Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Митна політика України на сучасному етапі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку та аудиту КУРСОВА РОБОТА на тему: Митна політика України на сучасному етапі Керівник роботи кандидат економічних наук, доцент Л.В. Дикань Студентка факультету банківської справи, обліку та фінансів, ІІІ курсу, групи 38-ОА, спеціальності «Облік та аудит» А.О. Селівоненко Харків - 2009 Зміст Розділ 1. Теоретичні основи формування і розвитку митної політики в Україні 1.1 Сутнісна характеристика митної політики 1.2 Історія митного оподаткування в Україні 1.3 Проблеми митного оподаткування в Україні Розділ 2. Аналіз митної політики України на сучасному етапі 2.1 Характеристика митних тарифів 2.2 Застосування митних пільг Розділ 3. Шляхи вдосконалення національної митної політики 3.1 Шляхи подолання проблем в митній політиці України 3.2 Інтеграція України в СОТ в митній справі Висновки Список використаних джерел Вступ За останні роки в економіці і митній політиці України відбулися зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. На сучасному етапі розвитку економіки України проведення ефективної митної політики є одним з основних засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з огляду на важливість інтеграції у світовий торгівельний простір. Об’єктом дослідження є митна політика України на сучасному етапі Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування та аналіз митної політики України, а також пошук напрямків удосконалення митної політики на основі систематизації існуючих пропозицій. Для досягнення поставленої мети: розглянуто мито як один із важливих інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки та роль митного оподаткування в регулюванні економічних і соціальних процесів у державі, досліджено історичні аспекти митного оподаткування в Україні, досліджено механізм реалізації в Україні митної політики в частині надання пільг, обґрунтовано доцільність звуження кола митних пільг в Україні, розглянуто можливості інтеграції України в СОТ. Вказаним питанням приділяється значна увага Уряду України та Державної митної служби України, що знайшло своє відображення у Митному Кодексі України, який вступив в дію 1 січня 2004 року, а також у здконах „Про митний тариф України”, „Про Єдиний митний тариф” На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Петренко М.О., Полонського О.Ю., Демиденко Л.М., Каленського М.М., Данилькевич М.І., Літовченко Б.В. Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, полегшить роботу митних органів, а також приблизить Україну до вступу в СОТ. 1. Теоритичні основи формування і розвитку митної політики в Україні. 1.1 Сутнісна характеристика митної політики Митна політика - це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі. Мито являє собою податок на товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон.

Суб’єктами сплати мита є як фізичні, так і юридичні особи при здійсненні експортно-імпортних операцій. Об’єктом оподаткування є митна вартість товарів або інших предметів, які переміщаються через митний кордон України, або їх кількісні показники. Роль мита визначається відповідно до його функцій – фіскальної та регулювальної. У фіскальній функції мито служить для наповнення дохідної частини бюджету, однак на сучасному етапі розвитку значної ролі не відіграє. У регулювальній функції мито може слугувати для захисту або стимулювання вітчизняного виробництва. Сьогодні відповідно до чинного законодавства України митними органами при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон справляються: митні збори, мито, акцизний збір (при ввезенні), ПДВ (при ввезенні), єдиний збір (при ввезенні). Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України. Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України. В залежності від специфіки оподаткування ввізне та вивізне мито буває: адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів (легкові автомобілі); специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів (сигарети, нафтопродукти, горілка); комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладання; сезонне ввізне та вивізне мито нараховується на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення. Ввізне та вивізне мито нараховується митною службою України і вноситься до Державного бюджету України. Транзитне мито стягується з товарів, які перетинають національну територію транзитом. Також існують особливі види мита в Україні: спеціальне антидемпінгове компенсаційне Спеціальне мито застосовується: як захисний захід: якщо товари ввозяться на митну територію України у таких кількостях або на таких умовах, які завдають чи загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів; як запобіжний захід щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують загальнодержавні інтереси в цій галузі, для припинення недобросовісної конкуренції; як захід у відповідь на дискримінаційні дії з боку іноземних держав проти України. Антидемпінгове мито застосовується у випадках: ввезення на митну територію України товарів за ціною, істотно нижчою за її конкурентну ціну в країні експорту, що загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам; вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів таких товарів. Ставка антидемпінгового мита не може перевищувати різниці між конкурентною оптовою ціною об’єкта демпінгу в країні експорту і заявленою ціною при його ввезені на митну територію України або різниці між ціною об’єкта демпінгу з України і середньою ціною українського експорту подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на той же період часу. Компенсаційне мито застосовується у випадках: ввезення на митну територію Україну товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовувалась субсидія, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних до безпосередньо конкуруючих товарів чи перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів в Україні ; вивезення за межі митної території України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовувалася субсидія.

Ставка компенсаційного мита не може перевищувати виявленого розміру субсидій. Для визначення митної вартості валюта контракту перераховується у національну валюту України за курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації або перетину кордону. При встановленні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунка-фактурах, а також витрати на транспортування (навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування) до пункту перетинання митного кордону, комісійні, брокерські послуги тощо. За явної невідповідності заявленої митної вартості реальним цінам її величину встановлює митна служба, виходячи з цін на ідентичні товари чи інші предмети, що діють у провідних країнах-експортерах зазначених товарів. При справлянні мита встановлена розгалужена система пільг. Так, наприклад, від сплати мита повністю звільняються: транспортні засоби, на яких здійснюються регулярні міжнародні перевезення; товари, що підлягають поверненню у власність держави; товари та предмети, що стали в результаті пошкодження непридатними для використання; товари, які ввозяться або вивозяться в межах обсягу, встановленого Митним Кодексом України. Існує два методи, за якими обчислюється сума мита, що підлягає сплаті до бюджету: у процентах до митної вартості товарів; у встановленому грошовому виразі на одиницю товару. Митне регулювання здійснюється на основі принципів: виключної юрисдикції України на її митній території; виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; законності; єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; системності; ефективності; додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб. Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари: заборонені до ввезення в Україну; заборонені до вивезення з України; заборонені до транзиту через митну територію України; щодо яких не було здійснене митне оформлення; які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог Митного Кодексу та інших законів України. До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності. За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення: попередження; штраф; конфіскація товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил. 1.2 Історія митного оподаткування в Україні Митна справа має тисячолітню історію і на всіх етапах свого розвитку була одним з атрибутів держави. Мито виникло внаслідок зборів, якими феодали обкладали торгівців, які проїздили через їхні землі. В обмін на тканини, вино, зброю греки отримували хліб, рибу, рабів. Слово «таможня» утворилося від тюркського «тамга», що в кочових народів Середньої Азії означало «тавро», «клеймо», - знак власності. У стародавній Русі в епоху монголо-татарського ярма «тамгою» називали торгове мито. У Київській Русі одним із джерел доходів княжої скарбниці, поряд із платою за судочинство та штрафами, було мито.

Це знову виглядає не дуже правдоподібно, бо це була б крайня легкодушність з боку Тураша. Не повертаючись по документи, він міг виграти одну добу часу, найбільше. Чи треба було йому задля цього ризикувати і йти без всяких документів? Над усією справою висить серпанок таємниці, на яку падає посередня чи — не хотілось би думати — безпосередня тінь згаданої «залізної руки». Напередодні війни Напередодні війни вирішилася проблема правильности політики українського підпілля і помилковости дії леґальних партій. Як було з'ясовано, розходження між цими двома таборами лежало по суті в тому, що ОУН твердила, що в польській державі не можливо вести боротьбу демократичними методами і що на політику заперечення національно-державних прав сімох мільйонів українців з боку польського уряду слід відповісти тотальним запереченням польського володіння західньоукраїнськими землями. В практиці протиставність цих двох таборів була велика — не з уваги на основні ідейні та політичні розходження, а з уваги на тактику: легальні партії не зважувалися не те що на революційну, але ні на яку гостру боротьбу, тоді як підпілля бачило в боротьбі єдині можливості успіху на довшу мету

1. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

2. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

3. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

4. Декрет о суде №3. Историко-правовой анализ

5. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

6. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства
7. Правовое регулирование оказания медицинских услуг: проблемы совершенствования
8. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

9. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

10. Правове регулювання зайнятості на україні

11. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

12. Глобальные проблемы человечества. Проблема мира и разоружения

13. Проблеми функціонування фінансових бірж України

14. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

15. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

16. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

17. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

18. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

19. Правове регулювання біржової діяльності

20. Правове регулювання відносин комунальної власності

21. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

22. Правове регулювання іноземних інвестицій
23. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища
24. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

25. Правове регулювання податку з доходу громадян

26. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

27. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

28. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

29. Функціональне призначення правового регулювання

30. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

31. Правове регулювання соціальної роботи

32. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

33. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

34. Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-3,3-диэтилпентана, Циклобутана, о-Ксилол, 1,2-диметилбензола, 4-Метилпиридина

35. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

36. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

37. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

38. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
39. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення
40. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

41. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

42. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

43. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

44. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

45. Правовые и этические проблемы эвтаназии

46. Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения бюджетных организаций

47. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

48. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

49. Признание недействительными итогов голосования и результатов выборов: правовые проблемы

50. Проблема преемственности российской правовой политики

51. Правовые проблемы пенсионной реформы в России

52. Проблемы устранения противоречий при использовании международных норм в правовом регулировании трудовых отношений в РФ

53. Проблема творчества с точки зрения синергетики

54. Социально-экономические и организационно-правовые проблемы массового высвобождения и трудоустройства работников
55. Проблемы правового регулирования ипотекина современном этапе
56. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование (теория и практика)

57. Проблема сознания в философии позднего Витгенштейна и современное правовое мышление

58. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

59. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

60. Проблеми та перспективи малого бізнесу

61. Проблемы правового противодействия экстремистским проявлениям в деятельности религиозных объединений

62. К точке отсчета... или Большие проблемы точного определения возраста в геохронологии и дендрохронологии

63. Правовые проблемы регулирования деятелности хозяйственных обществ

64. Проблемы построения правового государства в России

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Аттестационное задание для студентов 3-го курса по специальности №021100 - Юриспруденция по блоку Гражданско-правовых дисциплин (Гражданское право)

66. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

67. Проблемы гражданско-правового регулирования недропользования

68. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней

69. Правовые проблемы потребительского кредитования

70. Особенности и проблемы правового регулирования аудита Центрального банка Российской Федерации
71. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
72. Банківська система України та проблеми її реформування

73. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

74. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

75. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

76. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

77. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

78. Договір позики (проблеми правової реалізації)

79. Конвоирование осужденных к лишению свободы (содержание, правовое регулирование, проблемы совершенствования)

80. Некоммерческие организации: теорико-правовые и практические проблемы

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Побои: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

82. Правовая сторона проблемы миграции в г. Сургуте

83. Правовые проблемы Арктики

84. Правовые проблемы вступления Россиив ВТО

85. Правовые проблемы информационной безопасности

86. Правовые проблемы наследования по закону
87. Правовые проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг и защиты прав их владельцев
88. Правовые проблемы признания права собственности на самовольную постройку после принятия закона "О дачной амнистии"

89. Проблема правового регулирования договора аренды транспортных средств

90. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

91. Проблемы гражданско-правового регулирования банковского кредитования

92. Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации

93. Проблемы правового регулирования договора лизинга

94. Проблемы правового регулирования оформления приема на работу

95. Проблемы правового регулирования трансграничного банкротства

96. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Проблемы теории нематериальных объектов: гражданско-правовой аспект

98. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

99. Уголовно-правовые проблемы борьбы с насильственными половыми преступлениями

100. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.