63. Суспільство як предмет філософського знання

64. Економічна природа дефіциту бюджету

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

65. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

66. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

67. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

68. Екологічна криза сучасності

69. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

70. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення
71. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення
72. Економічна безпека підприємства

73. Економічна глобалізація

74. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

75. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

76. Економічна ефективність капіталовкладень

77. Економічна ефективність ринкових структур

78. Економічна історія

79. Економічна модель підприємства

80. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые

81. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

82. Економічна сутність монополізму

83. Економічна теорія фізіократів

84. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

85. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

86. Ринок як регулятор економічного розвитку держави
87. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області
88. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

89. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

90. Економічна статистика

91. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

92. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

93. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

94. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

95. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

96. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

97. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

98. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

99. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.