Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Культурология Культурология

Украинская вышивка

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Українська вишивка . Рушники . Історія народної вишивки на Україні сягає своїм корінням у глибину віків .Дані археологічних розко- пок та свідчення мандрівників і літописців доводять , що вишивання як вид мистецтва на Україні існує з незапам`ятних часів .Вишивкою , за свідченням Геро- дота , був прикрашений одяг скіфів.Знайдені на Чер- кащині срібні бляшки з фігурками чоловіків ,які да- туються Viст., при дослідженні показали ідентичність не лише одягу ,а й вишивки українсько- го народного костюма XVIII-XIXст.Арабський мандрів- ник Хст.н.е. у своїх розповідях про русів зазначає, що вони носили вишитий одяг .На жаль , пам`ятки ук-раїнської вишивки збереглись лише за останні кілька століть , але й цього достатньо , щоб виявити ,що елементи символіки орнаментів української вишивки співпадають з орнаментами,які прикрашали посуд дав-ніх мешканців території України доби неоліту , три-пільської культури . Вишиванням споконвіку займались жінки ,які з по-коління впокоління передавали найтиповіші,найяскра-віші зразки орнаменту , кольору , вишивальну техні-ку. Вишивки , передаючи характерні ознаки місцевос-ті ,різняться між собою орнаментом , технікою вико- нання та гамою барв . Протягом багатьох віків безпосередній конкрет-ний зміст символів на вишивках втрачався , але тра-диції використання їх не зникли .За мотивами орна-менти вишивок поділяються на три групи : геометрич-ні , рослинні , зооморфні (тваринні) й відображають елементи символіки стародавніх вірувань ,культів . Геометричні орнаменти , наприклад , притаманні всім видам народного мистецтва і всій слов`янській міфо-логії .Різноманвтні кружальця , трикутники , ромби, кривульки , лінії , хрести символічно відображали уявлення нашіх предків про світобудову , тож їхнє значення відповідне .На основі стародавніх космоло- гічних символфів у народі створенна своя система назв .Це «баранячі ноги» , «кучері» , «гребінчики», «кривульки» , «сосонка» , «перерва» тощо. В основі рослинного орнаменту лежить культ пок-лоніння природі , рослині . Крім поширеного символу «дерево життя» , який зображається стилізовано у формі листя або гілок ,у вишивках з рослинним орна- ментом популярні стилізовані зображення Берегині , використання таких мотивів , як «виноград» -символ добробуту , щасливого одруження , «барвінок» - сим-вол кохання тощо . На зооморфних вишивках зображуються тотемічні й солярні тварини , а також звірі , що позначають три яруси «дерева життя» . Інколи вишивальниці викорис-товують індивідуальні мотиви , які властиві баченню візерунка певної особи . Ними можуть бути заячі та вовчі зуби , волове око , риб`яча луска тощо. Полтавські вишивки виконуються хрестиком , плу-таним хрестиком , подвійним прутиком , зубчиками , мережкою , ланцюжком тощо . Візерунки виконуються окремими швами і поєднанням кількох швів .Вишивають переважно білими нитками ,зрідка - червоними та сі-рими , візерунок обводять чорними або кольоровими смугами . Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометрич-ний орнамент із стилізованими гронами винограду , цвітом хмелю , ромбами , квадратами .Основні кольо-ри білий , коралово-червоний , трапляється жовтий і голубий .

Виконується вишивка хрестиком , знизуван-ням , гладдю . Для вишивок Закарпаття характерний мотив «криву-ля» у різних техніках виконання . Переважає техніка «заволікання» і вишивання хрестиком ,часто викорис- товується вирізування та гаптування .Кольорова гама вишивок широка червоне поєднується з чорним , при цьому виділяється один з кольорів ; поширені як бі-лі , так і багатокольорові орнаменти. Вишивкою оздоблювали рушники , фіранки , жіночий та чоловічий одяг . Особливої уваги надавали рушни-кам - старовинним оберегам дому , родини . У давни-ну рушник , вишитий відповідними візерунками-симво-лами , був неодмінним атрибутом багатьох обрядів : з рушником приходили до породіллі вшанувати появу нової людини , зустрічали , і проводжали дорогих гостей , справляли шлюбні обряди , проводжали в ос-танню путь , прикрашали , образи та накривали хліб на столі . Крім обрядового значення , рушники мали і чисто практичне застосування .Відповідно до функ- цій ,які вони виконували , рушники мали свої назви. Наприклад , для втирання обличчя і рук - утирач , посуду і стола - стирок , для прикрашення образів - покутник , для шлюбних церемоній - весільний , для похорон - поховальний , для пов`язування сватів - плечовий тощо . Рушники були своєрідною освятою по-чатку справи чи її закінчення , так , при зведенні хати рушниками застелялися підвалини , хлібом-сіллю на рушнику освячувався початок жнив , на рушниках опускалась домовина з небіжчиком , рушниками скріп-лювали купівлю-продаж тощо . Відповідно до призна-чення рушники розрізнялись за технікою виготовлення та вишивання . Кольори та орнамент рушників харак-терні регіональним особливостям , за якими розріз-няються «подільські» , «поліські» , «київські» , «гуцульські» , «галицькі» і «буковинські» . Українська вишивка,рушники на перший погляд не мають ніякого значення в житті сучасної людини,але вони віють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є живущим бальзамом,який сповнює нас споконвічною могутньою силою українського народу .

Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи. Украшались ли штаны? Если верить изображению IV века (часть историков полагает, что там изображены славяне или предки славян)P они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет. Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Позднейший украинский костюм в этом смысле является исключением. Другое название одежды для ног «портки», а также «ноговицы». Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в ХVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу

1. Кадомская вышивка

2. Немного из истории русской вышивки

3. Вышивка в православном храме

4. Искусство русской народной вышивки

5. Методика обучения технологии машинной вышивки

6. Русская народная вышивка
7. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
8. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

9. Реферат о Пугачеве

10. Несколько рефератов по культурологии

11. История украинской журналистики

12. Украинские народные думы

13. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

14. Реферат по книге Фернана Броделя

15. Украинский романтизм и Русская Троица

16. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

17. Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

18. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

19. Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

20. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

21. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

22. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»
23. Реферат по информационным системам управления
24. Истоки украинской валюты…

25. Грани украинской истории. Судьба батьки Махно

26. Киевская Русь - ее место и роль в украинской истории

27. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

28. Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого

29. Переселенческое движение и формирование украинской диаспоры в Кыргызстане (60 – 90-е годы XIX века)

30. Украинская и зарубежная культура

31. Развитие Украинского питания

32. Украинская книга в Кыргызстане

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Обычаи украинского народа

34. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

35. реферат

36. Романтика украинских сказок и легенд в творчестве Н. В. Гоголя

37. Любование озорством, удалью, мастеровитостью украинских казаков в повести «Ночь перед Рождеством»

38. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева
39. Сочинения по украинской литературе для выпускников средних школ
40. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

41. Украинская литература первой половины XIX столетия

42. Украинская литература 60—90-х гг.

43. Разработка магазина бытовой техники за 0,5 млн$ (перевод с украинского)

44. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

45. Российско-Украинские отношения

46. Украинская символика

47. Украинский парафраз на россиниевский сюжет

48. Россия в украинских учебниках истории

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Как написать хороший реферат?

50. Сборник рефератов о конфликтах

51. Основные события украинской православной церкви

52. Славянская реформация: феномен украинского лютеранства

53. Реферат кондитерское изделие

54. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору
55. Реферат по экологии
56. Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции

57. Теория спроса на деньги и подтверждение их украинской действительностью

58. Суверенитет Украинского государства

59. Украинский язык

60. Украинский язык

61. Реферат для выпускных экзаменов

62. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

63. Новый украинский план счетов(рус/укр)

64. Развития Росийско-украинского пограничья

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Обсуждения "Российско-Украинских" отношений

66. Российско-Украинских отношения

67. Реферат по Мексике

68. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

69. Шпаргалка по украинскому языку

70. Организация и деятельность украинских националистов /Укр./
71. Становление Украинской православной церкви /Укр./
72. Искусство украинского танца

73. Информатика - шпаргалка на украинском языке

74. Фольклор в украинской музыке

75. Развитие украинского рынка депозитов

76. Охрана труда на ОП "Южно-Украинская АЭС"

77. Обеспечение украинской экономики энергоносителями

78. Судебная система на украинских землях в XVI веке

79. Болонский процесс в украинских СМИ

80. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

81. Государственность и право на украинских землях в составе Российской империи

82. Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы

83. Освобождение юга и достижения украинской культуры в XVIII веке

84. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

85. Создание Украинской Советской Республики

86. Украинское государство и право в годы освободительной войны
87. Хозяйство украинских земель в доисторические времена
88. Украинская культура: развитие и современное состояние

89. Проект горячего цеха ресторана 1 класса в курортной зоне на 50 мест с реализацией блюд украинской кухни

90. Украинская музыкальная культура

91. Ментальность и политическая культура украинской нации

92. Этноконфессиональный аспект ислама: украинский контекст

93. Проблема гражданского брака в современном украинском обществе

94. Гравитон – термин украинский

95. Украинская философия

96. Научно-инновационное обеспечение модернизации украинской промышленности

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

97. Проблемы и перспективы развития украинской экономики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.